Saltrød Horror Show nr. 22

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 8/1988, side 96.


Sakte men sikkert nærmer det seg en løsning på Saltrød Horror Shows harddiskproblem. Forleden fikk jeg en Seagate 40 MB intern disk (ST251) og et Western Digital kontrollkort fra USA.

Disken kostet US$460. Regningen fra banken - etter at de hadde telegrafert over pengene til CompuSave (tlf. 095-1- 602-437-4856) - lød på kr. 3.125. NSB Expressgodsekspedisjon fikk kr. 1.553. Totalt kr. 4.678 inkl. mva, toll, frakt og spedisjon.

SWC i Kristiansand (tlf. 042-45 351) selger samme disk/kontrollkort for kr. 5.500 eks. mva. Med frakt og moms kommer den på kr. 6.680,-. Jeg sparte 23% i forhold til dette på import direkte fra USA.

Kanskje ikke så greit likevel?

Litt "is i magen" bør du ha, om du vil kjøpe harddisk på denne måten. Dvs. pr. postordre. Installasjonen kan bli mer problematisk enn du regner med. - For å si det mildt.

For det første hadde CompuSave glemt å legge med en av de to kablene, som trenges for å kople harddisken til kontrollkortet. Å få kabelen ettersendt tar et par uker. I mellomtiden har jeg "lånt" en annen kabel. Seagate/Western Digital er heldigvis svært kurant vare.

Innstallasjonsinstruksen er mangelfull, uoversiktlig og full av forvirrende betegnelser som MFM, RLL, SCSI, drive select jumpers. Selv en som har gjort det før, kan få frysninger på ryggen.

PC-en må skrus fra hverandre. Mikrobrytere på moderkortet skal endres. En gammel diskettstasjon skal kanskje ut og harddisken skal skrus inn. Kontrollkortet skal på plass og forbindes med harddisken med kabler.

Synes du dette høres ille ut, er ikke dette for deg. Du bør kjøpe disken ferdig innstallert fra leverandøren på hjørnet.

Kort om hvordan

Det tok et par dager, diverse telefoner og god hjelp fra ekspertene hos Olivetti Norge. Om de er like hjelpsomme overfor folk som ikke skriver artikler i Datatid, skal være usagt ...

Harddisken skulle inn i en Olivetti M24 PC. Det tok en ettermiddag å skru ut diskettstasjonene, fjerne den ene og sette inn harddisken. Halvparten av tiden lette jeg etter fire skruer nede i verkstedet. De jeg hadde gikk ikke i gjengene.

Neste problemet var mikrobryterne på moderkortet. Jeg hentet en oversikt fra CompuServe (filen SWITCH.ATT på SHS, tlf. 041-31378). Den hjalp noe. Det ble imidlertid mye prøving og feiling - mest feiling. På et tidspunkt nektet maskinen å gi liv fra seg overhode.

En ekspert funderte på om jeg hadde problemer med moderkortet. Til slutt virket det imidlertid, som det skulle.

Oppskriften

For dem med Olivetti M24 og ny ST-251, her er oppskriften:

  1. Alle brytere i microbryter-rekke 1 (den nærmest kanten på moderkortet) i posisjon ON, unntatt bryter 6, som ble satt OFF.
  2. Jumpere på harddisken settes til Drive select 1.
  3. Direkte gjennomgående kabel (uten "twist") fra harddisk til kontakten J1 på kontrollkortet.
  4. Disken koples til den gamle diskettstasjonens strømforsyning. Samme kabel som du brukte til diskettstasjonen.

M24 ble startet opp fra diskett med PC-DOS 3.20. I pakken fra CompuSave lå et kopi av Ontrack Disk Manager, et programsystem for lavnivå formattering, partisjonering, høynivå formattering og alt det som hører faget til. Velsignet greit program! Det kjørte meg gjennom en automatisk ferdigstillelse av disken.

Etter en halvtimes tid var Ontrack Diskmanager ferdig og maskinen var igjen klar til bruk.

Hvor hurtig er disken?

Da jeg testet Toshiba 5100 brukte jeg testprogrammet CORETEST (versjon 2.8, CORETEST.ARC på SHS, 41K stort, gratis). Nå ønsket jeg å se hvor min nye Seagate disk lå i løypa.

CORETEST er laget av det amerikanske firmaet Core Laboratories, som produserer diskstasjoner, systemer for sikkerhetskopiering og PCer. (Tast CORETEST ? for brukerinstruks. Testen kan kjøres uten dataene på harddisken blir ødelagt.)

Først måles PCens, diskkontrollerens og harddiskens ytelse som en kombinert enhet. Det gjøres ved å lese en blokk med data gjenntatte ganger og ta tiden på overføringen.

Min Seagate ST-251 hadde en overføringshastighet på rundt 25 KB/sekund. Sammenlignet med Toshiba 5100, som har 242 MB/sekund, virker Seagaten som en snile. En PC/XT med 10 MB harddisk har 85 KB/sek.

Dataene ligger lagret i en serie konsentriske spor. Når vi ønsker å lese eller skrive, blir diskstasjonens lese/skrivehode plassert over et utvalgt spor. Tiden det tar å komme dit kalles søketid.

Gjennomsnittlig søketid ble klokket til 23 ms. En standard XT bruker 79 ms og Toshibaen 26.7. Gjennomsnittlig tid for å flytte hodene fra et spor til et tilgrensende spor tok 10 ms. En PC/XT bruker 31 ms og Toshibaen 6.5 ms.

CORETESTs "totale ytelsesindeks" hevdet at Olivettien var god for 2.47, mot XTens 1.2 og Toshibaens 3.5. (Min Olivetti M24 har en NEC V20 prosessor i stedet for Intels 8086.)

Interleave

En harddisks "interleave" har stor innflytelse på overføringshastigheten. Det er en innstilling av disken, som bestemmer i hvilken rekkefølge diskens fysiske sektorer blir brukt. La meg forklare:

Tenk på disken som en roterende pizza, kuttet opp i 17 identiske, nummererte biter. Anta at vi trenger å lese informasjonen i sektor 1 på vårt nåværende spor. Vi må da først vente til sektor 1 har rotert til under lese/skrive-hodet. Først da kan vi lese.

Når dataene er lest, oppdager vi at vi også må lese i neste sektor, nummer 2. Når vi er ferdig med sektor en, har imidlertid sektor 2 begynt å passere under lese/skrive-hodet. Vi må vente en hel omdreining av "pizzaen" for å kunne lese denne sektoren.

Hadde din disken vært lagt opp slik, kunne du risikere at det måtte 17 omdreininger til for å lese en fil på 9K.

For å unngå dette problemet har man valgt å spre de sekvensielt nummererte sektorene. I stedet for å ha sektor 2 like etter sektor 1, ligger den et par sektorer senere. Hvor langt borte den ligger, er det vi betegner "interleave faktor". Må maskinen hoppe over to sektorer for å komme til neste nummer, snakker vi om en interleave faktor på "3:1".

Aron Gurski fra Bergen berettet i sin tid (i IBMPC- konferansen på SHS) om sin nye Tandon harddisk. Den kom oppsatt med en interleave faktor på 1:3.

Han testet disken med programmet SPINTEST (i INTRLV.ARC på SHS, 14K, gratis) og fant at disken i gjennomsnitt gjorde 18 omdreininger for å lese ett spor med data. Effektiv overføringshastighet 29 KB/sekund.

Ved å endre interleave faktoren til 1:4 økte overføringshastigheten til 130 KB/sekund! (Ifølge SPINTEST ligger 5100s overføringshastighet på 266 KB/sekund, dvs. noe høyere enn CORETEST-tallet.)

Det er ikke gitt at din PC har samme interleave faktor som en annen maskin av samme merke. Hardisken og kontrolleren har også stor innflytelse på resultatet.

Endring av interleave faktoren

De kommersielle programmene HTEST/HFORMAT (Mace) beregner optimal interleave faktor. Deretter foretar de en ikke-destruktiv lavnivå formattering av harddisken for å installere en ny interleave faktor.

Gratisprogrammet OPTIM (OPTIMS.ARC, 21K) gjør samme jobben. Det er imidlertid begrenset til bruk på maskiner med 8-bit bus disk-kontrollere, dvs. i første rekke til vanlig PC/XT- kloner. (NB: Ikke forsøk på andre maskiner!!)

Ontrack Diskmanager kan formattere med en brukerdefinert interleave-faktor. Programmet regner imidlertid ikke ut hva som er optimalt.

Ideer fra CompuServe

På CompuServe plukket jeg opp noen tips, som nå ligger i AUTOEXEC.BAT på Toshiba 5100:

Jeg bruker CHKDSK for å kontrollere begge mine to harddisker. Slik at jeg vet at alt er i orden, hver gang jeg starter opp maskinen.

Så var det virusene. Normalt vil de forsøke å endre en maskins COMMAND.COM. Jeg har lagret et "friskt" kopi av COMMAND.COM i en pakket fil (ARC-fil). Ved oppstart blir filen automatisk pakket opp og sammenlignet med den versjonen av COMMAND.COM som er brukt til å starte maskinen. Hvilket er enkelt nok. Jeg bruker DOS eksterne COMP-kommando, slik:

COMP C:\COMMAND.COM D:\COMMAND.COM

Ut av en krise!

I nr. 5 (s.88) omtalte jeg CBOOT.ARC, programmet som får deg ut av et crashet program - uten å måtte slå av strømmen først. Hensikten kan f.eks. være å redde data, som ligger på en RAM-disk.

Nå er det kommet et alternativ, ABORT1.ARC (3K stor, gratis). Du trykker Ctrl-tasten og HøyreShift samtidig og er ute i DOS.

ABORT beslaglegger 432 bytes i hukommelsen mot CBOOTs 2880. Har du det like trangt som meg, er det en fordel.

"Any Day Now"

Borlands programprodukt Sprint, "Det Profesjonelle Tekstbehandlingsprogrammet" ble annonsert for 1.5 år siden. I juni ble det vist for første gang.

Lenge etterlengtede dBASE IV "burde ikke bli forsinket lengre enn til 30. september", er det blitt fortalt. I februar snakket de om juli.

Databransjen er beryktet for sine forsinkelser og "tåkeprodukter". IBM og MicroSoft er ikke bedre enn de andre.

DOS er død, mener noen. Digital Research, folkene bak CP/M, er uenige. De har lansert en rival til DOS, som de planlegger å selge 50-60% billigere enn Microsofts utgave.

"DR DOS" er angivelig fullt kompatibelt med MS DOS 3.3. I tillegg kan du lage filer på opptil 512 megabyte, du får passordbeskyttelse for alle kataloger og filer og adgang til online hjelpefiler.

Til høsten, sier de. I første rekke som ROM-brikker til PC- produsenter. Først senere direkte til sluttbruker. Vi får se.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.