Hjem | Bøker | Artikler | Foredragsholder

Odd de Presno i Datatid

Fra 1986 til tidlig 1998 leverte jeg minst to artikler hver måned til det norske datatidsskriftet Datatid. Her er de. Artiklene er sortert i tre grupper:

Om du ikke bruker et Windows-basert program som Internet Explorer, kan du få problemer med de kjære norske spesialbokstavene. Kommer de opp på skjermen din som "‘›†’" i stedet for "æøåÆØÅ", gjelder det deg!

God lesing.