Saltrød Horror Show nr. 23

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 9/1988, side 118.


Det går ikke så bra for IBM for tiden. Det tyske datamagasinet CHIP offentliggjør hver måned en liste over de PC-ene som selger best. IBMs PC/2 modell 60 havnet i juli på åttende plass, bl.a. etter Commodore PC20 og PC40 samt Compaq Deskpro 286. PS/2 model 30 lå på 10. plass.

Ifølge IMS America Computer Markets Division var PS/2 Model 80 den eneste i PS/2-serien som hadde salgsvekst i første kvartal i år. Resten av maskinene hadde tilbakegang både målt i dollar og antall enheter. Totalt sett gikk PS/2-salget i USA ned 24% i dollar og 32% i antall enheter solgt.

Og nå har vi fått MS-DOS 4.0. Hmmm ...

Livredder

Ta en titt på PC-Tools Deluxe, om ikke annet for å skaffe deg et eksemplar av et av markedets beste "livredder-programmer". Det koster ikke stort. Jeg har sett Computer Resources (tlf. 02-236893) annonsere det for kr. 820,-.

Mitt kopi kom fra et postordrefirma i USA (Omega Press, Eight Omega Drive, P.O. Box 4182 Stamford, CT 06907, USA). US59.00 + kr. 99.00 i frakt, toll og moms.

PC-TOOLS kan redde filer, du har slettet ved et uhell. Du kan redde hele underkataloger. Programmet kan faktisk også hjelpe dem, som hadde tenkt å formattere en diskett i A-stasjonen, men som i stedet formatterte harddisken.

Inntil nå har jeg brukt Norton Utilities. Dette programmet greier ofte å hjelpe, men må av og til gi opp. Spesielt når det dreier seg om store filer.

I PC-TOOLS-pakken ligger bl.a. programmet MIRROR.COM. Det lager et sikkerhetskopi av diskens filallokeringstabell (FAT) og lagrer det i en spesiell, skjult fil på disken.

Du kan be programmet vedlikeholde en "slettelogg". MIRROR lagrer da fullt filnavn og alle clusters i tilknytning til alle filer som blir slettet. Ut fra "sletteloggen" kan PC-TOOLS rekonstruere filer på direkten (selv med en svært fragmentert disk). Anbefales!

Nytt hjelpemiddel for bruk i batch-filer

INKEY (INKEY.ARC, 4K) er et verktøy for dem som bruker BATCH-filer. Ved hjelp av dette lille hjelpeprogrammet kan du bygge opp batchfiler som endrer "løp" ved inntasting av "Y", "N" eller en hvilken som helst annen tast.

Du kan f.eks. lage en batchfil for sikkerhetskopiering som virker slik. Som siste kommando i din AUTOEXEC.BAT-fil ligger spørsmålet:

Vil du sikkerhetskopiere viktige data (Tast J eller N)
Velg område å kopiere fra ut fra menyen under:
B Budsjett
D Databasen
K Korrespondanse
P Programbiblioteket
R Regnskap
A Avslutt
Tast inn ditt valg nå:

Du velger f.eks. R for Regnskap. Når sikkerhetskopieringen er ferdig, kommer du tilbake til menyen. Når du er lei av å kopiere, trykker du A for Avslutt.

Med INKEY blir det lettere

å fornorske batch-filene. DOS PAUSE-kommando sier "Press any key when ready ...". Med INKEY kan du legge inn meldingen "Trykk en tast når du er klar ...".

Det lille programmet benytter seg av DOS ERRORLEVEL-teknikken. Du kan også bruke DOS variablene, for å legge filnavn osv. inn i INKEY-kommandoene.

FLIST CMS klone

Filen XLIST1.ARC (70K, bidragsønske $25) inneholder et "disk management" program. Det er laget for at du hurtig skal kunne se hvilke filer som ligger i underkataloger på harddisken og for at du skal kunne kjøre programmer og utføre DOS-kommandoer fra fillisten.

Når du har sortert filene i en katalog i ønsket rekkefølge, kan du kjøre programmer fra fillisten i skjermbildet. Når programmene er ferdig, kommer du tilbake til XLISTs filliste.

Du kan gi funksjonstaster (alle 40) i oppgave å utføre en eller flere kommandoer. Tastene kan ha forskjellig oppgaver pr. underkatalog. Programmet krever minimum 78K hukommelse.

Noen spesialiteter: Du kan veksle mellom 25 linjers skjermbilde og EGA 43-linjers. Du kan fjerne en fil fra fillisten med et tastetrykk (slik at bare de du er interessert i står igjen), endre filers attributter, sortere pr. filattributt og få en grafisk oversikt over diskens filkataloger (kan brukes til navigering).

Personlig bruker jeg "konkurrenten" FLIST2.ARC. Det tar mindre plass og gir mulighet for flere tastetrykksmakroer. I PC-FLIST kan du også gi ALT-tastekombinasjoner oppgaver.

Artikkeldatabase

Filen ARTICL.ARC (36K, gratis) inneholder et lite program, som du kan bruke for å finne igjen artikler i klipparkivet ditt. Bruksanvisningen er innebygget i programmet. Hovedmenyen har følgende valgmuligheter:

Add article
Delete article
Modify article
Search
Browse (kan oversettes med "bla gjennom")
Print file
Rebuild index file
Change files
Quit

En artikkelreferanse kan f.eks. legges i databasen slik:

  Code...........2
  Title..........Jungel av muligheter 
  Magazine.......CW 
  Date...........16-88 
  Page...........26 
  Keywords.......DTP RIP PAGEMAKER MARKED 

Programmet er skreddersydd for artikler. Det kan imidlertid også bruke til andre ting. Jeg har f.eks. brukt det til en database over dataleverandører med telefonnummer, produkter osv.

Gjennfinning går hurtig. Jeg synes imidlertid det kan være like enkelt å lagre slik informasjon i vanlige tekstfiler med sikte på søking med f.eks. LOOKFOR, FGREP eller LIST.

Hurtigtasting

Tidligere har vi omtalt tekstprogrammet MR100 (nr. 12/87, s. 140). Det gjetter dine neste tastetrykk og forsøker å fullføre det du har begynt på.

FILEC101.ARC (13K) forsøker noe lignende i forbindelse med lange filnavn, som du taster inn fra DOS kommandolinje. Der hvor de to første bokstavene i et filnavn er tilstrekkelig for å kunne adskille den fra andre filer i en filkatalog, er det tilstrekkelig.

Eksempel: Gitt at en katalog kun inneholder følgende fire filer

  A   B   C  LANFILNA.VN

Du kan nå skrive TYPE L og avslutte med et trykk på ESC- tasten. Siden det bare er ett filnavn som begynner på bokstaven L, vil resten av filnavnet bli føyet til automatisk. På kommandolinjen står nå TYPE LANGFILNA.VN. Et trykk på ENTER og kommandoen blir utført.

Styring av hukommelsesresidente programmer

Espen Joranger (Bergen) har laget noen programmer, som kan være nyttige sammen med styringsverktøyet TSR25.ARC (se nr. 10/87 s. 145). RESI.ARC (93K) inneholder fire programmer. De gir oversikt over hva som ligger resident i den del av hukommelsen som er tilgjengelig for DOS og hva som er status på harddisken.

Programmet RESI-II ville ikke kjøre på Olivetti M24 eller Toshiba 5100 .. Programmet RESIGRAF ga derimot en fin grafisk oversikt over de residente programmene som lå i hukommelsen på 5100. Bruksanvisningen er på norsk.

Diversiosa

DATETEST.EXE i filen DAYNBR.ARC undersøker om din PCs innebygde kalender er korrekt. Testen kjøres helt frem til år 5000. DATETEST.C inneholder noen interessante datorutiner i ukompilert C.

OKI.EXE i filen OKI.ARC (17K) sender kommandoer for oppsett av OKI-skriverne 292, 293 og 294. (Kildekode i C følger med.)

Jostein Lund (tlf. 07-510761) har laget et tippeprogramm. En noe redusert - men brukbar - demoversjon ligger i filen TTIPP.ARC (29K). Han ønsker kr. 300,- for en fullverdig versjon.

Konkurrenten i Bergen, Håkon Rasmussen i Bergen By Byte, har kommet med TIPDEM5.ARC, en kjørbar versjon 5.0 av hans gamle tippetraver. Han krever at fornøydde brukere kjøper den fulle versjonen. Pris kr. 395,- (tlf. 05-32 44 47).

Filen TETRIS.ARC (17K, gratis) inneholder et kjent russisk (!) spill. Her handler det ikke om å skyte ned romskip eller uhyrer fra andre planeter. Det dreier seg om geometriske figurer. For de intellektuelle?

SWH.ARC (16K) inneholder en versjon av spillet "SpaceWar" for bruk med Hercules grafikk-kort i 720x348 oppløsning. Hva det går ut på? Dokumentasjonen sier det slik:

"Destroy the other ship before it destroys you. Use your PHOTON TORPEDOS or PHASERS to reduce its SHIELD energy. A hit with no shields will destroy the ship. "

Vi er også nødt til å nevne spillet SNARF (i filen SNARP.ARC, 28K.) Dette EGA-skjerm baserte spillet (ingen vits i å forsøke med en CGA-skjerm) kan minne om Packman. Litt komplisert å finne ut av, men verd bryderiet. Den innebygde brukerinstruksen er svært kortfattet (noe kan du finne ut av ved å titte på innholdet med LIST).

Ved hjelp av pil- og funksjonstaster beveger du det rundt i labyrinten. Du plukker opp skatter, låser opp dører, beveger deg fra nivå til nivå på jakt etter mere poeng.

Programmet FALKEN.COM i filen FALKEN.ARC (21K) simulerer dialogen professor Falken (i filmen WarGames) hadde med datamaskinen. Du husker kanskje at maskinen insisterte på å spille "Global Thermonuclear War" ...

Skru ned hastigheten på PCen til i hvertfall 4.77 MHz. - Ikke store greiene.

Programmering i C

Filen SC88.ARC (92K, gratis) inneholder BYTE Magazines lille C-kompilator med kildekode for 8088-maskiner. Her ligger alle filene du trenger for å komme i gang med programmet, - forutsatt at du allerede har et kopi av MASM og LINK. BYTE Small-C gir kildekode i assembly-språk.

Filen inneholder ingen introduksjon til C-programmering. Ønsker du noe slikt, kan du f.eks. skaffe deg: Hendrix, J.E. "The Small-C Handbook". (Reston, VA, USA: Reston Publishing Company, 1984.), eller "Dr. Dobb's Toolbook of C". (New York, NY: Prentice-Hall, 1986).


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.