Saltrød Horror Show nr. 100

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 12/95, side 80.


Søking i tekst under Windows 3.1 har lenge vært mangelvare. Med sharewareprogrammet Bool Text Searcher (versjon 2.0) kan du imidlertid foreta booleanske søk i tekst, lese filer, bla i kataloger, lagre oppsett for senere bruk, med mere. Søkeresultater kan du enkelt kopiere til Windows utklippstavle for bruk i andre programmer og sammenhenger.

Bool kan finne tekst i fra en opptil 1000 individuelle filer, i en diskkatalog (eventuelt med underkataloger) eller på hele disken i en operasjon. Programmet søker best med tekst- eller tekstbehandlede filer, for eksempel i elektronisk post, i bruksanvisningen til et program, et brev, noe som er laget med Notepad, WordPerfect eller Word for Windows.

En enkel kommando lar deg avgrense søket til DOC og TXT-filer. Ved standardinnstillingen er Bool raskere enn de fleste andre Windowsverktøy for søking fordi det unnlater å søke i filer med normalt "uinteressante" filnavnendelser. Typiske navn på "ikke-tekstfiler" omfatter blant annet .EXE, .COM, .GIF, .BMP, .HLP, .DLL, .ZIP, .386. Tilsammen er 28 filnavnendelser er utelatt fra slike søk.

Stiller du inn programmet for søk i "Programs" under "Directory Search", "More Settings", kan du imidlertid søke i filer med valgfrie filetternavn. Dette er aktuelt for meg, som har mange filer med etternavnet .M og .TMP. Søking går merkbart senere.

For å kunne søke hurtig krever programmet mye hukommelse. Du må kjøre Windows med minimum 8 megabyte hukommelse. Bool kan forøvrig ikke søke i filer med lange Windows 95-filnavn.

Jeg har testet flere søkeprogrammer for Windows, stort sett med svært skuffende resultat. Ikke har jeg tid til å vente et kvarter på noe som Lookfor leverer på sekunder.

Bool er det første programmet som har nærmet seg Lookfors hastighet, selv om sistnevnte fremdeles er vesentlig raskere. Mens Bool søkte gjennom 35 filer med tilsammen 1.35 megabytes på 13 sekunder, brukte Lookfor to på min Pentium T4900! 45 filer og 15.3 megabytes tok 28 sekunder med Lookfor. Bool brukte rundt 4 minutter.

Sammenlignet med Lookfor har imidlertid Bool noen fortrinn. Du kan for eksempel bruke operanden NOT ("ikke") i dine søk. Dermed kan du søke etter "epler AND appelsiner NOT bananer". Du kan også bruke paranteser for å gruppere søkekommandoer logisk. Når ord står omsluttet av parantereser, betyr det at de må behandles samlet.

Gir ett søk fryktelig mange tilslag, noe jeg fikk ved et søk etter juridiske Internet-kilder med søkekommandoen "legal AND law", er det viktig å kunne redusere uinteressante forekomster ved hjelp av kraftigere søkekommandoer. Her kommer NOT og parantesene til sin fulle rett.

Et eksempel på bruk av paranteser: Du er ute etter et seminar, som du synes å huske enten er i Oslo eller Bergen. Søkekommandoen kan da være: "seminar AND (Oslo OR Bergen)".

Begge programmene har den alvorlige svakheten at du ikke kan kreve at et søkeresultat skal inneholde STORE bokstaver ("case"). Et søk etter Odd gir for eksempel også tilslag på "odd". Lookfor har den egenskaper at bestemte tegn kan utelates. Det kan for eksempel være nyttig ved søk i elektroniske adresser.

Når du bruker AND og NOT i Bool, kan du angi at ordene kan være hvor som helst i dokumentet, eller at de må finnes innen ett gitt antall linjer fra hverandre (maksimalt 30). Innstillingen er finere enn i Lookfor. En anvendelse finner du i søkekommandoen "tom and not bob". Den gir kun tilslag på "tom" om "bob" ikke ligger i nærheten.

Lookfor stopper opp ved første forekomst av søkeordet. Du må behandle funnfilen før søket kan fortsette i neste fil. Med Bool gjennomføres hele søket i en smell. Du arbeider ut fra en list med filer, som inneholder søkeordene dine.

"Arbeide ut fra" innebærer også at du kan "Narrow down" (begrense) et søkeresultat. Klikk på "Narrow down", angi nye tilleggssøkeord, klikk OK og fillisten blir forhåpentligvis kortere.

Dobbelklikk på en fil for å lese innholdet. Klikk på "Edit" og velg hvordan du vil redigere filen. Notepad er et obligatorisk valg. Et alternativ to er valgfritt. Her har jeg lagt inn Word for Windows.

Når du har en stor fil på skjermen, kan du klikke på Search, Word list. Plukk ut et ord fra en alfabetisk liste over 100 ord funnet i teksten, klikk OK, og du er ved første forekomst av ordet.

Bools bokmerkefunksjon lar deg merke av en fil for senere hurtig gjenfinning og søk. En automatisk liste over de 50 siste fremviste filene er også tilgjengelig.

Du kan kreve at et søkeresultat skal være et fullstendig ord ("whole words"). Søker du etter "bok", vil Bool i så tilfelle finne "bok", men ikke "bokhylle" eller "bokhandler".

Søker du stadig i samme diskkatalog, slik jeg gjør med The Online World resources handbook, kan du stille inn Bool på "Options", "Auto Save Settings". Neste gang du kjører programmet, kommer du direkte dit. Den siste fremviste filen vises på skjermen.

Bool er laget av amerikaneren Peter Neuendorffer. Du når ham på Internet-adressen petern@channel1.com. Registrering koster US$30.00.

Filen ligger på Saltrød Horror Show (370-31378) som ABOOL20.EXE (189 KB). På Internet hentet jeg programmet fra adressen ftp://ftp.coast.net/SimTel/win3/fileutil/

Sending av bilder pr. epost er vanskelig for folk flest. Netpic er et morsomt lite gratisprogram, som gjør det enkelt å sende GIF-filer via Internet.

Ligger bildet i en GIF-fil kalt JIM.GIF, taster du NETPIC TEST.GIF fra MS-DOS kommandolinje. Resultatet blir en 7-bits tekstfil, som du kan sende ubearbeidet via Internet. Mottakeren trenger ingen dekoder for å kunne se bildet.

Forklaringen står først i transportfilens tekst:

The following text is a self-displaying picture. It does NOT need decoding. The picture is 320x200x256 colors and required VGA.
  1. Clip at the line below
  2. Save the remaining text as JIM.COM
  3. To display the picture enter JIM
  4. For display options enter JIM /HELP

CLIP HERE ..... REMOVE THIS LINE AND EVERYTHING ABOVE IT ....... XPPPYZIQD[L-f6-g41GDSXu'@,~P^P_O,!(GU(GZ(Gnu5_<NETPIC_3.10_JRT>= CFFFRX,`,`2$F=@!t.rQ0%IuL0%(%(%GERYAARX2%(%t8_<JIM>>>>>>>>>>0000 osv.

Mere skal det ikke til. Virker som en drøm! Bildene vises frem i 320x200 med 256 farger og har samme oppløsning som originalen. Mens bildet konverteres for transport, kan du endre dets størrelse, kutte ut deler av bildet eller gjøre det om til gråskala (monokrom).

Netpic lar deg styre hvor lenge bilder skal vises på skjermen, slik at de kan brukes i "slide shows". Du kan med andre ord sende en hel presentasjon som vanlig elektronisk post. Filer kan passordbeskyttes for å unngå tyvtitting av uvedkommende.

I pakken ligger programmet NPX2GIF. Det lar deg konvertere en NETPIC-fil tilbake til GIF-format. Programmet ligger i filen NETPIC32.EXE (202 KB). Jeg hentet det fra Internet-adressen ftp://oak.oakland.edu/SimTel/msdos/graphics/

Smerte er noe herk! Jeg liker det ikke. "Gi meg ei sprøyte!" er min vanlige velkomsthilsen til husets tannlege.

Dette skrives tidlig i oktober. Om noen dager skal jeg til sykehuset for nyretransplantasjon. Min kones to nyrer skal ut. Ett av mine skal inn der.

Hvorfor har ikke sykehuset et "hvordan minske smerte"-tilbud? For eksempel en liten brosjyre eller et kveldskurs? Ditt spørsmål er kanskje heller: "Hvorfor i all verden dette kommer opp her?"

Enkelt. Last ned filen NOPAIN.EXE (488 KB) fra SHS eller hent den på ftp://ftp.switch.ch/mirror/simtel/win3/info/nopain.zip. Navnet på denne Windows-boken er "Going Under: Guide for surgical patients". Litt av en tittel, men slik kan det sikkert føles for mange.

Going Under er en rettledning for pasienter som skal opereres og bedøves med notater om teknikker for "mind/body-medisin". Vekten ligger på kontroll av smerte etter en operasjon. Programmet bygger på en bok av samme navn.

For å kunne "kjøre" boken, må du ha 1 MB ledig diskplass og filen VBRUN300.DLL på disken (kan lastes ned fra SHS som VBRUN300.EXE - 237 KB). Shareware - US$26.00. Forfattet av amerikaneren Elliot Essman, som kan nås pr. epost på 71501.505@CompuServe.COM. FAX: 095-1-212-794-4996.

Gratis tekstleseprogrammer med søkeegenskaper har jeg lett etter lenge. Endelig har jeg funnet ett MS-DOS program som kan brukes med min bok, The Online World resources handbook. De jeg har testet tidligere kommer enten med begrensninger i filens antall linjer eller uten søkeegenskaper.

READY.EXE tilbyr ikke mye, men lot meg lese en 1.2 megabyte tekstfil uten problemer. Hastigheten er under enhver kritikk, selv på min Pentium, men gratis er engang gratis. Programmet kan søke etter tekststrenger i filen.

Programmet kan lese DOS-tekst (linjer, som slutter med CR/LF), Mac tekstfiler (linjer slutter med CR) og Unix tekstfiler (linjer slutter med LF). Tekst kan merkes av for kopiering eller utskrift.

Linjer lengre enn 80 tegn kan kuttes eller deles, slik at alt får plass på en skjerm. Utvalgte ord kan merkes i teksten, slik at de blir lettere å oppdage. Du kan "bla" frem og tilbake gjennom opptil 100 filer i en katalog på jakt etter ting av interesse.

Programmet ligger i filen READY795.EXE (62 KB).

Det du nettopp har lest er artikkel nr. 100 i serien "Det praktiske PC-hjørnet". Den første artikkelen sto på trykk i august 1986. Du kan lese den på følgende Web-adresse: shs1.html

Den gangen kostet en 20 megabytes harddisk 4.500 kroner! Sannelig har det skjedd mye på disse årene.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.