Saltrød Horror Show nr. 10

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/1987, side 142.


Ofte er vi så opptatt av de nye programmene, at vi glemmer dem som ligger på disketten. Slik er det i hvertfall med meg. Stadig "gjenoppdager" jeg ting, som ligger rett foran nesa.

Jeg har tidligere skrevet om CED (nr. 11/86 s.174), programmet som lar deg trylle frem og redigere tidligere DOS-kommandoer og forenkle tastearbeidet. Programmet har fast plass på min Toshiba 1100 Pluss og brukes også på Olivettien. Hittil har imidlertid bruken vært begrenset til redigering av tidligere kommandoer. De andre egenskapene har fått vente til senere.

"Senere" kom her forleden. Jeg satt på toget til Oslo med en diskett full av programmer fra Saltrød Horror Show, som skulle testes. Plutselig var behovet der.

La meg først repetere opplegget mitt. Toshibaen har 640K RAM og to diskettstasjoner. Ved hjelp av MEMBRAIN-programmet har jeg laget en C-stasjon, som brukes flittig. (bruk av RAMDISK eller cacheprogram gir vesentlig lengre brukstid, når man kjører på batteri. Lesing og skriving til diskett tapper batteriet mer enn noe annet. Dessuten går jobbene hurtigere i RAMDISK.)

De programmene jeg skulle teste lå pakket og komprimert i ARC-filer på B-stasjonen. Oppakkingsprogrammet ARC-E.COM lå på A-stasjonen. Her lå også CED.

Hver programpakke skulle pakkes opp og legges i C-stasjonen. Der skulle jeg lese bruksanvisning og prøvekjøre. Til slutt skulle filene slettes for å gi plass til neste testjobb.

Løsningen

CEDs oppgave var å la meg betjene maskinen etter stenografimetoden. Jeg ønsket å kunne taste inn

a chmod.arc

og at CED ut fra dette skulle starte opp ARC-E.COM i A- stasjonen, lese inn CHMOD.ARC fra B-stasjonen og legge den opp-pakkede resultatsfilen (dvs. det kjørbare programmet) i C-stasjonen.

Jeg oppnådde dette ved å definere en "synonym" ved hjelp av CED. Kommandoen var slik:

ced syn a a:arc-e b:%1.arc

Kommandoen forstås slik: "Kjære CED, tillegg a-tasten følgende DOS-kommando: A:ARC-E B:%1.ARC." Betegnelsen '%1' er den velkjente variabelangivelsen, som ofte brukes i batch-filer. Den første "stenografifunksjonen" var definert.

Hurtigtitting

Neste ønske var å kunne lese bruksanvisning og programinnhold i en fei. LIST var verktøyet. Jeg ønsket å "titte på" alle filene, om mulig med et enkelt tastetrykk. Mitt "CED synonym" fikk nå følgende innhold (tastes inn fra DOS kommandline i A-stasjonen):

ced syn l a:list *.*

Deretter var det tilstrekkelig med et enkelt trykk på "l" og den første filen på C-stasjonen ble lest inn i LIST. For å lese neste fil, var det tilstrekkelig med et trykk på "Q" (en LIST-kommando) og filen var på skjermen. Det var gjort i en håndvendig å titte på filene før prøvekjøringen kunne finne sted.

(Undrer du deg kanskje over hvorfor jeg tittet på programmene med LIST? Det er for å få en forsmak på hva jeg har i vente. Menyer og hjelpetekster ligger nemlig ofte i klartekst inne i programkoden.)

Siste jobb var å slette alle filene på C-stasjonen for å gi rom for neste test. Det ønsket jeg å gjøre med et trykk på "d". Jeg definerte derfor følgende synonym:

ced syn d del *.*

Slik arbeidet jeg meg gjennom de 20 programmene som lå på disketten. Og nå har jeg fått blod på tann. Konklusjon: CED er nyttig, både brukt for å lage midlertidige synonymer (er enkelt og går hurtig nok til å kunne være nyttig "i farta") og som fast tastesparende installasjon. Derfor rapporteres det her.

Syv personer har forøvrig downloadet programmet fra Saltrød Horror Show i løpet av de siste 11 dagene.

Fast plass på hedersdisketten

Blant programmene på B-stasjonen fant jeg et program, som nå har fått fast plass på boot-disketten min. Det er toppen på ære for et dataprogram, da det er her jeg har det jeg til enhver tid synes er mest nyttig.

Programmet SWEEP.COM ligger i pakken ARCVALL.ARC (ca. 2K) og kan downloades fra Saltrød Horror Show (041-31378).

Programmets funksjon er å gi inntastede DOS-kommandoer virkning i alle filkataloger samtidig. I mitt tilfelle er dette nyttig, da jeg ofte bruker underkataloger på diskettene mine for å kunne holde mer orden i virvaret.

Kommandoen SWEEP DIR > LPT1 gir en komplett utskrift av filnavn fra alle kataloger på disken din.

Kommandoen SWEEP DEL *.BAK sletter alle filer med filnavnendelsen .BAK på disken din, uansett hvor de befinner seg. (Mange bruker filnavnendelsen .BAK for å vise at filen inneholder en sikkerhetskopi.)

Advarsel: IKKE skriv SWEEP DEL *.*, med mindre du ønsker å slette alle filene på harddisken din!

ARCVALL.ARC inneholder også en batch-fil for bruk med ARC.EXE for å skaffe en liste over hva du har gjemt bort i dine i private ARC-filer. Det kan være en nyttig liten rutine for dem som på grunn av plassproblemer er tvunget til å lagre gamle filer i ARCet form.

Ønsker du å lage et CED synonym med SWEEP, kan du gjøre som meg:

ced syn ? a:sweep dir

Ved å trykke "?", når du er i B-stasjonen, får du nå en total oversikt over hvilke filer som er lagret der. Tidligere har jeg brukt TD.COM eller DOS-kommandoen DIR i katalog etter katalog. Det er imidlertid langt mere tungvindt.

Til utilities-disketten

På boot-disketten min ligger programmer som PC-WRITE med ordliste, PC-FLIST, Norton Utilities' NU.COM, FFM.EXE, DSZ, FXPR4, RELEASE m.fl. Det er knapt med ledig plass. Jeg bærer derfor også med meg en ekstradiskett med diverse hjelpeprogrammer. Her har jeg nå lagt inn følgende nye godbiter:

** STOP PRESS **

Kort avbrytelse! Noe interessant, i hvertfall i mine øyne. Fikk nylig to esker med 3.5" disketter fra PC-NETWORK i USA. Total kostnad kr. 210 pr. eske a 10 disketter (dobbeltsidige, dobbelt tetthet). En norsk leverandør hadde forsøkt å selge meg tilsvarende for 850 kroner, en annen for 475 kroner.

Diskettene lå i en praktisk diskettholder i plastikk. I Norge koster dette ekstra ..

Ville bare nevne det. Nå til godbitene på utilities disketten:

CHMOD.ARC

(15K) er et UNIX-kompatibelt hjelpeprogram, som brukes for å endre attributter på filer, kataloger og diskvolumer. Ved en enkel kommando kan du gi dem attributter som Read only, Hidden, System, Volume, Directory, Archive og Normal. (Se DOS-håndboken om du lurer på hva dette er.)

Kommandoen "CHMOD <filnavn>" viser hvilke attributter som allerede er tildelt. Dette er et utdrag av den listen jeg fikk etter kommandoen "CHMOD *.*" på A-stasjonen:

 TBIOS.SYS  is READ ONLY HIDDEN ARCHIVE
 TDOS.SYS   is READ ONLY HIDDEN ARCHIVE 
 COMMAND.COM is READ ONLY ARCHIVE 
 ED.DEF    is READ ONLY ARCHIVE 
 ED.EXE    is READ ONLY ARCHIVE 
 COMPRESS.PRT is ARCHIVE 
 DSZ.EXE   is READ ONLY ARCHIVE 
 MANUS.PRT  is READ ONLY ARCHIVE 
 ABC.ARC   is ARCHIVE 
 SEND.BAT   is READ ONLY ARCHIVE 
 PR.EXE    is READ ONLY ARCHIVE 

Tidligere har jeg brukt FFM.EXE til denne jobben. CHMOD er imidlertid halvparten så stort og lettere å bruke. Så kanskje det er CHMOD jeg kommer til å bruke i fremtiden?

QDEL.ARC

(14K) inneholder et lettvint lite "rydde-program". Det bringer filnavn etter filnavn opp på skjermen, og spør om du vil slette dem. Eksempel:

Delete CHMOD.EXE ? (y/n/q)

Trykk "Q" for å slutte og komme ut til DOS kommandolinje. "Y" for å slette og "N" for IKKE å slette filen.

Programmet har en liten "svakhet". Det lar deg tilsynelatende slette "Read Only"-filer (ingen feilmeldinger). Slik går det imidlertid ikke. Og takk for det.

66272.ARC

(9K). Har du noen gang forsøkt å skrive ut programdokumentasjon eller rapporter som er tilrettelagt for 66 linjer pr. side? I så tilfelle blir du sikkert like desperat som meg.

66272.ARC er et nyttig hjelpemiddel i så måte. Det konverterer 66 linjer/side til 72 linjer/side ved å legge inn et "ny side" tegn etter hver 72. linje.

Du skriver "66272 <filnavn> lpt1". Du kan også skrive

"66272 <filnavn> <resultatsfil>".

DIGGER.ARC

(41K) får bli månedens spill, selv om jeg er usikker på om det er kommersielt eller gratis. Åkke som det er, programmet finnes rundt på forskjellige oppslagstavler i Norge.

Spillet lå på testdisketten og stjal to verdifulle skrivetimer i går kveld. Om det forteller at spillet er godt, eller noe om meg, skal være usagt. Jeg synes i hvertfall spillet er underholdende og spennende.

Du befinner deg i et nett av underjordiske huler på jakt etter smaragder og penger. Fryktinngytende uhyrer prøver å drepe deg (lyder kjent?) Du har en "superspade" eller noe slikt, som lar deg grave nye tunneler og (om oftest) komme unna uhyrene. Din reaksjonsevne og en smule strategisk tenking gir gevinst.

Da jeg hadde kommet opp i 10.750 poeng ga jeg meg.

Omflakkende artikkeltekst

I dag har jeg lyst til å avslutte med en kort "bærbar melding" om denne artikkelen. Den ble påbegynt på kontoret, ble bearbeidet i går kveld på toget mellom Nelaug og Oslo Sentralstasjon, fikk finish på rom 923 og i lobbyen på Scandinavia Hotell i Oslo. Akkurat nå får den sitt siste punktum hjemme på kontoret.

Jeg er stadig like imponert over kraften i dagens generasjon av bærbare datamaskiner.

Når artikkelen om et øyeblikk er skrevet ut på skriveren - med halvfet, kursiv osv. nennsomt plassert - blir tekstens skriverkoder konvertert til typografkoder. PC-WRITE versjon 2.71 er verktøyet. Effektive makroer gjør jobben.

I morgen får Datatids redaksjon artikkelen, både elektronisk og på papir. Og snart har du den.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.