Saltrød Horror Show nr. 52

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 3/1991, side 84.


Julehelgen ble kaotisk på Saltrød. Det begynte i all uskyldighet med en bønn om hjelp fra en venn som ville kjøpe datautstyr. Men så fant kona ut at hun måtte på verksted med bilen - og at hun gjerne kunne bli med i databutikken...

Noen dager senere ankom det nye datautstyret hennes: en Olivetti M290S AT med 1 MB hukommelse, 40 MB harddisk, VGA fargskjerm og en OkiLaser 400 laserskriver.

"Nå skal det bli andre boller", sa kona, og der forsvant jula for mitt vedkommende ...

Tanker om et datakjøp

"386?!?", spurte selgeren prøvende.

- Flott å ha, men unødvendig, mente jeg. Kona bruker data til tekstbehandling, regnskap og utskriving av adresser. Med tiden blir det også Desktop Publishing. En AT er tilstrekkelig (også for Ventura Publisher). Løsningen vil gi en vesentlig forbedring av hennes arbeidssituasjon til en rimelig kostnad.

- Hvilken AT?

- Det er stort sett det samme, mente jeg. ATer er som brød. En AT er en AT er en AT. Merkeforskjellene er marginale målt mot hennes anvendelser og bruksnytte.

Selgeren himlet med øynene. Hvilken uforstand! Vi fikk et langt foredrag om loddekvaliteten på moderkortet. Det var da kona valgte Olivettien.

Som "installatør" innrømmer jeg at maskinen er fin å arbeide med. Spesielt var jeg takknemlig for følgende:

 • Det var bare å åpne en "dør" i siden av kassen og dytte PC-kortene på plass, dvs. kort for mus og spillport (brukes av en scanner). Aldri har innsetting av PC-kort gått så hurtig.
 • Tidligere kunne AT-brukere kun bruke av ressursen mellom 640 KB og 1 MB til extended hukommelse. For å få expanded hukommelse, måtte de kjøpe et spesielt PC-kort med ekstra RAM.
 • M290S kom med et konfigurasjonsprogram og en driver som gjør at deler av hukommelsen mellom 640 KB og 1MB kan gjøres til expanded hukommelse! Dermed fikk kona en større disk cache (for hastighet). Deler av tasteprogrammet PCED kunne også fjernes fra de nedre hukommelsesgemakker for å gi henne bedre bevegelsesfrihet.

Installasjonen

Disken var formattert med DOS 3.3. Min første innskytelse var å se om det gikk å få mer saft ut av boksen. Først prøvde jeg QFRESH (i filen QFRESH.COM, se bl.a. nr. 11/89 s. 134). Det var imidlertid ingen hastighetsgevinst å hente.

Dernest interleave. Jeg hentet frem IAU (i filen IAU19.EXE, se bl.a. nr. 12/89 s. 108). Testen viste at interleave-faktoren allerede var optimal.

Alle viktige filer skulle overføres fra konas gamle Sanyo PC (8086-maskin med 5.25" diskettstasjon) til den nye maskinens 3.5" diskettstasjon. Det måtte bli pr. null-modem kabel. Og her oppsto et merkelig problem:

Overføring med ZCOPY (i filen ZCOPY.COM, se bl.a. 5/89), som brukes daglig mellom Toshiba 5100 og Olivetti M290 (uten S), virket ikke. Det gjorde imidlertid ZIP (i filen ZIP142.COM, se bl.a. 12/88 s. 38). Noen timer senere var alle filene på plass på den nye disken.

Resten av installasjonen gikk stort sett uten problemer.

Nytt liv for gammelt utstyr

Så satt vi der med ett fem år gammelt stykk Sanyo MBC 885 PC og en Epson FX-80 matriseskriver.

Skriveren fikk nytt liv som scanner. Printerhodet ble tatt av og et lite kamerahode montert på. (I sin tid innkjøpt fra Desktop Technology Corporation, tlf. 095-1-408-738-4001. Fax: 408-739-3109). Scannerprogramvare og Pizzaz ble også lagt inn. Etter litt prøving og feiling kunne så hennes logo tas inn i et Ventura Publisher dokument og skrives ut på Okien.

Sanyoen derimot er et gammelt treskeverk. En tid lurte jeg på om vi skulle gi den bort til en skole. Den har imidlertid fått nytt liv i forbindelse med sikkerhetskopiering av Saltrød Horror Show.

På den tiden ble dette gjort pr. kabel til Olivetti M290 (uten S) og derfra til diskett. Løsningen var imidlertid ikke god. Det tok for mye tid å rydde plass, når jeg ønsket å bruke Olivettien til større test- og PCfax-jobber (Octofax fra Semafor A/S).

Saltrød Horror Show har 40 MB diskplass. Sanyoen har en DOS 3.30-formattert 20 MB disk. På hylla sto oppslagstavlens MMS 40 MB disk fra 1984 (kun DOS 2.10!). Løsningen ble i korthet slik:

 • ZIP brukes for overføring til Sanyoen pr. null modem kabel, men kun av nye filer.
 • Overføringen skjer i to omganger. Første etappe skjer ved at Sanyoen og MMS-disken bootes opp pr. DOS 2.10 diskett med etterfølgende overføring.
 • Disketten tas ut og maskinen bootes opp med DOS 3.30 for overføring av resten.

Når jobben er gjort, slås maskinen av og blir stående inntil det er tid for ny sikkerhetskopiering.

Kamp om plassen

Mine harddisker er alltid fulle. Spesielt på Toshiba 5100, som har 100 megabyte, er dette et stadig tilbakevendende og tidkrevende problem. Hadde jeg bare hatt 500 megabyte, eller for den saks skyld "bare" 200 MB.

4 megabyte av disken brukes til oppbevaring av bruksanvisninger for de programmene jeg bruker. Det har vist seg å være nyttig. Det er tusen ganger hurtigere å finne frem i dokumentasjonen til f.eks. kommunikasjonsprogrammet ProYam med verktøy som LIST (i filen LIST75E.EXE) eller LOOKFOR (i filen LOOKFO38.COM, se bl.a. 5-1990 s. 65) enn å bla i en håndbok.

Noen av dokumentasjonsfilene er formattert med bred venstremarg. Slik at utskriften skal bli pen. På en harddisk tar imidlertid brede marger plass. De kan fjernes i et tekstprogram, eller som meg med hjelpeprogrammet RTRIM (i filen RTRIM4.EXE, 52KB, gratis).

RTRIM er laget for å redusere størrelsen på tekstfiler eller filer med kildekode. Det kan brukes for å føye til eller fjerne 1 - 9 blanke (spaces) i venstre marg. (Føye til f.eks. for å gi plass til ringpermhull eller rygger til rapportpermer). Det kan også

 • fjerne gjentatte blanke linjer til maksimalt to etter hverandre.
 • fjerne blanke, NULL-tegn etc. som er føyet usynlig til høyre endelse av hver tekstlinje (dette skjer f.eks. når du dumper resultater til fil fra LOOKFOR mens du søker).

Vakker utskrift

Før jul var jeg gjesteredaktør og bidragsyter for et internasjonalt online newsletter kalt "Netweaver", husorganet til the Electronic Networking Association. Det distribueres pr. modem over hele verden, bl.a. via online-tjenesten NewsNet i USA.

Slik tekst bør se fin ut, tenkte jeg. Det bør ha rett høyremarg. Hjelpeprogrammet RJ (i filen RJUST.COM, 11KB, gratis) ble løsningen.

RJ lager rett høyremarg ved å legge inn blanke linjer mellom ordene. Det beregner filens lengste linje (40 - 255 tegn) og justere deretter (opp til 15 prosent) kortere linjer. RJ kan legge inn en ekstra venstremarg (opptil 40 tegn) i teksten.

Programmet kan også brukes før utskrift på en vanlig skriver.

Tidsstyring av PCen

Min AUTOEXEC.BAT er lang som et vondt år, sier kona. I tillegg til å lese forskjellige residente programmer inn i hukommelsen, foretar den kontroller av

 • diskene (med CHKDSK),
 • om tiden er inne for sikkerhetskopiering,
 • om COMMAND.COM er frisk og brukbar (eller ødelagt av dumme programmer eller virus),
 • lager PC Tools deLuxe MIRROR-bilder av harddiskens innhold,
 • starter opp kommunikasjonsprogrammet for direkte oppkall til Saltrød Horror Show BBS.

Når jeg starter opp maskinen om morgenen, er dette viktig. Må jeg boote opp senere på dagen, har det imidlertid mindre interesse.

Programmet BATTIME (i filen TSRBOOT.EXE, 8KB) kan brukes i AUTOEXEC.BAT for å teste om det er før eller etter lunch. Er det etter lunch kan jeg la AUTOEXEC.BAT hoppe over kontrolloppgavene.

BATTIME kan teste på time, minutt og sekund og klargjøre resultatet for bruk med DOS IF ERRORLEVEL-kommandoer.

Det residente programmet TSRBoot (også i TSRBOOT.EXE) lar deg boote maskinen på et gitt tidspunkt, f.eks. kl. 04:30:00 hver dag, uansett hva maskinen måtte gjøre på det tidspunktet. Det kan f.eks. brukes til daglig kontroll av virussmitte av maskiner i et lokalnett eller andre vedlikeholdsoppgaver.

Send US$ 25 til TSRBOOT REGISTRATION - Horizons Consulting, Springfield, MO 65803, USA.

En offentlig "hemmelighet"

I januar var jeg på reise fra Oslo til Arendal med Sørlandsbanen. Da jeg passerte Kongsberg var det ikke mer lesestoff igjen.

"Hvorfor er det ikke strømkontakter i kupeene?", klaget jeg til konduktøren og og pekte megetsigende på Toshiba 5100 på hylla.

"Kom her", var svaret. I konferansekupeen på 1. klasse var det to kontakter og store, utfoldbare skriveplater foran hver plass. Snart var maskinen i gang. (Ta med skjøteledning for sikkerhets skyld. Husk at ikke alle togene er satt opp med 1. klasse).

Før jeg skrudde på strømmen, tenkte jeg meg om to ganger. Det gikk tross alt i full fart gjennom vinterlandskapet. PCen hadde langt fra et stabilt underlag. Hva om ristingen i toget skulle ødelegge harddisken?

Blinkingen i lysene bekymret mindre. Mens korte strømbrudd på kontoret får de andre maskinene til å boote opp på ny, fortsetter Toshibaen normalt som om ingenting hadde hendt.

Det ble to timers arbeide uten problemer. PCen er tydeligvis konstruert for slike forhold. Jeg fikk lest en masse og skrevet en haug med elektroniske brev.

Skatten

Jan Hauge i Oslo kommer med årets gave: skatteberegningsprogrammet i filen SKATTBER.EXE (254KB, gratis!) med skattetabeller for 1989/1990 og foreløpig tabell for 1991. Anbefales.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.