Saltrød Horror Show nr. 50

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 12/1990, side 130.


Blanking av skjerm

Olivetti M24 har stått på døgnet rundt i et års tid for mottak av telefax. Problemet med å ha maskinen på lenge med samme skjermbilde er at det kan "brenne seg inn i skjermen".

Min løsning var programmet i filen SS3.COM (5KB). Det var satt opp for automatisk blanking etter 10 minutter uten aktivitet.

Men så flyttet jeg "Saltrød Horror Show BBS" fra Olivetti M290 AT tilbake til gamle M24. I M290 installerte jeg et annen PCfaxkort, "Octofax" fra Semafor A/S. Den hurtige PC/AT-en har en VGA farge-skjerm, M24 har CGA. Plutselig gjorde ikke SS3 jobben lengre.

En modemrunde og jeg hadde flere programmer å velge mellom. Bare to av dem kunne imidlertid gjøre jobben. (Årsaken fant jeg først senere: Octofax-programvaren ajourfører skjermen kontinuerlig selv om det ikke er fax-aktivitet).

ARCHIE (i filen ARCHIE1.COM, 50KB) var favoritten, helt til jeg oppdaget at det hindret fax-kortet i å motta telefax. Jeg slettet programmet med tungt hjerte. ARCHIE utfører nemlig blankejobben ved å tegne fargerik datagrafikk på skjermen. Døgnet rundt.

Løsningen ble gratisprogrammet BURNOUT (i filen BRNOUT.COM, 17KB) av Chris Dunford. Det hadde en egenskap som løste Octofaxproblemet. Du kan be det om ikke å overvåke videoaktivitet.

Programmet kan blanke Hercules, CGA, EGA og VGA enten ved manipulering av hardware eller ved midlertidig endring av skjermattributtene (svart skrift på svart bakgrunn).

Jeg bruker det innstilt på blanking etter 10 minutter (du kan blanke manuelt når som helst), uten overvåking av videoaktivitet og med blanking ved hjelp av skjermattributtene. Programmet startes opp med følgende linje i CONFIG.SYS (det er alt som kreves):

device = burndev.sys C- V- H-

Mer om skjerm

Fargeskjermer er flotte, men ingenting er mer frustrerende enn når du ikke får så mange farger som du ønsker deg. Særlig gjelder det dem som nettopp har kjøpt en ny.

Programmet SA! gjør det enkelt å sette farger på skjermens marger, i DOS-tekstens bakgrunn og forgrunn. Programmet, som er gratis, ligger i filen SA!11.COM (12KB).

Mens vi er i gang, er det fristende også å trekke frem en gammel traver. Filen SGR.TXT (3KB) er en tekstfil. Pass på at du har linjen

DEVICE=C:\DOS\ANSI.SYS

i maskinens CONFIG.SYS, når du starter den opp (linjen forutsetter at filen ANSI.SYS ligger i C:\DOS. Stemmer ikke dette må filadressen endres). Nå kan du taste inn

TYPE SGR.TXT

og et fargekart kommer opp på skjermen. Bak hver enkelt farge står DOS fargenummer (for bruk i programmer og batch-filer).

Sikkerhetskopiering med PC Tools

Versjon 6 av PC Tools DeLuxe er diger som bare fy. Selv om det har nok av hjelpeskjermer, er det tidkrevende å sette seg inn i og opp for sikkerhetskopiering.

Jeg bruker det nå for sikkerhetskopiering på Toshiba 5100 og Olivetti M290. Det medfører følgende:

  • Hver gang PCen slås på kjøres MIRROR (en tidlig kommando i AUTOEXEC.BAT). Det tar et sikkerhetskopi av diskens filallokeringstabell (FAT) og filene i rota (på alle logiske stasjoner). Skulle krisen en dag inntreffe i form av et ulykksalig ERASE, RECOVER eller FORMAT, blir det lettere å komme ned på bena igjen.
  • Samtidig iverksettes "sletteovervåking" (Delete Tracking). Det medfører at hver gang jeg sletter en fil, blir filens fulle navn og informasjon om alle tilhørende klaser (clustre) lagret i en fil. Det gir en tryggere metode for å redde tapte filer.
  • Hver 20. dag bruker jeg PCBACKUP for sikkerhetskopiering av alt nytt på disken siden sist. Her er noen betraktninger i denne forbindelse:

PCBACKUP

Nytt i versjon 6 er mulighet for sikkerhetskopiering på magnetbånd. Jeg har tre båndsystemer på hylla, men velger likevel disketter.

I bakhodet spøker en hendelse fra sent i sommer. En kveld kom en kar på døra med et magnetbånd, han ikke fikk hentet informasjon ut av. Disken og båndstasjonen var død og han kjente ingen med samme type båndstasjon i området. Det er lettere å finne noen med en 3.5" diskettstasjon.

Problemet med sikkerhetskopiering på disketter, og spesielt når du har 100 MB harddisk som meg, er at det tar et hav av tid. Selv om jeg bruker 1.44 MB disketter, blir det dessuten en anselig bunke.

Jeg stilte inn PCBACKUP på "optimalisering av lagringsplass" (i motsetning til "hurtigst mulig") og PC Tools spesielle formateringsteknikk. Disken fikk plass på 44 disketter. Det er vesentlig færre enn hva jeg måtte bruke med versjon 4.24. Ett stikk til PCBACKUP 6.0!

Årsaken til at jeg ville oppgradere var at den gamle versjonen til tider hadde vanskeligheter med å samarbeide med diskettstasjonen på T5100. Når det skjedde, måtte jeg boote opp og starte på ny. Jeg har hatt lignende problemer med versjon 6, om enn ikke så ofte.

Sikkerhetskopiene

Mens jeg testet programmene til denne artikkelen, skjedde det selvfølgelig. Jeg glemte i farta at jeg havnet i D:\SYSTEM når jeg gikk ut av klokkeprogrammet (se under). Kommandoen "DEL *.*" for å slette programmet jeg nettopp hadde testet, fjernet i stedet alle mine sentrale systemfiler.

Til all lykke hadde jeg sikkerhetskopiert av disken syv dager tidligere. Tiden var inne til å teste programmets Restore-egenskap. Fremgangsmåten var stort sett rett frem. Etter noen minutter hadde jeg alle de slettede filene på plass igjen. En takk til PC-Tools DeLuxe!

Disposisjons-behandler

KAMAS (i KAMAS24.EXE, 116KB) er en såkalt "outline processor". Det kan brukes som et hjelpemiddel for å bygge opp en god rapport eller artikkel.

Du har nok bakgrunnsstoff. Det ligger kanskje flere megabyte med tekst på harddisken. Det skal "kokes ned" til en lesbar rapport på noen sider.

Å ha mye bakgrunnsstoff er et luksusproblem, men ikke mindre vanskelig av den grunn. Problemet består i å planlegge rapporten, organisere tankene og hente frem relevant informasjon for bruk. Data skal klassifiseres. Ideer skal analyseres.

KAMA lar deg binde sammen tankene dine i en struktur, som det likevel er enkelt å endre på. Du kan gi et stykke tekst et navn og flytte det rundt basert på dets forhold til andre tekststykker.

Programmet gir en oversikt over tekstens innebygde struktur og lar deg bearbeide den uten at det går ut over de underliggende sammenhengene i teksten.

I praksis arbeider du med en File Manager og en Outline Editor. Med File Manager-modulen lager du nye disposisjoner og fjerner eksisterende. I Outline Editor-modulen redigerer du strukturen og tekstinnholdet i de enkelte disposisjonene. Du kan bl.a. hente inn tekstbiter, flytte, kopiere, slette, vise, formatere, søke og skrive ut og lagre dem.

KAMAS kan arbeide med disposisjonsfiler på opptil 8 megabytes. Likevel stjeler ikke programmet mer enn 200 KB av PCens hukommelse. Du kan administrere og organisere opptil 300 filer. Hvor mange nivåer du splitter opp informasjonen din i er kun begrenset av maksimal filstørrelse (8 megabyte).

Programmet er utviklet av KAMASOFT, P.O. Box 5549, Aloha, OR 97007, USA. Registrering koster US$35 pluss US$15 til porto. Det gir deg siste versjon av programmet og en omfattende brukerhåndbok.

Endring av tekst

Min favoritt for masseendringer av innholdet i tekstlinjer ligger i filen BCHANG11.COM. Programmet CHANGE (i filen CHANG102.COM, 36KB, bidragsønske US$15.00) har imidlertid noen egenskaper, som gjør det interessant i enkelte tilfeller. Disse er:

  • Du kan endre innholdet i flere filer samtidig (kryss fingrene og håp at det går bra. De opprinnelige filene blir døpt om en fil med samme fornavn og etternavn BAK).
  • Du kan endre flere tekststrenger samtidig i en smell, kun begrenset av hvor mye du får plass til på DOS kommandolinje.

Forøvrig har det samme egenskapene - om enn i en annen utførelse - som BCHANGE.

Ingen av dem kan forresten slette tekst ut fra en jokerbenevnelse. Akkurat nå ønsker jeg f.eks. å slette alt på hver linje i en tekstfil fra og med stringen ".BITNET" og ut til høyre marg. (Jeg bruker kommunikasjonsprogrammet ProYam til jobben, hvilket er litt tungvindt...)

Nydelig klokke

Skjermklokke-favoritten er nå "Universal Version of Geographic Clock Program" (i GEOCLK42.EXE, 149KB). Ved å sende en sjekk på US$35 til Joseph Ahlgren, 2218 N Tuckahoe St., Arlington, VA 22205-1946, USA) får du en registrert versjon med flere egenskaper.

Versjonen som ligger på SHS er for EGA, VGA, og 800x600 skjermer. Ahlgren distribuerer også en versjon for CGA, Hercules, MCGA, ATT400 og PC3270.

På min VGA fargeskjerm bringer programmet opp et nydelig verdenskart i farger med høy oppløsning. Solfeltet - dvs. den delen av jorden hvor det er dag - flytter seg etter som tiden går.

Mine spesialinnstillinger i GECONFIG.DAT (for den som ønsker å prøve) er: PCZONE +1 (en time før GMT), VGA, SHOWDAY SØN MAN TIR ONS TOR FRE LØR, NOSEC, YEAR4, TIME, SHOWMONTH. Min registreringssjekk er avsendt.

Diverse på tampen

I MELODI12.EXE (114KB) ligger et norskutviklet program for noteskrivning. Forfatteren, Niels Eskild Johansen (Postboks 5611, 9022 Krokelvdalen) ønsker et bidrag på 300 kroner.

Programmet ble skrevet for bruk i undervisning i hørelære og notelesing og kan skrive notene ut på Star, Epson og IBM-skrivere.

Mens vi er inne på undervisning. Filen VIDEOCEM.EXE (115KB) inneholder et kjemiprogram for 8. og 9. klasse. Teksten er engelsk.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.