Saltrød Horror Show nr. 48

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 10/1990, side 48.


Ny LIST

Når titteprogrammet LIST kommer i nye versjoner, har det som vanlig nye, interessante egenskaper. Her er det jeg har festet meg med denne gangen:

LIST kan nå søke gjennom en liste filer i en smell ved å angi en søkekommando ved DOS kommandolinje. Tast

LIST *.* /Fpresno

og LIST søker gjennom alle filene i diskkatalogen etter strengen "presno". Søket stopper ved første funn. Trykk ALT-A for å lete etter neste forekomst.

Du kan starte LIST fra DOS kommandolinje med ordre om å begynne fremvisning fra et gitt linjenummer i en tekstfil.

Du kan sette opptil 10 bokmerker i filen for hurtige kryssreferanser og sammenligning av tekst.

Kommandoen "I" ved filvalgmenyen starter (kjører) det programmet markøren peker på.

"E" ved filvalgmenyen starter en editor eller et tekstprogram for redigering av den utvalgte filen. Programmet startes opp i henhold til kommandoene i en batchfil kalt EDIT.BAT (som du må lage selv).

Jeg har kun ett problem med denne versjonen. Kommandoen Alt-G lar deg gå ut i et DOS shell. Tidligere ble skjermbildet stående og jeg kunne bruke det som grunnlag for oppgaver som f.eks. sletting og kopiering av filer. LIST blanker nå skjermen, når du går ut i DOS. (Det blir visstnok korrigert i neste versjon.)

Programmet kan lastes ned som LIST74.EXE (93KB, bidragsønske US$20).

Disk/fil-program

Noen programmer tester jeg med mindre entusiasme enn andre. Meny- og fil/disk-programmer hører til blant disse. Grunnen er at det finnes så mange av dem. Dessuten er det sjelden de har egenskaper som ikke allerede finnes i andre programmer.

Noen ganger er testingen heldigvis verd strevet. Dette gjelder bl.a. !.EXE (i filen BANG298.COM, 53KB, registrering US$ 30), selv om også det har egenskaper, som med fordel kan forbigås i taushet.

Dem som bruker lange PATH-kommandoer på PC-en kan bruke !.EXE for å finne kommandoer som er i konflikt med hverandre. "BANG" (amerikansk datautrykk for ! og således et alias for programmet) følger PATH-en din og finner alle .BAT, .COM og .EXE-filer med samme navn.

BANG kan finne filnavn, som finnes mer enn en gang på en eller flere disker. Du kan bruke DOS omdirigeringstegn (> filnavn) for å få listen ut i en fil, om den blir for lang.

!.EXE søkte gjennom alle logiske stasjoner fra C til G på Toshiba 5100 (inklusive D-stasjonen, som er en RAM-disk). Hurtig. Nyttig liste. Flere dobbeltlagrede filer kunne slettes.

Programmet kan sammenligne to diskkataloger og lage en rapport om filnavn, som bare finnes en gang.

DOS PRINT spooler

Jeg har hørt om mange som har hatt problemer med DOS eksterne PRINT-kommando. Det er derfor med litt tvil jeg skriver om det her. På den annen side er det nok av dem som synes programmet er nyttig.

DOS PRINT kan skrive i "bakgrunnen", mens du bruker PC-en til andre ting. På Toshiba 5100 (DOS 3.2) tar programmet ca. 6 KB av hukommelsen, når det kalles opp uten spesiell innstilling. Se DOS-manualen om hvordan det brukes.

Programmene LPQ og LPR (i filen LPR10.COM, 36KB, gratis) er laget for å gjøre det lettere å bruke PRINT. Ved å skrive tekster til disk og bruke batch-filer for utskrift, kan de være ganske praktiske å bruke.

Med LPR sender du filer til en utskriftskø. Ligger det allerede andre dokumenter der og venter på utskrift, kan du kommandere at en ny jobb skal legges først i køen.

LPQ brukes for å få statusinformasjon om filene i utskriftskøen, om filstørrelse og jobbnummer. Du kan annullere en jobb, endre prioritet på en jobb, avslutte utskrift, fjerne alle filer fra køen og midlertidig fryse utskrift (etter fullføring av den jobben som går akkurat nå).

Utskrift til fil

Programmet VPRINT (i filen VPRINT5.COM 17KB, registrering US$20) er en "virtuell" skriver. Det kan fange opp utskrifter som normalt går til skriver- eller COM-port og omdirigere dem til en valgfri fil.

Hensikten kan være å lage formatterte filer fra programmer som ikke har "utskrift til disk"-egenskaper, eller for bearbeide resultatet i andre programmer først. Deretter kan det f.eks. sendes til papir ved hjelp av LPR over.

Det kan være et nyttig hjelpemiddel når du strever med å sette opp tekstprogrammer eller andre programmer for utskrift. Det lar deg se eksakt hva programmene skriver ut, hva som er problemet.

Jeg testet programmet med PrtSc, "TYPE > LPT1", med utskrift fra et tekstprogram og dumping av et EGA grafikkbilde. Det siste gikk dårlig. Forøvrig var resultatet uklanderlig.

Gjør BATCH-filer om til .COM filer

Vi har tidligere omtalt BATMAN, et program som gjør batchfiler om til .EXE-filer. Konkurrenten BAT2EXEC gjør noe av det samme (i filen BAT2EXEC.COM, 52KB, fra PC Magazine), men på en annen måte.

Hensikten er høyere hastighet. Med store, men relativt enkle batchfiler virker programmet bra. I andre tilfeller ga det farlige resultater. I et tilfelle førte det til full stans av maskinen. Bør brukes med varsomhet.

Hva med russisk?

Med glasnost i øst er tekstbehandling på russisk høyaktuelt. I filen RUSS30.COM (55KB, registrering $15) ligger et program som lar deg tekstbehandle på kyrillisk med PC-tastatur.

Skjermen må ha grafikkegenskaper (CGA, EGA, VGA eller Hercules) for fremvisning av de spesielle russiske bokstavene. Programmet kan kun skrive på Epson eller Epson-kompatible skrivere. Jeg kom ingen vei med min Laserjet IIP.

(Et alternativ er å skrive teksten til en fil, som senere sendes til en Epson-kompatibel skriver på en annen maskin med en TYPE eller COPY-kommando.)

Endring av ENVIRONMENT

"Environment" er et lagringsområde i hukommelsen. Det blir brukt for oppbevaring av styringsinformasjon til PCen. Tast "SET" ved DOS kommandolinje for å få se hva som ligger der nå på din maskin.

På noen PCer gir SET-kommandoen mange linjer og noen av dem kan være lange som bare fy. I environment på Toshiba 5100 har jeg bl.a. følgende oppsettskommando:

PROMPT=$e[36m$p$g$e[s$e[1;54f$e[0;7;46m$d $t$e[u$e[0m

Mange bruker lange PATH-kommandoer på maskinene sine, f.eks. som denne:

PATH=C:\;C:\DOS;C:\WP;C:\UTIL\NORSK;C:\SYSTEM\FONTS

Endringer av DOS environment kan gjøres med SET-kommandoen. Vil du utvide PATH-kommandoen over må du imidlertid taste alt på nytt for å kunne føye til det nye. Ønsker du å utvide den med C:\YAM\SUPPORT gjøres det slik:

ATH=C:\;C:\DOS;C:\WP;C:\UTIL\NORSK;C:\SYSTEM\FONTS;C:\YAM\SUPPORT

Programmene i filen EDITE163.COM (46KB, registrering US$10) brukes for å redigere DOS environment. De kan kjøres fra DOS kommandolinje (f.eks. i batch-filer) eller som en full-skjerm editor. Her er noen smakbiter fra systemets egenskaper:

  • Hurtigtastetrykk for bruk av nåværende diskkatalog i kommandolinjer. Eksempel: "E HER=&" gir det samme som DOS-kommandoen "SET HER=C:\TEST\PACK" når maskinen er stilt inn på C:\TEST\PACK. (Jeg forutsetter at programmet kjøres fra batchfilen E.BAT eller at det døpes om til E.EXE for å redusere tastearbeidet!)
  • Du kan føye variabler til strenger. Vil du føye C:\TEST\PACK til den lange PATH-stringen over, kan det gjøres med følgende kommando ("&" er en kode får nåværende diskkatalog):
    E PATH=&+
    Ønsker du at C:\TEST\PACK skal være den første variablen i kommandolinjen, skriver du "E PATH=+&". Variablen kan senere fjernes ved bruk av et enkelt minustegn (E PATH=-&). Brukes ;-tegn for å skille variabler, blir det fjernet samtidig.
  • bruk av jokernavn for endring av en gruppe variabler samtidig.
  • environment strenger kan leses inn fra en fil (evt. etter at nåværende environment tømmes først).

For spesielt interesserte

Filen MAKE14.COM (51KB, gratis) inneholder et program for vedlikehold, ajourføring og regenering av en gruppe programfiler.

Qualitas 386MAX er et kommersielt program for PCer med Intel 80386-prosessorer, som gir mer effektiv utnyttelse av extended og expanded hukommelse.

Til tross for programmets fortreffeligheter, kan det være arbeidssomt å konfigurere for praktisk bruk. Gratisprogrammet MAXMENU (i filen MAXME408.COM, 12KB) trer her støttende til. Det kan gi nyttige oversiktstabeller over PCens hukommelse.

Folk flest kommer langt med MAPMEM i TSR29.COM. Programmerere kan imidlertid ofte ønske mer. Det får du av programmet i filen PMAP201.COM (31KB, gratis). Programmet er laget av Chris Dunford, mannen som bl.a. laget synonymprogrammet CED.

PMAP lager en rapport over alle aktive programmer (inklusive residente), områder med ledig hukommelse og deres adresser, angir device drivers, gir en rapport om EMS-anvendelse. Det kan gi rapporter om programmers ENVIRONMENT, navn på alle åpne filer, dataområdet til DOS kernel og en rå liste over hukommelsesblokker.

RTRIM (i filen RTRIM2.COM, 38KB, gratis) fjerner blanke (og null-tegn) i en tekstfils høyre marg.

Programmerere og brukere av tekstsøkeprogrammet LOOKFOR (i filen LOOKFO38.COM) vil vite å sette pris på dette. Når LOOKFOR lagrer søkeresultater i en fil vil nemlig alle linjer få blanke helt ut til høyre på skjermen. Det betyr ekstraarbeide når teksten senere skal inn i et tekstprogram for bearbeiding. Med RTRIM tar det noen fattige sekunder.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.