Saltrød Horror Show nr. 33

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/1989, side 140.


Har du hørt siste nytt fra Australia? Det dreier seg om Micro Byte Systems siste produkt, en "PC uten PC".

Maskinen er et tastatur. Det inneholder en 10MHz XT-kompatibel basert på NECs V20 prosessor, med 512KB RAM (kan økes til 768KB), porter for skriver, modem, joystick og har plass til et halvlangt PC-kort.

Det store er at PCen har både BIOS og DOS i Read-Only-Memory. Den kan således starte opp av seg selv og arbeide uten disk. Pris med en monokrom skjerm AUS$1299. En morsom liten nyhet fra "under parasollen".

Bedre styring på disken

I nummer 9/88 (s. 118) omtalte jeg "disk management" programmet XLIST1.ARC, en VM/CMS FLIST klone for PC-er. Det er en verdig konkurrent til PC-FLIST, som jeg også har omtalt i disse spaltene.

XLIST versjon 2 er nå kommet. Filen XLIST2.ARC er nå på 143KB. Bidragsønsket er stadig US$25. Bedriftsbrukere må betale en lisensavgift.

XLIST er laget for at du hurtig skal kunne se hvilke filer som ligger i underkataloger på harddisken. Når du har sortert filene i ønsket rekkefølge, kan du kjøre programmer fra fillisten i skjermbildet.

Pek på filen med markøren, trykk på en funksjonstast og det ønskede programmet startes opp evt. med filnavnet som argument. På denne måten blir det hurtig å laste filen inn i et tekst- eller titte-på-program. Oppgaver som sletting, flytting, redigering, omdøping går i en fei. Når programmet eller oppgaven er ferdig, kommer du tilbake til XLISTs filliste.

Som tidligere har du 40 funksjonstastene å spille på. Hver tast kan ha sin oppgave. De kan ha forskjellige oppgaver i hver katalog. Redefinering av funksjonstastene er enkelt. Det gjøres ved å legge kommandoer inn i styrefilen XLIST.PRO.

I "fabrikkoppsettet" kommer programmet med følgende definisjoner:

  F1   Hjelp.
  F2   EDIT - starter opp DOS EDLIN-program. 
  F3   Skriver filen på skjermen med DOS TYPE-kommando. 
      (Her kan du f.eks. legge inn LIST i stedet.) 
  F4   Finn en fil på diskstasjonen. Når filen er funnet, 
      får du en valgmeny. Alternativene er View (se på), 
      Erase (slett), eller utfør en annen kommando med 
      de filene som er funnet som argument. 
  F5   Gå ut i DOS. Når du taster EXIT kommer du tilbake 
      til samme punkt i fillisten. 
  F6   Vis funksjonstastenes gjeldende oppgaver. 
  F7   Gi en oversikt over programmer, som for tiden ligger 
      resident i hukommelsen (omtrent som med MAPMEM- 
      programmet i TSR28.COM, se nr. 5/88) 
  F8   Vis et grafisk tre over katalogene på nåværende disk- 
      stasjon. 
  F9   Gå tilbake til foregående fillister 
  F10   Ferdig. Gå ut av XLIST. 

Eksempel på bruk

La meg forklare bruken av programmet med et enkelt eksempel basert på "fabrikkinnstillingen". Målet er å kopiere et sett med filer fra underkatalogen SCRIPT på C-stasjonen til en diskett i A.

 1. Jeg tastet XLIST og en liste over filer kom opp på skjermen. I linje 1 sto det at filene hørte til katalogen C:\TEST. Nederst på skjermen en meny over tilgjengelige funksjonstast-kommandoer.
 2. Jeg trykket på F8 og fikk den grafiske oversikten over disk-katalogene på skjermen. En valgmeny fortalte at jeg nå kunne fjerne kataloger, lage nye kataloger, stille programmet inn på andre diskstasjoner eller "gå til" en av katalogene vist i skjermbildet.
 3. Jeg flyttet markøren nedover "treet" ved hjelp av PilNed tasten til den pekte på C:\SCRIPT og trykket ENTER. En liste over tilgjengelige filnavn i katalogen kom opp på skjermen.
 4. Filene var sortert alfabetisk etter filnavnendelse. Den kan enkelt sorteres etter attributt, størrelse, navn, dato, fornavn, type, i stigende eller synkende rekkefølge. Sortering kan foretas ved å taste inn enkle kommandoer som "/sa" for å sortere alfabetisk, eller ved å gi oppgaven til utvalgte funksjonstaster.
 5. Jeg valgte ut en fil fra listen og flyttet markøren ned til navnet. Kopieringen foregikk ved at jeg tastet inn
  copy / a:
  på kommandolinjen og trykket ENTER ("/" brukes for å angi at filnavnet skal brukes som argument). Dermed ble filen kopiert til disketten i A.

Kopierer du ofte til A, kan du legge oppgaven til en funksjonstast og jobben reduseres til et tastetrykk.

Nye egenskaper

Versjon 1 krevde 78KB hukommelse. Versjon 2.0 tar i utgangspunktet 80KB. Det kan imidlertid settes opp slik at det kun tar 16KB (ved hjelp av en midlertidig arbeidsfil), når du vil kjøre eksterne programmer.

Ellers har den nye versjonen VGA kompatibilitet, mulighet for 60 x 132 tekstmodus, oppsett for TOPVIEW brukere og en innebygget online HJELP-funksjon.

Hva så med PC-FLIST (i filen FLIST2.ARC)? Den store forskjellen er at PC-FLIST også gir deg full kontroll med ALT-tast kombinasjoner. Du kan legge funksjoner til ALT- A til og med ALT-Z, pluss ALT-0 til og med 9.

En annen forskjell er at PC FLIST lar deg ha forskjellige lag med fillister aktive samtidig, og at du kan gå frem og tilbake mellom "lagene" etter behov.

PC-FLIST mangler grafiske katalogbytte-metoden. Men siden du har flere funksjonstaster å spille på, kan dette løses lett på andre måter. Den er derfor fremdeles min favoritt, selv om XLIST har halt betraktelig innpå.

XLIST er laget av Gary W. Wood, 5401 Lakeview Road, North Little Rock, Arkansas 72116, U.S.A.

Bedre ECHO i batchfilene

BOX.ARC (3KB, gratis for alle unntatt de militære) er et lite hjelpemiddel for bruk i batch-filer. Det inneholder to små programmer som kan brukes i stedet for kommandoen ECHO.

BOX.COM skriver teksten på skjermen omsluttet av en en-linjes, rektangulær boks. DBOX bruker to linjer.

For spesielt interesserte

Truls Meland, en ikke ukjent herre fra Datatids spalter, har laget programmet i filen EGAOK.ARC (7KB, gratis). Det kan sette skjerm og høyttaler tilbake til "normaltilstand" etter uønskede opplevelser under programmering.

EGAPRINT.ARC er laget av Arne Holvik, Microdata, 6035 Fiskarstrand. Filen inneholder et resident program som tar printscreen av EGA-grafikk til en HP Laserjet+-kompatibel skriver.

Eigil Bjørgum i Kristiansand S. har skrevet programmet i filen DIRLIST.ARC (4KB, gratis). Det gir en liste over filene i en gitt filkatalog i en slik form, at listen lett kan tas inn i andre programmer ved hjelp av DOS pipe kommandoen.

DSPACE (i DSPACE2.ARC, 11KB, bidrag US$5.00) lager en grafisk oversikt over hvor mye plass hver underkatalog på disken bruker. Det forteller hvor mye plass filene tar og hvor mye plass som brukes pga til klasetildeling.

RESIZE (i RESIZE.ARC, 5KB) lar deg gjøre filer kortere eller lengre. Eksempel: Filen RESIZE.ASM er 8154 bytes lang. Kommandoen "resize resize.asm 3000" kutter bort slutten på filen. Filen RESIZE.ASM er nå på 3KB. (Programmet er gratis, men må ikke brukes til militære formål.)

Øyvind Edvardsen i Tromsø har laget SLRA.ARC (45KB, gratis). Det er et lite lineær regresjonsprogram tilrettelagt for undervisning.

PSCREEN (i PCSRN.ARC, 37KB, gratis) er et hjelpeprogram for bruk med TPCRT i Turbo Professional 5.0. Det kan "fange" skjermbilder med videoattributter og lagre dem (i pakket format) på disken. Det kan vise frem lagrede bildefiler.

Har du behov for å konvertere filer fra et "random" filformat til et format som kan lastes inn i et tekstprogram ("sekvensielt format")? Eller evt. den andre veien, f.eks. for å kunne gjøre en vanlig tekstfil om til en Turbo Pascal random fil?

Systemet i pakken SR-FM10.ARC (18KB, bidragsønske NOK 50.00) kan gjøre jobben. Det er laget av Harald Fjerdingstad, Vatneeidet, 6265 Vatne og inneholder "The Sequential File Maker" og "The Random File Maker".

Filen ASMTUTR.PAK (31KB) inneholder en introduksjon til assembler programmering på engelsk. (Alt er tekst.)

Filen CONFIGCT.ARC (19KB, gratis) inneholder et system som lar deg endre CONFIG.SYS i farta mens PCen blir startet opp. (Fra PC Magazine nr. 20/88.)

EASEL.ARC (34KB, bidrag US$20.00) inneholder et MS Windows program for fremvisning, manipulering og konvertering av bildefiler. Denne versjonen kan arbeide med følgende formater: MS Windows Paint, Macintosh MacPaint & Startup Screen, CompuServe GIF og PC Paintbrush. Programmet kan også lese grafikkbilder fra Window

Litt russisk på tampen

Jeg forsøkte nylig et nytt russisk tekstbehandlingsprogram. Det lot meg skrive norsk med norske bokstaver, russisk med kyrilliske bokstaver, og engelsk med russisk som resultat!

Programmet kan oversette automatisk fra russisk til engelsk og tilbake - ord for ord. Utgangspunktet er et innebygget vokabular på 40.000 ord. Gramatikken må korrigeres manuelt.

I utgangspunktet har programmet russisk/engelsk moduler pluss en "åpen modul". I sistnevnte kan du legge inn et valgfritt språk, f.eks. norsk. Når det er gjort, kan du laste inn ditt personlige norske vokabular og få simultanoversettelse (stadig ord for ord) til og fra russisk.

Du kan taste inn tekst på russisk med romanske tegn på ditt norske tastatur og få resultatet øyeblikkelig over i dokumentet som kyrilliske bokstaver.

Dokumenter kan skrives ut på standard LaserJet laserskrivere, Epson FX-80 og andre populære skrivere. Egenskaper som klipp og lim, flytting av blokker, formattering av tekst, makroer, osv. er standard og programmet kan brukes ved hjelp av WordStar- kompatible kommandoer.

Interesserte kan skrive til InfoTel c/o Dr. Sergei M.Alexandrov, 4, Zubovskii bulvar, Moscow, 103786, USSR.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.