Saltrød Horror Show nr. 47

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 9/1990, side 98.


Hurtig disk cache

I ADCACH122.COM (11KB, bidragsønske US$15) ligger et hendig lite program for å gi harddisken mer fart. Jeg har sammenlignet dets leseegenskaper på Toshiba 5100 med min gamle favoritt (Lightning versjon 4.20) og resultatene var ganske like.

Ved søking etter ett ord med LOOKFOR i en 11 megabyte stor underkatalog med 48 store ascii-filer, brukte ADCACHE i gjennomsnitt 63 sekunder mot Lightnings 66 sekunder.

Ved søking med FGREP i en katalog med 70 filer og 570KB med data, vant Lightning på 43 sekunder mot ADCACHEs 47 sekunder. Andre tester ga et lignende bilde.

Begge programmene kan bruke EMS-hukommelse (versjon 3.2 eller bedre). Jeg brukte en 470 KB stor cache. Lightning tok 31.6KB av vanlig RAM. ADCACHE tok kun 5.2KB!

Blant ADCACHEs egenskaper er bl.a.:

 • mulighet til å legge cache-indeksen i EMS-hukommelse, slik at den bruker enda mindre av vanlig hukommelse.
 • kan stilles inn for 16-bits eller 32-bits instruksjoner for overføring av data (16-bits på 80286-maskiner). Jeg testet med 32-bits da T5100 er en 80386-maskin.
 • bruk av "readahead" når cachen fylles fra disken. Da vil programmet lese et angitt antall sektorer i tillegg til det sektornummeret, det er spørsmål om, evt. lese et helt spor. (Jeg brukte et helt spor.)
 • forsinket-skrive cache (programmet venter angitt tid før data blir skrevet til disk), evt. annullering av denne egenskapen. Jeg slo denne egenskapen av.

Kraftig utskriftsprogram

Mange brukerprogrammer har innebygde utskriftsfunksjoner, som tilfredsstiller de fleste vanlige behov. Spesielt gjelder dette tekstprogrammene. Av og til trenger vi imidlertid noe spesielt. Da er PPRINT4B.EXE et interessant alternativ (79KB, registrering US$ 15.00).

PPRINT er laget den kjente shareware-produsenten, Norm Patriquin (P.O. Box 8263, San Bernardino, CA 92412, USA). Programmet har uvanlig mange anvendelsesmuligheter. Her er et utvalg fra listen:

 • mange filer kan skrives ut i en operasjon (jokerfilnavn).
 • du kan velge ut filer for utskrift basert på dato eller alder.
 • utskrift med nummer før hver linje (for programmerere)
 • spesialoppsett for hensiktsmessig utskrift av kildekode i C.
 • sett med blanke tegn kan reduseres til en blank ved utskrift.
 • utskriftsprogrammet kan hoppe over duplikatlinjer ved utskrift fra sortert tekstfil.
 • kan ignorere linjeskift- og tabulatorstopptegn.
 • kan konvertere alle tegn til store eller små bokstaver.
 • kommandoer for styring av punktstørrelse, skrifttype osv.
 • kommandoer for stopp av utskrift ved forekomst av en gitt tekststreng, samt start (eller fortsettelse av utskrift) ved et gitt linjenummer.
 • utskrift begrenset til tekst som inneholder en gitt streng (f.eks. fjernvalgkode i en telefonliste)
 • utskrift av alt unntatt tekst som inneholder en gitt streng.
 • utskrift ved bruk av et alternativt (egendefinert) tegnsett.

Listen over parametre er lang. Programmet brukes derfor best med batchfiler eller synonymer. Noen av egenskapene er forbeholdt registrerte brukere (som skifte mellom skriver-definisjonsfiler).

Det følger med et hjelpeprogram for oppsett av definisjonsfiler for skrivere som ikke har slike ferdigoppsatt. I distribusjonsfilen ligger .DEF-filer for Citizen, Epson, HP Laserjet, IBM Graphic printer, NEC P2200, OKI 92 m.fl.

Postscript-skrivere

I nr. 4/90 (s.114) omtalte vi POST.COM, et program for utskrift av ascii-filer på PostScript-skrivere. Nå har Truls Andreassen ved Statistisk Sentralbyrå kommet med en konkurrent, PSS236.COM (19KB). Programmet kan bl.a.:

 • skrive greske og matematiske tegn i IBM-tegnsettet, samt enkel linjegrafikk (bl.a. med piler!)
 • håndterer skandinaviske og diverse andre nasjonale tegn (latinske med aksenter).
 • bruke både portrett og landskapsmodus
 • forstå jokernotasjon i filnavn

Hjelpemidler for batchfiler

Bjarne Sørum fra Sandnes har skrevet en samling gratisverktøy for batchfiler. De ligger i filen BSUTIL10.COM (48KB).

Mesteparten er kjent stoff. Her er f.eks. endring endring av tastaturhastighet a la KBFIX3, overføring av tastetrykk til brukerprogrammer a la FAKEY, testing og håndtering av spesialtaster som i LOCK og TAST.

Det spesielle er de små programmene COMPRESS, EXPAND og LINES. Den første setter EGA/VGA-skjermer i 43/50-linjers modus. EXPAND setter dem tilbake til 25-linjers modus. LINES brukes i batch-filer for å avgjøre om en EGA- eller VGA-skjerm står i 43/50 eller 25linjers modus (i IF-tester).

Forskjellen mellom to filer

I forbindelse med vedlikehold av oppslagstavlen Saltrød Horror Show må jeg ofte sammenligne innholdet i tekstfiler for å se hva som er forskjellen. Verktøyene har bl.a. vært HDIFF, DBLLST og COMPARE (fra PC Magazine). En svakhet med disse programmene er imidlertid at de har en tendens til å bli "usynkronisert". Jeg ønsket noe bedre.

Nå har jeg brukt FC22.COM (37KB, registrering US$25.00) i en tid og erfaringen er gode. FC sammenligner to tekstfiler og rapporterer forskjellen, linje for linje. Du kan sammenligne flere filsett samtidig ved bruk av jokerfilnavn. FC kan se bort fra endringer i antall mellomromtegn mellom ord.

C-programmerere kan bruke FC for automatisk innpassing av programendringer. FC kan sammenligne to C-programmer med ulike sett med endringer og kombinere dem automatisk i et ajourført program.

Fraktaler

Fraktalprogrammer er vel først og fremst for drømmeren, filosofen eller den nysgjerrige. De brukes for å "bygge" fargerike "kunstverk" på dataskjermen.

Det er mange fraktalprogrammer i omløp. Fabian Gonzalez fra Fevik ved Grimstad har laget FRACTALS.COM (44KB, bidragsønske US$10.00). Det gir hederlige Mandelbrot Set-baserte resultater til tross for størrelsen (mange fraktalprogrammer er vesentlig større).

Du trenger minst 520KB fri hukommelse og et EGA-kort eller bedre i maskinen for å kunne kjøre programmet.

Emulering av matematikkbrikker

Filen 387.COM (26KB, bidragsønske DM 64.00) inneholder et system, som emulerer en 80387DX eller en 80387SX koprosessor. Det er laget av Ingenieurbüro FRANKE, Rennweg 61, D-8500 Nürnberg 20, Vest-Tyskland.

Mer enn 300 programpakker støtter seg på slike koprosessorer for å kunne beregne hurtigere. De brukes spesielt av programmer innen DAK (Data-Assistert Konstruksjon), regneark, databaser, Desktop Publishing, regnskap, grafikk, vitenskap og ingeniørberegninger.

Alle 387-prosessorens instruksjoner er tilgjengelig i Frankesystemet, både i 16 og 32 bit adresseringsmodus. Franke hevder at ingen brukerprogrammer skjønner at det drives emulering og at en fysisk brikke ikke er tilgjengelig.

Systemet kan selvsagt ikke øke maskinens fysiske styrke. Det er saktere enn en 387-koprosessor, men vesentlig billigere. Franke hevder at mange programmer går opptil 2.25 ganger raskerere med emulatoren, om de i utgangspunktet er laget for å kunne bruke en koprosessor.

Sharewareversjonen har kun ett presisjonsnivå. Den kommersielle versjonen koster DM 99.00, har tre presisjonsnivåer, grensesnitt mot høynivåspråk og et 376 Instruction Trace Modus.

Elektronisk tidsskrift

"Modules & Definitions Electronic Edition" er et hypertext-lignende shareware-tidsskrift for brukere av Modula-2. Som elektronisk medium er det interessant i seg selv.

Artiklene kommer i komprimert form. Du bruker et spesialprogram ("Hyper Helper") for å lese eller søke i innholdet. Med det kan du bla gjennom teksten med mus eller tastetrykk.

Artiklene inneholder informasjon om Modula-2 kompilatorer, om programmeringsspråket, anmeldelser, programmeringsteknikker og informasjon om grensesnitt mot andre språk.

Et månedsabonnement (om du laster det ned selv) kommer med et bidragsønske på US$9.95. Ønsker du tidsskriftet på trykk, koster det US$19.95 + US$12.00 i porto for norske abonnenter. En diskettversjon er også tilgjengelig.

Skriv til: Modules & Definitions, P.O. Box 7549, York, PA 17404, USA.

Sommerens store slager

Jeg fulgte etter kona ned på kontoret en dag i juli for å se uttrykket i ansiktet hennes. Det tok litt tid før hun hørte det. Først kom redselen. Hadde harddisken skjært seg fullstendig?

Men så kom smilet. Den gamle Sanyo PCen hennes har husets kraftigste høyttaler. Og der hadde jeg startet "Bæ Bæ Megamix" med gratisprogrammet STPC.COM (54KB) fra Hønefoss. Det durte og gikk så harddisken rista.

Hva jeg snakker om? En Amiga SoundTracker-klone for PCer. Et mikseprogram for "musikk". Blott til fryd.

PC Tools 6.0

PC Tools DeLuxe versjon 6.0 er i huset. Jeg har imidlertid enda ikke nok erfaring med denne versjonen når det gjelder sikkerhetskopiering og redding av filer, til å ville skrive om det.

Men det har andre. På CompuServe i USA advarer flere mot bruk av PC Cache. De mener programmet har gitt flere problemer enn resten av systemet til sammen. Bare så du vet det ...

Ja, ja. De fleste med litt erfaring vet at versjon ?.0 av et hvilket som helst produkt nødvendigvis har plagsomme svakheter, og at de til tider kan være direkte farlig å bruke.

Mer om PC Tools 6.0 senere, og på gjensyn neste måned! Som vanlig kan de omtalte filene lastes ned fra Saltrød Horror Show på tlf. 041-31378 og fra andre BBSer i inn og utland.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.