Saltrød Horror Show nr. 102

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 1/96, side 48.


Alltid lett tilgjengelig

En av de store fordelene med Windows er dets evne til å kjøre flere programmer samtidig. Har PCen nok hukommelse, kan du fylle skjermen med dusinvis av anvendelser og veksle frem og tilbake mellom dem.

Denne fordelen kan imidlertid også gi problemer. De programmene du brukte sist kommer automatisk frem på skjermen først, når du veksler tilbake, for eksempel med trykk på AltTab-tastene. Ofte fører dette til at eldre programmer blir skjult og blir vanskeligere å finne.

Hvis et program fyller hele skjermen, vil det automatisk skjule alt annet. Hver gang du bruker programmet, bringer du det frem i fokus midt på skjermen.

En av mine anvendelser kunne være presentasjoner av barneprosjektet KIDLINK. Ofte ønsker jeg å la folk få høre litt datamusikk laget av barn. I en Windows Write-fil har jeg en reggae-melodi bearbeidet av deltakere fra Japan i øst til USA i vest. Med klikk på ikoner, tryller jeg frem musikken ut av PCens innebygde høyttaler.

Under slike presentasjonener hender det ofte at jeg ønsker å skru lyden opp eller ned. Men hvor er ikonet for volumkontrollen? Det kan ligge skjult langt nede i bunken og være tregt å finne. Sekundene går fort når du ønsker å holde tilhørerne fanget.

Hjelpeprogrammet Stay-Up løser dette problemet. Det lar meg markere ethvert Windows-program, slik at det automatisk kommer opp på skjermen med visse brukerinnstilte intervaller. Det spretter opp uten å komme i "fokus". Det betyr at det programmet du arbeider i fremdeles vil være det som mottar din input fra mus eller tastatur. Det markerte programmet vil kun være synbart over det programmet, som for tiden kjøres.

Siden det er synbart, kan du kjøre det ved et enkelt klikk med musa. Du kan til og med minimere en markert anvendelse, slik at programmet blir redusert til et ikon. Ikonet vil da fortsette å "flyte frem" til overflaten av det programmet, som du kjører, uten å influere på bruken av dette. I mitt tilfelle brukte jeg lydikonet. Ett klikk med musa og lydkontrollen var på skjermen.

En annen anvendelse kan være ønske om av og til å bringe frem en klokke eller et notisblokkprogram, mens du arbeider med en presentasjon i Freelance Graphics eller Powerpoint. Reduser det ønskede programmet til et ikon og bruk det etter ønske. Ingen tidkrevende leting.

Stay-Up er enkel å installere. Flytt det til en ønsket katalog, klikk på "Filer" under programbehandling, "Ny" og installasjon er rett frem. Merk at programmet krevet at du har filen VBRUN200.DLL i din Windows SYSTEMS katalog (kan hentes fra min BBS på 370-31378 som VBRUN200.EXE. 213 Kb.)

Jeg hentet Stay-Up fra Internet med Netscape ved inntasting av koden ftp://ftp.coast.net/SimTel/win3/desktop/stayup12.zip. Det har trolig fått ett nytt nummer etter navnet, når du leser dette. Forsøk derfor med koden uten filnavet for raskere å finne frem til dagens navn. Filstørrelsen var rundt 15 Kb. Bidragsønske US$15.00 til David Leithauser, Leithauser Research, 4649 Van Kleeck Drive, New Smyrna Beach, FL 32169, USA. Epost: 74046.1556@compuserve.com.

Om jeg bruker det? Nei, jeg bruker BarClock. Det gir meg ikonene til de viktigste åpne programmene på "bjelken" øverst i vinduet. Så lenge jeg har færre enn ett ti-talls programmer åpne samtidig, er dette tilstrekkelig. Trenger jeg flere, mister BarClock noe av sin styrke. Da kan Stay-Up være et fint alternativ.

Du finner BarClock i følgende katalog på Internet: ftp://ftp.sunet.se/pub/pc/mirror/SimTel/win3/clock/

Sammenligning av programmer og kataloger

DOS har sin DIR-kommando og Windows har Filbehandling. De kan brukes for sammenligning av filer og innholdet i diskkataloger, men er meget primitive.

Foretar du sikkerhetskopiering til diskett, eventuelt ved komprimering av innholdet i kataloger til ZIP-filer, vil du ofte kunne ha behov for bedre verktøy for sammenligninger.

Fra tid til annen har vi også behov for å sammenligne to filer for å se om innholdet er endret. Jeg sender for eksempel regelmessige rapporter til mine partnere om endringer i teksten til The Online World-håndboken.

CSDIFF er et sharewareprogram for MS-DOS, som kan sammenligne to tekstfiler og vise dem ved siden av hverandre på skjermen. Det kan også sammenligne innholdet i to kataloger eller ZIP-arkiver og vise katalogene ved siden av hverandre ved forskjellene tydelig markert. Filene kan sorteres etter forskjellige kriterier.

CDIFF kan også vise forskjellene mellom en vanlig fil og en fil i et ZIP-arkiv, eventuelt lage en liste over filene i en katalog sammenlignet med dem som ligger i et ZIP-arkiv.

Programmet kjøres ideelt fra en batchfil, ferdig innstilt for å ignorere blanke på slutten av linjene, ekspansjon av tabulatortegn til valgfri kolonne, vising av linjenummer, m.m.

CSDIFF er laget av firmaet C.Sitte Softwaretechnik i Østerrike (epost-adresse: 73030.1070@compuserve.com). De ber om et bidrag på US$20.00. En Windows-versjon er også tilgjengelig. Programmet kan hentes fra ftp://ftp.coast.net/SimTel/msdos/fileutil/csdif130.zip.

Sterk editor

Windows Notepad er grei å ha, men den har alvorlige svakheter. Det som irriterer mest er når programmet nekter å lese en fil fordi den er for stor.

Sharewareprogrammet Notebook er laget som erstatning for Notepad. Dets eneste funksjon er å lese og redigere tekstfiler, noe det gjør med laud.

Notebook lar deg åpne meget store filer og redigere dem. Jeg har åpnet, redigert og lagret filer på over 1.5 megabytes. At det gikk svært tregt med en 1.7 megabyte fil på min PC bør ikke tillegges vekt. Som du kanskje husker kjøres Windows på min PC i et skall under program-veksleprogrammet Back & Forth. Årsaken var trolig mangel på tilgjengelig hukommelse. Ved tester under Windows kjørt på vanlig måte, gikk det vesentlig raskere.

Programmet har en praktisk verktøylinje med ikoner. Pek på ikonet med musa, og du blir minnet om hva det står for.

Jeg setter spesielt pris på ikonet for "Søk etter neste forekomst". Klikker du på den, finner programmet neste forekomst uten å kludre skjermbildet til med søkeboksen, slik enkelte andre programmer gjør. Dermed går det mye raskere å lete gjennom teksten etter søkeordet ditt.

Du har full kontroll med skriften, omtrent som i Write. Du kan velge skrifttypenavn, stil (kursiv, halvfet), størrelse (fra 8 til 72) og farge. Ditt oppsett blir lagret når du forlater programmet. Dermed ser det bedre ut på skjermen og utskrifter blir penere.

Notebook har "dra og slipp"-redigering. Merk av et område med musa. Plasser musa i feltet og dra det avmerkede feltet til et annet sted i teksten. Når du slipper musknappen er feltet på sin nye plass.

Programmet lar deg merke av et felt og lagre kun det avmerkede feltet til en fil. Klikk på "Save as", svar ja på spørsmålet om kun det avmerkede skal lagres og tast inn filnavnet. Beklageligvis kan du ikke føye tekst til en gitt fil. Det eneste alternativet er å overskrive den gamle filen.

For å kunne kjøre Notebook trenger du filen VBRUN300.DLL. Du finner den på min BBS som VBRUN300.EXE (236 Kb). Jeg lastet ned Notebook fra Internet: ftp://ftp.coast.net/SimTel/win3/editor/notebk19.zip. Bidragsønske US$12.00 til Ron Parker (Epost: Ron2222@aol.com)

Full glede av programmet får du først etter å ha koplet Notebook til dine .TXT og .INI-filer i Windows Filbehandling. Referer til hjelp-seksjonen i Filbehandling for informasjon om hvordan det gjøres.

DOS-redigering av store filer

Har du også bruk for editering av store filer under DOS? Da kan es-UE3 være svaret og spesielt om du driver med programmering. Jeg redigerte nettopp en 11.6 megabyte stor tekstfil med programmet.

UE3 lar deg redigere både binære og ascii-tekst filer. Du kan finne strenger, også om disse inneholder tegn som ikke kan vises på skjermen. Enorme filer kan splittes opp i mindre biter. Tegn kan konverteres fra EBDIC-kode til ASCII. Programmet har filtre for fremvisning av data på forskjellige måter.

Programmet er ikke så enkelt å bruke som Notebook. Det bærer preg å ha vært laget som hjelpemiddel for programmerere. Dette hindrer imidlertid ikke tekstbearbeidere å kunne ha glede av det.

Ved oppstart velger du om programmet skal brukes i kun-lese modus (for å beskytte dataene dine mot fatale tastefeil), eller redigeringsmodus. Du velger også hvordan data skal vises frem på skjermen (trykk Alt+m).

Velger du redigeringsmodus, lager UE3 først et sikkerhetskopi av originalen (med filetternavnet .BAK). Sikkerhet er i høysetet. Linjer kan slettes ved trykk på Ctrl-Y. En begrensning er at du aldri kan endre en fils lengde...

Gratisprogrammet kan lastes ned fra min BBS som ES-UE3.EXE (63 Kb stort).

Hjelpemiddel for sikkerhetskopiering

Forage er et program som lar deg finne navnet på den nyeste (eller eldste) filen i en katalog og gi dette navnet til DOS for behandling. Det er kanskje ikke noe du trenger gjøre hver dag, men når du trenger det, oppdager du raskt at DOS ikke kan hjelpe.

La oss for eksempel anta at harddisken din er stappfull og at du periodisk ønsker å flytte gamle data til diskett. Den eldste filen kan kopieres til diskett med kommandoen:

FORAGE O *.* COPY @@ A:

Ved hjelp av en batchfil kan du enkelt regulere hvor mange av de eldste filene du ønsker kopiert.

Programmet ligger i filen FORAGE2.EXE (53 Kb) på min BBS. Bidragsønske US$17.00 til Pinnacle Software i Kanada. Epost: 70154.1577@compuserve.com.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.