Saltrød Horror Show nr. 31

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/1989, side 116.


Det er ikke ofte jeg skriver om vakre piker, men nå er tiden kommet. Du finner et bilde av en pinup i filen BARB.GIF (28KB) på Saltrød Horror Show (tlf. 041-31378).

Hvorfor jeg drar dette inn nå, er for å komme tilbake til OPTIKS (se nr. 2/88 side 12 og 116). Programmet kan nemlig lese bilder i GIF-formatet. Dessuten begynner det å ligge mange GIF-bilder rundt på norske oppslagstavler, f.eks. på Bergen By Byte og Digital Graphics BBS (02-61 23 79).

Når bildet er lastet inn i OPTIKS, kan det bearbeides på forskjellige måter. Dette var i høyeste grad interessant med "Barbie", som kom ut som vist i figur 1 på min Epson FX-80 matriseskriver. Dama ble litt vel lang i ansiktet etter min smak.

Figur 2 viser bildet etter bearbeiding. Først ble det halvert i høyderetningen. Jeg mistet noen detaljer, men ansiktet ble bedre. Deretter ble det dreiet langs en diagonal akse og skrevet ut.

Hva bruker du egentlig PC-en til?

Hvis du ikke bruker PCen til å skrive ut bilder av pene damer, hva bruker du den da til? Vet du ikke svaret, bør du ta deg en runde med LOG.COM (2KB, gratis). Tast

log record

for å starte "brukslogg"-programmet og du får en rapport omtrent som denne:

 LOG 1.0 (c) 1988 Ziff Communications Co.
 PC Magazine þ Jeff Prosise 
 17 Mar 1989 
 START   END   ELAPSED  LEVEL  PROGRAM     PARAMETERS 
 =================================================================== 
 13:51  13:51  0:00:09   1   LIST.COM     logg 
 13:51  13:51  0:00:03   0   <idle> 
 13:51  13:51  0:00:00   1   HDIR.COM     d: /p/c 
 13:51  13:51  0:00:07   0   <idle> 
 13:51  13:51  0:00:04   1   LIST.COM     *.* 
 13:51  13:51  0:00:02   0   <idle> 
 13:51  13:51  0:00:00   1   HDIR.COM      /p/c 
 13:51  13:51  0:00:03   0   <idle> 
 13:51  13:51  0:00:00   1   HDIR.COM     d: /p/c 
 13:51  13:51  0:00:10   0   <idle> 
 13:51  13:51  0:00:01   1   PAK.EXE      e d:madlibs 
 13:51  13:51  0:00:04   0   <idle> 
 13:51  13:51  0:00:08   1   LIST.COM     madlibs.bas 
 13:51  13:51  0:00:03   0   <idle> 
 13:51  13:51  0:00:01   1   FGREP.COM  - fpx madlibs d:\99\*.dir 
 13:51  13:51  0:00:03   0   <idle> 

I filen LOG.ARC (17KB, gratis) finner du et alternativ begått av Tom Sivesind på Tranby. Dette programmet forteller ikke hvilke programmer du har brukt. Det rapporterer derimot hvilken jobb du har arbeidet med, din timerate, tidspunkt start og slutt og hvor mye du bør fakturere for jobben. Nyttig for konsulenter?

Avansert kopiering av filer

COPY er en nyttig kommando, men ofte kommer den til kort. PCOPY og PMOVE (i PCOPY772.ARC, 86KB, bidrag US$15.00) er adskillig kraftigere alternativer.

PCOPY lar det kopiere filer mellom disker og underkataloger ut fra forskjellige utvalgskriterier. Hvis en fil er i fare for å bli overskrevet, advares du av programmet. Du har full kontroll med kopieringsoperasjonen.

PMOVE kan minne om MOVE, som vi omtalte i nr. 7/88 (s. 68), bortsett fra at PMOVE lar deg bruke de samme utvalgskriteriene som PCOPY. Du kan velge ut filer for flytting ut fra filattributt, dato (evt. fra-til dato), filstørrelse (eller fra-til gitte størrelser), forholdet mellom sist ajourført og et angitt tidspunkt, m.m.

Finner PCOPY eller PMOVE at den filkatalogen du vil kopiere til ikke finnes, spør de om du ønsker å etablere den. Holder du på å overskrive en annen fil med samme navn, spør det om du ønsker å døpe om den gamle filen eller overskrive.

Filers attributter og datostempel blir ikke endret i forbindelse med flytting eller kopiering.

Du kan stoppe kopieringen midlertidig ved å trykke ned en tast. Du kan kopiere ajourførte filer til en spesiell disk eller underkatalog. Du kan starte kopieringen ved en angitt fil i en underkatalog og slutte ved en annen angitt fil.

Kopierer du filer til disketter, kan du formatere nye disketter om det blir behov for det og be om at PCOPY skal utnytte plassen best mulig.

Du kan angi at kildefilene ligger spredt på flere disketter. Programmet vil be deg om den neste disketten etter at det er ferdig med en diskett.

Du kan kopiere filer fra forskjellige steder på harddisken til en serie disketter. Du kan samle ajourførte filer fra to kataloger og samle dem i en annen katalog.

PCOPY772 er et kraftig hjelpemiddel. Du behøver ikke være redd for å glemme kommandoer og innstillinger. Hjelpetekst er hele tiden bare et tastetrykk unna.

Ny versjon av TSR-systemet

The TSR Utilities fra TurboPower Software (Kim Kokkonen) har vært omtalt mange ganger før, bl.a. i nummer 3/87 (side 114). Det er en samling hjelpemidler for håndtering av hukommelsesresidente programmer.

Nå er systemet kommet i en ny versjon. Det kan lastes ned som TSR28.EXE (68KB, gratis).

MARKNET og RELNET er to nye programmer i pakken. De er laget spesielt for håndtering av lokalnettprogramvare (f.eks. Novell NetWare). De er "grundigere" og mer fleksible enn MARK og RELEASE, som brukes for håndtering av vanlige hukommelsesresidente programmer.

RELNET har endel interessante muligheter, bl.a.

 • frigjør hukommelsen, men IKKE kommunikasjonsoppsettet,
 • frigjør hukommelsen, men IKKE gjør noe med EMS hukommelsen
 • ikke rør DOS "environment"

DEVICE er en annen nyhet. Dette programmet viser hvilke "device drivers" som er lastet inn i systemet, hvor mye hukommelse hver driver bruker og hvilke interrupt vektorer de kontrollerer.

Det er en svakhet i de nye versjonene av FMARK og RELEASE, som opptrer når du arbeider med flere FMARK-merker i hukommelsen samtidig. Gitt at merkene heter FM1 og FM2 og at du ønsker å slette både FM1 og FM2 i en operasjon. Dette er nå umulig. Du må først fjerne FM2 og deretter FM1. Jeg bruker derfor FMARK og RELEASE fra tidligere versjoner (2.5 eller 2.6).

Prosjektstyring

Easy Project (i EZPROJ.EXE, 232KB, lisensavgift US$49.00) er et prosjektstyringsverktøy. Du kan bruke det for å planlegge og følge opp aktiviteter eller oppgaver, som trenges for å fullføre et prosjekt.

Systemet har følgende egenskaper:

 • Opptil 20 brukerdefinerte prosjektfaser
 • Ubegrenset antall ressurser pr. prosjekt
 • Opptil 1000 brukerdefinerte aktiviteter pr. prosjekt
 • Opptil 100 brukerdefinerte underaktiviteter pr. aktivitet.
 • Hurtig menystyrt registrering. Du kan tildele forskjellige ressurser til gjennomføringen av en aktivitet.
 • Automatisk beregning og ajourføring av totalplan
 • Gantt diagram, som viser planlagt tidsforbruk grafisk i forhold til virkelig tidsforbruk (med variabel tidsskala).
 • Flere rapporter, bl.a. arbeidsplaner, statusrapporter, og "earned value accrual".
 • dBASE III kompatible filer.

Programmet er stort. Du trenger minst 380K for å kunne kjøre det. En PC AT eller hurtigere er å foretrekke.

Programmet har funksjonsrelatert hjelp. Ved å trykke F1 får du tips om hva du kan/bør gjøre akkurat nå. Systemet er så lettbrukt, at den som har erfaring med prosjektstyring på EDB bør kunne bruke det uten å lese bruksanvisningen.

Jeg har testet det på en forprosjektsplan for oppgraving av de gamle kanalene i Arendal. (Går dette prosjektet hjem, vil den gamle betegnelsen "Nordens Venedig" snart kunne brukes om byen igjen...)

Eventyrspill

The Adventures of Captain Comic er for folk med EGA-skjerm. Det går greit på min Toshiba 5100, men er adskillig flottere på Olivetti M290s VGA fargeskjerm. (Ligger i filen COMICE.EXE, 125KB).

Du er romfartshelten Kaptain Comic fra planeten Omsoc. Din oppgaver er å finne tre stjålne skatter, som ligger skjult på den fjerne planeten Tambi.

Oppgaven er vanskelig. Du må skaffe hjelpemidler, som kan øke din evne til å reise gjennom det vanskelige terrenget, unngå og ødelegge dødbringende skapninger og overleve.

Er du uforsiktig, blir du drept. I utgangspunktet har du bare fem liv. Med kløkt kan du imidlertid skaffe deg flere. (Forfatteren hevder at spillet kan vinnes uten å miste et eneste liv.)

Wilderness Survival (i SURVIVAL.ARC, 46KB, US$5.00) er et annet eventyrspill med en mer "realistisk" vri. Du er på utflukt i Rubbelstone nasjonalpark. Plutselig skjønner du at du har kommet deg bort. Du undersøker lommene dine, og finner ut at det eneste du har tatt med deg er en kniv. Nå gjelder det å finne hjelp før det blir mørkt. Dessuten trenger du ha mat for ikke å sulte ihjel...

Ordlek

"Mildt morsomt" turde være passende om MADLIBS (i MADLIBS.ARC, 4KB, gratis). Du blir bedt om å taste inn ord, adjektiver osv. Resultatet blir forskjellige "historier". Disse to "rubrikkannonsene" var blant det som kom ut da jeg testet programmet:

"For sale: 1957 Sedan. This red car is in a dirty condition. It was formerly owned by a sexy school teacher who always drove it slowly. There is a complex computer in the back seat. It has a chrome telephone on the hood. A large paint job, small tires and the back opens into a green interior. Will consider taking a slightly used modem in trade."

"Lost: In the vicinity of Arendal. A short French poodle with long hair and a beautiful tail. It answers to the name of Anne-Tove. When last seen it was carrying a disk in its mouth. A nice reward is offered."Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.