Saltrød Horror Show nr. 26

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 12/1988, side 118.


Min Olivetti M24 PC anno 1984, vertsmaskinen for oppslagstavlen "Saltrød Horror Show", har vært gjennom en ny oppgradering. For å spare harddisken og øke diskhastigheten har den fått 512K ekstra hukommelse i tillegg til de opprinnelige 640.

Gjennom Datahjelp i Arendal fikk jeg tak i et Taiwan-produsert EMS kort (Lotus/Intel/Microsoft Expanded Memory). LCS-8861 importeres av Tema Import i Kristiansand (tlf. 042-43740) og koster kr. 1.890,- eks. mva. med 0K innstallert.

På et gammelt PC-kort hadde jeg 18 stk. 41256 DRAM brikker (200 nanosekunder), som jeg hadde kjøpt i 1986 fra I.C. Express (15358 Valley Blvd.,City of Industry, CA 91746, USA) for 1.256 kroner. I dag er de dyrere. I.C. Express annonserte dem nylig i BYTE for US$12.75.

Innstallasjonen var problemløs. Brikkene ble trykket på plass. Kortet ble stukket inn i PCen. En ny kommandlinje ble lagt inn i CONFIG.SYS og det var gjort.

EMS-hukommelsen disponeres i mitt tilfelle av et cacheprogram. Det er et program som gir hurtigere skriving og lagring på harddisk ved hjelp av mellomlagring av hyppig brukte data i hukommelsen. (Les mer om dette i boken "Min andre PC-bok".)

Foreløpig bruker jeg cacheprogrammet som fulgte med SOTA-kortet, som jeg omtalte i nr. 10/88 (s. 80.). Jeg planlegger å teste flere alternativer, bl.a. LIGHTNING og PC TOOLS DeLuxe, for å se hvilket som er hurtigst.

Ved å flytte cachefunksjonen til EMS ble det frigjort kapasitet i den vanlige DOS-hukommelsen. Her satt jeg opp en RAM-disk på 200K ved hjelp av programmet i filen MEMBRAIN.ARC (se nr. 8/86).

På den nye "diskstasjonen" ligger nå menyer, bulletiner, hjelpefiler og annet, som blir hyppig lest av besøkende på "Saltrød Horror Show". Dermed spares disken for slitasje og brukeren får en ørliten økning i hastighet.

Olivetti M24 er blitt som en ny maskin.

Mer om hastighet

I nr. 10/87 s. 168+ omtalte jeg THRASHER.ARC. Filen inneholder et program, som lar deg optimalisere antall buffers i CONFIG.SYS. Et optimalt antall buffers har stor innflytelse på lese/skrivehastigheten til/fra disk eller diskett.

Her om dagen fikk jeg en Olivetti M15 portabel maskin inn på bordet. Det er en maskin som i utgangspunktet gjør selv en snile grønn av misunnelse. Pinen var ikke mindre ved at jeg til daglig bruker en PC, som i optimalisert stand går 25 ganger raskere ..

THRASHER ble startet da Dagsrevyen begynte og arbeidet hele natta. Samtlige bufferinnstillinger fra 1 til 99 ble testet.

Ved innstillingen BUFFERS=1 ble testen unnagjort på 1936 sekunder. BUFFERS=2 ga 939, 3 ga 476, 18 ga 303. Det optimale var overraskende BUFFERS=96. Med denne innstillingen tok testen 274 sekunder. Kommandolinjen BUFFERS=96 står derfor nå i CONFIG.SYS.

QFRESH (se forrige nummer) ga ytterligere 8% økning i hastighet. Programmet i filen QUICKCRT.ARC (7K) fikk skjermbildet til å rulle hurtigere. Disse to programmene ble derfor lagt fast inn i AUTOEXEC.BAT. Brukeren var henrykt.

Effektivt søkesystem

Jeg har flere ganger nevnt LOOKFOR, programmet som lar deg søke med kombinerte begreper i tekstfiler. De fleste bruker programmet ut fra menyene. Jeg bruker imidlertid ofte en liten batchfil og det supre programmet FAKEY (nr. 10/87 s. 168). Slik:

echo off
if x%4==x goto f
fakey "%1" \r "%2:\%3\%4" \r
lookfor
goto s
:f
echo Du må angi både søkeord og filadresse(r)
echo F.eks. slik: LOOK LASER+MARKET E SOU USA*.*
:s

Kopiering fra LOOKFOR

LOOKFOR versjon 2.0 har en svakhet. Du kan ikke samle funnene opp i en fil. Har du JOT-IT3 (se nr. 11/88), har du imidlertid en løsning. Du kan kopiere LOOKFOR-funnene inn i notatblokken og for den saks skyld lagre det i en arbeidsfil for senere bruk av et tekstprogram.

Jeg har fått så mye ut av JOT-IT, at jeg har lagt inn en ekstra notisblokk i hukommelsen. Den "gamle" blokka tas opp på skjermen med et trykk på ALT-F10, den nye med et trykk på ALT-J.

Den "nye" blokka innstalleres av en batchfil eller et CED synonym med kommandoen:

jot-it3 F 2400 c:\avtaler\jot

Parameteren "F" gir blokka en kapasitet på 15 skjermbilder med tekst. Parameteren "2400" stiller det inn for bruk med tastekombinasjonen ALT-J.

Når LOOKFOR finner noe interessant, trykker jeg ALT-J for å få notisblokken opp på skjermen. Jeg taster PgDn for å komme til en blank side på "blokken" (eller en som inneholder tekst som kan overskrives). Et trykk på Ctrl-C og LOOKFOR-teksten står i blokka. Et trykk på ALT-S og notatet blir lagret i filen C:\AVTALER\JOT.

Når jeg senere vil bruke "notatet" er ofte ALT-J og en rask titt tilstrekkelig. Notatfilen kan lastes inn i et hvilket som helst tekstprogram.

JOT-IT kan også brukes for overføring av tekst fra andre brukerprogrammer.

Oppsamling av skjermdata i en fil

JOT-IT har en svakhet. Skjermbildet må "stå stille" når du kopierer og du kan kun kopiere et skjermbilde av gangen.

Gratisprogrammet CONCOPY (i filen CONCPY.ARC), 5K) kopierer DOS' output til en fil mens den ruller over skjermen. Skjermbildet blir omdirigert inntil du stopper det.

Du kan se det som skjer på skjermen, mens kopieringen foregår. Du kan bruke PCen samtidig. CONCOPY kan med andre ord lage en logg av din dialog med maskinen.

Programmet har samme svakhet som DOS omdirigeringskommando. Data som blir skrevet direkte til skjerm ved hjelp av BIOS servicerutiner eller direkte til skjermhukommelsen blir ikke lagret. Du kan derfor ikke bruke CONCOPY sammen med LOOKFOR...

Sammenligning av filer

Bruker du DOS-programmet COMP.EXE for sammenligning av filer, bør du ta en titt på gratisprogrammet QCMP (i filen QCMP.ARC, 14K stor). Det sammenligner to filer eller grupper av filer for å finne ut om de er like. Svaret gis i et format som er bedre egnet for automatisk databehandling. Eksempel:

På Toshiba 5100 ligger QCMP i AUTOEXEC.BAT. Hver gang PCen slås på sammenligner det COMMAND.COM med en arkivkopi. Er filene forskjellige, går AUTOEXEC.BAT til en varslings- og feilrettingsrutine. Slik:

qcmp c:\dos\command.com c:\command.com -D0
if errorlevel 255 goto feilifil
if errorlevel 254 goto finnesikke
if errorlevel 1 goto annenfeil
goto ok

Parameteren "-D0" betyr "ikke vis frem forskjeller på skjermen. DOS ERRORLEVELS er det eneste som er interessant". Se bruksanvisningen for ytterligere forklaring.

400K data på en 360KB diskett

I filen 400K.ARC (8K) ligger et system som lar deg formatere disketter til 400Ks kapasitet. I tillegg - hevder "produsenten" - går formateringen og bruken av disketten tre ganger raskere.

Jeg bruker ikke rutinen, da den ikke er "kompatibel" med det andre jeg gjør. Men det er interessant, ikke sant?

Fengslende kabal

I filen CANFNOR.ARC (23K, gratis) ligger kabalspillet CANFIELD. Det er laget av Vemund F. Jensen (Landås) og kan spilles med eller uten farger, med mus eller tastatur. Fengslende. Den eneste svakheten med spillet er at du ikke får noen feilmelding når du gjør et galt trekk. Programmet bare ignorerer dine kommandoer.

Synes du CANFNOR er gøy, ber han om et postkort til jul. Han ber ikke om penger.

Tankekors fra "over there"

ComputerWorld i USA hevdet nylig at å gi PCer til flere er nøkkelen til mer effektivt bruk av datateknologi. Påstanden var basert på en undersøkelse blandt 100 bedrifter som er kjent for å få mye ut av "det". Så nå er det offisielt ...

Louis Harris (New York) har offentliggjort en undersøkelse som viser at 78% av amerikanske kontorarbeidere nå har PC på pulten. Dataregistrering ("data entry") er den viktigste anvendelsen (71%). Deretter følger adgang til online databaser (69%), tekstbehandling (56%), regneark (45%), statistiske analyser (43%), ordreregistrering (31%) og grafikk (27%).

USA TODAY mener historien om personlig databehandling kan deles opp i tre perioder:

  • Apple-perioden (1976-1981), dominert av Apple II,
  • IBM-perioden (1981-1986), hvor IBM PC var herskeren, og
  • Klone-perioden (1986-1988), i hvilken produsentene av billige kopier av IBMs PC stjal mer enn halvparten av gigantens markedsandel.

IBM forsøker nå å tvinge klonene i kne med sin nye Personal System/2. De har imidlertid et problem. Klonemakerne har 33 pst av markedet for personlige datamaskiner, mens IBM bare har 23.

Vil IBM lykkes? Tja. Salget av PS-2 systemer i andre kvartal var 8 pst lavere enn i samme periode året før mens salget av PCer totalt sett økte med 26 pst. (Ifølge Dallas-firmaet StoreBoard Inc.s overvåking av salget i 500 utvalgte amerikanske databutikker.)

Klonemakerne er heller ikke overbevist. Det lille antallet PS-2 kloner taler et klart språk.

Har du hørt om "Den Offisielle I-det-blå Listen"? Den står i Stewart Alsops "PC Letter" og omfatter annonserte PC-produkter som ingen enda har sett mer enn reklameteksten av.

Noen eksempler: en optisk diskstasjon, som IBM annonserte i juli 1985 og IBMs OS/2 Standard Edition annonsert i april 1987. Lotus 1-2-3 versjon 3 (annonsert i april 1987), Lotus 1-2-3 Mac (oktober 1987), Ashton-Tates dBase IV (februar 1988) og 3Coms 3+ Open (juli 1987).

Enda et reparasjonsfirma

Har du kjøpt PCen pr. postordre i Norge eller utlandet, kan teknisk service være et problem. Her er enda en kilde for "uavhengig" service, om noe skulle gå i stykker. Kontakt: Instrumenttjenesten, 1432 Aas-NLH.

De er spesialister på Tandon og DEC-produkter, men reparerer alle PC-merker - også om den heter Toshiba. Måtte du aldri få bruk for adressen.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.