Saltrød Horror Show nr. 17

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 3/1988, side 124.


NO-VIRUS.ARC

(14K, gratis) Sist snakket vi om "viruser", programmer som ødelegger harddisker, filer og arbeidsglede. Siden den gang er det danske programmet NOVIRUS kommet til Norge og Saltrød Horror Show (tlf. 041-31378).

NO-VIRUS er laget for å oppdage et "virus", som første gang ble oppdaget i desember 1987. Virusprogrammet "hefter seg" til COMMAND.COM og er i stand til å "smitte" systemets disker med vanlige DOS- kommandoer (som f.eks. "TYPE A:README"). Da det bare er fjerde generasjon av disken som blir smittet, er det imidlertid meget vanskelig å oppdage.

NO-VIRUS kontrollerer COMMAND.COM-filen, for å se om den er smittet. Er den smittet, stopper det maskinen.

FLUSHOT2.ARC

(6K, gratis) Er NO-VIRUS et diagnoseprogram, må FLUSHOT kalles et antibiotika. Navnet betyr da også "sprøyte mot forkjølelse".

FLUSHOT innstalleres ved oppstart av maskinen og overvåker deretter alt som skjer. Oppdages et forsøk på å endre COMMAND.COM e.l. stopper programmet og spør:

Write access to COMMAND.COM being attempted
Press "Y" to allow, any other key to fail:"

Er du usikker, trykker du en annen tast enn "Y" forsøket blir stoppet, før det er for sent.

JLMORE og BATMENU

Har du fått i oppdrag å lage enkle og brukervennlige kjørerutiner for uerfarne PC-brukere? Eller ønsker du noe slikt for deg selv? I så tilfelle kan JLMORE.ARC (19K stor, bidragsønske US$20) være et interessant hjelpemiddel. Programmet er bl.a. tilgjengelig for nedlastning fra Saltrød Horror Show.

I utgangspunktet ser programmet ut som en variant av DOS MORE-kommando. MORE sørger bl.a. for at DOS-kommandoen TYPE tar pause etter hver skjermfull med tekst. JLMORE kan imidlertid mye mer. Og sammen med det lille programmet BATMENU.ARC (2K, gratis) blir det svært så interessant.

La meg forklare med et eksempel: Du skal lage en batchfil for regnskapsføring på PC. Hver gang programmet startes, skal brukeren gis anledning til å ta et "minikurs" i hvordan programmet brukes.

Når regnskapsføringen avsluttes - kanskje brukeren står fast - gis mulighet for mer hjelp før brukeren evt. går inn i regnskapsprogrammet igjen. Eller avslutter for dagen.

Det hele kan styres av en batchfil. La oss for enkelthets skyld kalle den REGNSKAP.BAT, forutsette at alt skje i samme katalog (subdirectory) og at regnskapsprogrammet heter RP. Kommandoene i REGNSKAP.BAT blir da som følger:

cls
echo off
echo Ønsker du et "minikurs" i bruk av regnskapsprogrammet?
BATMENU 1, tast Y for ja eller N for nei
if errorlevel 1 goto program
JLMORE minikurs
:program
RP
echo Ønsker du mer hjelp i bruk av regnskapsprogrammet?
BATMENU 1, tast Y for ja eller N for nei
if errorlevel 1 goto slutt
JLMORE minikurs
echo Vil du inn i regnskapsprogrammet igjen?
BATMENU 1, tast Y for ja eller N for nei
if errorlevel 1 goto slutt
goto program
:slutt
echo on

Forklaring

Du taster inn REGNSKAP. Skjermen blir blank og spørsmålet: "Ønsker du et minikurs i bruk av regnskapsprogrammet" kommer opp.

Deretter kommer "Tast Y for ja eller N for nei". Taster du Y, kommer du inn i minikurset. Taster du N, kommer du direkte inn i regnskapsprogrammet.

Du taster Y og kurset begynner. MINIKURS er en vanlig tekstfil, som er kodet for lesing av JLMORE (kan gjøres med et hvilket som helst tekstprogram.)

JLMORE lar brukeren bla gjennom teksten linje for linje, eller side etter side. Teksten kan presenteres i vinduer med farger for økt leselighet.

Har du en registrert versjon av JLMORE, kan du lage et kurs med innebygde spørsmål og svar. (JLMORE bruker DOS errorlevel-teknikken.) Slik at du, når du svarer korrekt, går videre til neste punkt. Svarer du feil, får du ytterligere forklaring. Svarer du "nok", går du ut av kurset og inn i regnskapsprogrammet.

Nå er tiden kommet for regnskapsføringen. Når du er ferdig med føringen og går ut av programmet, får du spørsmål om du ønsker mere hjelp. Du kan nå gå tilbake til minikurset eller avslutte for dagen. Du kan gå frem og tilbake fra regnskapsprogram til minikurs, så mange ganger du måtte ønske det.

(Bruksanvisningen i den gratisdistribuerte versjonen av JLMORE er begrenset. Registrering er nødvendig, om du vil ha full nytte av programmet.)

E88-42.ARC

(75K stort, registrering US$20.) E88 versjon 4.2 er et redigeringsprogram, ikke et fullt tekstprogram. Det ble opprinnelig laget med sikte på å skrive programmer i assemplerspråk, men er senere utvidet til å omfatte "normale" tekstredigeringsfunksjoner. Til slikt bruk er det enkelt og hurtig.

E88 er blant de minste redigeringsprogrammene, jeg har sett. Min versjon er på snaue 22K. Programmet egner seg derfor bl.a. som "underbruk" av Procomm, ZCOMM, eller andre kommunikasjonsprogrammer. Slik at man hurtig kan skape og redigere elektroniske brev eller tekstfiler for elektronisk overførsel uten å måtte gå ut av kommunikasjonsprogrammet.

E88 kan også brukes sammen med andre programmer, som f.eks. FLIST2.ARC (se nr. 8/87 s. 54 og 4/87 s. 42+). Programmet krever fra 64-640Kb avhengig av den redigerte filens størrelse og kan brukes i 43 linjer/skjerm modus (på EGA-skjerm).

QEDIT135.ARC

(105K, bidragsønske US$30.) QEDIT er et annet redigeringsprogram. Her er kort om noen egenskaper:

  • Det kan brukes i CTTY-modus (dvs. pr. modem når maskinens kommunikasjonsprogram står i vertsmodus) og via en såkalt "door" under oppslagstavleprogrammet PC-BOARD.
  • 36K stort.
  • Filstørrelse og antall filer som blir redigert samtidig er kun begrenset av tilgjengelig hukommelse.
  • Kommandoer (tastetrykk) kan tilpasses dine preferanser.
  • Programmet kan kun behandle rene ASCII-filer (linjer må slutte med vognretur/linjeskift).

ARCF104.ARC

(8K, gratis) Faste lesere av denne spalte vil vite at filnavnendelsen ARC betyr at filen er en komprimert biblioteksfil. Den inneholder en eller flere filer - ofte et program og en brukeranvisning. Filene er "pakket" på denne måten bl.a. for at det skal bli billigere å nedlaste dem.

Etter at ARC-filen er nedlastet, kan den dekomprimeres f.eks. med hjelpeprogrammet ARC-E.COM.

Stadig flere finner at ARC-metoden også egner seg godt i forbindelse med sikkerhetskopiering av data. Dataene tar mindre plass på denne måten. Færre disketter. Penger spart.

De bruker hjelpeprogrammer som ARC521.ARC eller PKARC.ARC for dekomprimering og pakking.

Problemet oppstår når du tar frem diskettene med korrespondansen for 1986 for å finne igjen et spesielt brev. Du vet hva du søker, men alt ligger lagret i ARC-filer.

Her kommer ARCF inn. Programmet lar deg søke etter tekststringer (tegnrekker) i (utvalgte) ARC-lagrede filer. Du slipper å dekomprimere ARC-filene først. Tid spart.

ARCF lar deg søke etter ASCII-stringer. Søker du i brev skrevet med WordPerfect eller andre tekstprogrammer, som bruker skjulte kontrollkoder, bør de være lagret i såkalt DOS-format. (Du kan også søke etter tekst i binære filer.) Eksempel:

arcf c:arcf*.* *.doc "some"

ARCF leter i alle ARC-filer på C-stasjonen, hvis navn begynner med bokstavene "ARCF". Programmet søker i pakkede filer med filnavnendelsen DOC etter tekstrekken "some". Resultatet ble:

*** File: ARCF.DOC *** Archive: c:ARCF104.ARC
double quote character, e.g. ARCF TEST.ARC "SOMETHING".

Tekstrekken "some" ble funnet i ordet "SOMETHING".

WILD-11.ARC

(24K, gratis) Bjørn Liane på Kongsberg har begått et nytt interessant program. Ferske PC-brukere vil kanskje ha problemer med å skjønne hvordan det skal brukes. Erfarne PC-brukere, spesielt dem som allerede bruker CED eller PCED (se nr. 11/86 s. 174+), vil imidlertid kunne finne det nyttig.

Hensikten er å gjøre det mulig å kjøre et program (f.eks. et tekstprogram) mot flere kildefiler samtidig ved angivelse av jokernavn ("wildcards").

Filangivelsen ARCF*.* i eksemplet under ARCF104.ARC over er et slikt jokernavn. Det peker på alle filer hvis navn begynner med bokstavene ARCF og hvis filnavnendelse kan være hva som helst.

Mange programmer, spesielt eldre programmer, aksepterer ikke jokernavn. De vil vite hva filen heter, dermed basta! Dessuten forlanger de fleste tekstprogrammene en konkret filangivelse.

Med LIST.COM (se bl.a. 4/87 s. 42+) kan du titte på alle filer i en underkatalog med filnavnendelse TMP (som i jokernavnet *.TMP). I en operasjon. Med WILD kombinert med f.eks. CED kan det samme gjøres med ditt tekstprogram. Når du går ut av den første TMP-filen, blir neste lastet inn, og slik fortsetter det. Tastetrykk spart.

Diverse annet nytt

Bjørn Liane har også begått DT.ARC (10K, gratis), et program som gir en grafisk oversikt på skjerm over hvor filene dine ligger lagret på harddisken. (Noe lignende får du av programmet TD.ARC.)

SWC2.ARC (13K) er et morsomt romskipsspill.

XPS.ARC (4K) er et utvidet PrintScreen-program. Lar deg dele teksten inn i sider. Du kan skrive skjermbildet i komprimert form med 75 linjer pr. side (ikke grafikk). Lar deg skrive deler av skjermbildet.

TURBO2C.ARC (153K, gratis) konverterer Turbo Pascal kildeprogrammer til C kildeprogrammer.

SYSTEM.ARC (17K, gratis) er et enkelt lite tippeprogram skrevet av Mikkel Bachmann på Hovden.

PC/AT eller PS/2?

er et spørsmål mange stiller seg for tiden. En interessant liten nyhet fra Munchen via NEWSBYTES (The Source) er derfor på sin plass:

AMD melder at 80286 prosessoren, hjertet i et IBM AT-system, vil bli tilgjengelig i en 20MHz versjon. Det samme har Chips and Technologies gjort.

Det interessante med nyheten er at en AT med såkalt "zero wait states" lett vil kunne kjøre raskere enn et 16MHz 80386 system.

Betydning? AT-type PC-produkter blir sannsynligvis å finne på markedet i minimum fem år fremover...


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.