Saltrød Horror Show nr. 19

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/1988, side 134.


Du vet det kanskje allerede: de fleste filene tilgjengelig for nedlasting fra Saltrød Horror Show (tlf. 041-31378) og andre elektroniske oppslagstavler ligger i komprimerte samlefiler med etternavnet ARC.

Flere hjelpeprogrammer kan brukes for pakking, dekomprimering osv. Selv finner jeg det mest hensiktsmessig å bruke tre små hjelpeprogrammer, fremfor et stort program med alle funksjoner i ett. Disse tre er:

 • ARC-E.COM (7K stort) brukes for oppakking og dekomprimering av ARC-filer. Skriv ARC-E for å få en kortfattet bruksanvisning eller last ned filen ARC-E.DOC (11K).
 • ARCV (2K) brukes for å se hvilke filer som ligger i en ARC-samlefil. Skriv ARCV for å få en kort bruksanvisning.
 • ARCA (4K) brukes for å pakke sammen og komprimere en eller flere filer i en ARC-fil, evt. for å føye filer til en eksisterende ARC-fil.

Disse programmene gjør jobben hurtigere enn de store "alt-i-ett"programmene.

Alltid tilgjengelig

Hurtighet avhenger også av hvor fort du kan finne frem til programmene på harddisken din. Har du en diger disk og haugevis med underkataloger tar det tid å taste inn CHDIR-kommandoen for å navigere seg frem til riktig lagringssted.

Bruk av batchrutiner er en løsning, forutsatt at du husker hva batchfilen heter og slipper å navigere deg frem til den katalogen den ligger i. Det enkleste er ofte å legge slike filer på toppen, i "rota" på harddisken.

Det er imidlertid grenser for hvor mange programmer og filer, som bør ligge i rota. Ligger der mer enn hundre filer, begynner det å gå ut over oversikten. Er tallet enda høyere, går det ut over hastigheten. Det tar lengre tid å starte opp programmene.

Det lille gratisprogrammet RUN.ARC (3K stort) tilbyr en annen løsning. La meg forklare med et eksempel:

Du ønsker å lage sikkerhetskopier av regnskapet ditt og lagre det på en diskett i A-stasjonen. Regnskapsdataene ligger i katalogen REGNSKAP. Hjelpeprogrammet ARCA.COM ligger et eller annet sted på disken. Du vet ikke hvor. I rota på C-stasjonen - du "er" for tiden der - ligger imidlertid RUN. Fra DOS kommandolinje taster du inn:

RUN ARCA A:1988.ARC C:\REGNSKAP\1988.*

RUN leter gjennom alle underkatalogene på harddisken på jakt etter ARCA.COM. Deretter lager det en 1988.ARC-fil på A-stasjonen og overfører de komprimerte regnskapstallene dit.

Funksjonstaster i DOS

KEY2.ARC (7K, gratis) er et hjelpeprogram for definisjon av funksjonstaster under DOS 2.0 og 2.1. Det krever ANSI.SYS installert (i CONFIG.SYS).

Du kan f.eks. definere at F1 er en sortert filliste på C-stasjonen, F2 ditto på B-stasjonen og at F3 laster en gitt tekstfil inn i et tekstprogram.

Oppsettet er enkelt. Definisjonstast F1 kan f.eks. settes opp slik (ved bruk av HDIR.COM, se under XANADU på s. 136 i nr. 9/87):

KEY 1=a:hdir c: /2/e

Du har plass opptil 50 tegn etter likhetstegnet. Du kan m.a.o. angi lange kommandoer med mange parametre. Tastedefinisjonene kan endres når som helst og virker også tildels inne i applikasjonsprogrammer.

Du kan kun endre F1 til F10. Trenger du flere definisjoner, kan de leses inn "i farta" fra hensiktsmessige batch-filer, f.eks. i forbindelse med oppstart av et brukerprogram.

Makroer og tekstbehandling

I nr. 1/88 omtalte jeg WRITERS.ARC, en makrosamling for PC-WRITE, tekstprogrammet mitt. Jeg hadde nettopp tatt systemet i bruk i håp om at omdefinerte tastetrykk skulle gi økt produktivitet.

Nå er det gått noen måneder. De nye tastetrykkene sitter i fingrene og hastigheten synes høyere. Å gi noe kvantitativt mål for hvor mye hurtigere, er jeg imidlertid ikke i stand til. Sannsynligvis er det marginalt. En ting er imidlertid klart. Jeg foretrekker de nye tastetrykkene fremfor de gamle.

Interessant sak, forresten. Jeg talte nettopp etter. Skrivearbeidet mitt støttes nå av 137 makroer og tasteomdefineringer. Det er fremdeles PC-WRITE, men tastetrykkene er annerledes.

PC-WRITE kommer ferdig med valgfrie WordStar-tastetrykk for dem som foretrekker det. WordPerfect-makroer har jeg imidlertid enda til gode å se. Noen heksekunst å lage slike, burde det imidlertid ikke være. Kanskje en løsning for dem som stadig har problemer med WordPerfects skjulte kontrollkoder ...

"Horror Show"

En gang i mellom skjærer det seg. Det skjedde i dag morges. Plutselig klaget min Olivetti M24 PC over at den ikke greidde å lagre data. Og dermed var det i gang.

Jeg tastet CHKDSK /F og fikk følgende melding på skjermen:

 C:\DSZ.EXE
   Is cross linked on cluster 206 
 C:\NETWRKWG.DEF 
   Is cross linked on cluster 105 
 osv. 

Til sammen 32 filer var "ødelagt". Det var livsfarlig å fortsette uten å rydde opp.

Jeg skal ikke fortelle hvorfor problemet oppsto. Det er antakelig mer interessant å høre hva jeg gjorde. Det var følgende:

 1. Jeg kommanderte "CHKDSK /F > LTP1" påny. Jeg fikk skrevet ut en liste over de ødelagte filene på skriveren. (Inntil problemet er løst, tør jeg ikke lagre nye data på disken. Utskrift er tryggere.)
 2. De ødelagte filene ble kopiert over til diskett. Det rare var at alle filene ble korrekt overført. En undersøkelse med LIST bekreftet det.
 3. Da alle filene var kopiert, slettet jeg alle de ødelagte filene.
 4. Til slutt kopierte jeg sikkerhetskopiene over fra disketter og alt var i orden igjen.

Krisehjelp

Et annet problem, som spesielt pleier å skje hver gang jeg skriver denne artikkelen, er at et program crasher. Løsningen har som oftest vært et det velkjente tastetrykket Alt-CTRL-DEL. Andre ganger måtte strømmen av og på.

Som oftest taper jeg bare et par minutter. En gang i mellom mister jeg imidlertid verdifulle data. Det var derfor med en viss forventning jeg fikk hånd om CBOOT.ARC (1K stort, gratis), en hukommelsesresident redningsmann.

Før test av nye programmer, starter jeg nå CBOOT. Når det skjer noe galt, trykker jeg "ALT-Venstre SHIFT-B" (dvs. disse tre tastene samtidig) og en liten meny kommer på skjermen. Den gir valg mellom:

 1. Oppstart med CTRL-ALT-DEL
 2. Oppstart med hukommelsessjekk
 3. BREAK (CTRL-BREAK)
 4. Gå ut av nåværende program
 5. Avbryt nåværende program (BREAK)
 6. Gå ut av programmet med funksjon 4C
 7. Reset interrupts

CBOOT virker upåklagelig. Her er noen oppdagelser:

 • Tasteforbedringsprogrammet PCED ligger fast inne på Toshiba 1100+. Etter å ha gått ut av et program ved hjelp av menyvalg 4 over, virket ikke tastemakroene mine lengre. Det gjør de imidlertid hvis jeg går ut med menyvalg 6.
 • Jeg prøvde å gå ut av spillet DIGGER.COM, som gjør utstrakt bruk av grafikk. Det gikk dårlig. Jeg fikk ingen meny opp på skjermen.
 • En gang i mellom krasjet PC-en så grundig, at en kaldstart var nødvendig. CBOOT løser ikke det umulige.

Bremsepedal

Går det for hurtig? Kunne du ønske at tekst og bilder flerret saktere over skjermen? I så tilfelle kan du installere "bremsepedalen", i form av gratisprogrammet BSLOW.ARC (671 bytes). Tast BSLOW for å få en kortfattet demonstrasjon og rettledning.

Klippe, lime notater

Jeg har tidligere omtalt gratisprogrammet CUTPASTE. Det brukes for å overføre deler av et skjermbilde til en applikasjon, f.eks. fra et regneark til et tekstprogram (9/86 s. 127). Jeg har også omtalt NOTEPAD (6/87,s. 38), en hukommelsesresident "hopp opp" notisblokk på skjermen.

De to programmene foreligger nå i en nyere utgave. De kan lastes ned fra Saltrød i samlefilen CP3-NP4.ARC (23K, gratis).

Med NOTEPAD kan du nå lagre notatene på disk og lese inn igjen fra en hvilken som helst notatfil. Notatene kan skrives ut. Samspillet med CUTPASTE er forbedret.

Harddisk administrator

Noen foretrekker et arsenal av små, enkle hjelpemidler i "verktøykassen", som man kan trekke veksler på etter behov. Andre synes dette med data og PCer er et nødvendig onde, men ønsker å lære minst mulig. Disse foretrekker ofte ett stort hjelpemiddel, som kan brukes til det meste.

Det finnes en hærskare slike verktøy å velge mellom. Tidligere har jeg bl.a. omtalt FLIST, som er en av mine favoritter (bl.a. i nr. 8/87 s. 54).

HELP!33.ARC (78K, bidragsønske $30) er enda ett. Det har funksjoner som kopiering, sammenligning, flytting og sletting av en eller flere filer (i en operasjon), lagring av fillister for forenklet behandling av en gruppe filer, etablering og sletting av underkataloger, gjenfinning av filer på disken, endring av filattributter, prosedyrer for utskrift, visuelt bilde av harddiskens katalogstruktur (tre), endring av volumnavn, sortering av filer og til slutt - men ikke minst - det lar deg kjøre programmer ved å peke på dem.

Andre verktøy krever ofte mye plass i hukommelsen. Ikke så med HELP!. På min Toshiba 1100+ beslaglegger det f.eks. bare 5K i det øyeblikket du ønsker å kjøre et av programmene i den aktuelle fillisten. Du kan kjøre COM, EXE og BAT-filer.

For spesielt interesserte

Ole Chr. Styri på Lillehammer har laget et hjelpeprogram for bruk ved installering av tilleggsutstyr i PC-en. SHOWDEV.ARC (7K, gratis) hjelper ved å diagnostisere tilsynelatende uforklarlig oppførsel av det nye utstyret. Bruken krever noe kompetanse hos brukeren.

Bruker du ERRORLEVELS i batchfiler? I så tilfelle kan du ha interesse av OPTION.ARC (2K, gratis).

Ønsker du å vite hvilke scan koder som hører til de enkelte tastene på tastaturet, kan du få vite det av det lille gratisprogrammer KEYS.COM (635 bytes).


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.