Saltrød Horror Show nr. 20

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/1988, side 124.


Pressen skriker datavirus. Noe annet er vel ikke å vente. Blod, krig, mord og ødelagte harddisker er godt stoff.

Godt stoff betyr imidlertid ikke nødvendigvis at du behøver å bli rammet. Ifølge Sysop Conrad Kageyama i IBM PC Software klubben på det amerikanske nettverket CompuServe er sannsynligheten liten. For noen uker sider skrev han bl.a. følgende i en åpen melding til en bruker:

"Hysteriet har gitt oss en mengde panikk-meldinger om folk som har vært rammet av virus. Hver gang har vi imidlertid funnet, etter nøye undersøkelse , at så slett ikke var tilfelle. Det har alltid vært en enkel løsning på problemet."

Sysop "Connie" er en autoritet. Han er Sysop på en av verdens mest aktive "oppslagstavler" for brukere av IBM PC-kompatible maskiner. Hvert døgn kommer det mer enn 500 nye meldinger i klubben. Hver måned blir hundrevis av nye gratis- og brukerstøttede programmer lastet opp til filbiblioteket og gjort tilgjengelig for nedlasting. Etter grundig testing av "Connie" og hans medhjelpere.

En annen ekspert, amerikaneren Steve Gibson, mener å ha identifisert og bevist 38 forskjellige virusprogrammer. Ifølge ham er Flushot Plus (se under) i stand til å uskadeliggjøre 22 av dem, mens det kommersielle programmet C-4 ($29.95 fra InterPath, 4423 Cheeney Street, Santa Clara, CA 95054, USA) fanger alle.

Flushot Plus kan lastes ned fra Saltrød Horror Show (tlf. 04131378). Jeg lastet den ned pr. modem fra CompuServe forleden. Filen heter FSP.ARC, 45K stor, bidragsønske $10.

Programmets bruksanvisning er forresten ganske interessant. Den inneholder bl.a. en god introduksjon til fenomenene "virus" og "trojanske hester".

Hvor ligger filene?

Forfatteren av Flushot Plus hevder at de fleste virusprogrammene kommer i form av såkalte "directory programmer", dvs. programmer som gir en oversikt over hvor du har filer lagret på disken din.

Som et apropos skal nevnes at et slikt program nettopp har avansert til "Odd de Presnos 10 på topp listen" på Saltrød Horror Show, som er min personlige liste over de gratis- og brukerstøttede jeg liker og bruker mest.

Programmet har vært omtalt før (nr. 9/87 s. 60). Det heter HDIR og er et av flere hjelpeprogrammer i filen XANADU2.ARC. Jeg bruker det daglig både på Olivetti M24 og Toshiba 1100+.

HDIR brukes sammen med PCED, som er den kommersielle utgaven av CED (se nr. 11/86 s. 174). PCED og CED er såkalte "kommandolinje editorer". Begge lar deg definere "synonymer", dvs. korte tastekoder for hurtig adgang til programmer fra hvor som helst på harddisken. Og til slike anvendelser er de ganske like, ikke minst fordi de er begått av samme programmerer (Cove Software Group, P.O. Box 1072, Columbia, Maryland 21044, USA).

HDIR egner seg godt for å bli brukt med PCED. For det første fordi jeg hyppig trenger fillister sortert etter forskjellige kriterier. Dernest fordi det er lettere å huske mine selvkomponerte kommandoer enn en rekke kryptiske variabler etter det tungtastede programnavnet HDIR.

Et eksempel

Når jeg taster "sd e:10" på M24 får jeg en fargerik, alfabetisk sortert oversikt over filene i underkatalog 10 på E-stasjonen. Filene kommer fordelt på fire kolonner, med størrelse og forskjellig farge for hver type fil. Også skjulte filer er med.

Utgangspunktet er et PCED-synonym, som jeg har fast definert slik (leses inn hver gang jeg starter opp PCen):

syn sd "h:hdir %1 /p/c"

Linjen definerer med andre ord noe som kan minne om en batchfil ved navn "sd". Forskjellen er at det tar mindre plass, går hurtigere og er lettere tilgjengelig.

Jeg har også andre synonymer for bruk av HDIR, bl.a.:

 • sdx - filene sortert etter filnavnendelse
 • sds - filene sortert etter størrelse
 • sdd - filene sortert etter dato
 • sd2 - sortert filliste i to kolonner med full informasjon om hver fil (attributt, dato,tid i tillegg til størrelse).

Synonymene er lette å huske - for meg. "sd" for "sortert directory". "x" for "extension", osv. Synes du "sf" for "sortert filliste" er lettere, velger du det i stedet. CED kan brukes i stedet for PCED (kan lastes ned fra Saltrød.)

Norsk meny-system

Markku Lindroos (TMJ-Data, Oslo) har laget et menysystem for uerfarne PC-brukere. Bidragsønske 150 kroner. (Filnavn: MENY31.ARC. 70K stort).

Programmet utmerker seg først og fremst ved at det er norsk, både programtekst og bruksanvisning. Om det er så enkelt at selv "mor" kan bruke det, skal være usagt. Det er imidlertid enklere enn mye annet.

Ut fra en hovedmeny kan du velge mellom anvendelsestyper som f.eks. tekstbehandling, regnskap, regneark, kommunikasjon, spill osv. Neste nivå er individuelle programmer, eller programanvendelser. Du bestemmer selv menyenes innhold.

Kanskje du taster A for tekstbehandling. Neste meny ser da kanskje slik ut:

 a. Oppstart av WordPerfect
 b. Konvertering til et annet format 
 c. TORILS tekstarkiv 
 d. Markkus tekstarkiv 
 e. Desktop Publishing 
 f. WP-makroer 
 g. Diverse tekster 
 h. Tekster under arbeide 
 i. Standard-maler for brev 
 j. Purrebrever 

Du velger fra menyen ved å taste inn en bokstav, og er i gang. DOS er skjult.

Er det flere som bruker samme PC, kan du bruke et passord-system for å gjøre "hemmelige data" utilgjengelig for andre.

Programmet tar 33K av hukommelseskapasiteten og kan håndtere opptil 20 program-menyer. Hver program-meny kan inneholde opptil 20 program-valg.

Effektiv filbearbeiding

Mens du med MENY kan arbeide ut fra en liste over funksjoner eller arbeidsoppgaver, finnes en gruppe programmer hvor utgangspunktet er en liste over tilgjengelige filer.

Jeg har tidligere omtalt PC-FLIST, som er et program i denne gruppen (nr. 8/87 s. 54). I min bok om gratisprogrammer (Tano 1987) omtalte jeg også programmet FFM.

Quick Filer (filnavn: QFILER23.ARC, 73K, bidragsønske $20) ligner til forveksling på FFM. Bl.a. viser det to fillister fra forskjellige diskkataloger ved siden av hverandre på skjermen. Quick Filer kan også:

 • Samvirke med de brukerstøttede programmene LIST, ARCA, ARCV, ARCE og FINDIT.
 • La deg kjøre eksterne programmer eller batchfiler fra fillisten. Quick Filer stopper og spør om du vil angi evt. parametre.
 • Du kan endre tid/dato-stempelet på markerte filer
 • Sikkerhetskopiere filer fra en liste på skjermen, bl.a. ut fra datatest.

Programmet tar stor plass. Før bruk av evt. eksterne programmer krever det ca. 192K minimum av hukommelsen.

Resident filadministrator

Quick Filer arbeider på tradisjonelt vis fra DOS kommandolinje. Det hukommelsesresidente programmet SCOUT gjør mye av det samme, men er lettere tilgjengelig (filnavn: SCOUT.ARC, 135K, registrering $30.00).

Scout kan "trylles frem" når som helst, også når du er inne i et annen brukerprogram.

Med Scout kan du kjøre programmer, flytte, kopiere og slette filer, endre navn på filer, filkataloger og diskvolumer, endre filattributter, lage forskjellige sorterte fillister, formattere disketter, søke etter filer på harddisken, sende kontrollkoder til skriveren, titte på tekstfiler eller en ASCII-tabell, lagre et skjermbilde i en fil, se hvordan hukommelsen er utnyttet osv.

Noe kan du gjøre, mens du er inne i et "underliggende" brukerprogram. Du kan f.eks. formattere disketter mens du er inne i ditt tekstprogram. Skal du kjøre andre eksterne programmer, må du imidlertid ut av brukerprogrammet først.

Scout versjon 2.90 kan lastes ned fra Saltrød Horror Show. På CompuServe i USA har jeg sett at de har versjon 3.20.

Hjelpemiddel for OKI-skrivere

Tom Tellefsen, student ved Horten Ingeniørhøgskole, har laget et program for oppsett av OKI IBM-kompatible skrivere av typen ML182193. Programmet ligger i filen OKIPRINT.ARC (9K stor) på Saltrød Horror Show.

Programmet er menystyrt. Du kan bl.a. velge mellom utskrift av norsk eller ascii og fire forskjellige utskriftsmåter (utility, NLQ, Draft, Italics).

Utskrift i 2 - 6 kolonner

PAGE.ARC (11k stort, gratis) kan lese en tekstfil og fordele teksten på fra to til seks kolonner. Du må angi sidelengde i antall linjer, maksimalt 60 linjer pr. side.

Jeg leste siste utgaven av denne spalten inn i et tekstprogram (PC-WRITE) og omformatterte teksten til 18 tegns linjelengde. Med PAGE laget jeg en fil med teksten fordelt på tre kolonner dimensjonert for 60 linjer pr. side. Jobben var gjort på 4 sekunder.

Resultatet ble en fil, som kunne skrives ut på skriveren med DOS-kommandoene TYPE, COPY eller et utskriftsprogram.

Månedens bok

er "Praktisk bruk av Harddisken" av Don Berliner og Chris De Voney (Tano 1988, kr. 398, 541 sider). Den inneholder mye nyttig om valg og oppsett av harddisk, administrasjon av data og praktisk problemløsning. Den eneste svakheten måtte være at den inneholder referanser til og beskrivelse av noen brukerstøttede programmer som ikke er tilgjengelig i Norge.

Vekten ligger på den programvaremessige bruken av harddisken. Boken har imidlertid også tekniske detaljer for ikke-teknikere. Et lite eksempel på tampen:

"Av og til kan man høre en uvanlig, mellom- eller høyfrekvent brumming eller en hvinende lyd fra stasjonen. Den lyden er et definitivt signal om at man bør sikkerhetskopiere alle programmer og data på harddisken og levere den inn til reparasjon så snart som mulig".

Amen!


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.