Saltrød Horror Show nr. 12

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 10/1987, side 168.


Det kommer stadig mange nye PC-programmer på Saltrød Horror Show. Takk til alle bidragsytere.

Sist skrev jeg om FLOP.ARC, som kan brukes for å få mere fart på diskettstasjonene. Dessverre har programmet liten effekt for dem med 3.5" diskettstasjon. Følgende program er i så måte en sikrere løsning, både for brukere av diskettstasjon og harddisk:

TRASHER.ARC

(44K stor, bidragsønske $10.) DOS versjon 2.0 og senere bruker en spesiell fil kalt CONFIG.SYS, når maskinen starter opp. Ut fra innholdet i filen stiller maskinen seg inn med forskjellige opsjoner og parametre. Et av valgene gjelder antall BUFFERE. Inneholder CONFIG.SYS følgende linje:

BUFFERS=10

betyr det f.eks. at du ønsker 10 buffere.

Booter du opp uten å angi antall buffere i CONFIG.SYS, blir forøvrig maskinen stilt inn for bruk av BUFFERS=2.

Et "buffer" i DOS-betydning er et mellomlagringsområde i hukommelsen. DOS oppbevarer her de hyppigst brukte delene av data fra disker eller disketter.

Før DOS begynner å lese fra disk, undersøker det om de data som trenges ligger i hukommelsen (i bufferene). I så tilfelle tas det derfra. Siden det går vesentlig hurtigere å lese data fra hukommelsen, er det viktig å stille inn maskinene for optimal bruk av buffere.

Hver gang du øker med ett buffer i CONFIG.SYS, beslaglegger det 528 bytes av hukommelsen. Har du hukommelse nok, kan du kanskje tro at 99 buffers vil være bedre enn noe annet. Slik er det imidlertid ikke. På et punkt tar det lengre tid for DOS å lete gjennom bufferene enn å lese fra disk. Du kan m.a.o. angi for mange buffere.

Det optimale antall buffere å bruke på din maskin avhenger bl.a. av hvilken type diskett- eller diskstasjon du bruker. Det finnes ikke noe magisk tall som gjelder for alle maskiner.

Optimalisering av BUFFERE

Her kommer THRASHER inn. Det hjelper deg med å finne det optimale antall buffere for ditt system. Metoden er enkel. THRASHER lager en CONFIG.SYS med BUFFERS=1, booter opp systemet, kjører en test og registrerer resultatet.

Deretter lager den en CONFIG.SYS med BUFFERS=2, booter opp på nytt, osv. inntil en gitt antall oppsett er testet.

Jeg kjørte THRASHER på Toshiba 1100+. Maskinen har to 3.5" diskettstasjoner og kjøres under DOS 2.11. Noen har en gang fortalt meg at BUFFERS=40 var fornuftig, og slik har derfor min CONFIG.SYS sett ut siden.

Først kjørte jeg testen med BUFFERS=40. Den tok 370 sekunder. THRASHER hadde på denne tiden skrevet en fil med 1000 records, hver på 100 bytes. Recordene ble flyttet rundt og stokket etter et bestemt system et antall ganger.

Deretter kjørte jeg igang testbatteriet "på ordentlig". Det besto i å teste ut buffer-verdier mellom 1 til 32. Resultatet var som følger:

 • Testen tok 920 sekunder ved BUFFERS=2. Det straffer seg med andre ord alvorlig om jeg skulle velge å fjerne BUFFERS-linjen min fra CONFIG.SYS.
 • BUFFERS=10 ga 318 sekunder. Dette er bedre enn det jeg oppnådde med min standardinnstilling på 40.
 • BUFFERS=32 ga 292 skunder
 • Best gikk det med BUFFERS=27 som lot testen komme i mål på 286 sekunder. Denne innstillingen bruker jeg derfor i dag. Den gir 23% hurtigere disketthåndtering enn med min gamle innstilling.

TRESRG.ARC

(18K, gratis) Et amerikansk firma tilbød nylig en premie til dem som kunne vise frem "USAs dårligst organiserte harddisk". TREESURG ("trestrukturdoktoren") er ikke løsningen om du kvalifiserer til deltakelse i slike konkurranser, selv om det hjelper litt på veien. Programmet brukes for å hjelpe deg med å unngå dobbeltlagring av filer.

Jeg har kjørt programmet på Olivetti M24, maskinen som kjører Saltrød Horror Show. Det har hjulpet meg med å finne seks programmer og filer, som lå lagret i mer enn ett eksemplar. Deriblant et overflødig eksemplar av COMMAND.COM.

Trestruktur-doktoren lager en liste over alle filer, som er funnet i to eller flere underkataloger på harddisken. Du kan sammenligne filene for å se hvilken versjon de har, filstørrelse, attributter (skjulte filer blir også vist), tid/dato.

Kommandoen "compare" sammenligner filene byte for byte. Når markøren står på filnavnet, kan du slette filen, døpe den om eller evt. flytte den til en annen underkatalog.

Programmet har en svakhet. Det arbeider bare innen ett volum av gangen (f.eks. på C-stasjonen). Min harddisk er delt opp i diskstasjonene C til H. Programmet er ikke i stand til å sammenligne på tvers av "volumgrensene".

FAKEY.ARC

(7K stort, gratis) er et program som mater tastetrykk til det neste programmet som blir kjørt. Det er nyttig for å slippe oppstartbilder eller å taste inn de samme tastetrykkene hver gang du starter et program.

FAKEY er memory resident og kan, i motsetning til mange lignende programmer, utføre sine oppgaver selv om brukerprogrammet tømmer tastatur-bufferen før det begynner å vente på input.

Normalt vil man bruke FAKEY for å sende ASCII-tegn og noen kontrollkoder til et annet program. Selv har jeg endelig fått en elegant oppstart av regnskapsprogrammet mitt, The Finance Manager.

La meg illustrere bruken med et eksempel. I tilfellet over la jeg inn følgende kommandolinje i AUTOEXEC.BAT:

fakey \r wait 1 "a" wait 1 "a" wait 1 \r wait 1 rite \r F4
fm

Først startes FAKEY og gis en lang rekke tastetrykk, de jeg senere ønsker automatisk innlest i FM-programmet. The Finance Manager påkalles i linje 2 og nå begynner ting å skje:

 1. FM (The Finance Manager) starter opp - og tømmer tastaturbufferet.
 2. FAKEY sender et linjeskift (\r). Deretter venter det ett sekund, som er den tiden FM trenger for å bli klar til neste kommando.
 3. "PRESS ANY KEY TO CONTINUE" ber FM. FAKEY sender nå en "a" (kunne vært hva som helst) og gir seg til å vente ett sekund på ny.
 4. FM-programmet ligger på diskett i B-stasjonen, regnskapsfilene ligger i A-stasjonen. FM spør om de ligger i B og ber meg bekrefte med et linjeskift. FAKEY sender et korrigerende A (for A-stasjonen) etterfulgt av et linjeskift for å bekrefte at datafilene ligger i rota (root directory).
 5. FM gir meg nå en ny meny og ber meg velge mellom regnskapsfilene for 1986 og 1987. Markøren står over 1986.
 6. FAKEY sender kommandoen "rite", som er koden for "pil et trinn til høyre". Dermed er 1987 markert. Kommandoen bekreftes med et nytt linjeskift.
 7. Til slutt "trykker" FAKEY funksjonstast på F4. FM-programmet går automatisk til modulen for utestående fordringer. Det er der jeg ønsker å starte regnskapsarbeidet.

Elegant, hva? Erfaringen med F4 antyder at jeg kan fjerne noen "wait"-kommandoer. Siden det fungerer, lar jeg det imidlertid bli som det er.

Flere taste-muligheter

Det finnes selvfølgelig programmer som stiller større krav enn The Finance Manager. FAKEY har imidlertid også andre egenskaper. Programmet kan bl.a. simulere:

 • Forover/bakover tabulatorstopp
 • HOME, END, PGUP, PGDN, pil opp/ned/høyre/venstre, DEL
 • Funksjonstastene 1 til 10, evt i kombinasjon med SHIFT, CTRL eller ALT.
 • Du kan sende ASCII kontrollkoder ved å navngi dem (f.eks. BEL, LF, BS =slett bakover, FF, DC4, NAK, ESC)
 • Du kan kommandere varmboot, angi escape-karakterer, tegn kan spesifiseres som hexadesimale koder

Kraftig og fleksibelt. Relativt enkelt å bruke.

BAKCHK.ARC

(12K, gratis) BAKCHECK er laget for å minne deg om regelmessig å ta sikkerhetskopi av harddisken din. Ved å gi programmet et valgfritt parameter, kan det kontrollere for å se om sikkerhetskopi har vært tatt i løpet av et gitt antall dager. Når tiden er inne for et nytt kopi, blir kommandoene i filen BACKIT.BAT automatisk utført. Her kan du legge det som kreves for å kunne foreta sikkerhetskopiering.

Eller du kan nøye deg med en fargerik påminnelse på skjermen din.

HELP14.ARC

(73K) Er du lei av å slå opp i DOS-manualen? HELP14 er en såkalt "hjelpbehandler". Du velger temaer ut fra en meny (f.eks. CONFIG.SYS eller AUTOEXEC.BAT) og forklarende tekst med eksempler kommer på skjermen. Tekstene er på engelsk.

HIDE.ARC

(384 bytes) inneholder to programmer, HIDE og UNHIDE. Tast inn

HIDE HIDE.ARC

og filen HIDE.ARC blir usynlig. Skriv

UNHIDE HIDE.ARC

og filen blir synlig igjen. Personlig bruker jeg CHMOD.ARC.

MASTER.ARC

(55K) Spiller du MASTER MIND? Da er kanskje dette danskutviklede programmet for deg. Du kan velge mellom forskjellig vanskelighetsgrad og fastsette tidsbegrensning.

Du bør kjenne MASTER MIND for å få glede av spillet. Det følger ikke med bruksanvisning.

Andre saker

Det er som vanlig mange nye programmer vi ikke får plass til å kommentere denne gangen. F.eks.:

HDTES313.ARC (79K), som ser ut til å være et interessant testprogram for harddisk-brukere (Jeg har ikke forsøkt det!) Programmet foretar en meget omfattende lese/skrive testing av en harddisk. Det skal være i stand til å teste overflaten av en harddisk som inneholder data, uten at data går tapt.

LEIEMORD.ARC (21K) er et eventyrspill med lokal vri. Målet er å bryte seg inn i NRKs bygning på Marienlyst for å ta livet av kringkastingssjefen. (Ja, ja.)

Mere interessant, med glitrende farger og nydelig grafikk, "kortspillet" MAHJONG.ARC (83K). Det bør jeg nok ta en titt på.

Det er ellers kommet mange interessante utskriftsprogrammer, både for utskrift av grafikk og tekst "på langs". God fangst!


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.