Saltrød Horror Show nr. 54

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/1991, side 106.


I mars gikk turen til Oslo for å holde foredrag. Kveldstoget inn med veska full av uleste papirer. Sørlandsekspressen tilbake neste kveld med PCen koplet til stikkontakten i konferansevogna på 1. klasse.

Denne gangen ble det imidlertid vanskeligheter. En ivrig Kristiansander med bærbar Zenith og batterieliminator konkurrerte om plassen. Han tapte og havnet i handicapp-kupeen, som var tom på denne turen ...

Det er neppe siste gang jeg kommer i kamp om strømmen på toget, og spesielt nå som hemmeligheten er offentlig. Men hvorfor skal det måtte være slik?

Mitt gratisråd til NSB er derfor: Døp 1. klasse om til "NSB Business Class". La NSBs elektrikere legge opp to jordete kontakter ved hver sitteplass, slik at vi kan kople til laptop, skriver eller hva det kan være.

Installasjonen burde være omtrent gratis. Den etterfølgende PR-kampanjen vil antakelig koste mer. Resultatet bør blir flere kunder i vognene.

Ny LHARC

Komprimering av filer er viktig i min datahverdag. Dette gjelder spesielt når jeg har plassproblemer på harddisken og må overføre data til disketter.

Lenge har LHARC, skrevet av den japanske programmereren Haruyasu Yoshizaki, vært favoritten. Den siste versjonen (i filen LHA211.EXE, 43KB, gratis) komprimerer bedre enn både PKZIP og LH113C, og spesielt større filer. Det er god nok grunn for meg. At det går senere enn med PKZIP bekymrer mindre. Med en rask maskin betyr det lite.

Test: Tekstfilen DOC er på 739820 bytes. Den ble gjort om til en selvopppakkende fil. Jobben ca. 72 sekunder på Toshiba 5100 med LH113C. Filen DOC.EXE ble på 277428 bytes. Med LHA211 tok jobben ca. 58 sekunder. DOC.EXE ble på 250285 bytes. Programmet gjorde jobben ca. 20 prosent hurtigere og komprimerte ca. 10 prosent bedre.

En enkel batch-fil

Denne versjonen av LHA kan gi en feilkode (ERRORLEVEL) om det ikke finner den (de) filene du ber om å få komprimert. Denne koden kan du teste på i en batchfil. I figur 1 under ser du den batchfilen jeg bruker når jeg lager selv-utpakkende komprimerte filer. (Noen kommentarer er lagt inn med REM for klarhetens skyld.)

Batchfilen heter EXE.BAT. Den startes typisk slik:

exe arkiv c:\div\hemmelig.brv

Resultatet blir den komprimerte filen ARKIV.EXE.

Er programmet autentisk, da?

Noen er kanskje redd for å få en versjon av programmet, som er tuklet med av ondsinnede. Slik kan du gå frem for å sikre deg om at programmet er trygt å kjøre:

 1. Last ned LHA211.EXE.
 2. Sjekk at distribusjonsfilen ikke er smittet av virus. Min favoritt er McAffes virus scanner. Jeg bruker for tiden SCANV74B.COM (57KB, US$25).
 3. Pakk opp LHA211.EXE ved å taste inn LHA211 og trykke ENTER.
 4. Kontroller LHA.EXE med McAffes virus scanner.
 5. Kontroller at LHA.EXE er originalen fra Haruyasu Yoshizaki. Det gjøres ved kommandoen:
     LHA t LHA211.EXE 

Testen skal gi følgende melding:

"This file seems to be ORIGINAL distributed from H.Yoshi."

Du kan nå være rimelig sikker på at programmet er trygt å bruke.

Kryptering

Ragnar Aas på Langevåg har skrevet et krypteringsprogram han kaller Total-Crypt (i filen TC.EXE, 11KB, bidragsønske US$5.00). Hurtig og enkelt.

Ønsker du å kryptere brevet HEMMELIG.BRV (i katalogen POST på C-stasjonen), velger du først en krypteringskode. Den kan bestå av en hvilken som helst kombinasjon av tegn i området 33 til 243 i ASCII-tabellen og må maksimalt være 64 tegn lang. La oss anta at du velger koden "tu*&lle%%%bokk". Filen krypteres med kommandoen:

TC C:\POST\HEMMELIG.BRV tu*&lle%%%bokk C

Teksten i filen HEMMELIG.BRV er nå ulesbar.

Glemmer du å skrive ned koden og deretter glemmer den, er det antakelig ingen som kan hjelpe med å få teksten tilbake igjen. Tast TC uten parametre for å få en kort hjelpeskjerm. Mere dokumentasjon er det ikke.

Tanker om optimalisering

Du har sikkert registrert at jeg er en tung bruker av verktøy for søking etter data på harddisken. Her noen anvendelser:

 • Søking etter personers elektroniske adresser i ett av mine utgående postarkiver (2.7 MB med vanlig ascii-tekst).
 • Søking etter forskjellige typer informasjon i en diskkatalog med datanyheter når jeg skriver artikler (vanlig tekst).
 • Søking etter forskjellige typer informasjon i flere kataloger (over 5 MB med tekst) som koordinator av et globale prosjekt for kommunikasjon mellom barn (KIDS-91).

Favorittverktøyene ligger i filene LOOKFO38.COM, FGREP171.EXE, LIST75.EXE og FF208A.COM. De har ofte vært omtalt før i denne spalten.

Når jeg tester programmer som endrer på maskinens yteevne, pleier jeg å måle effektiviteten i antall sekunder ved praktiske søk mot egne data. Normalt gjøres det med alle residente verktøy inne i hukommelsen. Det er tross alt denne situasjonen jeg ønsker å optimalisere.

Prøver du å optimalisere mot andre programmer, er det ikke sikkert mine konklusjoner gjelder deg. Det er mange faktorer som spiller inn på hastighet i tillegg til din PCs innebygde egenskaper:

 • Skjermens fremvisningshastighet kan ha dramatisk effekt på enkelte programmer (jeg bruker QUICKCRT.COM),
 • Maskinens beregningshastighet (jeg bruker QFRESH.COM),
 • Lese/skrivehastighet ved bruk av harddisk og disketter (jeg bruker cacheprogrammet Lightning med BUFFER-innstillinger i CONFIG.SYS optimalisert ved THRASHER.COM)
 • Tastaturhastighet (jeg bruker KBFIX3.COM),
 • Veksle-mellom-programmer hastighet (jeg bruker bl.a. TST1-11.COM og JOT-IT3.COM).

Mine konklusjoner kan derfor aldri bli noe annet enn indikasjoner. Dine tester i ditt miljø må være det avgjørende.

Cache-program

HyperDisk er et interessant tilbud (i filen HYDK411.EXE, 199KB, bidragsønske US$43). Pakken inneholder cacheprogrammer for forskjellige maskintyper.

HyperDisk har spesialprogrammer for konvensjonell, extended og expanded hukommelse for PCer, PC/XTer, 80286, 80386 og 80486-baserte maskiner, evt. med bruk av Shadow RAM for å kunne fjerne programmet fullstendig fra konvensjonell RAM.

Jeg testet programmene HYPERDKE.EXE (for expanded hukommelse) og HYPERDKC.EXE (for konvensjonell hukommelse) på Toshiba 5100, med vekten på det første. Resultatene ble sammenlignet med Lightning versjon 4.2, som jeg for tiden bruker på denne maskinen.

HYPERDKE startet opp uten parametre ga en cache på 2.5 MB, som var all tilgjengelig EMS 3.2 hukommelse på maskinen. Programmet brukte 25536 bytes av konvensjonell RAM. Et søk gjennom en fil på 740KB med FGREP tok 9.17 sekunder. Etterfølgende søk i samme fil ble gjort unna på 1.93 sekunder og uten blaff i harddiskens leselampe.

Min versjon av Lightning kan maksimalt settes opp med en 1.8 MB cache. Med en 1784 KB cache tar programmet 67 KB av konvensjonell RAM. To søk i samme fil ble klokket inn på henholdsvis: 8.29 og 2.14 sekunder.

Noen konklusjoner:

 • HyperDisk er det raskeste shareware cacheprogrammet jeg hittil har funnet for min type anvendelser. Når jeg fortsatt holder meg til kommersielle Lightning, er det fordi programmet er ganske likeverdig i mitt tilfelle. Noen ganger bedre, andre ganger dårligere.
 • For å få fullt utbytte av HyperDisk ved søk i mine store databaser burde jeg hatt minst 8 MB RAM i maskinen. I dag kan jeg bare avse 1.8 MB av mine 4 MB (som er det maksimale på T5100).
 • Med en cache på 2.5 MB oppnås liten gevinst ved søking i tekstemengder på over ca. 1.5 MB. Testene indikerte at jo større cache, jo mere av EMS brukes til administrasjon.

Et søk i en tekstmengde på 2.4 MB med cache 2.5MB ga ingen tidsforbedring. To søk i en tekstmengde på 2.6 MB ble klokket inn på henholdsvis 16.38 og 15.33 sekunder.

Morse

Et problem for dem som ønsker å begynne med amatørradio, er å lære morsealfabetet. En plass å starte er treningsprogrammet "Super Morse" (i filen SM316.EXE, 101KB, bidragsønske US$15). Alt er på engelsk.

Er du allerede i gang, kan de være interessert i programmet "Micro MORSE" (i filen MMORSE.COM, 30KB, bidragsønske 250 SEK). Det kan brukes for å sende morse (CW) via amatørradio og er laget av svensken Niklas Gunhamn i Micro Deal, Box 11, 36060 Vissefjaerda, Sverige.

Diverse på tampen

Stadig flere bruker 9600 bits/s modem. For dem er nedlastningen av eventyrspillet HUGECAVE (i filen HUGECAVE.EXE, 358KB, US$ 15) problemløst. Det går på litt over fem minutter med ZMODEM. Med 2400 bit/s modem tar det nesten halvtimen.

Forfatterne hevder at HUGECAVE er verdens største tekstbaserte eventyrspill. Du kan rote omkring i dets huler og skoger til sommerferien er borte. Laget av Softworks, 4306 Via Moraga, Mission San Jose, California 94539, USA.


Figur 1

echo off
if x%1==x goto hjelp
REM Taster jeg EXE og ikke noe mer, blir variablen %1 tom.
REM Betingelsen X=X blir sann og jeg får LHAs hjelpeskjerm.
lha a c:\lzh\%1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
REM Den nye komprimerte filen lagres i C:\LZH. Alt pakkearbeidet
REM foregår der.
if errorlevel 2 goto ingenfil
REM LHA setter koden 2 hvis filen vi vil komprimere ikke finnes
c:
cd \lzh
lha s c:\lzh\%1
REM LHA gjør LZH-filen om til selv-oppakkende EXE-fil
if exist==c:\lzh\*.lzh del c:\lzh\*.lzh
dir
goto slutt
:ingenfil
echo Du har bedt om komprimering av
echo %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
echo Denne filen (disse filene) finnes ikke
goto slutt
:hjelp
lha
REM Skriver du programnavn uten parametre, får du LHAs hjelpeskjerm
:slutt
echo on >nullDet er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.