Saltrød Horror Show nr. 34

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 8/1989, side 94.


En gang i uken

CHKDATE er et program som lar deg kjøre et brukeprogram automatisk på en gitt ukedag og et annet program en gang i måneden.

Det kan være nyttig i forbindelse med sikkerhetskopiering og opprydding på harddisken. Du kan f.eks. bruke det i en rutine for sletting av midlertidige filer en gang i uken og defragmentering av harddisken en gang i måneden.

Et annet eksempel: Følgende kommando i AUTOEXEC.BAT fører til at DOS eksterne CHKDSK-kommando blir kjørt hver mandag. Kommandoen er

CHKDATE MON C:\DOS\CHKDSK

Programmet har en svakhet. Slår du på PCen flere ganger på de oppgitte datoene, blir de planlagte oppgavene kjørt på ny.

CHKDATE er laget av Douglas E. Maclean, 2200 Ocean Avenue Apt. 6B, Brooklyn, New York 11229, U.S.A. og er gratis. Last ned filen CHKDATE.COM (15KB stor).

Er anvendelsen sikkerhetskopiering, foretrekker jeg BAKCHECK (i filen BAKCHK.ARC, 12KB, gratis). Vi omtalte det i nr. 10/87 s. 168. Det er skreddersydd til oppgaven. Legg kommandoen

BAKCHECK 20

i AUTOEXEC.BAT for sikkerhetskopiering av harddisken med 20 dagers intervaller. Når 20 dager har gått, spør BAKCHECK om du ønsker å ta backup nå. Er du ikke klar, taster du "N". Du får spørsmålet hver gang du starter opp PCen, inntil kopieringen er foretatt.

Når du endelig taster "Y", foretas sikkerhetskopieringen i overensstemmelse med kommandoene i batchfilen BACKIT.BAT.

Utskrift av adresser

EH-Adresse (i selv-utpakk-filen ADRES100.COM, 43KB) er laget av Egil Hansen, Frostvedtveien 107B, 3250 Larvik. Det kan skrive ut opptil 1000 adresser på etiketter. Du kan legge inn nye adresser, endre, slette og skrive ut i adresser filer, evt. for bruk i flettinger.

Ved utskrift kan du velge adresser ut fra kundegruppe, selgernummer, distriktnummer og postnummer. Du kan ikke velge ut adresser ut fra kombinerte søkeord (som f.eks. "søkeord1 OG søkeord2").

Programmet er skrevet i ukompilert BASIC. Det kjøres ved hjelp av BASICA eller GWBASIC. Registrering koster NOK 180,-. Som takk får du en versjon som kan skrive ut bankgiroer.

Regnskapsanalyse

John Myhren (Hellandsjøveien 16, 7200 Kyrksæterøra) har laget et program for regnskapsanalyse etter norsk standard. Programmet kan lastes ned fra Saltrød Horror Show på tlf. 041-31378 som ANALYSE.COM (32KB, registrering koster kr. 150,-).

ANALYSE beregner totalrentabilitet, egenkapitalrentabilitet, rentedekningsgrad, selvfinansieringsgrad, egenkapitalprosenter, arbeidskapital, kapitalens omløpshastighet, likviditetsgrader, anleggsdekning, effektiv avkastning, utdelingsforhold og Price/Earning forholdstall. Enkelt og greit.

"Diskett-covers"

K. Løland (Odinsgt. 3, 0266 Oslo 2) har laget gratisprogrammet COVER1 (i filen COVER1.ARC, 3KB). Det skriver ut en rapport om hvilke filer du har på disketten i et format, som får plass i diskettposen. Fint for å få orden i diskettbunken.

Komprimering av filer

For et par måneder siden omtalte vi de forskjellige metodene for filkomprimering og forvirringen som råder i denne forbindelse. Siden den gang har vi fått versjon 1.13 av det japanske favorittprogrammet LHARC. Distribusjonsfilen LH10E.EXE heter nå LH113.EXE og er 34KB stor.

Den nye versjonen har følgende egenskaper:

 • Du kan føye til, ajourføre (med nyere filer) og flytte filer til et arkiv (dvs. en komprimert biblioteksfil). Bruk av jokertegn for å spesifisere filnavn er tillatt.
 • Filer kan arkiveres med filattributtene satt (f.eks. Hidden). Ajourføring av et arkiv kan gjøres ut fra sammenligning av filenes datostempel. LHARC kan føye til alle angitte filer i arbeidskatalogen og alle dens underkataloger i en operasjon. Du kan arkivere to filer med samme navn, som ligger i forskjellige kataloger, i samme arkiv.
 • LHARC kan fortelle hvilke filer som ligger lagret i et LZH-arkiv, kontrollere om filene er i orden og slette filer i arkivet.
 • LHARC kan trekke ut alle eller angitte filer fra et arkiv. De filene som trekkes ut kan lagres på disk eller omdirigeres til standard output (f.eks. til skjerm) på forskjellige måter.
 • En selvuttrekk-fil kan begynne dekomprimeringen ved å vise en melding (innholdet i en spesiell tekstfil) for å fortelle brukeren om innholdet i arkivet. Når meldingen er vist, gis brukeren valget mellom å fortsette med uttrekkingen eller å avslutte og gå til DOS.

Disse egenskapene gjør LHARC til et praktisk verktøy for sikkerhetskopiering på diskett.

Gratisprogrammet LHD13.EXE, 14KB, kan vise en liste over filer i LHARCs selvuttrekk-filer. LHDIR kan også vise hvilke filer i arbeidskatalogen, som er i LHARC-format. Det gir en slik rapport:

LHDir 1.3 Copyright 1989 D & D Software Inc.
PRTSCDL.COM is a LHarc file.
LHD13.EXE is a LHarc file.
PCHACK36.EXE is a LHARC file.
3 LHarc files found.
3 files checked.

Fange tekst fra skjerm

Hvor mange ganger har du etter å ha tastet DIR sett de øverste filnavnene forsvinner ut av skjermbildet? Hvor mange ganger har du ønsket å kunne "rulle" dem tilbake?

Gratisprogrammet CONCOPY, se nr. 12/88 s. 162, kan hjelpe med dette og lignende problemer. Det kopierer til disk alt som blir sent til DOS CONsole device og fortsetter med det inntil du sier stopp. (I filen CONCPY.ARC, 5KB)

Du kan se dataene mens kopieringen foregår. Du kan arbeide interaktivt med dataene mens CONCOPY er aktiv og få en rapport om skjermaktiviteten. Bortsett fra når data blir skrevet direkte til skjermen ved hjelp av BIOS eller ved aksess til skjermhukommelsen.

BUFFIT (i filen BUFFIT.ARC, 10KB) har samme svakhet. På mange måter er det imidlertid mer elegant enn CONCOPY. Programmet kopierer skjermbildet løpende til et mellomlager.

BUFFIT ligger resident og aktiveres med et trykk på en brukedefinert "Hot Key". Du kan nå bla opp og ned i mellomlageret.

Programmet har et "kontrollpanel". Her kan du slette mellomlageret og skru datafangsten av og på. Et annet valg er å sette et merke i bufferet. Det lar deg gå ut av BUFFIT og komme tilbake til samme punktet i mellomlageret, når du aktiverer programmet igjen.

Mellomlageret kan skrives ut eller lagres i en fil. BUFFIT krever CGA, EGA eller en monokrom skjerm. Det bruker ca. 11KB av hukommelsen pluss størrelsen på mellomlageret (fabrikkinnstilling er 20KB).

BUFFIT er skrevet av David T. Hamilton, 8149 Hesperia Ave., Reseda, CA. 91335, U.S.A. Han ber om et bidrag på USD 10.00.

Test av harddisk

Jeg kjørte nettopp CHKDSK på D-stasjonen. Det fortalte at jeg hadde 122880 bytes i "bad sectors". For mer informasjon om problemet grep jeg til DiskTest (i DTST13.EXE, 9KB). Dette lille programmet ga følgende rapport:

 DiskTest v1.3, 05-23-88 S.H.Smith (Public Domain)
 Disk D: boot record: 
  Number of heads. . . 6 
  Number of tracks . . 514 
  Sectors per track . 17 
  Sectors per cluster. 4 
  Total sectors . . . 52428 
  FAT and DIR sectors. 137 
 Testing disk D: sectors 0--52428 
  Track 212, clusters 5378-5381, speed 5958 mS - Error 
  Track 212, sector 21641, cluster 5378, speed 5940 mS - Error 
  Track 212, sector 21645, cluster 5379, speed 5940 mS - Error 
  Track 212, sector 21649, cluster 5380, speed 5940 mS - Error 
  Track 212, sector 21653, cluster 5381, speed 5940 mS - Error 
  Track 212, sector 21657, cluster 5382, speed 5940 mS - Error 
  Track 304, clusters 7230-7231, speed 756 mS - Slow 
  Track 513, clusters 13049-13052, speed 36 mS 
 Test completed. 

Ved track 513 rapporterte DiskTest "Slow". "Sene" sektorer er sektorer som kan leses, men som ofte krever flere forsøk. Slike sektorer kan være like ved å gå i stykker. Det kan være hensiktsmessig å låse dem ut (f.eks. ved hjelp av Norton Utilities) før de fører til alvorligere problemer.

Editor for programmerere

EDWIN (i EDWIN.ARC, 91KB, gratis) er et redigeringsverktøy for programmerere, som bygger på Borlands Editor Toolbox. Det er laget av Kim Kokkonen, mannen bak TSR, det kjente hjelpemiddelet for styring av residente programmer.

Programmet har opp til seks redigeringsvinduer, mange buffere, flytting av blokker mellom vinduer, "undelete" funksjon, online hjelp, strukturert redigering i Pascal-format, registrering og tilbakespilling av makroer og skall til DOS. Filstørrelsen er begrenset av tilgjengelig hukommelse.

Editoren er enkel å bruke. Trykk F1 for hjelp. I utgangspunktet er tastetrykkene WordStar-kompatible. De kan defineres om etter ønske.

Programmet kan brukes med monokrom eller fargeskjerm og krever minimum 256 KB tilgjengelig hukommelse.

(TurboPower Software, P.O. Box 66747, Scotts Valley, CA 950660747, U.S.A.)

På tampen

Selvuttrekk-filen INTER389.EXE (151KB) inneholder en beskrivelse av interrupts og function calls på en IBM PC. Listen er gratis.

Filene PROGREF1.EXE (96KB) og PROGREF2.EXE (90KB) inneholder en teknisk referansemanual for programmerere av IBM PC. Boken har ti kapitler og informasjon vedrørende DOS 2.x og 3.x. Den er skrevet av Dave Williams, PO Box 181, Jacksonville, AR 72087-0181, U.S.A.. Han ber om et bidrag på USD 15.00.

Selv om du har bøkene til Ray Duncan og Peter Norton i hylla, er det nyttig å ha PROGREF på harddisken. Der kan du tross alt søke i kapitlene med verktøy som Vern Buerg's LIST, LOOKFOR eller SideKick.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.