Saltrød Horror Show nr. 15

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 1/1988, side 70.


Jeg holder på å skrive bok. Planen er å samle alt fra Online-spaltene, sortere det, ajourføre/utdype hvor nødvendig og utgi det på Dataforlaget.

Problemet er tid. Om to uker går flyet til Gran Canaria og manuskriptet må være ferdig. Blir jeg ikke ferdig i tide, går det ut over ferien!

I utgangspunktet er oppgaven enkel. Artiklene ligger spredt på en rekke filer. Tekstbiter skal klippes ut og spres på 12 kapitler. Boka skal skrives på min diskettbaserte Toshiba 1100 Plus ...

Tradisjonelt gjøres slikt ved å laste artikkel etter artikkel inn i et tekstbehandlingsprogram og derfra klippe ut biter og "lime" dem til kapittel-filene. Noe skal til kapittel 1, noe til 2, noe til 12, osv. Det blir mange tastetrykk og tar lang tid. Dessuten er det alltid en fare for å glemme en kildefil eller to i farten.

Heldigvis finnes det andre alternativer. Jeg har bestemt meg for å bruke LIST (se nr. 4/87, s. 42) kombinert med PCED (gratisprogrammet CED.ARC kan også brukes, se nr. 11/86 s. 174.). Fremgangsmåten blir som følger:

1. Toshibaen bootes opp som vanlig. Disketten med de gamle artiklene i B-stasjonen. Jeg kommanderer
LIST B:*.*

og den første artikkelen kommer opp på skjermen. (Takket være jokerkommandoen *.*, kan jeg arbeide meg gjennom hele disketten uten fare for å hoppe over artikler.)

2. Den første artikkelen står på skjermen. Jeg tar ut boot-disketten av A-stasjonen og stikker inn BOK-disketten. Her skal de nye artiklene ligge. (Siden LIST er startet opp fra A- stasjonen, er maskinen innstilt på denne stasjonen. Det forenkler overføringen av filer. Jeg slipper å taste inn angivelsen av diskettstasjonen i tillegg til kapitel-nummeret).

Siste versjon av LIST (LIST62A.ARC på SHS, tlf. 041-31378) har klipp-og-lim funksjon. Et tastetrykk for å markere begynnelsen på feltet, som skal overføres. Markering av slutten på feltet. Et trykk på Alt-D og LIST spør hvilket filnavn den markerte teksten skal føyes til. Jeg svarer "1" for kapitel 1, "2" for kapitel 2, osv.

Når teksten er overført, står markøren på linjen under den overførte teksten.

3. Slik fortsetter jeg til alle delene av artikkelen er spredt på kapitlene. Et trykk på Q-tasten, og neste artikkel kommer opp på skjermen, osv. Hurtigere kan det vanskelig gjøres.

WRITERS.ARC

(53K, bidragsønske $15) Mitt tekstbehandlingsprogram heter PC-WRITE (se nr 3/87 s. 151). Det er et hurtig og fremifrå produkt, bl.a. fordi det lagrer tekst uten skjulte kontrollkoder slik vi kjenner det fra WordPerfect og WordStar. Dermed blir det sikrere å bruke søkeverktøy som FGREP og SEARCHX til å lete i "bunken".

En annen styrke med PC-WRITE er at det kan skreddersys etter forgodtbefinnende. Alt du behøver å gjøre er å legge inn kommandoer i en definisjonsfil.

Her kommer WRITERS.ARC inn. Det er et nytt tekstbehandlingskonsept i form av definisjonsfiler for PC-WRITE versjon 2.60 eller høyere (jeg bruker 2.71). Det er utviklet av en profesjonell skribent for folk som skriver mye. For folk som har noe å tjene på at skrivearbeidet går hurtigere.

Tanken er enkel og ergonometrisk. Du skal slippe å bevege fingrene dine fra skrivemaskin-posisjonen. WRITERS omdefinerer tastetrykkene i PC-WRITE, slik at nesten alt foregår på de hvite tastene.

Skriver du mye, glir tekstbehandlingsfunksjonene inn i hjernen din. Det er derfor en smertefull prosess å gå over til noe nytt. Likevel syntes jeg konseptet var interessant nok til å rettferdiggjøre en overgang. Dessuten virket det lett å lære.

Nå har jeg brukt WRITERS en måned. Det viktigste sitter i fingrene, men enda føler jeg at det tar tid før hastigheten er på topp. Resultatet har imidlertid vært godt. Jeg har derfor ingen planer om å gå tilbake til det gamle.

Mer RAM til kona

Konas Sanyo MBC880 PC har lenge vært plaget av hukommelsessvakhet. I en periode hadde den et JRAM-kort og 704K. Det måtte vi imidlertid fjerne, da det ikke fungerte tilfredsstillende sammen med den andre hardwaren. Hun fikk stadig problemer med regnskapsfilene sine.

256K RAM er ikke mye å kjøre databehandling på. I hvertfall ikke her i huset, hvor det er nok av programmer og hjelpemidler å velge mellom. Jeg ringte derfor til postordrefirmaet SWC (042-45 351) for å kjøpe 256K ekstra.

Noen dager senere kom ekspansjonskortet i posten. Jeg leste bruksanvisningen (grei, oversiktlig), men fant ingen innstillingsmulighet for 512K RAM. Jeg fikk forsøke meg frem.

Opp med kassa, inn med kortet, på med maskinen - stadig bare 256K RAM. Jeg måtte tydeligvis ha 640K.

Jeg ringte SWC og fikk ekstra RAM-brikker i posten. De skal settes inn samme vei, som de gamle, tenkte jeg. Som sagt, så gjort. Inn med kortet, på med PC-en. Fremdeles bare 256K RAM!

Jeg sendte kortet tilbake til SWC og ba dem teste kortet på en annen PC. Problemet kunne jo ligge hos Sanyoen. Dessuten kunne jo en av RAM-brikkene være defekt.

Noen dager senere kom kortet tilbake. Vedlagt lå det en melding om at kortet var i orden. RAM-brikkene hadde vært satt inn feil vei. (Og jeg som bare hadde kopiert det SWC hadde gjort?) Denne gangen gikk det som det skulle.

Noen stor historie er ikke dette. Oppfatt det mer som en tributt til en raskt voksende data-postordrebransje i Norge. Det er en fullt gangbar vei. Men husk en ting: De driver med det for å tjene penger, og har liten tid til kundestøtte.

BIGCAL.ARC

(52K, gratis) I mitt tidligere liv drev jeg bl.a. som konsulent innen personlig planlegging. Effektiv personlig planlegging krever en dagbok, en notatblokk, et planleggingsprogram e.l.

Forskjellige yrker og oppgaver krever forskjellige verktøy. Dessuten er det forskjeller mellom mennesker vedrørende hvordan de planlegger, - og følger opp.

Jeg har vært innom det meste. I dag bruker jeg et stykke papir for hver måned, stiftet sammen i 12-måneders bunker. Det gir meg det jeg trenger av oversikt pr. dag, måned og år.

Inntil BIGCAL kom på SHS, brukte jeg min egen mal. BIGCAL løser imidlertid en av svakhetene i opplegget mitt. Datoene.

Programmet legger kalenderdatoer for angitte måneder inn i en av tre forskjellige brukerdefinerte formularer og lagrer dem i en fil. Det ene formularet er 11" bredt og 8.5" høyt. Det neste er 8.5" x 11" stort. Det tredje er 17" x 11" stort, basert på at du limer to ark sammen.

Jeg bruker standardformular nr. 1 og har skrevet et for hver måned i året ut på min Epson matriseskriver. Nederst på månedsoversikten står en liten oversiktskalender med forrige måned, denne måneden og neste måned.

Passer ikke formularene, kan du endre dem i et tekstbehandlingsprogram. F.eks. kan du ønske å føye til headinger eller endre måten kalenderen blir tegnet på (fra streker til stjerner). Du kan også føye data til i resultatsfilene, før du skriver dem ut.

Tornado Notes

(D.Kr. 750 eks. mva fra Borgen Data, Valbygårdsvej 33, DK- 2500 København Valby, Danmark) Siden vi først er inne på planlegging, kan det passe å ta med Tornado Notes. Programmet er skreddersydd for "personlig informasjonsforvaltning", hevder brosjyren. Det lagrer notater og annen tekst i elektroniske kartoteker. Du kan sortere notatene og ta dem opp på skjermen på forskjellige måter, som f.eks. i overlappende vinduer.

Programmet er et forsøk på å gjøre elektronisk, det de fleste av i dag gjør med beskjedblokker og smålapper. Det har en enkel tekstbehandlingsfunksjon, - tilstrekkelig for mange. Programmet har kapasitet til opptil 50 elektroniske kartoteker med opptil 500 tekster i hvert kartotek. En tekst kan være opptil på 30 A4-ark.

Når du har lagt inn notatene dine i systemet, kan du søke i fri tekst etter ting som ligger lagret der. I motsetning til hva du kan gjøre med FGREP og SEARCHX, kan du søke etter kombinasjoner av ord, som finnes i tekstene.

Programmet er hukommelsesresident og kan kjøres på PCer med minimum 128K RAM. Brukerhåndboken er på dansk og relativt lett å forstå.

Svakheten med programmet (les: konseptet) er at det har liten verdi, hvis det ikke blir brukt hele tiden. Sekretæren som sitter ved pulten dagen lang, er kanskje den typiske brukeren. Du som farer rundt som en strikkball trenger en stresskuffertmaskin, om Turbo Notes skal ha noen hensikt. Og så var det dette med selvdisiplin da.

Ikke for meg. Dessuten finnes det andre verktøy i samme klassen, f.eks. Instant Recall (filnavn: IR163.ARC på SHS. 94K stort.)

MICRO.ARC

(44K, gratis) Filen inneholder fire hjelpeprogrammer. Jeg har festet meg med to av dem. CALC.EXE er blitt et fast hjelpemiddel. Det er en kalkulator, som kjøres fra DOS kommandolinje. Ikke memory resident.

Dernest CSET.EXE, et hjelpemiddel for å finne hvilke ascii-koder som henger sammen med hvilke tegn eller tastetrykk på PCen. Kan f.eks. være nyttig å ha når du tilpasser tekstbehandlings- og andre programmer til ditt system.

CAPSLOCK.COM gir DOS-kommandolinjekontroll over store/små bokstaver. Kan brukes i batch-filer. CMDATE.EXE er et dato- program for AT-maskiner.

På tampen

FRACT12.ARC (43K, gratis) er for de spesielt interesserte, men fortjener spalteplass da det er utviklet i Norge. Det er begått av Tron Hvaring på Ski. Programmet er "A Mandelbrot Set Exploration Package" for IBM PC/XT/AT og kloner evt. utstyrt med 8087 og EGA. Vet du ikke hva det er, har du neppe bruk for det.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.