Saltrød Horror Show nr. 30

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 4/1989, side 120.


Dobbeltlagrede filer

Vi omtalte TRESRG.ARC (18K, gratis) i nr. 10/87. Jeg har lyst til å ta det frem igjen. En god ting kan ikke nevnes for ofte. Det er flere enn meg som plages av fulle harddisker.

Trestruktur-doktoren lager en liste over alle filer, som er funnet i to eller flere underkataloger på harddisken. Du kan sammenligne filene for å se hvilken versjon de har, filstørrelse, attributter (skjulte filer blir også vist), tid/dato.

Du kan bruke en "compare"-kommando for å sammenligne filene byte for byte. Når markøren står ved et filnavn, kan du slette den, døpe den om, flytte den til en annen katalog (eller diskett).

Programmet har en svakhet. Det kan kun arbeide på en logisk diskstasjon av gangen. Det er årsaken til at jeg tar det frem på ny.

Har du DOS 3.0 eller høyere, kan du omgå problemet med DOS eksterne JOIN-kommando. La følgende eksempel fortelle hvordan:

Min Olivetti M24 har en 40MB harddisk, som er delt opp i diskstasjonene C: og D:. Jeg laget en ny underkatalog på D- stasjonen (med MDIR-kommandoen), som jeg kalte D:\TMP. Deretter tastet jeg inn

join c: d:\tmp

Denne kommandoen gjør alle filkatalogene på C-stasjonen tilgjengelig via D:\TMP. TREESURG.EXE lå i D:\BOOKS og kunne rapportere alle dobbeltlagrede filer uansett hvor på disken de lå lagret.

Sletting av unødvendige filer på C-stasjonen var enkelt. Det skjedde ved (tilsynelatende) å slette filnavn i en underkatalog under D:\TMP.

Andre "finn filen" alternativer

"FAST file finder" (i FIND21.ARC, 19K, bidragsønske US$19) kan også brukes til denne jobben. La oss anta at du ønsker å slette dobbeltlagrede ARC-filer på C og D-stasjonen. Først kommanderer du:

find21 *.arc cd

Programmet leter gjennom diskstasjonene og en liste med filnavn kommer opp på skjermen. Trykk S, og listen blir sortert alfabetisk. Du kan visuelt plukke ut filer og markere dem for senere sletting. Til slutt et trykk på D. "Vennligst bekreft", sier programmet. Du taster "y" og filene er borte.

ALLFILES (i ALLFIL.ARC, 43K, bidragsønske US$20) er en tredje løsning. Det spesielle med dette menystyrte "finn filen" programmet er at du også kan søke på

 • en string, som er et eller annet sted i filnavnet,
 • filer lagret på en gitt dato,
 • filer lagret før eller etter en gitt dato,
 • filattributter (arkivbit, systemfiler, skjulte filer, kun-lese-filer, ikke-systemfiler, ikke-skjulte filer, m.m.)
 • en kombinasjon av disse vilkårene (med AND, OR, NOT).

Søking etter attributtene ASH gir f.eks. en liste over alle kunlese, skjulte systemfiler (Read-only Hidden System). Søkekommandoen

/con arc /and /aft 01-31-89

finner alle filer hvis navn inneholder stringen "arc", som er lagret etter 31. januar 1989 på diskstasjonen din.

Du kan titte på filer med en "browse"-kommando. (Markøren er vanskelig å se på en monokrom skjerm.)

Du kan slette filer ut fra fillisten, men den kan ikke sorteres. ALLFILES kan heller ikke søke på flere diskstasjoner samtidig, med mindre du bruker JOIN-kommandoen. Jeg hadde også ønsket meg å kunne søke etter filer med filstørrelse under/over et gitt tall.

Til slutt har vi "The TurboFIND" (i TF77.ARC, 15K, bidragsønske CAN$20.00). Den kommer både i en 286/386-versjon og en for standard PCer.

Programmet er hurtig, men ikke raskere enn FF208A.ARC (se s. 64 i januarnummeret). Du kan søke etter flere filer samtidig, og be om sletting av filer samtidig. Du kan be om endring (dvs. CDIR) til den katalogen, den første funnede filen ligger lagret i.

Personlig foretrekker jeg FF208A for gjenfinning av individuelle filer. Det er raskt og gir høy fleksibilitet, bl.a. fordi det kan gi en BATchfil som output. TREESRG og ALLFILES har en berettigelse i spesielle situasjoner. De øvrige har jeg lagt til side.

Oppgradering av Toshiba 1100+

Min gamle Toshiba 1100 Plus er enda i huset, selv om det ikke er meg som bruker den. Den står på galleriet til kona. Hun bruker den til registrering av malerier, grafikk, skulpturer, kjeramikk og desslike.

Toshiba 1100+ er en flott maskin. Den har imidlertid en alvorlig svakhet. Maskinen har kun to diskettstasjoner.

Hadde jeg bare kunnet kople til den gamle harddisken fra "Saltrød Horror Show", tenkte jeg.

I et amerikansk tidsskrift sto en annonse for WonUnder, en ettkorts ekspansjonsboks for Toshiba 1100+, 1200, 3100 og 5100. Microbest i California annonserte herligheten for US$299. Jeg bestilte pr. telefon og sendte kredittkortnummeret etter pr. telefax.

Ordren ble plassert den 23. desember. Den 5. januar lå "småpakken fra USA" på postkontoret. Postkontoret skulle ha kr. 85.50. MicroBest fikk US$ 397.95.

Forventningene var store. Dessverre gikk det ikke så greit til å begynne med. Min WonUnder var for Toshiba 1200 og kunne ikke installeres i 1100+. Selgerens feil.

Pakken ble returnert. Noen uker senere hadde jeg den riktige versjonen. Hurtig ekspedert!

Installasjonen av WonUnder og harddiskens kontrollerkort gikk greit. Jeg festet ekspansjonsboksen som en pute under nakken bak på maskinen, koplet til harddisken og slo på strømmen. Noen sekunder etter var nye 40 megabyte tilgjengelig.

WonUnder har plass til ett 3/4 lengdes PC-kort. Toshibaen ble fysisk større, men fikk likevel plass i bærevesken sammen med batterieliminatoren. (Microbest, 12606 Hoover Street, Garden Grove, CA 92641, USA. Tlf. 095-1-714-897-2100. Telefax nr. 714-891- 2364).

Lesbar markør på bærbare PC-er

På noen PCer er det nesten kav umulig å se markøren i enkelte brukerprogrammer. Jeg har bl.a. hatt denne erfaringen med tekstbehandling på en Toshiba 1000.

Redningsmannen er et lite hukommelsesresident program som gjør markøren om til en blokk.

Produsenten hevder at BLOCUR.COM (2K, bidragsønske US$ 5.00) ikke skaper vanskeligheter for kommunikasjonsprogrammer, og at det ikke stjeler vesentlig effektivitet fra andre programmer.

Internasjonal PC-klokke

Jeg skal til Tokyo og ønsket en klokke, som kunne vise tiden på flere steder på kloden samtidig.

"The World Time Clock" (i BESTCL.ARC, 28KB, gratis) var svaret. Programmet viser klokkeslettet (time, minutter og sekunder) i Tokyo, London, Los Angeles og New York, samt det som ligger i PCens klokke på skjermen.

Den versjonen som ligger på Saltrød Horror Show (tlf. 041-31378) forutsetter at du for tiden er i Texas. Justering til norske forhold er enkelt. Skaff deg f.eks. et kopi av "SAS Timetable Worldwide" og bla opp på "International Time Comparison and Daylight Saving Time". Tast deretter inn:

clock /s

Nå kan du justere klokka.

Verktøy for MS Windows 2.0+

BROWSER (i BROW27.ARC, 60K, bidragsønske US$15.00) er et MicroSoft Windows-program, som lar deg lese, bla og søke i tekstfiler i forskjellige formater, som f.eks. ANSI, 7 og 8 bits ANSI og hex.

Programmet har utskrift, klipp/lim-funksjon, sletting av filer og skjuling av utvalgte deler av teksten (såkalt "Hide and Seek").

"Command Post" (i CMDP51.ARC, 64K, bidrag US$20) lar deg lage et personlig "MS-DOS Executive control" vindu under MS Windows. Det er relativt enkelt å føye nye meny og undermeny-funksjoner til dette menyvalget.

HUNTER.ARC (24K) er et MS Windows program for gjenfinning av filer og tekst i filer. Programmets Unix Grep kommando lar deg søke gjennom filer etter en streng omtrent som med DOS-programmet FF208A.ARC.

Mer om CED

Du har sikkert registrert at jeg er en varm tilhenger av CED (the Command EDitor) av Chris Dunford. CED er et program som lar deg

 • redigere dine DOS kommandoer (mens du taster dem inn eller etter at det er gjort),
 • trylle frem tidligere inntastede DOS kommandoer med sikte på forenklet gjenbruk,
 • slippe å taste inn gitte parametre (når visse programmer normalt blir kalt opp med de samme parametrene),
 • bruke synonymer for hyppig brukte kommandoer eller grupper av kommandoer (virker som DOS batchfiler, men er ikke avhengig av path-kommandoer e.l. for å kunne virke hvor som helst på systemet ditt.)

Vil du vite mer (og ikke har de siste bøkene mine), kan du laste ned filen CEDREVIW.ARC (9K). Den inneholder en vurdering av CED ført i pennen av amerikaneren Barry Simon.

Tidligere lå CED versjon 1.0 på Saltrød Horror Show. Nå er den erstattet med versjon 1.0C, som er den siste gratisversjonen. Selv bruker jeg "Professional CED", som kan kjøpes fra The Cove Software Group, P.O. Box 1072, Columbia, Maryland 21044, USA. Pris US$35.00 pluss frakt (ca. $5.00). Visa og Eurocard.

Hva som er nytt i PCED? Blant annet følgende:

 • "online" hjelpeskjerm,
 • du kan lagre din nåværende konfigurasjon i en diskfil. Dermed er det lettere å ajourføre konfigurasjonsfilen, som leses inn når PCen startes opp.
 • du kan redigere synonymer med en EDIT kommando.
 • du kan fjerne PCED fra hukommelsen når som helst, eller "skru den av" uten å ta den ut av hukommelsen.
 • en logg over dine DOS kommandoer kan lagres i en fil,
 • du kan se på hvilke kommandoer som ligger i mellomlageret.
 • synonymer kan lese informasjon fra DOS Environment, f.eks. nåværende PATH, PROMPT og SET-variablene. Dette er (dessverre) en betingelse for et av mine favoritt-synonymer:
     syn g "for %%x in (\ %1 %2 %3 %4) do cd %%x" 

Med dette synonymet installert, kan jeg taste "g dos" for å skifte til underkatalogen DOS på diskstasjonen. Men altså, kun med PCED.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.