Saltrød Horror Show nr. 32

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/1989.


Automatisk lagring

Har du noensinne mistet ditt regneark eller dokument på grunn av strømbrudd eller andre ulykker? I så tilfelle er AUTOSAVE kanskje for deg. Det ligger i filen AUTOSAVE.ARC (16KB, bidrag US$25.00) på Saltrød Horror Show (tlf. 041-31378).

Du starter programmet samtidig med regnearkprogrammet eller tekstprogrammet og det blir liggende resident i hukommelsen helt til du er ferdig. AUTOSAVE overvåker hva som skjer. Blir det stille ved tastaturet en stund, antar det at du gjør noe annet. Det nytter da sjansen og lagrer dataene i RAM på disken din.

AUTOSAVE gjør kun dette. Det sender de riktige tastetrykkene for å lagre dataene til brukerprogrammet, akkurat som om du hadde tastet dem inn selv.

Når filen er lagret, er du tilbake der du var da lagringen begynte. AUTOSAVE fortsetter å lagre dataene dine med regelmessige mellomrom helt til du går ut av brukerprogrammet.

Bruksanvisningen inneholder eksempler for bruk av programmet med Lotus 123, Symphony og PC-WRITE.

"Pakkekrigen"

Filnavnendelsen .ARC i AUTOSAVE.ARC betyr som kjent at program og bruksanvisning ligger i en komprimert fil. Ved å gjøre det på denne måten blir det færre tellerskritt for dem som ønsker å laste det ned pr. modem.

For å kunne dekomprimere ARC-filen trenger du et hjelpeprogram, f.eks. ARC-E.COM (7KB, gratis).

Da "Saltrød Horror Show" ble startet i februar 1985, var de fleste programmene lagret som LBR og ?Q?-filer. Vi måtte bruke separate verktøy for å dekomprimere filer (.?Q?-endelse) og for å hente filer ut av filbiblioteker (filer med .LBR-endelse).

En dag fødtes ideen at pakking og komprimering burde gjøres i en operasjon. Det første hjelpeprogrammet av denne typen kom fra System Enhancement Associates (SEA) i USA.

Pakking ble populært. Bl.a. fordi mange oppdaget at de kunne redusere diskettbudsjettet ved å sikkerhetskopiere filer i pakket form.

En smarting luktet raske penger og laget et program som laget ARC-filer "med en vri". Dermed opphørte ARC som entydig begrep. Du var ikke lenger sikker på om et hjelpeprogram for .ARC-filer kunne pakke opp alle filer med slike endelser.

Andre kom med sine løsninger. Og dermed var "pakkekrigen" i gang med programmer som pakket hurtigere, sikrere og mer effektivt og allehånde ekstraegenskaper. Vi fikk en forvirrende flora av filnavnendelser som PAK, ZIP, ZOO, og hva vet jeg. Slik er situasjonen fremdeles.

Sentrale utpakkingsprogrammer

ARC-E.COM, som vi omtalte over, kan kun brukes for å pakke ut filer av et arkiv med .ARC-endelse.

ARC601.EXE (139KB, bidragsønske US$35) kan også pakke inn og gjøre en masse annet. Dette er den siste versjonen fra SEA (pr. medio april). EXE-endelsen angir at filen pakker ut seg selv. Tast "ARC601" og alle filene hentes ut av ARC601.EXE-arkivet.

ARC-metoden er ikke raskest. Den gir heller ikke de mest komprimerte filene. Ved små filstørrelser spiller imidlertid dette mindre rolle. De fleste elektronisk tilgjenglige filpakkene bruker fremdeles ARC-formatet.

Noen norske oppslagstavler har standardisert rundt ZIP-metoden. PKZ092.EXE (102KB, registrering US$25) er et godt hjelpemiddel for å pakke ut og inn av ZIP-filer. En skog av hjelpeprogrammer er også tilgjengelig.

ZIP gir generelt sett mindre filstørrelser enn de fleste andre pakkemetodene og gjør jobben hurtig.

PAK16.EXE (96KB, bidragsønske US$15) pakker inn og ut av filer med endelsen .PAK eller .ARC. Du kan ikke pakke ut av PAK-konstruerte ARC-filer med ARC601 eller ARC-E.COM. Filer laget med ARC601 kan imidlertid pakkes ut med PAK.

I enkelte situasjoner komprimerer PAK rene tekstfiler mer effektivt enn ZIP. Programmet er hurtig.

ZOO141.EXE (54KB, gratis) pakker og inn og ut av filer med .ZOO endelse.

LH10E.EXE (29KB, gratis) fra Japan håndterer LZH-filer. Ønsker du kompakte filer, bør du laste ned LH10E.EXE. Ingen av de andre programmene har (foreløpig) en slik komprimeringsevne. Det gjelder uansett om det dreier seg om program- eller tekstfiler. LH10E bruker mer tid på pakkingen enn ZIP og PAK.

Mitt valg

Hva skal vi så velge? Kommer det et nytt program i morgen, som komprimerer enda mer effektivt? På Saltrød Horror Show finner du en lang diskusjon om temaet (i IBMPC konferansen).

Min konklusjon er at LHZ i langt de fleste tilfellene gir de overlegent minste filstørrelsene. Det gjelder uansett om filene pakkes med .LZH-endelse eller som selv-utpakkende filer (dvs. med .COM eller .EXE-endelse). Her er noen testeksempler:

AUTOSAVE (se over). Ukomprimert: 23386 bytes, halvparten var tekst. LHZ-filen ble på 12208 bytes. LHZ-filen konvertert til .COM- fil ble 13535 bytes stor. De andre kom inn slik: .ZIP - 13895, .PAK - 14370, .ARC - 15680, ZOO - 15163.

File PCOPY772.ARC ble omtalt i sist nummer. Den er på 86KB. Upakket opptar innholdet 152KB. LHZ gjør det på 69K. ZIP på 74KB.

Filen PCHACK35.ARC er på 231KB. Upakket er det 350KB med programmer og data. LHZ gjør det på 178KB. ZIP trenger 190KB.

Dokumentasjonen til kommunikasjonsprogrammet ProYam er på 765KB. LZH-filen ble på 265KB. PAK var her nærmeste konkurrent med 274KB. Japaneren er klart best.

Æ,Ø og Å til skriveren

Elling Olsen (Acto Informasjonssystemer A.S) har laget et lite resident utskriftsprogram. Det flytter de norske bokstavene fra plassene i IBMs tegnsett til de tilsvarende plassene i den norske versjonen av ASCII 7-bits tegnsett.

Programmet gjør jobben hvis skriveren kan håndtere dette tegnsettet og hvis den er koplet til en parallell skriverport. Programmet ligger i filen NORPRN1B.ARC (2KB)og er gratis.

Liten og rask editor

SLED (i filen SLED.ARC, 42KB) er en liten og rask editor. Den er konstruert for redigering av programmer, batch og datafiler, samt for enkel tekstbehandling.

SLED kan lese og skrive i en mengde forskjellige filformater og kan brukes til filkonvertering. Du kan f.eks. føye til linjeskift eller vognretur ved slutten av hver linje, komprimere filer ved bruk av tabulatorstopp, fjerne overflødige blanke tegn ved slutten av hver linje.

Flere filer kan redigeres samtidig, så lenge det er plass i hukommelsen. (Det samme gjelder programmet SLHED, som også ligger i pakken. Det er laget for bruk i 90x43 linjers modus av dem som har en Hercules Graphics adapter.)

Programmet er lett å bruke. Det går nesten av seg selv. Du kan starte det opp uten å lese bruksanvisningen ved å taste:

sled filnavn

Tast ALT-H (for "hjelp") og en oversikt over tilgjengelige kommandoer står på skermen. Søking går lynhurtig. Programmet beslagla ca. 43KB av RAM da jeg testet det under DOS 3.3.

Superrask Søk og Erstatt

SRCHREP (i filen SRCHREP.ARC, 22KB, gratis) kan søke gjennom flere filer etter en streng og erstatte den med en annen. Programmet kan kun arbeide med tekstfile (dvs. ikke med filer med endelser som .EXE, .OBJ, .BIN osv.)

Eksempel: Du ønsker å erstatte alle forekomster av "hdial" med "ring" i alle filer med endelsen T. Du ønsker bekreftelse før hver erstatt-operasjon for å unngå å gjøre noe galt. Tast

srchrep *.t hdial ring - v

Du kan velge om et søk skal ta hensyn til store og små bokstaver eller ei. Hurtig og enkelt.

Svart skjerm

COFF.ARC (384 bytes, gratis) inneholder et lite program skrevet av Erling A. Ellingsen, TB-Soft, Per Persavn. 6, 8614 Yttern.

Tast OFF og programmet blanker skjermen (markøren blir også borte). Det venter på at du trykker en tast, og dermed kommer skjermbildet opp igjen. Smart for å hindre at bildet brenner seg inn i skjermen. Jeg bruker det daglig.

Sammenligning av filer

I nr. 11/88 (side 134) omtalte vi DBLLST.ARC, et program for visuell sammenligning av to filer. COMPARE (i COMPARE.ARC, 27KB, gratis) viser også forskjellen mellom to filer, men er adskillig kraftigere. Bl.a. kan det også vise forskjellen mellom binære filer.

Filene behøver ikke være av samme lengde. Omformattering av avsnitt pga orddeling blir ignorert. Det samme gjelder skjulte fontkoder som er lagt inn i teksten av et tekstprogram. Tegnene blir vist på skjermen, men COMPARE tar dem ikke med i sammenligningen.

Filene blir vist i to vinduer på skjermen. Forskjellene vises i "omvendt video" etter en rekke like linjer for at det skal bli lettere å se sammenhengen.

Filer med endelsene .COM eller .EXE blir vist i en modus, som kan minne om det du får av DEBUG.COM. COMPARE bruker imidlertid IBM/ASCII tegnene fremfor punktum for å vise tegn, som ikke er alfanumeriske. Et flott program!

Hurtig fra katalog til katalog

Programmet DD (i DD.ARC, 7KB, gratis) lar deg gå til en katalog eller en underkatalog på en hvilken som helst diskstasjon uten å måtte taste inn hele adressen.

Du er f.eks. på D-stasjonen og ønsker å gå til C:\FAX\INN\OFAX. Tast inn

dd ofax c

og du er der. På min testmaskin kunne jeg faktisk gjøre det enda kortere, da det bare var dette underkatalognavnet som inneholdt strengen "of". Jeg kunne bruke kommandoen "dd of c".

Enda hurtigere går det om du legger DD inn som et CED-synonym. Da slipper du å ha programmet i din PATH-kommando. Mitt synonym ser slik ut (jeg bruker "g" for "gå til"):

syn g c:\util\dd %1 %2

(Jeg har tidligere offentliggjort et "g"-synonym, som kanskje noen av dere har forsøkt forgjeves. Jeg beklager. Det virker KUN med den profesjonelle versjonen av CED, dvs. PCED. Med DD føler jeg nå at jeg har gjort opp for meg ...)Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.