Saltrød Horror Show nr. 21

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 7/1988, side 68.


Alt har sin ende. I dette tilfellet harddisken på Saltrød Horror Show. Den har gått døgnet rundt siden februar 1985 og begynner å skrante.

Ifølge "månedens bok" fra forrige gang er årsaken klar. Symtonene peker i retning overhaling. Men hvorfor bruke tid og penger på overhaling, når jeg kan få en ny 40MB harddisk for omkring 3.000 kroner? Dessuten vil en overhaling bety at Saltrød Horror Show må stenge i en periode. Umulig!

I BYTE 4/88 s. 315 annonserer CompuSave i Arizona (tlf. 095- 1602-437-4855) en Seagate 40MB for US385.00 . I tillegg kommer toll (4%), frakt/forsikring og moms (20%).

Åkke åssen det er, akkurat nå holder jeg på med å rekonstruere harddisken etter et nytt crash. Spesielt ved større kopieringsoperasjoner er sannsynligheten stor for at det skjærer seg. FAT (filallokeringstabellen) på en av de logiske stasjonene blir ødelagt. Etterfølgende CHKDSK-kommandoer gir meldinger som:

Probably not a DOS-disk, do you want to continue?

Jeg har i de siste 11 dager rekonstruert harddisken fire ganger. Det tar 1.5 time hver gang. Tålmodigheten er oppbrukt. Jeg bestiller ny disk.

En kort telefon til Arizona. Overføringsordre til banken. Nå venter jeg på en Seagate ST251 med Western Digital controller pr. fly fra Arizona.

CompuSaves pris inklusive kontroller: US$460. Min totalkostnad cif Saltrød omkring kr. 3.300 eks mva.

Ny "arbeidshest"

I de siste par årene er mesteparten av mine artikler og bøker skrevet på en Toshiba 1100 Pluss. Den er lett å bære og bruke, tåler en støyt og batteriet varer hele togreisen fra Arendal til Oslo.

Etter hvert har imidlertid bagasjen vokst med et 80-talls 720KBs disketter. Å finne tilbake til filer og programmer er blitt problematisk. Ved årskiftet fant jeg ut at en diskettbasert løsning ikke holder mål lengre. Bortsett fra når jeg er på reise.

I begynnelsen tenkte jeg Toshiba 3200. Etter hvert begynte imidlertid lysten på noe kraftigere å feste seg. Jeg ønsket:

  • 40MB harddisk og superhurtig/avansert søking i all den teksten jeg har skrevet og lastet ned. Følgelig hadde jeg behov for plass i hukommelsen til en RAM-disk og en stor disk cache.
  • Plass i RAM til et knippe med hukommelsesresidente programmer. I tillegg måtte jeg kunne kjøre jobber "som underbruk av" andre programmer (i SHELL til DOS). Et aktuelt eksempel: tekstbehandling mens jeg er inne i kommunikasjonsprogrammet ProYam.
  • Siden jeg først skulle skifte arbeidsmaskin, kunne jeg dessuten liksågodt gå for en 80386-maskin med en gang.

Toshiba 5100

For å gjøre en lang historie kort: Dette er skrevet på min nye Toshiba 5100. Min vurdering av maskinen kommer i neste nummer. Her skal vi se litt nærmere på selve kjøpet og på noe av det jeg har gjort for å gjøre den til et praktisk arbeidsredskap. (Nei, T1100+ er ikke til salgs. Den skal jeg bruke på reiser og til testing av programvare.)

Du aner det kanskje allerede. Maskinen er kjøpt fra CompuSave i Arizona (4207 S. 37th St., Phoenix, AZ85040, USA.) Det tok to uker fra jeg ringte, fikk et Work Order nummer, ba banken telegrafere over penger og til jeg hadde den i huset.

Maskin med bæreveske kostet US$5.158.16, for å være nøyaktig. På grunn av mangelen på chips i USA hadde prisen gått opp med over $300 i løpet av vårmånedene. Jeg overførte kr. 31.775 inkl. bankomkostninger. Flyfrakt til Kjevik, forsikring, moms og 4% toll kom på kr. 9.540. Totalt cif Saltrød kr. 41.315.

Fra Esselte System har vi fått en fargerik trykksak "til kontorer - 1. halvår 1988." På side 20 står maskinen. kr. 67.450 eks. mva (eks. frakt?). Dvs. kr. 80.940 sammenlignet med mine tall. Min pris var nesten 40.000 kroner lavere!

Andre nordmenn har kjøpt T5100 fra England. CompuMart Computer Centre (8 Woodshots Meadow, Croxley Centre, Watford) utenfor London selger den for tiden for 3.124 pund (eks. VAT osv.).

Men hva med ...

Noen er redd for manglende norske bokstaver. Kai Østreng fra Ski fortalte følgende i IBMPC-konferansen på Saltrød Horror Show:

"Esselte tar kr. 5.000 for en liten boks med norske taster og et kopi av tastaturprogrammet Abatast. Jeg vil anbefale dem for The Guiness Book of Records!"

Det er imidlertid ingen grunn til å bli skremt. Jeg har hørt at andre 5100-eiere har kjøpt taster fra Danmark for omkring 60 kroner. (Er lovet adressen, men har ikke fått den i skrivende stund). Tastene er lett å vippe av og erstatte med andre.

Et annet alternativ, som jeg har brukt på andre maskiner, er å skrive de norske bokstavene på tast-sokkelen med filtpen.

Så var det norsk på skjerm og skriver. Du trenger linjen

COUNTRY = 047

i CONFIG.SYS for å få datoen korrekt. Deretter kan du bruke ABATAST (kr. 600,- hos Computer Resources) med følgende kommando:

ABATAST /8/P8/B

Ja, også en ting til. "ø"-ene! Du må inn i TEST3- programmet og sette "Plasma Font Set" til "europeisk". Dermed er maskinen norsk!

Service

Mens jeg forsøkte å finne en passende amerikansk leverandør, fikk jeg følgende melding via CompuServe:

Date: 06-May-88 09:43 EDT
From: Peter Haas-PC Connection [76004,1330]
Subj: Want to buy a T5100
Odd-
I am afraid we're not shipping any Toshibas outside of the U.S. There are two reasons: difficulty in getting machines repaired (Toshiba Europe will not repair American machines, Toshiba USA will not authorize the return and repair of machines sent to them from out side the USA), and the fact that machines that may have to come back to us for any reason have a 100% tariff. Sorry.

Hos CompuSave kom ikke spørsmålet opp i det hele tatt.

På den annen side - gitt at du ikke kan/vil sende ting ut av landet for å få den reparert - hva så?

Da kontakter du et av de norske firmaene som driver uavhengig servicevirksomhet. De reparerer PC-er, harddisker og annet utstyr på timebasis. To telefonnumre i Oslo (kontorer rundt i landet finnes også):

Telub: 02-65 22 50, og
EB Service: 02-84 36 23

Programvare

Det er alltid morsomt å få et nytt arbeidsverktøy mellom hendene, men det betyr mye jobb. Hardisken skal formatteres, filer skal overføres fra andre maskiner og media, systemet skal konfigureres.

Her er noen utvalgte oppsettskommandoer fra min AUTOEXEC.BAT:

lightning 504
lightning B off
hotdos 80
watch
bakcheck 20
notepa c:\work\notes
mark regnskap
kbfix3
ced load c:\util\ced.con
cboot
pc-flist /q

Ligthning versjon 4.20 er et kommersielt disk cache program. En demoversjon (4.12) ligger på Saltrød Horror Show. Programmet selges i USA for omkring $50. Kommandoen gir meg en 504K cache, hvorav 491K ligger i expanded memory.

De andre programmene har vi omtalt før: HOTDOS i nr. 2/88 s.28, BAKCHK i nr. 10/87 s. 76, NOTEPA (Notepad) for et par nummer siden, WATCH og MARK ligger i TSR25.ARC senest i nr. 10/87 s. 76, KBFIX3.ARC i nr. 8/86 s. 69, PCED i nr. 11/86 s. 174, CBOOT.ARC i nr. 5/88 s. 51 og PC-FLIST (FLIST2.ARC) bl.a. i nr. 8/87 s. 54.

Alle programmene, unntalt Lightning 4.20 og PCED, kan lastes ned fra Saltrød Horror Show (041-31378). CED.ARC er imidlertid stadig tilgjengelig og gjør mye av det samme som PCED.

Flytting av filer

Et problem med å overføre filer fra disketter til den nye harddisken var at enkelte filer med forskjellig innhold hadde samme navn. Bruk av COPY kunne ødelegge verdifulle data.

Egentlig var det MV.ARC jeg ville bruke, da de gamle diskettene skulle tømmes. MV kopierer filer og sletter kildefilene. Det gir imidlertid ingen beskyttelse mot sletting av filer, som jeg ønsker å beholde.

På CompuServe fant jeg MOVE.ARC (4K inkl. dokumentasjon). En liten perle. Det flytter en bunke filer og ber om bekreftelse, hvis det finner at filnavnet allerede eksisterer på mottaksstedet. Det samme skjer hvis det ikke er plass på disken til flyttingen.

Jeg har hatt ett problem med programmet. Min maskin må av en eller annen grunn være innstilt på den filkatalogen der kildefilene ligger for å ville virke.

Leting etter informasjon på disken

For noen år siden fikk jeg Electra-Find fra O'Neill Software (P.O. Box 2611, San Fransisco, CA 26111, USA). Den gjorde det mulig å søke i tekstfiler etter kombinerte søkebegreper uten få forhånd å ha indeksert dataene eller lagt dem inn i en database.

Min filosofi er at jeg bare trenger en promille av alle de dataene jeg samler inn og har tilgjengelig for søking. På bakgrunn av dette er det sløseri med tid å bruke et vanlig databaseprogram til registrering av innkommende data. Indekseringsprogrammer, som f.eks. ZyINDEX, holder heller ikke mål i mitt tilfelle. De krever forarbeide før søking og indeksene tar for mye plass.

Det ideelle er null forarbeide og maksimalt utbytte! Med Electra-Find kan jeg bl.a. søke i en avgrenset filliste med kommandoer som:

"bil OG porsche"
"bil MEN IKKE (porsche eller opel)"

På CompuServe fant jeg en konkurrent, som gjør litt av det samme. LOOKFO.COM (6K stort, bidragsønske US$5) kan nå lastes ned fra Saltrød Horror Show. Hurtig og enkelt. Kompatibelt med CED/PCED (du kan bruke piltastene for å hente fram tidligere inntastede søkebegreper, hvis du har CED.COM i hukommelsen.)

Et tips: Du blir bedt om "Name of file to search: C:\". Markøren står like etter skråstreken og "C:\" er i dette tilfellet kun et eksempel. Her skal du taste inn en full filangivelse. Jeg bruker f.eks.

E:\DATATID\ONL*.*

for å søke i alle tidligere utgaver av Online-spalten.

Månedens bok

Toshiba 5100 Reference Manual, selvfølgelig. På gjenles!


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.