Saltrød Horror Show nr. 39

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 2/1990, side 84.


Det er 1990 og jeg har brukt kalenderprogrammet BIG-CAL for å lage "planleggingskalender" for året. Programmet ligger i filen BIGCAL.COM (44KB, gratis). Du finner en beskrivelse i artikkelen SHS15.ART i filområde 2000 på DIX.

Som du kanskje husker legger programmet kalenderdatoer for gitte måneder inn i et av tre brukerdefinerte formularer og lagrer dem i en fil. Nederst på formularet står en oversiktskalender med forrige måned, denne måneden og neste måned.

Du kan taste inn månedsplanene i kalendrene med tekstprogrammet ditt. Jeg bruker LIST for å se på planen. Den slås opp på skjermen hver gang maskinen slås på ved hjelp av en kommando i AUTOEXEC.BAT og programmet LIST. Skal kona vite hva jeg har fore, skriver jeg den ut på papir.

Jeg brukte en liten batchfil for å lage kalendrene for 1990. Den heter LAG.BAT og ser slik ut:

echo off
if %1x==x goto error
fakey \r wait 1 "2" \r "%2/19%1" \r
big-cal
goto end
:error
echo Tast "LAG 90 03" for å lage MARS 1990
:end
echo on

Taster du "lag" og ikke annet, får du en kort bruksanvisning.

I linje tre påkalles FAKEY (i FAKEY.COM, 9KB, gratis). Det har jeg omtalt mange ganger før. FAKEY mater tastetrykk inn i et etterfølgende program. Batchfilen virker derfor slik:

Tastet du kun "lag", blir DOS-variablen "x" tom. I så tilfelle hopper DOS direkte ned til etiketten ":error".

Taster du "lag 90 01" sender FAKEY følgende til programmet BIGCAL, når det påkalles i neste linje:

Et linjeskift. Vent ett sekund. Send tallet "2" (et menyvalg i BIG-CAL) etterfulgt av et linjeskift. Send teksten i feltet mellom anførselstegnene etter at DOS-variablene %1 og %2 er omformet. I dette tilfellet sender FAKEY "01/1990" etterfulgt av et nytt linjeskift. Dermed blir kalenderen for januar 1990 lagret i filen CAL-1990.JAN.

Bruker du tasteforbedringsprogrammet CED (CED10D.COM) kan du ved å taste PilOpp få kommandoen "lag 90 01" tilbake på DOS kommandolinje. Et trykk på DelBakspace og 1-tallet i 01 er borte. Et trykk på "2" etterfulgt av linjeskift og februar blir laget.

Søkeverktøy

Jeg ser alltid på nye hjelpemidler for søking etter ord og strenger i tekstfiler. MAXFIND (i filen MAXFIND.COM, 24KB, bidragsønske US$15) er et interessant alternativ. Det er skrevet av Stanley C. Peters, P.O. Box 2028, Fairfied, Iowa 52556, USA.

I utgangspunktet er det laget for å søke etter strenger på samme måte som FGREP (i FGREP171.EXE. Se bl.a. filen SHS11.ART på DIX). Det kan imidlertid også brukes til mer kompliserte søkeoperasjoner. Her er noen av MAXFINDs egenskaper:

 • Du kan søke etter opptil 15 strenger samtidig uten at det går ut over hastigheten. Strenger kan inneholde blanke. Du kan f.eks. søke etter strengene "Odd de" eller "x < 10". (LOOKFOR kan kun søke etter ord. FGREP har ikke OG eller ELLER.)
 • De kan søke etter kombinerte søkeord, f.eks. etter "IBM OG Apple". Begge ordene må finnes i linjen. Du kan også bruke "ELLER", f.eks. for å søke etter "Smith" med fornavnet "Bob eller Robert".
 • Du kan angi hvor mange linjer (2-15 linjer, hele dokumentet) som skal brukes i forbindelse med OG og ELLER søk, f.eks. for å finne navn og adresselister og for å finne setninger eller sitater som er lengre enn en linje.
 • Du kan søke i alle underkataloger i en operasjon, men ikke på tvers av logiske diskstasjoner.
 • Ved hjelp av "tåkesøking" kan du lete etter ord, du ikke riktig vet hvordan staves. Du kan bruke "jokertegn" for å angi "et hvilket som helst tegn i denne posisjonen" (soundex-algoritme).

Andre egenskaper bl.a. søking i binære filer, fjerne bit 8, vise linjenumre, kreve at strengen er et ord, pause etter 24 linjer, omdirigering av output til en annen fil.

Programmet er bare 16KB stort (FGREP er 5KB, LOOKFOR er 19KB) og kan derfor kjøres med lite tilgjengelig hukommelse (f.eks. i et DOS shell). MAXFIND er senere enn de to andre programmene. Søking gjennom 8.1 megabyte med tekst etter søkeordet "presno" (som ikke var der) tok 66 sekunder. De to andre brukte 48 sekunder på jobben.

MAXFIND kan brukes for å finne tekst i WordPerfect-filer, men klipping og liming av resultatet kan være forbundet med problemer. Det egner seg best for data i rent ASCII-format.

Endre filbeskyttelsen

PATTRIBUTE (i filen PATTR.COM, 23KB) kan endre DOS-attributtene på filer langt bedre enn DOS eksterne ATTRIB-kommando. Følgende kan endres:

 • Arkiv-attributten (brukes for å gjøre det lettere å foreta sikkerhetskopiering),
 • System-attributten (forteller DOS at det er en systemfil),
 • Skjule-attributten (brukes bl.a. for å hindre at filens innhold skal kunne leses eller brukes av andre),
 • Kun-lese-attritutten (brukes for å hindre at filen skal bli slettet ved et uhell),

Du kan velge filer for behandling eller inspeksjon på flere måter. Den vanligste er å bruke DOS path-angivelser. Skriver du:

PATTR *.*

får du en lignende rapport:

  TEST       0  ARCHIVE
  PATTR.DOC   12983  ARCHIVE HIDDEN 
  PATTR.EXE   33076  ARCHIVE 
  Changed 0 of 3 files containing 46059 characters 

Dette kan være en effektiv metode for å finne ut hvilke attributter filene i en gitt katalog for tiden har.

PATTRIBUTE har også kraftigere metoder for filutvelgelse. Filer kan velges ut fra:

 • Forholdet mellom siste ajourføringsdato (filens datostempel) og en angitt dato, dvs. ut fra om de utvalgte filer skal være eldre, yngre enn eller lik en gitt dato.
 • Du kan angi at endringer av attributter skal starte fra et gitt filnavn og/eller slutte ved et annet.
 • Du kan angi at alle filnavn UNNTATT oppgitte filnavn skal behandles.
 • PATTRIBUTE kan stilles inn for å gjøre alt automatisk eller det kan vente på din aksept før hver attributtendring.

Filvalg ut fra størrelse i antall tegn. Registrering koster US$15.00. Programmet er laget av Norm Patriquin, P.O. Box 8308, San Bernardino, CA 92412, USA.

Intelligent sletting av filer

DOS-kommandoen DEL, som brukes for å slette filer, har mange svakheter. Det finnes derfor en mengde sletteprogrammer på oppslagstavlene. Vi nevner i fleng navn som PDEL, DELV, QDEL, DRIL, DELIT. Men hvilken er best?

PDELETE av Norm Patriquin er min favoritt (i filen PDEL32.COM, 43KB, US$15.00). Programmet lar deg bruke flere av de samme kraftige filutvelgelsesmetodene som i PATTRIBUTE (over). Du kan bruke en utvidet jokernavnmetode (filnavnet *DISK* er f.eks. lovlig).

PDELETE har følgende spesialiteter:

 • Du kan stoppe slettejobben når som helst ved å trykke ned en hvilken som helst tast (krisetast).
 • Filer kan slettes slik at de senere ikke kan rekonstrueres (med UNDELETE-verktøy) av uautoriserte personer.
 • Filer med attributtene HIDDEN, SYSTEM og READONLY kan slettes.
 • Du kan be om at slettingen av en gruppe filer skal stoppe, når et gitt antall tegn ledig plass er oppnådd.
 • Du kan be om bekreftelse før hver sletting. Du kan kjøre en "test-sletting", for å se om du liker resultatet.

En gang daglig

DO-ONCE lar deg kjøre en jobb (kun) en gang pr. dag, uke eller måned. Programmet ligger i filen DO_ONCE.COM (28KB, , gratis).

Du kan f.eks. sette det opp for å optimalisere (defragmentere) harddisken daglig, for ukentlig kopiering til diskett av noen viktige tekstfiler og månedlig sikkerhetskopiering av hele harddisken.

Kommandoene kan kombineres. Eksempel: Du er medlem i "Tirsdagsklubben", som har møte den første tirsdagen i hver måned. Du ønsker at PCen skal minne deg om møtene, slik at de ikke går i glemmeboken. Kommandoen kan f.eks. settes opp slik: "Kjør batchfilen TIRSDAG.BAT på tirsdager, men KUN på eller etter den første dagen i måneden."

Programmet er skrevet av Glenn Snow, 1600 Webster St. NE, Washington, DC 20017, USA.

Import av ASCII-filer til tekstbehandling

Brukere av WordPerfect, Microsoft Word, MultiMate, Volkswriter 3, IBM Displaywrite, og WordStar 2000 har en ting til felles. For å kunne bruke tekstfiler i ASCII-format (dvs. uten tekstbehandlernes spesielle kontrollkoder), må filen "importeres" først.

Kommandoen for import av filer er enkel nok. Likevel blir det ofte problemer. Problemene har navn som marger, innrykk, sentrering av tekst, tabulatorstopp tegn, osv.

TextDCA kan løse disse problemene (i filen TEXTCON.COM, 38KB). Programmet kan bl.a.

 • Fjerne (harde) linjeskift, slik at teksten kan bli ordentlig formattert i den nye tekstbehandleren, og uten at det fører til at avsnittsoppdelingen blir ødelagt. Det er ikke avhengig av doble linjeskift eller innrykk ved første linje, selv om disse blir fullt ut tatt hensyn til. Det kan håndtere utskriftsformatterte filer såvel som fullstendig uformatterte filer. Det kan behandle tabeller og overskrifter uten å omformattere disse.
 • Føye til linjeskift i filer hvor disse kun finnes helt til slutt i avsnittene. Det kan erstatte linjeskifttegnene med andre spesialtegn med samme formål som brukes i en gitt tekstbehandler.
 • Fjerne blanke, f.eks. ved begynnelsen eller slutten av hver linje.
 • Fjerne overflødige linjer, f.eks. fra utskriftsformatterte filer.
 • Fjerne eller konvertere tegn.

TextDCA er skrevet av CrossCourt Systems, 1521 Greenview Ave., East Lansing, MI 48823, USA, som ber om et bidrag på US$25.00.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.