Saltrød Horror Show nr. 49

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 11/1990, side 112.


Flott editor

Tekstprogrammer og editorer tester jeg sjelden med stor entusiasme. For det første har de ofte mye dokumentasjon å sette seg inn i. For det andre synes jeg sjelden de har egenskaper som berettiger omtale.

Denne gangen var jeg heldig. The Ravitz Editor gjorde i høy grad testingen bryet verd (last ned RE108.EXE, 152KB, bidragsønske US$ 25.00). Den løser et ressursproblem jeg har hatt lenge. La meg forklare:

Elektronisk post er en tung anvendelse hos meg. Som du kanskje vet bruker jeg et kommandofilsystem for kommunikasjonsprogrammet ProYam. Besvarelse av inngående post og skriving av svar skjer etter at forbindelsen er brudt, mens jeg fremdeles er inne i programmet.

Så skjer det. Mens jeg er midt i et brev. Jeg vil titte på noe for å skaffe en referanse. Eller gjøre noe annet før jeg glemmer det, som f.eks. å føye noe til en arbeidsfil et annet sted.

Øverst på skjermen står teksten til det inngående brevet. Det halvferdige svaret står nederst. Å gå ut av kommunikasjonsprogrammet for å gjøre dette andre tar tid og betyr ekstra jobb.

Løsningen er HOTDOS (i filen HOTDOS.COM, 7KB, bidragsønske US$20, se Datatid 10/89 s. 98). Jeg trykker Ctrl-Shift og er ute i DOS med omkring 80 KB tilgjengelig. Jeg kan utføre DOS kommandoer og kjøre småprogrammer. Når jeg er ferdig taster jeg EXIT og øyeblikkelig står de to brevene på skjermen. Som om intet hadde skjedd. Tidstap: to tastetrykk.

Jeg bruker HOTDOS flittig når jeg skriver artikler. For noen minutter siden måtte jeg f.eks. ut i DOS for å finne dataene om programmet i forrige avsnitt. Dataene ble lagret i en fil. Etter å ha trykket EXIT kom jeg tilbake "hit". Jeg hentet inn filen med disse detaljene i tekstprogrammet og innpasse det over.

Vanskelig å gjøre mye med lite

80 KB ledig hukommelse er lite, men alt jeg er villig til å avse. Det er så mye annet å bruke hukommelsen til. Dessuten holder det for bruk av verktøy som LOOKFOR og FGREP til søking i tekstfiler, noe som er en viktig anvendelse i mitt arbeide.

80 KB har inntil nå vært for lite for tekstbehandling. Med the Ravitz Editor er det blitt mulig. Programmet kan bruke extended og expanded memory (innen visse grenser). Jeg var nettopp ute i DOS og bearbeidet med en 30KB stor fil. Ravitz tok 70KB av tilgjengelig hukommelse.

Du kan laste inn i Ravitz så store filer som du får plass til i tilgjengelig hukommelse. Tidligere i dag lastet jeg inn en på 436 KB (det var ikke noe annet i hukommelsen da jeg gjorde det).

Ravitz fungerer bra med Quaterdecks VIDRAM (QEMM383), DESQview, HIMEM.SYS og 386MAX.SYS.

Andre egenskaper

Programmet har integrert disposisjonsfunksjon ("outline"). Når du bygger opp en rapport eller en artikkel kan du skjule detaljer, slik at det blir lettere å bearbeide disposisjonen på et oversiktsnivå.

Du kan sortere linjer, markere tekst og returnere til merket, se to filer eller deler av samme fil samtidig. Du kan få oversikt over nye og reviderte filer, redde slettede eller endrede linjer.

Ravitz har søk og erstatt av ord, se bort fra skjulte linjer, bare se i markerte områder eller i hele filen.

Manipulering av markerte områder omfatter bl.a. kopiering av linjer, sletting, fylling med blokk- eller linjemønstre, konvertering til store bokstaver, horisontale og vertikale endringer med mer.

Vurdering

Ravitz oppbygging og kommandoer er forskjellig fra hva jeg er vant til fra f.eks. PC-Write og WordPerfect. Mange vil nok synes det er kryptisk i begynnelsen.

Det er en "enkel" innebygget hjelpfunksjon. Dvs. den er der, men detaljene er mange og teksten kortfattet. Det tok etter min smak alt for lang tid å finne det jeg hadde bruk for. (Av prinsipp tester jeg slike programmer UTEN å lese bruksanvisningen først.)

Ofte fikk jeg hurtigere svar ved å søke i dokumentasjonsfilen (110KB stor) med LOOKFOR. Det måtte jeg f.eks. gjøre da jeg ønsket å kopierer et markert område til en annen fil (søkekommando: COPY and MARKED and FILE)

Kopieringsmetoden er enkel nok. Det er bare det å finne ut hvordan det gjøres første gangen.

Etter hvert som kunnskapene øker fremstår Ravitz Editor som et kraftig og nyttig verktøy. Jeg vil imidlertid ikke anbefale det for ferske brukere.

Hvor er filen?

Det er mange gode "hvor er filen"-programmer i omløp. Min favoritt har lenge vært FF208A.COM (13KB), på grunn av dets fleksibilitet og kraft.

FF208A løser imidlertid ikke alt og spesielt ikke "finn filen"kommandoer i komprimerte filer. Det gjøre WHEREIS (i WHEREIS_.COM, 29 KB, frivillig bidrag). Det kan finne programnavn hurtig i filer med endelser som

.ARC .ZIP .LZH .ZOO .PAK .PKA

I tillegg kan WHEREIS søke etter filer innen et angitt tidsrom eller filstørrelsesområde.

For den avanserte kan det brukes for å finne filnavn ved hjelp av en GREP-metodikk a la Unix. Du kan f.eks. finne filnavn som har et 4-tall i femte posisjon. Et søk med kommandoen

WHEREIS *.COM "42"

i filarkivet på Saltrød Horror Show ga følgende resultat:

   prcut242.com  22762  8-06-89  15:08 c:\11\
   zip142 .com  19785  3-28-90  17:08 c:\11 
   round42 .com  28942  8-02-89  13:02 c:\17 

Kommandoen

WHEREIS "[^0-9]"

finner alle filer som ikke inneholder et tall noe sted i filnavnet. Du kan også kreve at angitte bokstaver skal eller ikke skal være i filnavnet.

Du kan stille WHEREIS inn for å slette alle .BAK-filer på C:, D: og E:-stasjonene som har et tall ett eller annet sted i filnavnet (f.eks. PROG01.BAK), som har en størrelse på mellom 1 - 10 KB i størrelse og som ble laget eller sist modifisert i perioden 1/10/90 til 1/11/90.

Programmet kan begrense et søk til oppsatt DOS sti (path), vise hvor mye plass de filene som finnes beslaglegger (summen), gi resultatet med STORE BOKSTAVER, se bort fra gitte filspesifikasjoner (f.eks. *.OBJ og *.BAK), vise filer som ikke er sikkerhetskopiert enda og inkludere skjulte filer i søket.

Et praktisk tips

På hurtigtasterens harddisk blir det etter hvert mange batch-filer for forskjellige formål. Er du tung bruker av synonymprogrammer som CED (i CED10D.COM, se bl.a. nr. 2/90 s. 84), PCED eller 4DOS, blir det også etter hvert et problem å huske hva alle "spesialkommandoer" heter.

Den tungvindte løsningen er å titte på filen(e) for å finne ut hvilke kommandoer du skal bruke. Dette er hva jeg gjør, når jeg ikke husker navnet:

Alle batchfilene bortsett fra AUTOEXEC.BAT ligger i katalogen C:\BAT. (Synonymene ligger i konfigurasjonsfilen.) Jeg finner kommandoens navn ved å søke i filen(e) etter programnavn, underkatalognavn, kommentarer eller andre ting som kan hjelpe.

Søkeverktøyet er FGREP (i filen FGREP171.EXE, 15KB stor). Kommandoen for bruken av programmet kan gjøres med et synonym eller en batchfil. La oss anta at du bruker batchfilen BAT.BAT. Filen må ligge i DOS sti (path). Du kan f.eks. gi den følgende innhold:

C:\UTIL\FGREP -fpx %1 C:\BAT\*.BAT %2 %3 %4 %5

La oss si at du ønsker å bruke HOTDOS, men har glemt navnet på batchfilen. Søking med BAT.BAT skjer med følgende kommando:

bat hotdos

FGREP presenterer funnene slik:

**File c:\bat\IGJEN.BAT
c:\system\hotdos 80
**File c:\bat\AUTOX.BAT
c:\system\hotdos 80 > nul

Aha! Det var AUTOX.BAT du tenkte på. Tast AUTOX og HOTDOS blir installert.
Du aner ikke hvor ofte jeg bruker denne metoden. (Jeg bruker PCED og har for tiden omkring 200 aktive synonymer.)

På den lettere siden

Har poden dårlig karakter i geografi? Ønsker du et verdenskart på din bærbare maskin, sier du?

Programmet i filen WORLDX.EXE (180 KB, bidragsønske US$5.00) er ikke løsningen på alle dine problemer. Det er tross alt begrenset med geografiske data som kan samles sammen på en 5.25" diskett. For poden er det imidlertid et hederlig lite bidrag.

Før du kan kjøre programmet må du "skreddersy" det til din disk og fargeønsker med et vedlagt hjelpeprogram (CREATOR).

Du kan velge ut et område av kloden ved angivelse av lengde- og breddegrader, ved angivelse av et områdenavn (f.eks. Skandinavia), et område i Europa, finne et område ved inntasting av by eller land (kun hovedsteder utenfor USA), du kan få frem land og hovedsteder og mye mer.

Småmorsomt. Det er også "mursteinspillet" i filen BRICKS.COM (50KB, bidragsønske US$ 20.00). Puslespill. Av Fabian Gonzalez, P.O. Box 42, 4871 Fevik.

Månedens hodebry ble imidlertid spillet i filen ARGH.COM (9KB, gratis). Enkelt å forstå for barn i alle aldre, men løsningen sitter laaaaangt inne. Jeg leter enda etter den ...

Smått på tampen

Brukere av det avanserte databasesystemet PC-File:dB (ligger i filene PCFDB111.EXE, PCFDB113.EXE, PCFDB112.EXE, shareware) kan laste ned POSTBASE.COM (49 KB, gratis). Den inneholder et databasesystem for PC-File:dB som automatisk legger inn poststed ved kun å oppgi postnummeret.

Tom Sivesind på Tranby (Informatic Software) har laget et testprogram for VGA fargeskjerm. Nyttig å ha med til butikken på diskett når du skal kjøpe ny.

Sivesind anbefaler sammenligning av flere skjermer av SAMME fabrikat/type for å kunne velge den beste. Det er store forskjeller mellom skjermer, også dem produsert av bedriftene med de store reklamebudsjetter. Last ned filen VGACC.COM (27 KB, gratis).Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.