Saltrød Horror Show nr. 43

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/1990, side 104.


Problemer med sikkerhetskopieringen

En gang i mellom streiker sikkerhetskopieringsprogrammene. Her forleden skjedde det med PC Tools DeLuxe, som fikk problemer med en diskett. Jobben måtte avsluttes på en ublid måte.

Det var vel bare å starte på nytt, tenker du kanskje. Den gang ei. DOS arkiv-attributten var slått av på flere ukopierte filer. Den måtte slås på igjen for å få kopiert disse filene. Det samme gjelder også flere andre programmer for sikkerhetskopiering.

Arkiv-attributten er en kode DOS lagrer sammen med filnavnet. Normalt ligger koden skjult for brukeren. Den kommer f.eks. ikke frem når du bruker DIR-kommandoen. Ved bruk av DOS-programmet ATTRIB eller eksterne hjelpeprogrammer (som LIST) er det imidlertid lett å finne ut hvilke koder filene dine har.

Arkiv-koden settes PÅ når en fil lagres på en disk første gangen. Det gjøres også hver gang du endrer innholdet i filen (f.eks. med et tekstprogram). Sikkerhetskopieringsprogrammene bruker koden for å finne ut hva som ikke er kopiert enda.

Problemet oppsto på G-stasjonen. Et uvisst antall arkivkoder var slått av. Det eneste jeg visste var at sist sikkerhetskopiering var foretatt 20 dager tidligere (15. februar 1990) og at jeg siden den gang hadde opprettet tre nye underkataloger på stasjonen.

Å endre attributtene på filene i de tre nye katalogene var enkelt. Kommandoen:

C:\DOS\ATTRIB A+ G:\FONTS\*.*

satt attributten PÅ i G:\FONTS. Verre var det med de andre filene. Redningsmannen var sharewareprogrammet FF208A.COM (se nr. 1/89 s. 64).

FF har to interessante egenskaper:

 • Du kan søke etter filer (jokerangivelse tillatt) på en eller flere stasjoner basert på filens dato (oppgitt dato eller yngre),
 • Listen kan skrives ut i en batchfil ferdig til bruk. De enkelte linjene i denne filen (FFOUND.BAT) så slik ut:
  %1 G:\KLIPP\SUPPLIER.DAT %2 %3 %4

Med en enkel søk og erstatt i tekstprogrammet endret jeg linjene til formen:

c:\dos\attrib +A G:\KLIPP\SUPPLIER.DAT

Det var bare å taste FFOUND og arkivkoden ble endret på alle filer som var 20 dager gamle eller yngre. (Et annet alternativ ligger i filen PATTR.COM, jfr. Datatid 2/90 s. 84.)

Sletting av duplikater

Det blir alltid problemer, når harddisken er full. Heldigvis er det alltid en mulighet for at samme fil ligger lagret på flere steder.

Programmet i QDUPE.COM (31KB) kan hjelpe med ryddejobben. Det analyserer en eller flere logiske diskstasjoner samtidig. Duplikater vises på skjermen og kan skrives ut i en fil. Du kan slette dem mens de står på skjermen evt. etter en nøyere sammenligning av innholdet.

Hurtigskifte av oppsett

Et problem med å teste programmer, er at jeg stadig må skifte oppsett på maskinen. Som oftest veksler jeg mellom

 • helt fri EMS-hukommelse, et absolutt minimum av residente programmer i RAM og bruk av spesielle konfigurasjonfiler,
 • RAM uten residente programmer og cache i EMS-hukommelse,
 • normalt oppsett.

Siden tidenes morgen har jeg gjort det på den tungvindte måten. Jeg har døpt om CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT, gitt andre filer disse navnene og trykket ALT-Ctrl-DEL.

Nå bruker jeg hjelpeprogrammet CONFIG (i filen CONFIG20.COM, 28KB, gratis). Programmet gir en oversikt over forskjellige innstillingsmuligheter (som jeg selv har lagt inn). Taster jeg PIZZAZ, lager det en AUTOEXEC.BAT og CONFIG.SYS for dette formålet, slår strømmen av/på og starter opp for bruk med grafikkprogrammet PIZZAZ.

Bak menyen ligger en fil, som inneholder mine forskjellige versjoner av CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT. Stort mer er det ikke. Skifte av oppsett er gjort på sekunder.

Programmet er laget av Bob Breedlove, 3196 Swallows Nest Dr., Sacramento, CA 95833, USA. Han bruker det bl.a. for å kunne veksle mellom kjøring av oppslagstavle og annen bruk.

DOS-velgere

Du har sikkert hørt om multitasking-programmer. Men hva med "DOS application switchers"? På norsk kaller vi dem "DOS-velgere". De lar deg "kjøre" flere programmer samtidig. Dermed går arbeidet raskere.

Med et multitaskingprogram (som DESQview) kan du kjøre regnskap og skrive brev mens du laster ned filer fra en oppslagstavle i "bakgrunnen".

DOS-velgerne lar deg også bytte hurtig fra program til program. Når du veksler til en annen jobb (dvs. henter et annet program opp på skjermen), fryses imidlertid de andre jobbene du holder på med. Flere programmer kan være aktive samtidig, men det er bare det som er på skjermen, som får være virksomt.

SoftLogics "Software Carousel" er en DOS-velger. Fullt utbygget lar det deg ha opptil 10 forskjellige "PCer i hukommelsen" samtidig. Veksling fra program til program ved mellomlagring i EMS eller "extended" hukommelse tar ca. 1 sekund.

Sharewareprogrammet ALT er et annet alternativ. Det kan lastes ned som ALT.EXE (155KB). Registrering US$ 29.95 til Instinct Software, 11311 N. Central Expressway, Suite 300, Dallas, Texas 75243, USA.

ALT.EXE

Den uregistrerte versjonen kan veksle mellom to "deler av DOS" samtidig. I ALT-terminologi kalles delene "partitions". (Den versjonen som sendes registrerte brukere har kapasitet til ni partisjoner.)

ALT gir i tillegg adgang til innebygde funksjoner som

 • avtalekalender (kalender, klokke, avtaleblokk)
 • "Rolocard" (et kortarkiv for navn, adresser, telefonnumre en autodialfunksjon),
 • fil- og diskadministrasjon (sletting, kopiering og flytting av filer)
 • menyer (for kjøring av programmer)
 • en kalkulator,
 • en avtalekalender/personlig planlegger,
 • en editor
 • en makrofunksjon for hurtigere valg av funksjoner osv.

Du starter tekstprogrammet i en partisjon for å skrive en rapport. Plutselig trenger du tall fra regnskapet eller et regneark. Ett lett trykk på Alt-tasten og opp kommer en meny. Du velger den andre partisjonen, trykker ENTER og en ny versjon av DOS står på skjermen.

Nå kan du starte regnskapsprogrammet og hente tallene. Med en innebygget klipp og lim-funksjon kan de fraktes over i den første partisjonen og limes inn på riktig plass i rapporten.

Når du forlater regnskapspartisjonen, kan du la programmet stå med rapporten på skjermen. I tekstpartisjonen står markøren der den sto, da du byttet partisjon. Du slipper å starte opp programmet på nytt for å komme videre. Heri ligger gevinsten med å bruke DOSvelgerne.

ALT bytter partisjon ved hjelp av en teknikk kalt "swapping". Når du "forlater" tekstprogrammet, lagrer ALT det som ligger i hukommelsen på harddisken eller i et område i "expanded" (ikke "extended"!) hukommelse for å gi plass til regnskapspartisjonen.

I min test brukte jeg programmet med to 640KB partisjoner, som ble swappet i "expanded" hukommelse. Det er den hurtigste løsningen. Bruker du "expanded" hukommelse eller en hurtig harddisk går "swappingen" til en annen partisjon på sekunder.

Noen residente programmer har vanskeligheter med å samarbeide med ALT. Tasteprogrammet CED ble annullert ved oppstart. Du kan starte det opp i en partisjon, men da virker det bare der. Starter du CED i to eller flere partisjoner samtidig, krasjer maskinen.

Andre residente programmer kan startes opp før du starter ALT og virker i alle partisjonene.

Diverse for skrivere

Problemet med DOS-kommandoen "TYPE filnavn > LPT1" på LaserJet IIP er at jeg må trykke formfeed for å få filen skrevet ut. Programmet i filen LP-HP16.COM (10KB) greier seg uten det. Det kan skrive ASCII-filer med 66 eller 88 linjer pr. side, 10 til 17 tegn pr. tomme og med sidetall øverst på hver side.

Filen STAR24.COM (10KB) inneholder et program for oppsett av STAR 24 parallellskrivere i IBM modus. Det hjelper med styring av skrifttyper, bokstavstørrelser og "pitch", dobbelt trykk, sideopprykk for halvark og margstillere for bruk ved utlisting (for å unngå gjennomhulling av tekst i venstre marg). Programmet er laget av Sverre Aune i Trondheim.

Den gamle traveren STAR.COM (31KB) inneholder et program for Star Nl 10 skrivere. Programmet er laget av Heavy-Ram i Danmark og gir valg mellom skriftstørrelser, fete eller store bokstaver, understrekning, halv høyde, halvfet, papir en linje opp eller ned og antall linjer pr. tomme.

Filen EPSON20.COM (9KB) er begått av Olav Gikling. Programmet omdefinerer tegnsettet på Epson FX-80 og kompatible skrivere, slik at det blir som på en IBM Graphics Printer.

Programmet i filen GIFDOT20.EXE (108KB) konverterer fargebilder i GIF eller PCX-format (opp til 2000x2000x256 punkter) til et svarthvitt bilde for utskrift på Epson- og IBM-kompatible matriseskrivere (f.eks. Canon, Centronics, NEC, Okidata, Panasonic, Star). Laserskrivere med FX80-emulering bør også kunne brukes.

Fargebilder konverteres til 256 gråtoner i et 64 gråtoners kontinuum. Du trenger ikke det videokortet bildet opprinnelig var laget for. Programmet kan skrive ut bilder uten å vise dem frem på skjermen først. Registrering koster US$27.95.

Minieditor

Den lille editoren RPED.EXE er noe av det minste jeg har sett. Den er bare 5120 bytes stor. Den egner seg til "quick and dirty" jobber, som f.eks. å endre innholdet i AUTOEXEC.BAT og CONFIG.SYS.

RPED kan brukes for å redigere filer på opptil 750 linjer og krever ca. 65KB hukommelse.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.