Saltrød Horror Show nr. 27

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 1/1989, side 64.


Finn filen

Jeg har i årevis brukt Norton Utility programmet FF.EXE for å finne hvor en fil ligger lagret på disken. Det er hurtig, forteller filen(e)s størrelse og lagringstidspunkt.

Da jeg fikk FF.COM (i filen FF208A.ARC, 14K, gratis) var det imidlertid ubønnhørlig slutt. FF.COM gjør jobben bedre og har en rekke interessante tilleggsfunksjoner.

I motsetning til FF.EXE kan FF.COM søke på flere logiske diskstasjoner samtidig.

Har du to diskettstasjoner og mange disketter å lete gjennom, kan du bruke følgende kommando (f.eks. i en batchfil)

FF filbetegnelse a: b: a: b: a: b:

Mens maskinen søker på disketten i A-stasjonen, kan du putte en diskett i B. Mens maskinen søker der, kan du skifte diskett i A: osv. (For å søke på alle logiske stasjoner på harddisken i en operasjon, kan du angi det med parameteren /E. Det er ikke nødvendig å si "c: d: e: f: g:" osv. hver gang. Du kan bruke jokernavn i filbetegnelsen.)

FF kan lete i ARC-filer (Kun filer komprimert med SEAs gamle ARC-system. Leter ikke i PKARC-filer).

Begynner "filbetegnelsen" med et krøllalfategn (ascii tabellens nr. 64, dvs. @), vil FF.COM lete etter filer i henhold til innholdet i en filliste. En nyttig egenskap for folk som kjører oppslagstavle.

Eksempel: Jeg kopierte alle fillistene på Saltrød Horror Show over i filen DIR.TMP og satte i gang prosessen (uten å fjerne kommentarer osv.). Jeg brukte kommandoen:

ff @dir.tmp /v /w

FF.COM lette gjennom alle underkatalogene etter hver enkelt fil på listen. Takket være parameteren "/w" stoppet det opp etter hver 23. linje. Jeg kunne derfor arbeide med noe annet mens jobben pågikk. En gang i mellom tittet jeg på skjermen for å se om alt var i orden, før jeg satt prosessen i gang igjen. Parameteren "/v" ga dato og størrelse i tillegg til filnavnet.

Endelig fikk jeg kontrollert at alle filene på Saltrød Horror Shows fillister lå på disken.

Automatisk laget batchfil

FF.COM kan gi resultatet i form av en batchfil, som kan brukes for senere automatisk sletting av de filene som er funnet. (Du kan også sette opp FF for sletting med bekreftelse før sletting av den enkelte fil.)

Batchfilen FFOUND.BAT kan også brukes til andre oppgaver. Et eksempel:

Filbenevnelsen SHS2*.* refererer til ni artikler som ligger i en underkatalog på E-stasjonen. Kommandoen:

ff shs2*.art e: /b

finner filnavnene og lager resultatsfilen FFOUND.BAT. I den er det en linje for hver fil. Linjene har formen:

%1 e:\datatid\shs20.art %2 %3 %4
%1 e:\datatid\shs21.art %2 %3 %4
%1 e:\datatid\shs22.art %2 %3 %4
osv.

Siden linjene har denne formen, kan jeg behandle "fillisten" på forskjellige måter. Jeg kan f.eks. kopiere dem over på en diskett ved å taste inn

ffound copy a:

Ordet "copy" blir lest inn i batchvariablen %1. Ordet "a:" havner i %2. DOS leser linje nr. 1 i FFOUND.BAT og oversetter dette til

copy e:\datatid\shs20.art a:

Slik fortsetter FFOUND.BAT inntil alle filene er kopiert.

Med FFOUND.BAT kan du f.eks. også lese filene automatisk inn i tekstprogrammet ditt. Det var en aktuell problemstilling, da jeg testet programmet. Jeg ønsket å renske opp i alle artiklene jeg har skrevet for Datatid med sikte på å selge dem elektronisk til interesserte.

Tekstprogrammet var PC-WRITE. Kommandoen "ffound ed" leste den første av de 66 filene inn i tekstprogrammet. Da jeg var ferdig og gikk ut av PC-WRITE, kom fil nr. 2 på skjermen. Slik fortsatte det inntil jobben var ferdig. Hurtig og sikkert.

Sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering er en tredje anvendelse. FF.COM kan lage en liste over filer som er yngre enn et gitt tidspunkt. Ved hjelp av FFOUND kan du deretter kopiere filene over til et annet medium.

Du kan lage en liste over filer, som ikke er sikkerhetskopiert ved hjelp av DOS BACKUP programmet eller lignende hjelpemidler. Jeg testet for å se om FF fant filer, som enda ikke var sikkerhetskopiert med PCBACKUP.EXE (i PC Tools DeLuxe). Det virket bra. Du kan inkludere skjulte filer og systemfiler i søket.

Søking etter ord

FF lar deg søke etter enkle strenger i de filene programmet finner. Hos meg fikk det øyeblikkelig følgende anvendelse. Jeg visste jeg hadde en smart anvendelse av DOS ERRORLEVEL-metoden i en av mine batchfiler og ville bruke den i en ny. Men i hvilken batchfil? De ligger spredt på to diskstasjoner og i ørten kataloger. Jeg søkte med kommandoen:

ff *.bat /g"errorlevel"

og der var de. (FF gjør ikke forskjell på store og små bokstaver i søkestrengen.) - Denne egenskapen gjør FF til et interessant komplement til søkeprogrammene FGREP og LOOKFOR, som vi har omtalt tidligere.

Bruker du parameteren "/j", vil programmet hoppe ("jump") til den underkatalogen der den ønskede filen ligger lagret. Ønsker du f.eks. å kjøre programmet ZCOMM, men ikke husker hvor det ligger lagret. kan du taste "ff zcomm.exe /e/j". Systemet leter gjennom alle tilgjengelige harddiskstasjoner. Finner den programmet i E:/KOMM, stopper søket der (med mindre du forteller at FF skal søke videre). Du kan nå taste ZCOMM og er i gang.

Jeg har døpt om programmet til FFF.COM og får det påkalt ved to CED synonymer (jfr. Datatid 6/88, s. 124+). Synonymene ser slik ut:

rem --- leting etter filer
syn ff "set FF=c: d:^c:\system\fff %1 /v /w %2 %3 %4"
rem --- leting etter tekststrenger
syn fs "set FF=c: d:^c:\system\fff %1 /g'%2' /v /w %3 %4"

Synonymere virker slik. Taster jeg inn "ff *.bak" vil det første synonymet lete etter filer med endelsen BAK på C og D-stasjonen. Filer som blir funnet, blir rapportert med full dato og størrelse. FF tar pause etter hver skjermfull.

I forbindelse med ERRORLEVEL-eksemplet over kan synonymet "fs" (for "FilSøking") brukes slik:

fs *.bat errorlevel

Fordelen ved å bruke CED synonymer er som kjent at du slipper å bekymre deg over hvor FF.COM ligger lagret, da kommandoene blir en utvidelse av DOS. De er globalt tilgjengelig. FF.COM er en perle!

Skriving av bannere

BANNERIF er et program som lar deg skrive lange tekstbannere på din matriseskriver. Alle tegnene på et IBM PC-tastatur kan brukes - bortsett fra de norske æ, ø og å. Du kan selv bestemme størrelsen på bokstavene. De kan skrives like høye som bredden på listepapiret.

Programmet er menystyrt. Jeg skrev ut "Velkommen til Karina" på en Epson FX80 med "fabrikkinnstillingen". Resultatet ble fordelt på fire 12 tommes listepapirark. Filen heter BANNERIF.ARC (33K, bidragsønske $15).

Etikettutskriving

Det er ikke så ofte det lages ukompilerte BASIC-programmer lengre. Egil Hansen (Frostvedtvn. 107B, Larvik) har imidlertid begått et program for å skrive etiketter til varer, disketter eller hva som helst. Det ligger i filen ETIK101.ARC på Saltrød Horror Show (30K stort, bidragsønske 150 kr.).

Bort med markøren!

Lite men godt, må være en bra betegnelse for filen CURSOR.ARC. Pakken er kun på 80 bytes, men inneholder to programmer. CURSOFF.COM fjerner markøren fra skjermen. For å få markøren tilbake igjen, bruker du det andre programmet, CURSON.COM.

Du kan legge programmene i en batchfil for å hindre at skjermen blir ødelagt om du lar PCen stå på over lengre tid. Du kan kalle filen AV.BAT og gi den følgende innhold:

echo off
cursoff
cls

Tast AV og skjermen blir helt blank.

For spesielt interesserte

For dem som er opptatt av programmering, her er noen nye systemer, som kan ha interesse:

A86V318A.ARC (209K) er en makro assemblerer. Input er kildefiler i assemblyspråk. Resultatet blir enten 1) .COM-filer, som kan kjøres under MS DOS, 2) .OBJ-filer som kan fødes til en "linker", eller 3) .OBJ-filer som kan kopieres til ROMs. Forfatteren hevder at programmet er fem ganger hurtigere enn MASM versjon 5.1 og ønsker en registreringsavgift på US$52.

D86V318A.ARC (97K) er en skjermorientert feilfinner ("debugger") for assemblyspråk på IBM PC-kompatible maskiner. Bidragsønske US$52.

Filene CSR30-1.ARC (118K), CSR30-2.ARC (173K) og CSR30-3.ARC (100K) inneholder "C Spot Run", et bibliotek med hjelpemidler for C-programmerere som bruker Microsoft og Borland kompilatorer. En flott demonstrasjonsmodul ligger i pakken. Registrering US$50 for privat bruk.

Mer for virus-soldater

Du visste det kanskje? Har du ANSI.SYS innstallert på maskinen din, kan et virus slå til på uventede måter. Jeg har aldri sett et slikt angrep i praksis, men det er altså et verktøy. Programmet ligger i filen CHK2ANSI.ARC (31K, gratis).

Anti-virus programmene har ofte vært residente programmer og enkelte av dem har en tendens til å skape flere problemer enn de løser. CHK2ANSI er ikke resident. Du bruker det til å kontrollere en fil før den tas i bruk.

På tampen

Etter artikkelen om mitt kjøp av Toshiba 5100 pr. postordre fra USA, er det mange som har ringt for å høre hvor de kan kjøpe norske taster til tastaturet. Her er en selger: DataHuset A/S (tlf. 043-43 207.) Prisen ligger på omkring 600 kroner.

Farger på skjermen er et stadig tilbakevendende tema. I filen ANSI_E.ARC (4K, gratis) finner du en enkel løsning. Den kan f.eks. brukes i batchfiler.

Noe morsomt, mens det enda er kalt? Ta en titt på DRIL2.ARC (3K, gratis). Du vil kunne se på skjermen at våren nærmer seg. PCen begynner å tine. Siden det er en PC, er det imidlertid ikke vann som drypper fra skjermen. Det er bokstavene som smelter og faller ned.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.