Saltrød Horror Show nr. 4

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 11/1986.


Hva kan vel være enklere enn å flytte filer fra et sted på harddisken til et annet? Man kommer jo langt med kommandoer som "COPY C:\GAMMELT\*.* C:\NYTT" og "DEL *.*".

Har du imidlertid planer om å flytte 500 filer fra tre subdirectories og fordele dem på 15 nye, blir det en annen sak. Da er bruken av COPY og DELETE svært arbeidskrevende.

Dette var jobben min, den dagen jeg bestemte meg for å omorganisere den delen av harddisken, som inneholder gratisprogrammene på Saltrød Horror Show.

Brukerne trodde antakelig at programmene lå lagret pr. funksjon i directories med navn fra 10 til 99. De orienterte seg jo ut fra fillisten i figur 1. Programmene lå imidlertid lagret alfabetisk i directoriene C:\AH (med filnavn fra A til H), C:\IQ (med filnavn fra I til Q) og C:\RZ.

Jeg ville flytte filene fra disse directoriene og over i de "riktige" directoriene. Figur 2 viser hva som var planen.

"COPY *.*" var utelukket. Filene måtte flyttes en og en. Dessuten var det bare 800K bytes ledig på disken, så jeg var nødt til å slette etter hvert som jeg flyttet.

MV.COM

Jeg fikk god hjelp av et lite program som heter MV (kan kopieres fra Saltrød Horror Show, tlf. 041-31378. Filen heter MV.LQR. 13K stor). MV kan flytte en eller flere filer fra et subdirectory til et annet, evt. også fra diskstasjon til diskstasjon. Kommandoene ser slik ut:

MV C:\AH\FLIGHT.ARC C:\17

Denne kommandoen kopierer filen FLIGHT.ARC fra C:\AH til C:\17 og sletter FLIGHT.ARC i C:\AH.

Ytterligere forenkling

I DOS-håndboken min står det et kapitel om MS-DOS CONTROL KEYS AND EDITING FUNCTION KEYS. Her forklares at du ved å trykke <F3>-tasten får den siste DOS-kommandoen opp på kommandolinjen din, slik at den kan bruke en gang til.

Ved å trykke <F2> og et tegn (f.eks. F som i FLIGHT), kan du få din siste kommando skrevet opp til det inntastede tegnet. Deretter kan du fortsette med et nytt filnavn, før du trykker <F3> for å fullføre kommandoen. Et eksempel:

Neste program som skulle flyttes var CASTLE.ARC. Siden filnavnet begynner på C, lå det i C:\AH. Det skulle flyttes til DIR17. Jeg gjorde jobben ved å taste inn "<F2> F CASTLE.ARC <F3>".

Da jeg trykket "<F2> F" kom "MV C:\AH\" frem på kommandolinjen. Jeg tastet inn filnavnet og deretter <F3> for å få resten av foregående kommando. Resultatet ble

MV C:\AH\CASTLE.ARC C:\17

Et trykk på vognretur, og filen var flyttet. Det som sist gang var 26 tastetrykk, ble nå gjort på 14.

Dessverre...

For å vite hvilke filer som skulle hvor, måtte jeg stadig titte på innholdet i oversiktsfilene (f.eks. i DIR17, mens jeg flyttet spillene). En gang i mellom ønsket jeg også å kommandere "DIR C:\17" for å kontrollere at filene var kommet frem som forutsatt.

Hver gang jeg brukte en av disse kommandoene, ødela jeg imidlertid for <F2>og <F3>-automatikken. Det hadde klart vært hensiktsmessig å kunne hente frem alle tre kommandotypene etter behov.

CED

Dette kan gjøres i et annet program, som også er tilgjengelig på Saltrød Horror Show (CED.ARC, 27K stort).

CED har også andre interessante egenskaper. Du kan f.eks. legge hele flyttekommandoen til et "synonym", og få den utført ved et enkelt tastetrykk. Synonymer defineres ved kommandoen "CED SYN <kommandotegnrekke> <det som skal utføres>". Jeg definerte først

CED SYN A MV C:\AH\%1 C:\17

Her er synonymet lik tastetrykket "A". "%1" er den samme variablen, som vi bruker i DOS BATCH-filer. Ved å taste inn A CASTLE.ARC blir nå følgende kommando utført

MV C:\AH\CASTLE.ARC C:\17

Smart hva? Jeg fortsatte hurtig med

CED SYN I MV C:\IQ\%1 C:\17
CED SYN R MV C:\RZ\%1 C:\17
CED SYN T TYPE C:\DIR17
CED SYN D DIR C:\17

og dermed hadde jeg fått, det jeg trengte.

Neste program på listen var FLIGHT.ARC. Jeg tastet inn:

A FLIGHT.ARC

Dermed ble filen flyttet. 12 tastetrykk.

Jeg trykket "D" og så at filen var kommet vel frem (DIR-kommandoen). Deretter trykket jeg "T", arbeidslisten kom opp på skjermen og jeg fant ut hvilket program, som sto for tur for å bli flyttet.

CEDs mellomlager

Taster du feil, slik at f.eks. FLIGHT.ARC blir til FLIGHT.ARP, kan du trykke <PIL OPP>-tasten og den siste kommandoen står på skjermen med markøren til høyre. Du kan slette det siste tegnet i kommandoen på vanlig måte, erstatte det med en "C" og trykke vognretur for å fullføre flyttingen.

Ved å trykke <PIL OPP> flere ganger får du flere av dine tidligere inntastede kommandoer. De ligger lagret etter hverandre i et mellomlager. Trykker du <PIL NED> får du fra den eldste kommandoen i mellomlagret først, osv.

Ved hjelp av piltastaturet, <INS> og <DEL> kan du omarbeide kommandoene, omtrent som med "<F2>-metoden" over.

Flere CED-egenskaper Her er noen andre CED-funksjoner:

 • CED kan "huske" parametre. Dette er en annen metode for å spare tastetrykk på. Du kan f.eks. definere at hver gang du taster PATH (og ikke noe mer), så mener du
  PATH C:\10;C:\UTIL;C:NORTON;
  (ved å føye til en blank etter "PATH", annulerer du kommandoens utvidede funksjon, og kan fortsette med en annen filangivelse.)
 • Du kan definere synonymer, som også virker inne i enkelte brukerprogrammer (som f.eks. DEBUG og ProYam).
 • Du kan "kjede sammen" flere kommandoer i et synonym (ved å legge vognretur inn i kommandokjeden). Du kan bruke et synonym som en del av en kommandokjede for et annet synonym.
 • Du kan laste dine synonymer og definisjoner inn fra en konfigurasjonsfil, slik at du slipper å taste det inn på nytt hver gang.

PCED

CED er blitt meget populært i USA. I løpet av den siste måneden er det downloadet 12 kopier fra Saltrød Horror Show.

Siden programmet ble skrevet (1985) har det "runnet mye vann i Nidelven", som vi pleier å si her nede på Saltrød, og mannen bak CED har kommet med en kommersiell variant "for viderekommende".

PCED har bl.a. følgende tilleggsegenskaper:

 • bruk av funksjonstastene <F1>-<F4> og <F6> som i DOS.
 • din DOS kommandohistorikk kan lagres i en fil, f.eks. med sikte på senere bruk.
 • dine synonymer kan lese informasjoner fra DOS ENVIRONMENT (f.eks. vedrørende PATH, PROMPT og evt. SET-variabler). Du kan bruke dagens dato, tid, etc. i synonymene.

Programmet kan bestilles fra The Cove Software Group, P.O. Box 1072, Columbia, Maryland 21044, USA (tel. 301-992-9371).

Programmet kan kjøres på IBM PC, PC/AT og kompatible. Gratis drivere for MSDOSmaskiner som ikke er IBM-kompatible er tilgjengelig. Pris US$35 pluss frakt. (VISA og MasterCard aksepteres). Jeg har ikke forsøkt dette selv, men det er en stor brukergruppe blandt medlemmene i IBM PC-klubben på CompuServe i USA. Det er derfor mye "online support" tilgjengelig.

Dhryston testen

Apropos hastighet og effektivitet. Sist snakket vi om Dhrystontesten, som gir et mål for hvor hurtig forskjellige personlige datamaskiner er. Aron Gurski fra Bergen har samlet sammen en omfattende oversikt, som kan downloades fra Saltrød Horror Show. Her er et utdrag av listen:

 Maskin             Operativsystem   Dhrystones/sekund 
 ----------------------------- ----------------  ----------------- 
 Sperry IT            MS-DOS 3.10      237.3 
 Kaypro 286i           PC-DOS 3.10      231.9 
 Tandon AT with AT Gizmo CPU   PC-DOS 3.10      204.1 
 Hewlett Packard Vectra      MS-DOS 3.10      203.2 
 Olivetti M28           MS-DOS 3.10      199.2 
 Compaq 286 Portable       MS-DOS 3.10?      188.8 
 Research Machines Nimbus     MS-DOS 3.10      151.0 
 IBM PC/AT (8 MHz)        PC-DOS 3.20      149.6 
 IBM 3270 AT           PC-DOS 3.10      148.0 
 Olivetti M24           MS-DOS 3.10      111.9 
 Olivetti M21           PC-DOS 3.10      104.1 
 IBM PC/AT (6 MHz)        PC-DOS 3.10      100.3 

IBM PC/XT under PC-DOS 2.10 kommer inn på 51.1, fulgt av IBM PC, Compaq Plus, IBM 3270 PC, Ericsson Portable PC, Olivetti M19,Kaypro PC,ITT XTRA, Zenith Z-100, Toshiba T1100

Interessant?


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.