Saltrød Horror Show nr. 51

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 1/2-1991, side 67.


Hukommelsesadministrasjon

VRAM/386 konverterer extended hukommelse på 80386 og 80486-baserte personlige datamaskiner til expanded hukommelse 4.0 (eller 3.2). Det er en konkurrent til QEMM og 386MAX. Maskinen må ha MS-DOS 3.0 eller høyere og minimum 256 KB extended hukommelse.

Programmet ligger i filen VRAM386.COM (64 KB). Registrering koster US$ 39 inklusive porto. Som takk får du siste versjon samt en komplett brukerhåndbok fra Biologic, POB 1267, Manassas VA 22110, USA.

VRAM/386 tilbyr bedre utnyttelse av extended hukommelse (dvs. hukommelse over 1 megabyte) og high memory (hukommelse mellom 640KB og 1024KB) ved å konvertere den til opptil 32 megabytes med EMS 4.0 expanded hukommelse.

Formålet kan være bedre bruk av programmer som bruker EMS versjon 4.0 uten kjøp av ekstra hukommelse til maskinen. VRAM386 kan være nyttig for brukere av programmer som Microsoft Windows (versjon 3.0 kun i Real Mode), Lotus 1-2-3 (ver. 2.2 og 3.0), , dBase IV, Symphony, Quattro, Excel og Paradox 3.

Testerfaringer

Installasjon er relativt enkel, med mindre du har oppsett og ønsker som meg med min testmaskin, Toshiba 5100. Denne PCen har 2 megabyte RAM, DOS 3.0 og diskstasjonene C, E, F og G. En del av expanded RAM var satt opp som RAM-disk (med navnet D:).

VRAM386 innstalleres med kommandolinjen

device=vram386.sys

i CONFIG.SYS. Kommandoen må stå ETTER driverne som kontrollerer harddisken og FØR drivere som bruker expanded eller extended hukommelse. Dette ga problemer.

Min RAM-disk ble laget av DOS-programmet VDISK og forutsetter at det er adgang til Expanded eller Extended hukommelse. Det skjer med følgende kommandolinje i CONFIG.SYS:

device=c:\dos\vdisk.sys 800 512 128 /a

At VRAM386 lar brukeren reservere en del av extended RAM til f.eks. VDISK.SYS, hjelper lite. Kommandolinjen MÅ uansett legges inn etter DEVICE=VRAM386.SYS, og dette må i sin tur legges inn etter oppsettet av diskstasjonene. Og dermed blir harddiskene automatisk kalt C, D, E og F, mens RAM-disken får navnet G.

Nåvel. Tre timer senere var alle batchfiler, CED synonymer og ProYam kommandofiler endret og harddisken satt opp med diskene C, D, E, F og RAM-disken G. Jeg var klar til å begynne testingen.

Først måtte maskinens ekstrahukommelse defineres som extended (med Toshiba-programmet TEST3). Ved alle andre innstillinger gikk PCen i vranglås.

Deretter begynte testingen. Konklusjon: Det stort sett greitt å bruke VRAM386, selv om jeg ble plaget av nok småtterier til ikke å ville bruke programmet permanent.

Kjørehastigheten gikk ned. Testprogrammet Landmark (I filen QFRESH.COM. Jfr. nr. 11/88 s. 134.) viser normalt 22.4 MHz. Etter installasjon av VRAM386 sank det til 21.4 MHZ.

Disktest-programmet CORETEST (i CORET292.COM, jfr. nr. 12/89 s. 108) ga følgende utslag (med alle residente programmer i drift):

             Før installasjon    Etter Installasjon
             ----------------    ------------------ 
  Dataoverføringsrate   6255 KB/sekund     6023 KB/sekund 
  Gj.sn. søketid     23.5 ms         21.2 ms 
  Spor-til-Spor          ingen endring 
  Ytelsesindeks      39.57          38.443 

Skjermen brukte vesentlig lengre tid å skrive ut informasjon. Et søk med LOOKFOR gjennom 4.4 MB med tekstfiler (søkeord "tull") gikk 10 prosent senere etter installasjon. Det var de siste to momentene som gjorde utslaget i mitt tilfelle.

CONFIG20.COM, som jeg bruker for å velge mellom forskjellige versjoner av AUTOEXEC.BAT og CONFIG.SYS, greidde ikke lengre å foreta varmstart av maskinen.

Jeg har mistanke om inkompatibilitet med programmet FAKEY, som jeg bruker mye.

Når jeg gikk ut av kommunikasjonsprogrammet ProYam med HOTDOS (i filen HOTDOS.COM) i skall til DOS, fikk jeg til tider uforklarlige melding av typen:

   No paper error writing device PRN
   Abort, Retry, Ignore? 

Problemene over kan ha sammenheng med hvordan de forskjellige andre programmene er installert på maskinen. Og for den saks skyld kan det tenkes at mindre justeringer er alt som skal til for å løse dem.

I all rettferdighet skal det også tilstås at jeg ikke har testet ut andre BUFFERS= verdier i CONFIG.SYS. Ei heller har jeg prøvet andre programmer for hurtigere skjermprogrammer enn det som allerede lå i maskinen (QUICKCRT, jfr. nr. 12/88 s. 118).

Hukommelsesprogrammet HRAM

HRAM, som ligger i VRAM386.COM, krever spesiell omtale. Det kan brukes isolert fra VRAM386 på 8088, 8086, 80286, 80386 og 80486-maskiner med 256 KB EMS 4.0 expanded hukommelse eller mer.

Programmet kan ikke bruke EMS 3.2, som jeg har på Olivetti M24 og Toshiba 5100 (på sistnevnte defineres alt som extended RAM og konverteres med VRAM386 til EMS 4.0). Det er dessuten kresen mot EMS 4.0 løsninger som ikke er helt kompatible med standarden.

HRAM konverterer EMS 4.0 hukommelse (eller Chips & Technologies Shadow RAM) om til high DOS RAM. Resultatet blir at du kan få opptil 944 KB DOS hukommelse. Avhengig av maskinens konfigurasjon kan denne ekstraressursen gi deg opptil 96 KB ekstra i low DOS (for kjøring av vanlige programmer) og opptil 208 KB i high DOS for bruk av residente programmer og utstyrsdrivere (f.eks. nettverksdrivere).

80386/80486-brukere kan kjøre HRAM og VRAM386 i kombinasjon for full styring av hukommelsesressursen. Programmet er kompatibelt med Windows 3.0 og Quarterdeck DESQview.

Test av HRAM

Før installasjon må hukommelsens status undersøkes. Det gjøres med programmet CHKMEM, som ga følgende rapport på Olivetti M290 80286 AT med VGA fargeskjerm og DOS 3.30:

 Biologic Chkmem, version 1.01
 copyright (c) Biologic 1990. all rights reserved. 
  655360 bytes conventional memory 
  262144 bytes extended memory 
     0 bytes xms memory 
  524288 bytes expanded memory 
   65536 bytes mappable memory above 640k 

Når CHKMEM rapporterer "mappable memory above 640K", betyr det at HRAM kan gjøre ressursen om til high DOS hukommelse. Da tallet kun er 65 KB, betyr det imidlertid at mitt Boca Research EMS-kort ikke er fullt kompatibelt med EMS versjon 4.0.

Jeg kan tvinge HRAM til å bruke ressursen, men det hindrer andre programmer (som min Lightning cache) i å bruke expanded hukommelse. Bruk av HRAM på M290 PC/AT var derfor utelukket.

På Toshiba 5100 med VRAM386.SYS (og parameteren /h) fikk jeg 163840 bytes mappable hukommelse over 640 KB. Av dette kunne jeg bruke 98KB til residente programmer.

Jeg tvang programmene HOTDOS (se 10/89, s. 98) og TSR29.COM-programmet WATCH (se 7/88, s. 68) opp i high DOS. Tilgjengelig kapasitet i low DOS økte dermed fra 380 KB til 461 KB. Slett ikke verst! Hadde det bare ikke vært for de andre problemene med VRAM386...

Merk: HRAM-programmet som tvinger utstyrsdrivere opp i high DOS lå ikke i distribusjonsfilen.

Batchfil editor

Filen BFE11.COM (15KB, registrering US$ 20) inneholder et program for enkle endringer i tekstfiler. Det kan kjøres både fra DOS kommandolinje og fra batchfiler.

Produsenten kaller det en "Batch Fil Editor". Særlig kraftig er det imidlertid ikke. Det kan bare:

 • slette linjer
 • føye til tekstlinjer
 • justere marger (TABulatorstopp)

Hva det ikke f.eks. kan, er å endre teksten i de angitte linjene. Dette må du bruke andre verktøy til.

Testeksempel

En av mine oppgaver er automatisk ajourføring pr. modem av bulletinmenyen på Saltrød Horror Show BBS.

Bulletin nr. 8 er spesielt for lesere av denne spalten. Der står det hva som er skjedd med de programmene (og filene) vi omtaler. Noen programmer kommer i nyere versjoner og navnet endres. Andre erstattes av bedre verktøy. Her er dato og sidenummer i bladet, slik at du kan finne tilbake til omtalen av det enkelte program.

Når det skjer en endring i bulletin nr. 8, skal bulletinens dato i bulletinmenyen endres. Helt konkret betyr det at linje nr. 7 skal ha dagens dato. Resten skal være uendret. Linje 6 og 7 i menyen ser omtrent slik ut:

 4. Common Problems Feb 11 89  8. To Datatid-readers:
                  about new file names  Dec 21 90 

Når bulletin nr. 8 endres den 23. desember, må menyen endres. Med BFE i samspill med kommunikasjonsprogrammet ProYam kan det gjøres gjøres slik:

1. Min Proyam kommandofil lager en korreksjonsfil for bruk av BFE og sender den pr. modem fra Toshiba 5100 til BBSen. Filen, som vi her kan kalle ENDRING, har følgende innhold:

 -6
 -7,7 
                  about new file names  Dec 21 90 

Forklaring: -6 betyr at BFE skal hoppe over de første seks linjene. De skal ikke endres. -7,7 betyr at linje 7 skal slettes. Så kommer den linjen som skal inn i tekstfilen. Siden det ikke er flere kommandoer i ENDRING, betyr det at resten skal være uendret.

2. Proyam gir så BFE følgende kommando:

BFE -o d:\rbbs\bulletin endring d:\rbbs\bulletin

Forklaring: -o betyr at filen D:\RBBS\BULLETIN skal overskrives. Filnavn nr. 1 er den opprinnelige filen. Så kommer filen ENDRING med korreksjonene og til slutt resultatsfilen. Programmet virker fint.

Grafisk titteprogram

I nr. 6/7-90 (s. 128) omtalte vi VGIF. Programmet er nå omdøpt til VPIC (i filen VPIC33.EXE, 87 KB) og har fått flere egenskaper:

 • I tillegg til de bildformatene vi nevnte sist, kan du nå se bilderfiler fra Macintosh, Targa (8 til 32) TGA filer, Deluxe Paint LBM (eller IFF) og ColorRIX/EGA Paint SCx filer.
 • Et nytt konfigurasjonsprogram lar deg skreddersy VPIC til din dataskjerm.
 • Det er lagt en animeringsfunksjon inn i slidespresentasjons-filen samt hastighetskontroll for animasjon.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.