Saltrød Horror Show nr. 55

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/1991, side 96.


Jeg skrev om DOS-velgere i nr. 5/90 (s. 104). På engelsk kalles de "DOS application switchers". De lar deg kjøre flere programmer "samtidig" på en PC.

Med multitaskingprogrammer som DESQview kan du kjøre regnskap og skrive brev mens du laster ned filer fra en oppslagstavle i bakgrunnen.

DOS-velgerne lar deg også kjøre flere programmer "samtidig". Det er imidlertid bare dem som er fremme på skjermen til enhver tid, som tillates å gjøre noe. De øvrige venter i "bakgrunnen" på å bli satt i drift igjen.

Software Carousel

SoftLogics "Software Carousel" er en DOS-velger. Det selges bl.a. av det amerikanske postordrefirmaet Telemart (fax: 095-1-602-944-1510, VISA og Mastercard) for US$48. Jeg har testet versjon 5.0.

Fullt utbygget kan SC gi opptil 12 "PCer i hukommelsen" samtidig. Veksling mellom programmer skjer ved mellomlagring i EMS, "extended" hukommelse, vanlig RAM eller harddisk. Teknikken kalles "swapping". "PCene" kalles partisjoner.

Du starter tekstprogrammet i en partisjon for å skrive en rapport. Plutselig trenger du tall fra regnskapet eller et regneark. Ett tastetrykk og du er i en annen partisjon. På min Toshiba 5100 tar vekslingen ca. et sekund. SC flytter tekstjobben til et annet sted (i mitt tilfelle opp i expanded hukommelse).

Nå kan du starte regnskapsprogrammet og hente tallene. Med en klipp og lim-funksjon kan de fraktes over til tekstprogrammet og limes inn på riktig plass i rapporten. Når du går tilbake til tekstprogrammet, kan du la regnskapsprogrammet stå opplastet med rapporten på skjermen. I tekstprogrammet står markøren på samme sted, som da du byttet partisjon.

Du slipper å lagre teksten og gå ut av tekstprogrammet, starte opp regnskapsprogrammet, lagre regnskapstallene i en tekstfil, gå ut av regnskapsprogrammet, inn i tekstprogrammet igjen, laste inn regnskapsrapporten, klippe ut biten du bruk for før den endelig kan legges inn på riktig sted i rapporten.

Arbeidet går like hurtig som når du kjører PCen uten SC. Dette gjelder uansett hvor mange programmer som er i "drift". Det samme kan ikke alltid sies om multitasking-programmene.

Installasjon

Installasjon er enkelt, men optimalisering av oppsettet kan ta tid. Det er mange hensyn å ta.

Du må bl.a. beslutte hvor mye av RAM som skal avsettes til cache eller RAM-disk. Slike programmer vil man normalt laste inn i RAM før oppstart av SC.

Toshibaens 4MB RAM endte til slutt opp med en 634KB cache (HYDK411.EXE, 199KB, omtalt sist gang), en 570KB VDISK RAM-disk og 2500 KB til DOS-veksling. Resten av hukommelsen ble brukt til DOS og residente programmer som PC-Tools MIRROR (for sikrere datalagring), QUICKCRT.COM (for hurtigere skjermhåndtering) og Snip'N'Snap (SCs klippe- og limeprogram).

Dernest må DOS-veksnlingsressursen deles opp i partisjoner, eller "PCer" om du vil. Jeg delte opp i følgende fem:

Del 1: Kommunikasjon. 464KB tilgjengelig. Det er mer enn nok til å kunne kjøre både tekstbehandling (PC-Write) og LIST i et skall til DOS fra kommunikasjonsprogrammet mitt (Proyam).

Del 2: Tekstbehandling. 464KB. Dette er mer en nok for kjøring av programmer i skall under PC-WRITE.

Del 3: Diverse jobber. 464KB bl.a. for kjøring av regnskap (The Finance Manager), søkejobber (Lookfor), titte-på jobber (LIST) og programtester.

Del 4: Arbeidsplanen. 208KB. Planen ligger i er en tekstfil, som leses inn i PC-Write (ver. 2.71) ved oppstart av programmet.

Del 5: Dagboken for inneværende måned. 144KB. Lese inn i editor-programmet TED (i filen TED.COM, 20KB, gratis). TED er et fint program til enkle formål. Det har kun følgende funksjoner: utskrift, klipp evt. med lim, slett til slutt av linjen/til begynnelsen av linjen, angreknapp etter bruk av slett, gå ut uten å lagre, avslutt med lagring.

Neste jobb var å endre tastetrykkene i henhold til mine personlige preferanser. Veksling skjer normalt ved trykk på ALT sammen med funksjonstastene. Jeg endre det til Alt-HøyreShift, Alt-Ctrl, Alt-komma, Alt-punktum og Alt-/. Jeg synes det er lettere.

Erfaringer

Fastsettelse av størrelsen på de enkelte partisjonene måtte skje ved testing. Er det for lite plass i en partisjon, fryser nemlig PCen. Få av mine programmer sto på den lange listen over anbefalte RAM-størrelser for "vanlige" programmer.

Løsningen ble å bruke EATMEM.COM (i TSR29.COM, 59KB). Som navnet antyder "eter" EATMEM hukommelse. Jeg begynte f.eks. med 200KB ledig i partisjon fem. Det gikk bra. Så lot jeg EATMEM redusere ledig RAM med 20 KB og kjørte igjen. Det gikk også bra. Slik fortsatte jeg inntil jeg havnet på 144KB, som var det minste jeg kunne bruke uten problemer.

CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT måtte skrives helt om. Det gjøres hos meg med hjelpeprogrammet CONFIG (i filen CONFIG20.COM ,28KB, gratis). Dermed kan jeg når som helst kan gå tilbake til andre oppsett av PCen uten ekstraarbeide.

Ventura Publisher kunne ikke kjøre i noen av partisjonene. De er for små. Takket være CONFIG20.COM er imidlertid ikke dette noe praktisk problem.

Tasteprogrammet CED ville ikke fungere, om jeg lastet det inn i RAM før oppstart av SC. Det startes derfor opp i de partisjonene jeg ønsker å bruke det i (1, 2 og 3). Andre residente programmer som ble startet opp før SC virket fint i alle partisjoner.

Snip'N'Snap

er SCs klippe-og-lime program. Det er hurtig blitt en interessant venn. La meg forklare med et eksempel fra en av mine viktigste anvendelser:

Hver dag bruker jeg mye tid på å skrive elektronisk post. Det omfatter bl.a.

  • leting etter inngående brev i nedlastede filer med sikte på å besvare dem.
  • plassering av tekstbiter øverst på skjermen som referanse, mens jeg skriver svaret i nederste halvdel.

Arbeidet er delvis automatisert av kommandofiler for ProYam, som er et kraftig kommunikasjonsprogram. Det samspiller i sin tur med LIST (i filen LIST75G.EXE, 97KB stor). Jeg bruker LIST for å lese inngående tekst mens jeg skriver.

Jeg er ferdig med å skrive et utgående brev. Innfilen tas inn i LIST igjen for å finne andre brev som skal leses og besvares. Problemet er å komme hurtig tilbake der jeg slapp (mine innfiler er ofte større enn 200KB).

LIST kan brukes for å søke etter en tekststreng. Du kan også lete etter et linjenummer i filen ved å taste inn nummeret.

Med Snip'N'Snap kan jeg lagre linjenummeret eller en tekststring fra den teksten jeg leste med LIST før jeg avsluttet det forrige brevet. Når jeg kommer tilbake til LIST, kan tallet overføres som input til en søkekommando. Vips er jeg tilbake der jeg var sist. Flott program!

Gjennomsøking av hele hardisken

En dag finner du overhode ikke det viktige brevet du leter etter. Det må være lagret på feil sted. Skrekk og gru, og spesielt om du har en 100 MB stor harddisk slik som jeg.

FF.COM (i filen FF208A.COM, 13KB) er livredderen. Jeg bruker den sammen med en enkel batchfil, FSD.BAT. Den søkte forleden gjennom alle filene på disken på jakt etter en string. Operasjonen tok 11 minutter. Slett ikke verst.

La oss for eksemplets skyld anta at du leter etter stikkordet "torskerogn". Du taster da inn følgende kommando:

fsd *.* torskerogn

Batchfilen ser slik ut:

ff %1 /c /e /g'%2' /v %3 %4 >c:search
list c:search /F%2

Den første linjen skjønner du når du leser bruksanvisningen til FF.COM. Søkeresultatet lagres i filen C:SEARCH. Deretter lastes resultatsfilen inn i LIST for inspeksjon og programmet begynner øyeblikkelig å lete etter "torskerogn". Tast "a" for å lete etter andre forekomster etter at LIST har funnet den første.

Ny versjon av LIST

Det er ikke til å unngå. Hver gang jeg får en ny versjon av LIST mellom hendene er det interessante ting å skrive om. Her er de nyhetene som har hatt mest betydning for meg:

  • Tast SHIFT-Bokstav for å hoppe til det første filnavnet som begynner på denne bokstaven (når du er ved fillisten). Dette bruker jeg ofte. Navnene på mine største innfiler for elektronisk post begynner på "u" og ligger i en filkatalog som det (altfor) ofte ligger mange filer i. Akkurat i dag er det 140.
  • Et trykk på SHIFT-U og jeg er like i nærheten. Markøren flyttes på plass med piltastene, ett trykk på ENTER og jeg kan begynne å lese.
  • Tast Ctrl-Y for å sette et bokmerke. Tast Alt-Y for å komme tilbake til merket. Du kan ha opptil 10 bokmerker aktive samtidig.

Andre nyheter er: muligheten for å bruke DOS VERIFY ved kopiering av filer fra filmenyen, LIST kan begynne å vise frem filer fra slutten av hver fil istedet for fra begynnelsen, du kan tvinge LIST til å vise filvalgmenyen når du bruker jokernavn (f.eks. *.TXT),

Dataskjerm blues

Så en dag streiket VGA-skjermen på Olivetti M290. Slikt skjer. Hadde det bare ikke vært for at jeg bruker den som telefax.

Maskinen trenger ingjen skjerm for å virke, men hvordan kunne jeg få vite om det var kommet noen telefax til meg og få dem skrevet ut? Svaret var nullmodem-programmet ZIP (i filen ZIP145.EXE, 20KB) og en viss porsjon tasting i blinde. Maskinene var allerede sammenkoplet pr. kabel.

Det første problemet var å huske hvor ZIP lå lagret på M290. Det gjorde jeg, men det er slett ikke kritisk. ZIP kan klone seg selv på en annen maskin via kabel.

ZIP ble satt opp som server på M290. Dermed var det nok med en enkel DIR-kommando for å finne ut om det lå nye faxmeldinger og ventet.

Utskrift var litt verre. kommandoene måtte tastes inn i blinde via M290s tastatur. Med brukermanualen oppslått på bordet gikk det imidlertid etter litt strev.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.