Saltrød Horror Show nr. 53

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 4/1991, side 84.


Problemer med harddisken

I over en måned hadde jeg uforklarlige problemer med Toshiba 5100. Den 100 Megabyte store harddisken oppførte seg merkelig. Hver gang jeg f.eks. brukte LOOKFOR eller FGREP på store filer, var det stor sjanse for at det stoppet opp og at diskens røde leselys sto på konstant. Noe var galt!

Jeg søkte, bladde i dokumentasjon og konsulterte eksperter på Connors harddisker. Ingen skjønte noe. "Formater om disken" sa de. Mens jeg lot tanken synke, gikk tiden.

En tilfeldighet løste problemet. Jeg testet et program, som crashet. Toshibaen klaget over problemer med oppsettet i CMOS RAM og tvang meg inn i konfigurasjonsprogrammet. Ved spørsmålet om maskinens bruk av hukommelse måtte jeg bestemme om jeg ønsket å bruke 128 KB til "fast ROM" eller ei. Jeg svarte "Yes" - og dermed ble harddisken frisk igjen!

Plutselig husket jeg. En måneds tid tidligere hadde jeg hatt et annet crash. Det var nå lett å se av oppsettet i CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT at jeg hadde svar nei på spørsmålet om "fast ROM".

Det er kanskje tvilsomt om du kommer i samme situasjon. Du kan imidlertid lett oppleve symptomer som dem jeg fikk etter et forsøk på å løse problemet. Når jeg brukte CHKDSK, sa maskinen "This is probably a non-DOS disk. Do you want to continue (Y/N)?"

Uffda, som norskamerikanerne sier. Og problemet var der fremdeles da harddisken ble frisk igjen.

Det var da jeg grep PCTools Deluxe programmet DISKFIX (versjon 6). Det rapporterte:

  • The identification information for this media is incorrect!
  • There is corrupted information in the directory tree structure!
  • Do you want to correct this problem now?

Jeg tastet Yes, og dermed ble problemet løst. PCTools er etter min smak uforholdsmessig komplisert å bruke, men jeg må sannelig si det er nyttig. Anbefales!

Oppspriting av T5100

En dag holdt jeg ikke lenger. Annonsene om superbillig utvidelse av hukommelsen for Toshiba-maskiner gikk hjem. En forespørsel ble fakset over til TENEX COMPUTER EXPRESS i USA (095-1-219-259-0300). Tilbud på 2 MB RAM kom i løpet av et par dager. US$ 179 pluss US$5 til frakt, forsikring via UPS Mail.

I går kom pakken. Egentlig kom den noen timer for sent. Noen timer tidligere måtte jeg nemlig åpne maskinen. Støv, cigar-aske og hår hadde satt PilNed-tasten ut av funksjon.

Jeg har lang erfaring med slikt fra da jeg hang over Olivetti M24 hele dagen. Først vippet jeg forsiktig tastekappen opp med et skruhjern og fjernet en høystakk. Fremdeles ingen reaksjon fra PilNed.

Dernest åpnet jeg chassiset, tok ut tastaturplaten, fjernet noen tastekapper rundt problemområdet og fjernet mer støv og et par små, nesten usynlige hår. Jeg skrudde maskinen sammen igjen og nå virket PilNed-tasten som den skulle.

Så kom hukommelseskortet. Smertefri installasjon. PCens oppsett ble endret med noen tastetrykk og Toshibaen rapporterte 4 MB EMS hukommelse (inklusive 128 KB "fast ROM"!).

Mer RAM, hva nå?

Jeg hadde kjøpt mer hukommelse for å få plass til en større disk cache. Jeg er storbruker av søkeprogrammene LOOKFOR (se forrige nummer) og FGREP171.EXE (se bl.a. nr. 11/90 s. 112). En større cache skulle gi hurtigere søkeresultater.

Det jeg ikke hadde regnet med, var at større cacher ga redusert kapasitet i nedre del av DOS RAM for kjøring av programmer. Ved å øke fra 900KB til 1.8 MB mistet jeg 35 KB. Dette var skjebnesvangert bl.a. for mitt elektronisk post system. Noe måtte gjøres.

Tidligere hadde jeg sett at små endringer i cachestørrelse får konsekvenser for tilgjengelig nedre DOS hukommelse. Første trinn var derfor å finne optimal cachestørrelse ut fra et RAM-bruks synspunkt:

  1. Maskinen ble startet opp uten cache.
  2. Et merke i hukommelsen ble laget med MARK.COM (i TSR29.COM, se bl.a. nr 3/1989, s. 92).
  3. Jeg laget en cache på 1799 KB og brukte MAPMEM (i TSR29.COM) for å se hvor mye plass den tok i lav DOS.
  4. Cachen ble fjernet ved hjelp av programmet RELEASE.EXE (også i TSR29.COM), et nytt merke ble satt, en ny cache på 1798 KB ble laget, osv.

Slik fortsatte jeg så lenge det ga meg mere plass i lav DOS. Det optimale ble en cache på 1784 KB. Det stjal 10672 bytes mindre av lav DOS enn når cachen var på 1.8 MB (jeg bruker Lightning versjon 4.20.).

Fremdeles hadde jeg imidlertid 25 KB mindre DOS RAM til rådighet enn før. Uakseptabelt. Jeg analyserte RAM med MAPMEM for å se om noen hukommelsesresiderte programmer kunne fjernes. En av de store "synderne" var HOTDOS. Det er en gammel favoritt som lar meg gå ut i et skall til DOS fra en hvilken som helst applikasjon. Jeg begynte å lete etter alternativer.

Ut i DOS

Jeg er avhengig av å kunne gå hurtig og enkelt ut i DOS skall. Mens jeg skrev teksten over, har jeg antakelig gjort det ca. 20 ganger, bl.a. for å sjekke detaljer til artikkelen.

Eksempler: Når skrev jeg om hjelpeprogrammene TSR og FGREP sist? Hva heter siste versjon av TSR? Hva er fax-nummeret til TENEX? osv. Å skrive slike artikler er et puslespill. Og når anvendelsen er elektronisk post må jeg stadig ut i DOS for å søke i arkiver over inn- og utgående post.

HOTDOS er fin. Med en "partisjon" på 80 KB tar den imidlertid 93488 bytes av lav DOS. På CompuServe fant jeg et program som gjør noe lignende til en kostnad av bare 1968 bytes av lav DOS. Det ligger i filen TST1-11.COM (21 KB, bidragsønske US$10).

TST lagrer "forgrunnsprogrammet". Det lønner seg derfor å kjøre det fra en RAM-disk eller å ha LIM hukommelse tilgjengelig. Bruker du et hjelpeprogram for innlasting av programmer i high RAM (som 386MAX), kan TST fjernes fullstendig fra lav DOS.

TST lar deg kjøre programmer eller gå ut i et DOS skall mens du er inne i andre anvendelser. Du trykker ALT-punktum (eller F12) og er ute i DOS. Trykk EXIT for å komme tilbake til applikasjonen.

TST fungerer normalt fint. Noen ganger fungerer det ikke, når jeg er inne i kommunikasjonsprogrammet ProYam. Det har antakelig sammenheng med at ProYam tillater koding av "Alt-punktum". Maskinen går ikke i stå. Jeg kommer bare ikke ut i DOS hver gang jeg prøver.

TST er laget for å kunne brukes med applikasjoner som bruker grafikk, mus og koprossessor. Når jeg kjører Ventura Publisher, kommer jeg nok ut i et DOS skall. Problemet er bare at når jeg taster EXIT for å komme inn i Ventura igjen, blir skjermen ulesbar. Vet du en løsning, så gi beskjed.

En liten kuriositet: Når du er ute i et DOS skall virker ikke kommandoen "DEL *.*" (dvs. slett alle filer i katalogen). Det går i hvertfall ikke på min maskin. Avgrenset sletting, som f.eks. med kommandoen "DEL F*.*", går imidlertid som en drøm. Kanskje den som har skrevet programmet har visse erfaringer...

Kjøring av programmer

Når du trykker tastekombinasjonen ALT-komma (eller F11), ber TST deg om et programnavn og evt. kommandolinjeparametre. Du kan også be TST forutsette et gitt program, f.eks. en editor eller et tekstprogram.

HOTDOS er nå kastet ut. Jeg bruker nå TST til daglig med denne kommandolinjen:

TST /m450 /pg:dato.exe /q

"/m450" gir meg et DOS skall på 450 KB. Jeg bruker EMS 3.2 til jobben. 450KB er f.eks. tilstrekkelig for å kunne kjøre programmer som ProYam og AsEasyAs (med en liten regnearkmodell) i skallet.

"/pg:dato.exe" kjører programmet DATO.EXE fra RAM-disken G:, når jeg taster ALT-komma. Det gir kalenderen for inneværende måned lest inn i mitt tekstprogram, "/q" medfører at jeg etter kjøring av DATO.EXE kommer tilbake til forgrunnsanvendelsen uten pause.

"/pg:dato.exe" krever imidlertid ytterligere forklaring.

Pop-up kalender

Jeg bruker programmet i filen BIGCAL.COM (se nr. 2/90 s. 84) til å lage planleggingskalendre for året. En for hver måned. Kalenderen for mars 1991 ligger i tekstfilen CAL-1991.FEB.

Jeg ønsker å kunne slå kalenderen for inneværende måned opp på skjermen når som helst. Det første problemet var å få månedsnavnet inn i en variabel i en batch-fil.

Programmet IFF (i filen IFF508A.COM, se nr. 6/7-90 s. 128) greidde jobben. Her er et utsnitt av batchfilen DATO.BAT. "G:ED" påkaller tekstprogrammet. (Av plasshensyn har jeg kun tatt med desember og november. Merk at månedsnumrene må behandles i synkende rekkefølge!):

IFF dm
if errorlevel 12 goto 12
if errorlevel 11 goto 11
rem Her inntas test på de andre månedene
:12
G:ED c:\avtaler\cal-1991.dec
goto slutt
:11
G:ED c:\avtaler\cal-1991.nov
goto slutt
rem Her inntas kommandoer for de andre månedene
:slutt

Batchfilen virker upåklagelig. I februar viser den CAL-1991.FEB, i mars CAL-1991.MAR, osv.

Problem er at TST nekter å kjøre BAT-filer. Programmer må ha filnavnendelsen EXE eller COM. Løsningen var å gjøre DATO.BAT om til et program. Hjelpemidlet var BATMAN21.EXE (82KB, gratis, laget av Thor Ivar Ekle i Oslo). Jeg tastet

BATMAN DATO.BAT

og et sekund senere hadde jeg DATO.EXE på 17 KB. Det hadde TST ingen problemer med.

Nå har jeg følgende løsning. Om jeg akkurat NÅ taster ALT-komma, leses kalenderen for inneværende måned inn i tekstprogrammet. Da jeg gikk ut av kalenderen, fullførte jeg dette avsnittet. Fin løsning!

Spooler på tampen

Mens vi er inne på bruk av hukommelsesressurser: skriverspooleren i filen DMP200.COM (44KB) kan mellomlagre utskrifter i extended eller expanded hukommelse.

Som vanlig kan de omtalte filene lastes ned fra Saltrød Horror Show på tlf. 041-31378 og fra andre BBSer i inn og utland.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.