Saltrød Horror Show nr. 29

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 3/1989, side 92.


Residente hjelpeskjermer

Å hjelpe uerfarne med bruken av en PC er alltid en utfordring. Det lille hjelpemidlet TSRMAKER kan i denne forbindelse være nyttig (ligger i filen TSRMKR.ARC, 25K, bidragsønske US$15). Det lar deg lage residente hjelpetekster, som kan trylles opp på skjermen etter behov. Også mens du er inne i et brukerprogram.

Her er en tenkt anvendelse, som forutsetter at du har adgang til hjelpeprogrammene MARK og RELEASE. De ligger i filen TSR26.PAK (en tidligere versjon, TSR25.ARC er bl.a. omtalt i nr. 3/87 og i boken "Gode Gratisprogrammer".):

Brukeren anvender PCen hovedsaklig til tekstbehandling og regnskap. Du vil at hun skal kunne få hjelp når hun lurer på DOS-kommandoer eller står fast i et program. En skjermside med hjelpetekst avhengig av hva hun holder på med.

Relevant hjelp trylles opp på skjermen ved å taste ALT-HøyreShift. (TSRMAKER lar deg bruke flere tastetrykk. Det er imidlertid lettere å huske ett enkelt tastetrykk, som gjelder for alle anvendelser.)

Med et redigeringsprogram lager du tre skjermbilder med tekst. En for hvert formål. Du lar deretter TSRMAKER lage tre COM-programmer av resultatet. Du kaller dem f.eks. DOSHJELP.COM, REGNSKAP.COM og TEKSTH.COM.

Den første hjelpesiden, DOSHJELP.COM, klargjøres allerede ved oppstart av maskinen. Det skjer automatisk takket være følgende to kommandoer i AUTOEXEC.BAT:

mark
doshjelp

Den første kommandoen setter et merke i hukommelsen. Det er nødvendig da planen er å fjerne DOSHJELP før innlesing av andre hjelpesider.

Brukeren er imidlertid uvitende om dine tanker. Hun vet kanskje knapt hva AUTOEXEC.BAT er. Hun tar på strømmen, maskinen starter opp og plutselig står hun fast. Hvordan skal hun komme seg bort dit hvor regnskapet fra i fjor ligger lagret?

Hun trykker ALT-HøyreShift og hjelpeteksten står på skjermen. Der står det: "Bruk CHDIR-kommandoen" osv.

Når hun har lest skjermbildet, trykker hun ESC og DOS kommandolinje er tilbake akkurat som før. Hun kan fortsette der hun slapp.

Hun går nå inn i regnskapssystemet. Det skjer ved hjelp av to batchfiler. I den første, R.BAT, ligger følgende to kommandoer:

release
r2

Den første kommandoen forbereder fjerning av merket og DOSHJELP.COM fra hukommelsen. Det er imidlertid ikke borte før batchfilen R.BAT er ferdig. Derfor påkalles batchfil nr. 2, som heter R2.BAT. Når den starter på jobben er "hukommelsen rensket" og den kan begynne med følgende to kommandoer:

mark
regnskap

Kommandoen "regnskap" er oppstart av REGNSKAP.COM, som vi omtalte over. Deretter kommer kanskje en mengde andre kommandoer for mer eller mindre automatisk oppstart av regnskapssystemet.

Hun begynner regnskapsføringen. Når hun står fast, trykker hun på "hjelpetastene" og en ny tekst står på skjermen. Det fungerer akkurat som da hun var ute i DOS.

Når hun går ut av regnskapsprogrammet overtar R2.BAT igjen. De siste to kommandoene i filen er:

release
r3

R3.BAT er en batchfil som har som oppgave å sette maskinen tilbake med hjelpetekst for bruk ved DOS kommandolinje. Den inneholder derfor de velkjente kommandoene fra AUTOEXEC.BAT over:

mark
doshjelp

Og slik fortsetter det. Hjelpeteksten kan fremvises i farger. Er en skjermfull med tekst for lite, kan du bruke en rekke tekstsider med hjelp for hver anvendelse. Nederst på hver side kan du f.eks. ha et notat, som forteller brukeren hvilke tastetrykk som leder til ytterligere hjelp.

Hvert skjermbilde beslaglegger ca. 2.3K hukommelse. (Skjermen må være i 25x80 tekst modus!).

QEDIT207.ARC

(156K, bidragsønske US$44.) QEDIT har vi omtalt før. Det er et meget kraftig redigeringsprogram. Siste versjon er lettere å bruke - f.eks. for dem som ikke orker lese bruksanvisningen først. For meg var det i hvertfall tut og kjør ut fra lettforståelige menyer, om enn på engelsk.

Nye saker: nye funksjoner for markering og kopiering av tekstblokker (kolonner), bruk av 101-tasters tastatur og store skjermer (opp til 200 kolonner og 100 linjer).

Sletting av unødvendige småfiler

Har du vanskeligeheter med å finne og slette de små filene på 0, 1 eller 2 bytes størrelse? Vet du at de normalt - selv om de altså er tomme - beslaglegger minst to klaser ("clustre") på disken, dvs. 2048 bytes eller mer? Bruker du en gammel versjon av DOS, kan de beslaglegge hele åtte clustre.

Programmet CLEANUP (i CLEAN.ARC, 9K, gratis) søker gjennom harddisken etter slike filer. Hver gang det finner en, spør det om du vil slette.

CLEANUP har bare en svakhet: det egner seg dårlig om du ikke har fargeskjerm.

Hva ligger skjult på disken?

Noen programmer har den uvanen (?) at de lagrer skjulte filer på harddisken din. Noen brukere skjuler filer og diskkataloger for å hindre uvedkommende å få tak i dem.

Så lenge du har bruk for de skjulte filene dine, er det i orden. Den dagen du ikke trenger dem lengre, er det imidlertid altfor lett å glemme å slette det skjulte. Også disse filene tar jo plass!

I senere versjoner av DOS, kan den eksterne ATTRIB-kommandoen hjelpe deg med å finne ut hvordan det er fatt. Tidligere har jeg omtalt CHMOD.ARC for dem som har DOS 2.X.

Et annet alternativ er programmene i filen HIDEDIR.ARC (12K, gratis). De viser skjulte filer og underkataloger i den katalogen du er innstillt på. De kan også brukes for å skjule og gjøre synlige utvalgte filer.

Ny runde med THRASHER.ARC

Sveinung Heggen (Asker) rapporterte erfaringer med THRASHER.ARC etter omtalen i desember. "Overraskende", skriver han. "Den beste buffers-innstillingen på en IBM XT (4.77 MHz) er 4 eller 5 når jeg leser fra harddisken. På en PS/2 Model 30 var 7 BUFFERS i CONFIG.SYS best."

Det fikk meg i gang med mine maskiner. Jeg satt meg fore å teste bufferinstillingene på harddiskene med disk cache og QFRESH i drift. Kanskje det var noe å hente? Og det var det.

Normalt kjøres THRASHER fra en batchfil, som kjører gjennom et stort batteri automatisk. Jeg valgte å kjøre det manuelt. Det gjorde jeg med kommandoen:

THRASHER /TARGET=C:

Parameteret angir at C-stasjonen skulle brukes i testen.

På min "oppspritede" Olivetti M24 var BUFFERS=5 best. Thrashertesten tok 10 sekunder. Ingen BUFFERS gikk inn på 30 sekunder. På Toshiba 5100 var BUFFERS=7 best. Testen gikk inn på 5 sekunder. (Ingen BUFFERS tok 10 sekunder.)

På Olivetti M290 AT var BUFFERS = 6 best, men testresultatet sørgelig dårlig. Det indikerer at cacheprogrammet ikke virker som det skal. Det må jeg kontrollere snarest og evt. korrigere. - Alle maskinene kjører med 0.5MB disk cache.

Interessante tall, synes jeg. Ikke minst fordi det optimale antall buffers er så lavt i disse spesielle tilfellene. Dernest fordi det kanskje også sier litt (men ikke alt!) om cacheprogrammers effektivitet...

Lavnivå-format informasjon

Programmet i filen HDSNIF12.ARC (11K, gratis) er ikke for hvem som helst. For det første er det forbudt brukt av Forsvaret (!). For det andre pga. hva det dreier seg om.

Men trenger du informasjon om hvilke parametre som ble brukt sist din AT/XTs harddisk ble lavnivå-formattert (og vet hvordan du kan bruke det), er HDSNIFF et hjelpemiddel. Programmet rapporterte til og med dataene vedrørende min gamle, eksterne 40 MB Micro Memory System hardisk. Det er det slett ikke alle harddisk- programmer som greier.

Diverse småtteri

Programmet i filen MONIO.ARC (5K, gratis) overvåker I/O- aktiviteten på disken din og gir statusinformasjon underveis. Du får detaljert feilmelding ved en input/output feil på disken. Ka n være nyttig når noe er galt ...

MOUSEKEY.ARC (1K, gratis) kan brukes for å få kontroll med markøren i brukerprogrammer ved hjelp av mus.

Tore Svein Olsen fra Bjørnemyr har satt sammen PLOT97.BOX, en samling Turbo Pascal Procedures for HP-GL plottere. Systemet ligger i filen PLOT97.ARC (35K, Bidragsønske kr. 50).

Har du noensinne bruk for å lese og søke det som ligger i maskinens RAM-hukommelse? RAMVIEW.ARC (3K, gratis) er svaret.

Geir Hovland i Naustdal har begått et lite program, som kan hjelpe med å holde orden på f.eks. et program- eller platebibliotek. Det ligger i filen SOFTLIST.ARC (14K, gratis).

Har du av og til behov for å dele (for) store tekstfiler opp i biter? På Saltrød Horror Show (041-31378) ligger det to systemer: SPLIT.ARC (15K, gratis, laget av Mike Robertson, Oslo) og SPLITR.ARC (12K, gratis). Mikes program er det mest fleksible.

Har du noensinne lurt på hva et interrupt er for noe? Savner du en forklaring, en oversikt? Bruker du MAPMEM i TSR26.PAK? Da kan du ha interesse av dokumentene i INT.PAK (140K, gratis. Bruk PAK10.EXE for å pakke opp.)

I krystallkulen

I november kom nyheten om en 3.5 tommes diskettstasjon som kan lagre opptil 43.2 MB pr. diskett. Flextra II er utviklet av Brier Technology (San Jose, Calif., USA). Den vil antagelig i første rekke bli anvendt til sikkerhetskopiering i stedet for båndstasjoner. Datavue, amerikansk produsenten av bærbare datamaskiner, har allerede bestemt seg for å bruke det nye formatet.

Et annet amerikansk firma, Xidex, holder på med utvikling av en 3.5 " diskettstasjon med plass til 20.8MB. Så noe er tydeligvis på gang.

Og bra er det! "Båndstasjon" er skjellsord hos oss for tiden. Vår Tallgrass TG 1020T nekter nemlig å lese sikkerhetskopier fra noen gamle kassetter.

Vi sverger for tiden til PC TOOLS DeLuxe og disketter ...Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.