Saltrød Horror Show nr. 24

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 10/1988, side 70.


Jeg er på vei til London med Toshiba 5100 over skulderen.

Stopp litt! Jeg glemte nesten Kongsberg Våpenfabrikk og COCOM-reglene. Skal du ut av landet med en bærbar datamaskin trenger du spesialtillatelse. Dette gjelder uansett hva slags personlig datamaskin du tar med og ikke bare 80386-maskiner, hvilket enkelte synes å tro.

For å få tillatelsen, må du sende søknad til

Utenriksdepartementet,
Seksjon for import og eksportregulering,
Att.: Sol Grøstad,
Postboks 8114, Oslo Dep.
0032 Oslo 1

Skriv PCens typebetegnelse, serienummer og varenummer (dvs. det Tollvesenet bruker). Mine Toshiba'er har varenummer 8471.9100.

Godkjennelse følger i posten. Regn et par-tre ukers ventetid for sikkerhets skyld. Legg papiret sammen med PCen i bærebagen og vis det frem for tollerne, om de ber om det.

Jeg fikk en tidsbegrenset tillatelse til å ta utstyret med hvor som helst i verden, unntatt til Syd-Afrika og Namibia.

Forstå COCOM-reglene den som kan. De er som et gufs fra middelalderens feudalsamfunn.

Nye versjoner av LOOKFOR og LIST!

LOOKFOR (i filen LOOKFOR.ARC) er som du husker et hjelpemiddel for søking etter kombinerte søkebegreper i DOS-filer (se nr. 7/88 side 68). Søkeord og setninger kan bindes sammen med OG og ELLER-forhold. Som i søkekommandoen "VOLVO + OPEL". Programmet kan kjøres på PC, XT, AT og PS/2 under MS-DOS.

Versjon 2.0, som nå er tilgjengelig på Saltrød Horror Show (04131378), har endel fine forbedringer. Den viktigste er at funnene er avmerket i såkalt "reversed video", dvs. som mørk skrift på lys bakgrunn.

Programmet merker ikke bare av kvalifiserte funn, dvs. når søkeordene ligger innen 50 ord fra hverandre. Andre funn blir også avmerket og kan "tittes på" med PgDn og PgUp-tastene. De kommer imidlertid ikke opp på skjermen ved trykk på "vis funn"-tasten.

En annen forbedring er at det er lettere å søke i tekst etter ord med norske spesialtegn (æ, ø og å).

Programmet er et viktig verktøy i enhver PC-brukers "verktøykasse".

List versjon 6.3a

LIST har jeg omtalt mange ganger tidligere. Senest i nummer 1/88, s. 70. Den gang het filen LIST62A.ARC. Nå heter den LIST63A.ARC.

LIST er fenomenal når du vil titte på innholdet i filer for å finne ting av interesse. Når du etter et søk har funnet noe du vil bearbeide, kan du på en enkel måte kopiere funnet over til en annen fil for bearbeiding. Programmet er et av mine viktigste verktøy. Jeg bruker det nok mellom 20 og 100 ganger daglig.

Versjon 6.3a har mange forbedringer. Her er noen av dem:

Du kan nå angi flere filangivelser på DOS kommandolinje ved oppstart av programmet. F.eks.

list c:\doc\list.doc c:\faktur\*.88 c:\regnskap\p??.88

Som tidligere "blar" du om fra fil til fil ved å trykke på Q-tasten (eller Ctl-N). Når du er ferdig med C:\DOC\LIST.DOC i eksemplet over bringer "q"-kommandoen deg til første fil som tilfredsstiller filadressen C:\FAKTUR\*.88. Og slik fortsetter du.

Du kan nå også "bla" bakover i fillisten for å titte på foregående filer.

Når du har brukt Alt-D kommandoen for å føye et markert stykke tekst til en oppsamlingsfil, kan du neste gang bruke Alt-O for å få gjort det samme. Flere tastetrykk spart. Alt-O lagrer markerte linjer til den filen som er angitt ved foregående Alt-D kommando.

En ny Alt-Y kommando setter skjermbildet tilbake til den siste "aktive" linjen, dvs. til en linje funnet av en finn-kommando eller til en tidligere markering av tekst.

Du kan stille inn programmet slik at teksten ruller over skjermen i valgfri hastighet etter ett trykk på PgUp- eller PgDn-tasten. I noen anvendelser vil du kanskje foretrekke dette fremfor å bla deg fremover eller bakover side for side.

LIST kan nå håndtere 16 millioner linjer, 16 MB store ASCII-filer og 4 MB store hex-dump filer.

EGA-skjerm

Har du nettopp fått EGA-skjerm, er du sikkert interessert i å finne ut hvordan den virker. I filen EGALUX.ARC (80K, gratis) finner du et demonstrasjonsprogram, som kjører EGA-grafikk på skjerm det remmer og tøy kan holde.

Tips: kjør programmet direkte uten bruk av batchfilen DEMO.BAT. Batchfilen kjører programmet i det uendelige. På min Toshiba 5100 var jeg nødt til å trykke Ctl-Alt-Del for å komme ut av herligheten.

EGA-utskrifter er et annet problem. EGAPRTSC.ARC (23K, gratis) kan være svaret. Det lot ihvertfall meg gjøre en PRTSC-utskrift av et 43-linjers skjermbilde (tekst) fra Toshiba 5100 på en Epson FX80. Bør også virke på IBM-kompatible skrivere.

Hva "inneholder" filen?

Av og til kan det være interessant å få tak i det som står skrevet inne i et program. F.eks. fordi du ønsker å ta programmets innebygde hjelpetekster inn i et tekstprogram for å lage en mer detaljert bruksanvisning.

LIST, nevnt over, er ett alternativ. Takket være innebygde filtre kan de fleste "støytegnene" fjernes og resultatet "dumpes" i en fil.

PEP er et annet alternativ. Programmet ligger i filen PEP.ARC (29K, gratis) og er skrevet av Gisle Hannemyr (Oslo). Som forfatteren sier: "Programmet har fått sitt navn etter en utmerket norsk sepe".

PEP kan "vaske" en enkelt fil eller en gruppe filer angitt med jokertegn. Resultatet blir bra (spesielt om du bruker Hvit Tornado-innstillingene).

PEP har en lang rekke innstillingsmuligheter. Du kan f.eks. konvertere alle filer fra WordStar dokumentmodus til 7-bits ASCII, for å fjerne unødvendige blanke i en fil, konvertere fra 4-tegns tabulator til 8-tegns tabulator, konvertere alle filer med endelsen TXT til IBM tegnsett, m.m.

Du bør alltid ta et sikkerhetskopi av den filen du "vasker"!

Navigeringsprogram

Tom Sivesind har laget TO.COM (i filen TO.ARC, 15K, gratis). Programmet er et slags "CHANGE DIRECTORY-program". Det lar deg velge et katalognavn og endre til denne katalogen, selv om den befinner seg på en annen diskstasjon. Forfatteren forteller at han laget programmet for å gjøre det lettere å arbeide med en harddisk på 135MB med fem logiske diskstasjoner og en skog av kataloger.

Endringen av diskkatalog skjer i henhold til en filliste (i filen TO.DIR), som du har laget på forhånd. Det gjøres med programmet TOGEN.COM. Ved å sortere filnavnene kan du navigere ved å taste inn en del av katalogens fulle navn.

Eksempel: TO.DIR inneholder en alfabetisk sortert liste over katalogene på harddisken din. De første fire katalogene i listen heter:

E:\1987
C:\AJOUR
F:\ANDRE
D:\ANNET

Du kan nå gå til E:\1987 ved å skrive "TO 1". Skriver du "TO AJ" kommer du til C:\AJOUR. For å gå til F:\ANDRE må du skrive "TO AND".

Økonomisk hjelpeprogram

A/S Tada i Trondheim har laget et hjelpeprogram for beregning av annuitetslån. En fullt kjørbar demonstrasjonsversjon ligger i filen ANNU.ARC (20K).

Du vil låne penger. Spørsmålet er terminbeløpets størrelse og hvor lang tid det tar å få betalt ned lånet. ANNU gir deg svaret også med hensynstagen til marginalskatt og inflasjonen.

For IBM-kompatible skrivere

Henrik Svalheim har laget programmet PRINTSET (i filen PRINTSET.ARC, 24K, gratis). Det kan brukes for innstilling av IBM-kompatible skrivere og du kan kjøre det fra DOS kommandolinje (f.eks. i batchfiler) eller fra meny. Du kan bl.a. velge mellom:

  • Linjeavstand i tommer
  • Skrifttyper (Pica, Elite, Liten skrift, Proporsjonal, Standard, NLQ (=Near Letter Quality) og Kursiv. Brede bokstaver.
  • Avstand mellom sidene i tommer
  • Høyre marg målt i antall kolonner fra høyre side.
  • Venstre marg i antall kolonner fra venstre side.
  • Resetting av skriver m.m.

For C-programmerere

CNOVICE.ARC (105K, gratis) inneholder noen meget grunnleggende filer i "C" kildekode, samt noen kompilerte og linkede "C"-programmer. Filen er en eksempelsamling for nybegynnere. Her er litt av hvert å "leke med" for den interesserte.

Behandling av komprimerte filer

SHARC (i filen SHARC6.ARC, 26K) er et hjelpeprogram for dem som bruker komprimeringsprogrammet PKXARC og PKARC. Du trenger disse to programmene for å få noe ut av SHARC.

Programmet lar deg titte på filer, trekke dem ut (av arkivet), føye til, ajourføre, "oppfriske" og teste de fleste ARCiverte filer.

Avslappende?

Fra Trondheim kommer T-LOTTO.ARC (36K, gratis). Det har alt unntatt utskrift av kuponger. Ønsker du det også, må du henvende deg til A/S Tada (tlf. 07-510761). Pris: kr. 300,-.

Passordbeskyttet PC

PW.COM (10K, gratis) beskytter harddisken din mot uønskede tastetrykk. Tast PW /? for å lese den innebyggede brukerinstruksen.

Programmet er enkelt å bruke. Tast PW og tastaturet fryser. Om uvedkommende forsøker å bruke maskinen din, lyder en alarm.

Du kan f.eks. legge det inn som første kommando i AUTOEXEC.BAT. Nå gjelder det bare å huske passordet ...

Dagens tekst om virus

Noe er galt med PC-en. Du mistenker at et virus er kommet inn i systemet. Sannsynligvis er det imidlertid noe annet.

Når noe går skikkelig galt med en brukers system er det normalt på grunn av et feilskrevet brukerprogram, brukerfeil, kopibeskyttelse, konflikt mellom forskjellige residente programmer, hardware-problemer eller - spesielt i disse dager - på grunn av et eller annet "virus-beskyttende" program.

Virus er en sjeldenhet. Jeg har fremdeles aldri sett et eksemplar av arten. Problemene over er imidlertid langt fra ukjente på mine maskiner.

Hva du kan gjøre? Ta periodisk sikkerhetskopi av dine viktige data!


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.