Saltrød Horror Show nr. 25

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 11/1988, side 134.


Fru Vestfossens harddisk har vært syk. Feilmeldinger og spørsmål om "Abort, Retry, Ignore?" har vært daglig rutine. Diskstasjonen har til tider gitt fra seg fryktingydende hvinelyder.

Testprogrammet HTEST ga en feilrapport fordelt på tre sider. 79 lesefeil. Et katastrofalt høyt tall. (Programmet er en del av HTEST/HFORMAT-systemet fra Kolod Research. Selges bl.a. av Landsend A/S i Drammen, tlf. 03-83 04 25. Kr. 1.200.)

Sist min kone skrev ut adresseetiketter, kjørte hun jobben fra disketter. Hun syntes harddisken var for upålitelig for hennes tidsfrister.

Ah, tenker du kanskje. Saltrød er kanskje (endelig) angrepet av virusbasselusker?

Så eksotisk er det imidlertid ikke. Hennes Sanyo MBC 885 med Seagate ST-225 20MB harddisk var utsatt for noe så alminnelig som tap av lavnivå-format. Tiden var inne for en omfattende "oppussing".

Lavnivåformatering

Formatering av harddisker er to ting. For det første "lavnivå"- eller "kontroller-nivå"-formatering. Formålet er å sørge for at disken er korrekt formatert, testet og markert før evt. partisjonering (oppdeling i logiske stasjoner) og operativsystem-formateringen.

Mange er ikke oppmerksom på den første form for formatering, da jobben er gjort når de får disken.

"Kontroller-nivå"-formatering er uavhengig av det operativsystemet, som skal bruke disken. Den lager spor og sektor-identifikasjoner slik at de forskjellige delene av disken kan adresseres. Disse dataene må være tilgjengelig for at data overhode skal kunne skrives ut. Harddiskkontrolleren filtrerer ut disse informasjonene og "leverer" en spesifikk sektor med data til PCens sentralenhet.

Operativsystemet samler i sin tur sektorene sammen i logiske enheter ("records").

"Tap av lavnivå-format" betyr at kontrolleren ikke lengre er i stand til å finne alle dataene på disken. Ofte kan slikt skje ved overgang fra en kald vinter til en varm sommer. Du vet dette med at ting utvider seg i varme osv.

Jeg har hørt spesialister uttale at Seagate-disketter bør lavnivå-formatteres to ganger pr. år.

Det var første gang på fru Vestfossens maskin ...

Prosjektet

Verktøyet var HTEST/HFORMAT og når vi først kom i gang, gjorde vi det like godt skikkelig.

Først kjørte vi delprogrammet HPERF. Det fortalte bl.a. at disken hadde en overføringsrate på 56.6 KB/sekund og en interleave faktor på 8 (se Datatid 8/88 s. 96 og i "Min andre PC-bok" kapittel 3.).

Deretter kjørte vi delprogrammet HOPTIMUM for å finne optimal interleave faktor. Faktoren 5 ga en overføringsrate på 84.8 KB/sekund, en forbedring på nesten 50 prosent!

Neste skritt var lavnivå-formatering ved hjelp av programmet HFORMAT og interleave faktor 5. Det var en døgnjobb. Jeg satt igang programmet omkring kl. 17.00 og det var ferdig utpå natten en gang.

Denne gangen rapporterte imidlertid programmet ingen feil! Vi kunne fortsette med operativsystemformattering med DOS-programmet FORMAT.COM.

Da alt var gjort kunne programmer og datafiler kopieres tilbake til harddisken og fru Vestfossen hadde en både raskere og mer pålitelig maskin.

Inntil det er dags for en ny lavnivå-formatering.

Visuell sammenligning av to filer

Filen DBLLST.ARC (19K, bidragsønske $15) inneholder programmet "Double Lister", en liten perle for dem som trenger noe slikt. Jeg gjør det. Både til sammenligning av to filer og - overraskende nok - også til kompliserte "lete etter informasjon i filer"-oppgaver.

Akkurat nå har jeg to sett nesten identiske ProYam kommandofiler. Det ene filsettet er en redusert utgave av det andre. Problemet er å lokalisere avvikene, slik at de evt. kan bli tatt hensyn til.

Et av filsettene heter PREPARE.T. De leses inn i DL.EXE med kommandoen:

dl c:\py\prepare.t d:*.*

Den første filen kommer i et vindu, som dekker øverste delen av skjermen. D:PREPARE.T kommer i nederste vindu. (En litt merkelig bruk av "*.*"-tegnet, men slik kan det gjøres.)

Ved å trykke "V" blir skjermen delt i to vertikaltdelte vinduer. PgUp/PgDn eller piltastene beveger skjermbildet opp og ned. Trykker du ScrollLock, beveger filene seg i "tandem", dvs. de ruller samtidig. Et tastetrykk og du er i det andre vinduet og kan rulle der uavhengig av innholdet i det andre.

Trykk "F" for å finne et stykke tekst. Trykk "D" for å finne neste forskjell mellom de to filene. (Du kan også få filen i hexadesimalt format).

Programmet kan kjøres på IBM PC Mono og CGA skjerm. Filstørrelser er begrenset til tilgjengelig hukommelse.

Ikke-resident kalkulator

Filen FFNC75.ARC (21K, gratis) inneholder en ikke-resident kalkulator, dvs. den må startes fra DOS kommandolinje.

Programmet er enkelt: fire regnearter (pluss, minus, divisjon, multiplikasjon), kalkulatorbildet kan skyves til begge sider med piltastene, NumLock-tasten slås automatisk på, en egen versjon er tilrettelagt for utvidet ("enhanced") tastatur.

Jeg foretrekker imidlertid CALC.EXE i filen MICRO.ARC.

Ny resident notisblokk

Jeg har lenge brukt NOTEPAD i filen CP3-NP4.ARC. Dets styrke er at det bare tar 5K av hukommelsen. Det er imidlertid tungvindt å måtte bruke forskjellige filer til forskjellige notater. "Notisarkene" er for små.

JOT-IT i JOTIT3.ARC (6K, bidragsønske $10) gjør noe av det samme. Programmet krever 6K. Av dette medgår 4K til lagring av skjermbildet, når du starter opp programmet. I tillegg 2K pr. "notatark" opptil maksimalt 15 ark. Med "fabrikkinnstillingen" på fem ark, stjeler det ca. 16K av hukommelsen.

JOT-IT bringes frem med et trykk på Ctrl-A, f.eks. mens du er inne i et annen program. Dermed står notatblokken på skjermen. Det er enkelt å endre dette. Jeg har valgt å starte opp programmet med ALT-F10 (hex 7100), som jeg brukte med NOTEPAD.

Når blokken står der, er det bare å begynne å taste. Programmet har enkle navigerings- og redigeringskommandoer, kanskje litt for enkle.

Teksten fortsetter på neste linje, når du når høyre marg (ulikt NOTEPAD). Når du taster inn tekst på en eksisterende linje, blir den gamle teksten puffet mot høyre og ut av bildet. Det som forsvinner ut av bildet er borte for alltid. Det glir ikke over til neste linje.

Trykk Cltr-P for utskrift (54 linjer/side uten opphold mellom arkene). Du ha flere versjoner av JOT-IT operative samtidig ved bruk av forskjellige oppstartstaster.

Notatene lagres i en fil med et trykk på Ctrl-S. Notatfilen kan behandles i et tekstprogram eller en editor (det kan du ikke med NOTEPAD).

Har du et stykke informasjon på skjermen, som er et resultat av et brukerprogram, kan du skjermbildet fanges inn i JOT-IT. (Skjermbildets attributter, f.eks. farger og understrekninger, blir ikke overført!)

Programmet kan ikke kjøres i grafikkmodus. Jeg bruker det daglig på Toshiba 5100.

Ny versjon av MOVE

I nr. 7 s. 68 omtalte jeg MOVE, et program som flytter en bunke filer og ber om bekreftelse, hvis filnavnet allerede eksisterer på mottaksstedet eller det ikke er plass nok til flyttingen.

En noe forbedret versjon, MOVE21.ARC (6K), er nå tilgjengelig. Den lar deg flytte filer fra en katalog til en annen mens du er i en tredje katalog eller på en annen diskstasjon. (Virker stort sett.)

Billig hastighetsløsning

Aron Gurski i Bergen har satt sammen filen QFRESH.ARC (25K, gratis). Den inneholder et system, som kan brukes for å øke hastigheten på PC-en din.

På min Toshiba 5100 gikk hastigheten opp fra 49 ms til 45 ms (ifølge Landmark-testen), dvs. med 8 pst. Ifølge et annet mål fra samme program økte hastigheten fra 20.6 MHz til 22.2 MHz (Du får nødvendigvis ikke samme tall på en annen Toshiba 5100).

På min Olivetti M24 (den med SOTA-kortet, se nr. 10/88) økte hastigheten fra 67 ms til 60 ms, dvs. med nesten 12 prosent. Antall MHz gikk fra 15.1 til 16.8. Interessant. Det er jo gratis!

De fleste PC-kloner bruker DRAM-prosessorer som primærlager. Slike prosessorer må gjennom en periodisk "refresh", for ikke å miste data. Mens "oppfriskningen" skjer, må sentralenheten vente. Du kan få en hastighetsøkning ved å forkorte ventetiden.

På de fleste PCer er forfriskningsraten konservativ. QFRESH kan hjelpe med å beregne den optimale raten. Resultatet blir et lite program, som kan kjøres ved oppstart av maskinen (i AUTOEXEC.BAT).

Praktisk tips til deg som vil forsøke:

Testingen skjer bl.a. ved endring av to hexadesimale tall. Det første (øverste i listen) er i utgangspunktet 30, det nederste 00. Jeg testet ved å la det øverste stå fast på 01, og testet ved forskjellige verdier på det nederste tallet. Jeg begynte med 01 og fortsatte med 02, 03, 04 osv. inntil det ikke lengre var noen gevinst å hente (i "ms").

På Olivetti M24 ga tallkombinasjonen 01/06 tilnærmet samme resultat som 01/05. Jeg satt først det nederste tallet til 04 og begynte å teste med forskjellige verdier av det øverste, f.eks. 09, E1, EE og FF (husk heksadesimalt. Se DOS-håndboken.) Jeg endte opp med verdiene 11/05.

Den optimale tallkombinasjonen er der hvor det ikke oppnås gevinster ved ytterligere økning i tallet. Går du høyere, risikerer du paritetsfeil.

Hjelpeprogram for Olivettis PCer

Samlefilen ATTSUM.ARC inneholder "AT&T Servicing Utility for Microcomputers". Det er laget for å gi ansatte i det amerikanske datakonsernet et profesjonelt hjelpemiddel for vedlikehold av harddisker på alle AT&T mikromaskiner (som er nesten identiske med Olivettis M24-serie).

Programmet er menydrevet og har bl.a. følgende egenskaper: viser mikrobryternes innstilling, gir detaljert informasjon og statistikk om harddisk og kontroller, kan beregne optimal interleave faktor og foreta komplett lavnivå formattering - forutsatt at du har riktig type kontroller.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.