Saltrød Horror Show nr. 18

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 4/1988, side 152.


Har du noensinne mistet tekst på grunn av en tåpelig feil med tekstprogrammet? Eller fordi du glemte å lagre den teksten, du nettopp lastet ned fra en database eller oppslagstavle? Eller fordi du måtte bruke "brannutgangen" (CTRL-BREAK) mens du testet et nytt program?

I slike tilfeller kunne du trenge

RESQ.ARC

(16K, gratis) PCens hukommelse fungerer nesten som en diskstasjon. Alt som skjer i hukommelsen (og kommer opp på skjermen) blir "lagret" der. Inntil det blir overskrevet av nye data. Det er dette RESQ benytter seg av.

La meg forklare med et eksempel: Akkurat nå er jeg i PC-WRITE og skriver på dette. Om et øyeblikk går jeg ut av tekstprogrammet uten å lagre disse setningene. Jeg later som om det skjer ved en feiltagelse.

Jeg starter opp RESQ og ber det søke etter "PC-WRITE", som jo står i avsnittet over. Etter en stund piper RESQ og viser hva det har funnet. Jeg klipper og limer "det tapte" inn i den tidligere teksten.

Som sagt, så gjort. All tekst fra "Har du noensinne" over og ned til og med denne setningen ble reddet fra PCens hukommelse ved hjelp av RESQ. Så enkelt kan det være.

RESQ leter i tilgjengelig hukommelse etter det søkeordet, du oppgir. Finner den søkeordet, får du spørsmålet "Is this your text?". Svarer du ja, går RESQ tilbake til begynnelsen av den teksten som er funnet i hukommelsen og begynner lagringen derfra. Resultatet legges i filen RES.Q.

Du får se hva som blir lagret, mens det pågår. Hvis du ikke stopper lagringen (et tastetrykk betyr at du er fornøyd), fortsetter RESQ inntil det finner et "slutt-på-filen" merke.

RESQ greier ikke å gjenfinne tekst etter en brutal CTRL-ALT-DEL aksjon eller etter at strømmen har vært av. Søking etter tekst bør dessuten finne sted straks skaden er skjedd og før ny tekst blir lastet inn i hukommelsen. Når det har skjedd, er det for sent.

(Programmet kan nedlastes pr. modem fra Saltrød Horror Show, tlf. 041-31378.)

CITYDESK

(CTDESK.ARC, 132K, bidragsønske $45) Desktop Publishing er "in". Hittil har det kostet en formue. Nå har vi imidlertid fått det første shareware-programmet fra USA. Begrenset i omfang og egenskaper. Javel. Men likevel.

CITYDESK er laget av Asysta Consultants, 3696 Marquis Lane, Huntingdon Valley, PA 19006, USA. Det kan skrive ut tekst fordelt på to eller tre kolonner, evt. blandet med grafikk, og mestrer indeksering (automatisk konstruksjon av innholdsfortegnelse), linjenummerering, overskrifter og fotnoter pr. side, sidenummerering, m.m.

Shareware-versjonen inneholder skriverdefinisjonsfiler for EPSON og IBM-PROPRINTER. Ytterligere definisjonsfiler er forbeholdt dem som registrerer seg. Bruksanvisningen er sterkt forkortet, dog tilstrekkelig for begrenset bruk med de nevnte skriverne og vurdering av programmets egenskaper.

Programmet er kompatibelt med INSET (fra Inset Systems, Inc. 12 Mill Plain RD., Danbury, CT. 06811, USA. Pris omkring $100.) Med INSET kan du manipulere grafiske bilder, f.eks. om du skulle ønske å integrere tekst med bilder fra et regneark eller statistikkprogram. Det lar deg også blåse grafikkbildene opp/ned, klippe og lime, m.m.

Tekst fra andre dokumenter kan trekkes inn og blandes med dokumenter produsert med CITYDESK. F.eks. helsides memoer, brever, grafikkbilder eller bilder i ferdige binære utskriftsfiler.

Skrifttyper påføres som koder direkte i teksten, f.eks. med et tekstbehandlingsprogram.

En liten prøve

Jeg tok sist utgave av denne spalten for å skrive den ut i to kolonner. Skriveren var min gamle Epson FX-80. Ambisjonsnivået var lavt. Ingen bilder eller grafikk. Kun ren tekst med skrifttypekoder for halvfet og kursiv.

Skriveren var stilt inn på dansk/norsk tegnsett, 7-bits kode. PCen var stilt inn som "rent amerikansk".

Første skritt var å bearbeide den gamle artikkelen. Det gjorde jeg med PC-WRITE:

  • De gamle skrifttypekodene, som jeg legger inn i teksten, ble erstattet med dem som brukes av CTDESK. En enkel søk-og-erstatt operasjon.
  • En PC-WRITE makro ble brukt for å omforme mine æ, ø og å-tegn slik at de kunne komme korrekt ut på skriveren (til |,\,],},osv.)
  • Fire tastetrykk og teksten ble omformattert fra 72 tegn pr. linje til 60 tegn pr. linje. Det var den kolonnebredden jeg ønsket i den nye utskriften. Litt opprydding og teksten var klar for utskrift med CITYDESK. Fem minutter tok det totalt.

Nå kunne CTDESK startet opp. Artikkelen ble lest inn. Mestedelen av utskriftsoppsettet kunne brukes uten endringer. Det eneste problemet var tilpasning av antall linjer pr. side. Det tok litt tid å finne riktig innstilling av skriveren.

Artikkelen ble skrevet ut med 17 tegn/tomme fordelt på to kolonner. Jeg lot CITYDESK skrive direkte på papir i stedet for til en diskfil, som også er en mulighet. Sluttresultatet ble bra.

HDM.ARC

(107K, bidragsønske $15). HDM er et menysystem for harddisk-brukere. I pakken ligger det også to programmer for innstilling av henholdsvis EPSON og IBM-PROPRINTER-skrivere.

Denne typen programmer - det finnes en hærskare av dem - kalles ofte Shell-systemer. Grunnen er at de ligger som et "skall" over alt det andre som skjer. Fra menyen dukker du så ned for å utføre forskjellige oppgaver etter behov. (FLIST2.ARC, en av mine favoritter, er også et Shell-system.)

Grunnsystemet består av ti menysider. På hver menyside har du ti valg. Du starter et valg ved å peke på det med markøren og trykke ENTER, eller ved å taste inn valgets nummer.

Hvert valg kan starte et program, kjøre en batch-fil eller utføre en DOS-kommando. Et valg kan også ha flere skritt som kan omfatte en kombinasjon av ovennevnte muligheter. Hver side og hvert valg har en brukerdefinert beskrivelse.

Andre stikkord: on-line hjelp, konstruksjon og endring av menyvalg mens programmet kjøres, to passord-nivåer kan legges inn ved alle valg samt for individuelle HDM-funksjoner, samt en låsefunksjon, for bruk når du f.eks. forlater PCen for å gå på toalettet.

VRAM.ARC

(19K, registrert versjon US$49.00) Bruker du Lotus 1-2-3 eller Sympony? Stanger du hodet mot DOS 640K hukommelsesgrense? I så tilfelle kan VRAM være noe for deg.

VRAM gjør det mulig å bryte 640K hukommelsesgrensen uten at det blir nødvendig å kjøpe tilleggsutstyr. Brukt med programmer som fungerer i henhold til Lotus/Intel/Microsoft Memory Specification, kan (den registrerte versjonen av) VRAM gi opptil 8 megabytes hukommelse ekstra ved bruk av en harddisk eller en RAM-disk.

Med slike ressurser tilgjengelig kan du kjøre en alvorlig stor Lotus 1-2-3 modell. (Den uregistrerte versjonen gir bare 128K RAM ekstra hukommelse.)

VRAM simulerer et såkalt "expanded" hukommelseskort. Bruker du harddisk til den simulerte hukommelsesdelen, avsetter VRAM plass som anvist og holder denne tilgjengelig for brukerprogrammet inntil jobben er ferdig. Deretter blir diskplassen frigjort til evt. annen bruk.

Ønsker du å bruke VRAM sammen med såkalt "extended" hukommelse, kan du definere en RAM-disk og deretter bruke denne med VRAM for å simulere "expanded" hukommelse.

Har du ingen brukerprogrammer som kan fungere i henhold til Lotus/Intel/Microsoft Memory spesifikasjonene, er ikke VRAM for deg.

KOVER.ARC

(9K, bidragsønske 50 kr.) Programmet er laget av GBN-Data (Boks 32, 9465 Tennevold). Det lager en oversikt over filene på diskstasjonen din og skriver den ut på papir i samme format som "posen" til en 5.25" diskett. Klipp ut og legg det i "koveret" for forenklet orden i diskettbunken.

NFD.ARC

(15K, gratis) NFD lar deg å endre dato og tidsangivelsen i tilknytning til en enkelt eller en gruppe filer (Du kan bruke jokernavn, f.eks. NFD *.*, for å endre en gruppe filer i en operasjon.) Enkelt å bruke.

INTCHA.ARC

(9K, gratis) Det sies at man i USA kun har registrert 2.000 tilfeller av såkalte "Trojanske hester" eller "datavirus"- programmer, dvs. av disse programmene som ikke har noe annet formål i livet enn å ødelegge for PC-brukere. Slett ikke mye. Derfor gjør jeg et poeng av å omtale INTCHA.ARC langt ute i artikkelen. Det er nemlig liten grunn til å være hysterisk.

INTCHA.ARC er enda et program for dem som ønsker å beskytte seg. Det ville ikke kjøre på Toshiba 1100+, men gikk bra på Olivetti M24.

INTCHA overvåker hva som skjer med datamaskinens interrupt tabell. Det kan således hjelpe med å avsløre om et nytt program endrer PCens adferd på et "lavt programnivå" og hva det forsøker å oppnå. Du går frem slik:

  1. Kjør INTCHA før du bruker det mistenkelige programmet for å få kartlagt status vedrørende systemets bruk av interrupt vektorer.
  2. Kjør det mistenkelige programmet og deretter INTCHA på ny. Sistnevnte vil sammenligne den nåværende interrupt-tabellen med hvordan det var før og rapportere om evt. forskjeller.

Vet du ikke hva et "interrupt" er, vil sannsynligvis nytten være begrenset. Du vil i så tilfelle kun få vite om det mistenkelige programmet endrer noe eller ei. Og det er det også mange uskyldige programmer som gjør. F.eks. MARK.COM i TSR25.ARC.

21.ARC

(7K, gratis) "21" ("Blackjack") turde være et kjent begrep for de fleste. Det er det kjente kortspillet i skjermversjon. Det er deg mot banken. Med farger og lydeffekter.

Programmet er laget i ukompilert BASIC. Dvs. du må først starte opp BASIC (eller GWBASIC). Deretter laster du 21.BAS inn i BASIC (F3-tasten). Et trykk på F2-tasten (RUN) og spillet er i gang.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.