Saltrød Horror Show nr. 13

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 11/1987, side 108.


I nr. 9/86 (s. 127) fortalte vi om en gruppe PC-programmer, som i stedet for å gjøre det de gir seg ut for, forsøker å omformattere disken din eller på andre måter forsøker å gjøre livet surt for deg.

Heldigvis er det noen som forsøker å overvåke hva som skjer. Amerikaneren Eric Newhouse distribuerer en liste, han kaller "THE DIRTY DOZEN". Listen ligger i filen NEWTROJ.ARC på Saltrød Horror Show (tlf. 041-31378).

Det som opprinnelig var et dusin "råtne epler", fyller nå en komprimert fil på 25K. Newhouse nevner programmer som:

  • Ser nyttige ut, men som forsøker å ødelegge systemet til den intetanende brukeren (ofte kalt "trojanske hester"),
  • Er ulovlige kopier av kommersielle programmer
  • Er ulovlige kopier av gratis- eller shareware programmer,
  • ellers er ulovlig på et eller annet vis.

I praksis

Hva du gjør med et ulovlig program, er et samvittighetsspørsmål. Risikoen er ofte lav. Med de trojanske hestene er det verre. De skal du alltid være forsiktig med!

Har du enda ikke klart for deg hva "slike hester" gjør, har jeg et forslag. Download filen K-SAVER.ARC fra Saltrød, pakk opp programmet og kjør det på PCen din.

Har du dårlige nerver, bør du først kjøre "antibiotikaprogrammet" BOMBSQAD.ARC. K-SAVER er nemlig en meget realistisk demonstrasjon av hva som kan skje, om du ikke er forsiktig.

K-SAVER er ufarlig. Jeg kjørte det nettopp på min Olivetti M24. Kjører du BOMBSQAD først, er du helt trygg. Programmet er laget for å hindre "fiendlige" programmer i å ødelegge.

Risikoen for at du noensinne skal møte en "hest", er liten. Jeg har enda ikke sett et slikt program på Saltrød Horror Show. Bank i bordet!

På den annen side har jeg hørt andre berette om sine erfaringer. Listen i NEWTROJ.ARC forteller sitt.

Slettet

På Saltrød Horror Show er det de ulovlig distribuerte programmene, som volder problemer. Vennligsinnede sjeler uploader dem, fordi de tror det er tillatt eller fordi de vil gjøre leverandøren et pek.

Ofte er det kommersielle programmer, som er "fikset", slik at det virker som om de fritt kan distribueres.

Tidligere har jeg skrevet om DIGGER og FINDIT. De var imidlertid omtalt i NEWTROJ.ARC og er derfor borte fra Saltrød Horror Show nå.

Spillprogrammet ZAXXON.COM er et annet eksempel. Det har vært uploadet fem ganger, og er hver gang slettet av samme grunn.

WSSI300.ARC

(91K, bidragsønske $25) Dette programmet liker jeg. Det gjør en god jobb med å finne igjen sjelden brukte filer på disketter og/eller harddisk.

I mitt tilfelle er det diskettene som er problemet. Med verktøy som FF, ALSEARCH, HDIR, SD, FLIST m.fl. er det sjelden vanskelig å finne igjen noe på harddisken.

Med et par hundre disketter er det verre. Med WSSINDEX kan jeg imidlertid søke gjennom bunken UTEN å måtte stikke hver enkelt diskett inn i B-stasjonen. All informasjon, som normalt er tilgjengelig for DOS DIR- kommando, evt. supplert med valgfrie kommentarer, ligger lagret i programmets database.

Du leter etter en fil, hvis filnavn starter på IBM. Men husker ikke mer. Du kan søke med jokertegn, f.eks. etter filnavnet IBM*.*. WSSI forteller deg lynraskt på hvilke disketter du finner filer med navn som tilfredsstiller søkebegrepet.

Du kan også søke etter filer, som ligger pakket sammen og lagret i ARC-filer (dvs. filer med filnavnendelsen ARC).

Registreringsjobben

Problemet med de fleste slike systemer er arbeidet med å få bygget opp databasen. Selv når det er superenkelt, tar det ofte uforholdsmessig mye tid.

Med WSSI er det ikke programmet, som er flaskehalsen. Her er det "diskjockey"-jobben som tar mest tid. Bare hør her:

Jeg startet opp uten å lese bruksanvisningen. Menyene er på engelsk, men relativt lette å forstå. (Ekspertbrukere kan bruke programmet uten menyer, for å spare tid.) Jeg tittet ikke på bruksanvisningen før denne artikkelen skulle skrives.

Først skrev jeg diskettnavnet (VOLUME name) på disketten med filtpenn og puttet den inn i B-stasjonen. Ett trykk på mellomromtasten, og registreringen startet.

15 sekunder mennesketid og kanskje 2 sekunder datatid pr. diskett. Litt lengre tid om WSSI måtte hente fillister ut fra et ARCarkiv.

Disketten ut og en ny inn i stasjonen. Timene flyr fort, når du har mange disketter. De ble sortert etter navn og lagret i esker.

Endrer du senere innholdet på en diskett, er det en smal sak å korrigere databasen. Du registrerer disketten på ny, og WSSI ajourfører automatisk. Nyttig verktøy.

KOPIER21.ARC

(47K, bidragsønske $25) Siden vi er inne på dette med disketter: Svein Erik J. Brostigen i Oslo har begått et program for dem som bruker 360K eller 1.2 M disketter til sikkerhetskopiering av harddiskfiler.

Med KOPIER kan du kopiere utvalgte filer fra harddisk til flere disketter. Programmet regner først ut hvor mange disketter du trenger, og spør om du har nok. Svarer du "ja", får du fortsette. Det kan formattere disketter før kopiering.

Neste versjon av programmet vil håndtere disketter formattert for 720K, 1.4M og KODAK 5.5M.

QDIR.ARC

(14K, gratis) Atle Ramsli fra Grimstad er en flittig bidragsyter til Saltrød Horror Show. QDIR er i skrivende stund hans siste.

Programmet gir oversikt over filene i diskkatalogen din. Du kan slette filer med dobbelttrykk på DEL-tasten.

Enkelt og greitt. Kanskje litt for enkelt. Jeg savner en angretast, som kan redde meg ut av en krise. I mitt tilfelle måtte jeg bruke Norton Utilities for å redde en fil, som ble slettet før jeg riktig skjønte hvordan QDIR fungerte.

FGREP.ARC

(9k, gratis) Vi omtalte FGREP i nr. 9. Programmet er en kraftig forbedret versjon av DOS-programmet FIND.

Det nye er i release 1.57 er hastighet. Den nye versjonen søker opptil 40% hurtigere enn tidligere versjoner. FGREP kan søke etter tekst i ascii-filer i en hastighet på opptil 0.5 megabytes pr. sekund på en AT.

SRCH82.ARC

(38K, bidragsønske $12) SRCH82 er et hurtig søk og erstatt-program. Du kan søke etter opptil fem tegnrekker (strings) samtidig og få resultatet ut i en fil, evt. direkte på skriver.

Programmet kan kun bearbeide rene tekst- eller ASCII-filer. Wordstar, WordPerfect og Multimate filer går med andre ord ikke. PCWRITE-filer går derimot uten problemer.

SRCH82 kan kjøres fra DOS kommandolinje. Søk og erstatt- kommandoer kan derfor legges inn i batch-rutiner for automatisk utførelse av rutineoppgaver. SRCH82 kan søke i henhold til en filliste, som ligger lagret i en fil. Dermed kan du søke i en mengde filer med forskjellige navn - i forskjellige underkataloger - i en og samme operasjon.

Programmet kan også kjøres fra meny. Er det tilstrekkelig å søke med enkle søkebegreper, er FGREP hurtigere. Når det gjelder søk og erstatt er XWORD et kraftigere verktøy, bl.a. fordi det ikke er begrenset til DOS-filer. SRCH82 ligger på disken min, men jeg tror jeg i de fleste tilfellene kommer til å bruke mine gamle verktøy.

LOTTO.ARC

(32K) "NABOSPLEISEN" 30x8 LOTTO kaller Per E. Pettersen i Tvedestrand programmet sitt. Det skriver 30 LOTTO-kuponger a 8 rekker. Utgangspunktet for utfyllingen er en fast rekke på 16 tall.

"Demonstrasjonsversjon" sto det på diskettpakken. Programmet virket bra i overensstemmelse med bruksanvisningen. Det er ikke angitt noe bidragsønske.

Har du ikke modem, kan forsøke å nå ham på tlf. 041/62380 mellom kl. 17-21.

Utpakking av programmer

Tidligere har vi beskrevet forskjellige metoder for pakking og komprimering av filer og filbiblioteker. Vi har vært inne på NUSQ, LUE, ARC og PKARC.

Det er dessverre en viss forvirring når det gjelder filer pakket i ARC-biblioteker. Dels fordi det stadig kommer nye og bedre versjoner. Dels fordi ARC og PKARC er utviklet av forskjellige personer, og således ikke er helt identiske.

Da jeg skulle pakke ut programmene over, fikk jeg stadig en melding fra ARC-E.COM om "unsquashing method not supported".

Løsningen er å bruke en ny versjon av ARC-E.COM. Versjon 3.1b (7K) er nå tilgjengelig på Saltrød Horror Show.

I forhold til den versjonen jeg brukte, er versjon 3.1b vesentlig forbedret. Den lar deg f.eks. bruke "joker- tegn" i filnavnangivelsen, slik at du kan pakke opp flere filer samtidig. Kommandoen

arc-e b:*

pakker opp alle ARC-bibliotekene, som ligger lagret på disketten i B-stasjonen. Du kan pakke opp opptil 16 filer samtidig.

Tidligere hentet ARC-E ut alle filene i biblioteket. Nå kan du angi at du bare ønsker en eller noen av dem. F.eks. slik:

arc-e b:program.arc *.doc

for bare å ta ut filer med filnavnendelsen DOC.

Ved å bruke DOS pipe-funksjon, kan dokumentasjonen hentes ut av ARC-filen og direkte inn i "titte-på" programmet LIST for å bli lest. Uten at filen blir lagret på disken.

På tampen

Så er tiden inne til å slutte av igjen. Som vanlig er det masse jeg ikke har plass eller tid til å komme inn på. Eller har anledning til å prøve. Som f.eks. CGAEM.ARC, en CGA-emulator for brukere av Hercules-kort. I forbifarten har jeg også notert meg at

FT-ETC.ARC (130K) inneholder programmet "Family-Tree, ETC", et verktøy for dem som skriver slektsbok eller driver slektsforskning.

HDPREP43 ARC (37K) er et verktøy for formattering og preparering av hardisk. Det lar deg bl.a. spesifisere interleave faktor. For spesielt interesserte.

QEDIT1A.ARC (76K, $20) er en teksteditor i stand til å redigere opptil 255 filer samtidig. Skifte fra fil til fil går svært hurtig, da alt ligger i hukommelsen. Kun for vanlige DOS-filer.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.