Saltrød Horror Show nr. 28

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 2/1989, side 116.


(Rest)skatten for i fjor...

Thomas Karlsen i Kristiansand har laget to programmer, som er pinlig aktuelle i disse dager. Det ene beregner skatten for 1987, det andre for 1988.

Programmene ligger i filen TAX87-88.ARC (70K, gratis!) og virker ufortreffelig. Resultatet for 1987 stemte på en prikk med skatteseddelen min. Resultatet for 1988? Det var heller en tvilsom glede. Det blir nok restskatt neste år også ...

Ny PC i huset

Saltrød Horror Show er flyttet til en annen PC. Maskinen er en Olivetti M290 AT med 40MB harddisk, 1 MB RAM hukommelse, VGA fargeskjerm og en 3.5 tommes 1.44MB diskettstasjon. Litt av en diskettstasjon, forresten. La meg forklare:

Noen PC-er, først og fremst de fra IBM og Olivetti, leveres med 1.44MB diskettstasjoner satt opp slik at du må bruke kostbare spesialdisketter. For å si det enkelt, du må ha disketter med to hull nederst. Det ene er det vanlige skrivebeskyttelseshullet. Det andre er 1.44 MB-hullet. M290 nekter å bruke disketter uten dette siste hullet.

Slik er det ikke på Toshiba 5100. Der kan jeg få 1.44MB ut av nesten hva som helst. Til og med gamle Maxell MF1-DD single sided, double density, double track 135 TPI disketter fra TSR-80 Modell 100-tiden kan ta imot så mye med data.

Jeg har forsøkt å "lure" diskettstasjonen ved å eksperimentere med jumper-innstillingene. Tiden ble imidlertid for knapp. Jeg krøp derfor til korset og kjøpte noen esker med svinedyre Maxell MF2-HD disketter.

Hvorfor jeg vil ha en 1.44 MB diskettstasjon? Til sikkerhetskopiering med PC Tools DeLuxe selvfølgelig. Den løsningen er det bare godt å si om.

Flere erfaringer

Siden "Showet" måtte over på en ny maskin, tok jeg samtidig skrittet fra DOS 2.1 til MS DOS 3.3. Det frigjorde nesten 6 megabyte diskplass. I sannhet en god grunn til å oppgradere!

Neste skritt var å måle hva den nye maskinen er god for. Først Dhrystones-testen til Aron Gurski (DHRYST13.ARC, 21K, gratis). Den fortalte følgende:

  • Olivetti M290 med QFRESH (se nr. 11/88 s. 134+) ga 315.19 Dhrystones pr. sekund.
  • Toshiba 5100 med 2MB hukommelse, QFRESH og MS DOS 3.2 ga 505.5.
  • Olivetti M24 med SOTA-kortet (jfr. Datatid 10/88 s. 80), QFRESH og DOS 2.10 kom inn på 362.3!

Noen andre tall til sammenligning: IBM PS/2 80 (20 MHz) med DOS 4.01 kommer inn på 565.9, Compaq Deskpro 386 DOS 3.10 på 465.1. IBM PS/2 60 PC-DOS 3.30 er testet til 249.2. En vanlig 8 MHz IBM PC/AT under DOS 3.10 oppnår 199.7. (Ref. Aron Gurskis rapport i 19881108.ARC for flere detaljer.)

Testprogrammet i filen HARDWR.ARC (17K, gratis) gir rapporter om hukommelse (CPU, RAM, extended og LIM), diskettstasjoner, harddiskers overføringshastighet og prosessorhastighet. Den påsto at Toshiba 5100 var 18.4 ganger raskere enn en original IBM PC. Olivetti M290 AT fikk 10.5. Olivetti M24 med SOTA-kort og QFRESH fikk 15.7.

Landmark Softwares LANDMARK CPU test hevdet at Olivetti M290 var 7.1 ganger hurtigere enn en vanlig PC (11.4 MHz), T5100 med QFRESH fikk 13.7 (22.2 MHz) og Olivetti M24 10.2 (16.5MHz).

Gamle Olivetti M24 med SOTA-kort og QFRESH er med andre ord klart hurtigere enn M290 når det gjelder prosesseringshastighet.

Denne faktoren er imidlertid ikke det eneste som betyr noe. Harddiskens ytelse er minst like viktig når du skal kjøre en elektronisk oppslagstavle.

Siste versjon av CORETEST (CORE281.ARC, 47K) fortalte at harddisken på M290 hadde en overføringshastighet på 495.6 KB/sekund og 36.2 ms gjennomsnittlig "seek" tid. Til sammenligning ligger en PC/XT med 10 MB harddisk normalt på rundt 85 KB/sekund. Toshiba 5100 kom inn på 242 MB/sekund med en "seek" tid på 27.9 ms. - Olivetti M24 PC kom inn på fattige 109.9 KB/sekund!

Med cacheprogrammet Lighthing innstallert ble resultatet dramatisk forskjellig. Overføringsraten økte til 2208.6 på M290 og 2547.8 på Toshibaen. Olivetti M24 lå langt bak med 521.3 KB/sekund.

Olivetti M290 har en svært hurtig harddisk (NEC). Kombinasjonen rimelig hurtig prosessor og superhurtig harddisk gir en AT med en totalytelse som bare fy. Kjøringen av oppslagstavleprogrammet RBBS-PC går vesentlig hurtigere.

Skjermen

Filen VIDSPE11.ARC (15K, gratis) kan brukes for å teste videohukommelsens ytelse målt i antall bytes pr 1/1000-dels sekund. Det har en lang rekke testmodi.

Jeg sammenlignet testmaskinene med innstillingen CGA fire farger (320x200x4). Olivetti M24 greidde 1445.81 bytes, Toshiba 5100 greidde 560 og Olivetti M290 hele 2479.15.

Olivetti M290 i moduset VGA/MCGA 230x200 og 256 farger overførte 2369.68 bytes pr. 1/1000-sekund.

For kjøring av oppslagstavlen har dette liten betydning. Kjører du DAK/DAP eller Desktop Publishing kan det imidlertid være viktig.

Mens vi er inne på testprogrammer, her er ett på tampen. Det kan være nyttig om du stadig arbeider med andres PCer. PC-INFO (i filen PC-181.ARC, 23K, bidragsønske $10) rapporterer om PCens hardwareoppsett og lagringsmedier. Alle PC/PS-2 og kompatible maskiner og alle videoadapter-typer blir gjenkjent og automatisk håndtert.

Titte på bilder

I databehandling er ikke et bilde nødvendigvis et entydig begrep. Det finnes et utall spesielle formater, f.eks. PC Paintbrush, Lotus PIC og Postscript, BASIC BLOAD/BSAVE, MicroSoft Paint, GEM, MacPaint (READMACS), EFS Image, Datacopy Corp. WIPS, RLE og GIF (CompuServe), Dr. Halo II CUT, Fontasy,Hewlett Packard Soft fonts, utskriftsfiler for HP Laserjet, Ricoh IS30 Pigel Image Generation filer, RAS, Aldus-Microsoft TIFF, IBM Image Support Facility, DEGAS Atari ST-filer, PFS First Publisher .ART, PC Paint, Mouse Systems Paint.

Programmet OPTIKS (i filen OPTKS208.ARC, 120K, registrering $79.95) lar deg se på alle disse bildefiltypene på skjermen.

Du kan flytte deler av bildet rundt på skjermen. Du kan taste inn forskjellige skrifttyper for å endre på og forhåpentligvis forbedre det opprinnelige bildet. Med OPTIKS kan du kombinere to bilder i ett bilde, selv om de er laget med forskjellige "male"-programmer.

Når du er ferdig med å bearbeide et bilde, kan du lagre det i et av programmets mange innebyggede filformater med sikte på utskrift (kun for registrerte brukere) eller innlesing i andre programmer. OPTIKS kan være et nyttig hjelpemiddel ved konvertering fra en bildestandard til en annen. - Det eneste jeg savner er at det ikke kan lese bilder i faksimilerasterformat.

Programmet kan kjøres på en PC-kompatibel maskin med grafikkskjerm og minimum 256K ledig hukommelse (programmet kan utnytte evt. innstallert EMS-hukommelse). Jeg har kjørt det på en Sanyo PC med 640x200 oppløsning, på Toshiba 5100s EGA-skjerm og Olivetti M290s VGA fargeskjerm. Du kan også bruke det med Hercules skjerm, Wyse 1280 modus, NEC grafikk modus m.m.

Programmet kan settes opp for kjøring av slides show. Det kan kjøres fra meny eller fra DOS kommandolinje.

Bildene kan tas ut på laser- eller matriseskriver. Jeg testet utskrift med diverse LOGO-bilder for IBM, Apple m.fl. (Bildene ligger i filen LOGO.ARC 67K, er scannet inn med HP scanner og foreligger i Showpartner- og Paintbrush format klar for slidesproduksjon.)

Skriveren var en Epson FX-80. OPTIKS ble innstilt med "pagewidth 2048", density Epson 5 og 6. "Merk av det området du vil ha skrevet ut", ber programmet. Når det er gjort, velger du "GO" og skrivingen begynner.

I dag bruker jeg OPTIKS rutinemessig for utskrift av elektroniske fax-meldinger mottatt av PC-kortet Oktofax.

Verktøy for hurtigtitting

Gratisprogrammet PICEM (i filen PICEM19.ARC, 38K) kan også brukes, når du vil titte på grafikkfiler. Det håndterer bilder laget av PC Paint, PICTOR (Paul Mace GRASP), PC Paintbrush og CompuServes GIF-format.

Bruksanvisningen er litt i korteste laget etter min smak. Du må regne med å måtte forsøke deg frem. Her er noen programinnstillinger som ga gode resultater med PC Paintbrush-bilder:

På Olivetti M24 med monokrom skjerm (Olivetti CGA) brukte jeg

picem v:a filnavn.pcx

Jeg brukte det samme på Toshiba 5100 (EGA-skjerm), bortsett fra at "v:a" ble erstattet med "v:k". Beveg deg rundt i bildet med piltastene. Trykk TAB-tasten for å få hele bildet i skjermbildet ("zoom").

Få 736K ut av DOS!

Det er mulig, om du har et PC-kort med EEMS-hukommelse i maskinen din. (NB: EMS-hukommelse er ikke nok. Du trenger Enhanced Expanded Memory! Intel AboveBoard går ikke.)

Filen EEMRAM.ARC, 17K, gratis) inneholder tre programmer. Diagnoseprogrammet EMSINFO.EXE forteller deg om du kan bruke det PC-kortet du har i maskinen. (Det fortalte at EMS-hukommelsen på Toshiba 5100 ikke kunne brukes.) Programmet EEMRAM.COM brukes for å øke hukommelsen. Programmet DERAM.COM brukes for å gå tilbake til 640K igjen.

Jeg testet programmet på Olivetti M24 med EEMS-kortet som vi omtalte i nr. 12/88 (s. 118). Maskinen fikk 736K RAM for kjøring av programmer, som annonsert!

Straffen var sterkt redusert beregningshastighet. The Landmark CPU Speed test tar normalt på 61 ms på Olivetti M24. Oppsatt med 736K RAM tok den hele 451 ms!

Jeg har ikke testet EEMRAM.ARC på andre PCer. Ta derfor tallene med en klype salt. Testresultatet kan være spesifikt for min Olivetti M24 pga. SOTA-kortet.

Bruksanvisningen antyder forøvrig at ikke alle programmer vil kunne bruke denne delen av hukommelsen.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.