Saltrød Horror Show nr. 56

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 7/8-1991, side 97.


Trenger vi nå alle egenskapene i dagens programmer? Eller sier vi som forfatteren Jostein Stokkeland i NFF-Nytt (2/91): "No har eg ein son som går på datalinje, og han prøver å undervise meg om fletting og andre nyttige datafrisyrar. - Eg sukkar tungt. Endå meir som eg ikkje har bruk for."

Også for meg var fletting lenge noe uinteressant. Den dagen jeg endelig forsto at adresseprogrammet ikke VILLE skrive etikettene riktig på laserskriven - uten en betydelig investering i tid - var det imidlertid ingen vei tilbake. Jeg hadde en mengde etiketter for kopieringsmaskiner på hylla. Størrelse: 70x37 mm pr. etikett og 24 etiketter pr. ark.

Jeg skal ikke beskrive strevet med å lære å flette. La det være nok å si at konverteringen av adressene fra adresseprogrammet tilsa bruk av et komma-delt format i den nye adressefilen. "Komma-delt" betyr at hver adresse ligger lagret i datafilen som en linje, med et komma mellom hvert felt og at det må være det samme antall kommaer på hver linje.

En enkel "Søk og Erstatt"-makro ga meg hurtig alle adressene på en linje med komma mellom feltene. Med en ny søke-makro foretok jeg en grovkontroll av om alle kommaene var på plass. Du må imidlertid ha øynene med deg. Det var mange adresser og det var lett å overse en liten feil her og der.

På CompuServe fant jeg hjelpeprogramet FIELD CHECK (FC11.EXE, 30KB, bidragsønske US$25). Det kontrollerer om hver linje i kommadelte datafiler har det riktige antallet med felter. Det leter også etter "enslige" anførselstegn på linjene.

En nyttig hjelper i nøden. Snart var filen korrekt.

StuffIt

Jeg har lenge brukt FAKEY (i filen FAKEY.COM, 9KB) for forenklet oppstart av programmer. Det brukes bl.a. i rutinen som starter opp tekstprogrammet for automatisk å hoppe over velkomstmenyen. Det brukes i batchfilen som starter regnskapsprogrammet, slik at riktig år blir valgt og slik at det automatisk "blar" frem til menyen for utestående fordringer.

Terje W. Mathisen har laget konkurrenten StuffIt (i filen STUFF30.COM, 14KB, gratis). Det ligner på FAKEY, men her er forskjeller. Stuffit kan bl.a.

 • Lese kommandoer fra en tekstfil på opptil 64KB.
 • Lete etter en tekststring på skjermen i en angitt koordinat i forhold til markøren. Det kan f.eks. lete etter beskjeden "Format another", som kommer opp etter at du har formatert en diskett. Når strengen står på rett sted på skjermen, kan StuffIt sende de ønskede tastetrykk (Y eller N).

Jeg testet programmet med følgende oppgave: Les tekstfilen STUFFIT.DOC med LIST (i LIST75G.EXE) og finn tredje forekomst av tekststringen "stuffit". Testprogrammet TEST.BAT så slik ut:

stuffit /F:inn
rem /F:inn angir bruk av kommandofilen INN
list stuffit.doc

Filen INN hadde følgende innhold:

+0 "f" "stuffit" 13 "a" "a"

Forklaring: Koden "+0" betyr sett i gang uten å vente. "f" sender tastetrykket "f" til LIST (koden for "finn en string"). "stuffit" er stringen LIST skal søke etter. "13" er koden for ENTER. Første forekomst finnes. Deretter to trykk på "a" for å finne en "Annen" forekomst av søkestringen. Det stoppet ved tredje forekomst.

Det jeg ønsker meg av senere versjoner av programmet er å kunne starte StuffIt mens jeg er inne i et brukerprogram (må kunne gjøres flere ganger etter hverandre basert på innholdet i en kommandofil.)

Jeg bruker LIST for å lese inngående elektronisk post i et DOS skall under kommunikasjonsprogrammet ProYam. Hver gang jeg går ut av LIST, henter jeg linjenummeret (står i linje 1 på skjermen) inn i Software Carousels klippe/lime buffer. Når jeg går tilbake til LIST, sender jeg linjenummeret fra klippe/limebufferet til en søkekommando i LIST. Slik kommer jeg hurtig tilbake til der jeg var i innfilen.

Med et slikt program, vil jeg kunne spare tid når jeg arbeider med elektronisk post. Hører du Terje? (Valgfri "hotkey" er viktig.)

Tidsberegning

Programmet TIMEMATH (i filen TIMEMATH.COM, 20KB, bidragsønske US$7) kan brukes for å gjøre addisjon, substraksjon, multiplikasjon og divisjon med tidsenheter (dager, timer, minutter, sekunder). Hvor lang tid er det mellom 23. mai 1991 og 1. januar 1992? Svaret kommer i dager, timer, minutter og sekunder.

Arbeidslister

Apropos tid, en dag innså jeg at mitt daværende system for styring av "ting som skal gjøres" hadde brutt sammen. Jeg begynte å lete etter et nytt "To-Do"-system, eller Task-Manager som det også kalles.

Disposisjonssystemet KAMAS (i KAMAS24.EXE, se nr. 12/90 s. 130) var en innskytelse. Deretter tok jeg en titt på Lotus Metro, før jeg bestemte meg for en tur til CompuServe. I fil-arkivet nr. 7 under IBMSYS lå det en hel samling. Jeg lastet ned filene TODO.ARC, RTM211.EXE og ORG212.ZIP.

Vinneren ble "The Resident TaskManager" (ligger på Saltrød i filen RTM211.EXE, 140KB, bidragsønske US$30). Programmet kan brukes til å gi oversikt over påminnelser, problemer eller arbeidslister.

Programmet kan lastet inn resident og tar da bare 6KB av arbeidshukommelsen. Det overskytende kan mellomlagres på disk eller i expanded hukommelse (AT-brukere med 384KB ledig extended RAM kan mellomlagre på RAM-disk.)

På Toshiba 5100 kjøres RTM som et normalt DOS program i en egen partisjon under Software Carousel. Jeg har avsatt 208KB til jobben, slik at jeg også kan kjøre et ørlite skall til DOS. RTM bruker ca. 175KB når det kjøres som et vanlig DOS program.

Installasjon er enkelt, MEN installasjonsprogrammet må kjøres. Det lar deg bl.a. velge farger, stille det inn som resident eller normalt DOS-program, sette antall oppgaver (av hensyn til evt. hukommelsesbegrensninger), norsk datoformat, metode for lagring av endringer i planer og diverse utskriftsinformasjon. (Installasjonsprogrammet kan gi problemer på monokrome eller LCD-skjermer.)

Inntasting av arbeidsoppgaver og prioriteter

Du kan bruke en eller flere oppgavefiler. Jeg bruker for tiden tre: Prosjekter, KIDS-92 og Diverse. Dagen deles opp i disse tre delene. En grovprioritering av dagen på dette nivået er praktisk.

En ny arbeidsdag har begynt og oppgavene i "Prosjekter" står for tur. Dette er oppgaver som gir til brød og smør. Hver oppgave legges inn i oppgavefilen som en linje. En typisk linje ser slik ut:

 Oppgave     Prosjekt  Sluttdato Gj.Dager Pri
 --------------------------------------------------- 
 Disposisjon   Online bok  01-06   9    A 

Ledeteksten "Prosjekt" kan endres til noe annet. "Gj.Dager" viser hvor mange dager som gjenstår før oppgaven må være ferdig. Koden for oppgavens prioritet har jeg valgt selv. Jeg bruker for tiden tre nivåer: A (må gjøre!), B (ønsker å gjøre), C (kanskje).

I tilknytning til hver oppgave er det et felt med plass til fem linjer med kommentarer a 72 tegn pr. linje. Her taster jeg av og til inn stikkord. Er første linje i kommentarfeltet et filnavn (som d:\books\disposi.onl), vil du senere med et tastetrykk kunne få filen opp på skjermen. TittePå-kommandoen lar deg søke etter tekststrenger i filen.

Slik kan oppgavelistene bygges opp i fire detaljeringsnivåer og det er rom for 150 oppgaver pr. liste. Dette passer meg bra.

Programmet har spesialfunksjoner bl.a.

 • Overføring av oppgaver fra en liste til en annen,
 • Mangfoldiggjøring av oppgaver (f.eks. med sikte på å plotte inn faste oppgaver hver måned fremover),
 • Endring av ønsket sluttdato (f.eks. med utgangspunkt i en månedskalender)

Hjelpeskjermene er bra og gjør programmet lett å bruke, selv om de er på engelsk.

I praksis

Du kommer inn om morgenen og slår opp planen. Hos meg kommer alltid listen med "brød og smør"-oppgavene. Oppgavene er først sortert pr. dato og deretter etter prioritet under hver dag. Det er lett å se hva som skal gjøres. Mitt på skjermen en advarsel: "4 Tasks PAST Due!" ("For sent ute med fire oppgaver!").

Skal du forberede et møte om et av prosjektene, taster du S (for "sortering") og kan velge mellom 11 sorteringsmuligheter. Det kan nå være hensiktsmessig å sortere oppgavene pr.

 • prosjekt, dato (dvs. først pr. prosjekt og deretter pr. dato under hvert prosjekt)
 • prosjekt, dato, prioritet
 • prosjekt, prioritet
 • prosjekt, prioritet, dato

De andre sorteringsmulighetene er:

 • tildelt prioritet
 • dato, prioritet
 • dato, prioritet, prosjekt
 • dato, prosjekt, prioritet
 • prioritet, dato
 • oppgave (alfabetisk), dato
 • oppgave, prioritet

Jeg skriver delrapporter ut på laserskriver, f.eks. for å ta med i møter. Jeg synes det er hurtigere og lettere å kludre tanker og rå ideer på et stykke papir mens vi diskuterer enn å bruke tastaturet.

For å få god plass til å kladde, satt jeg opp RTM for utskrift i landskapsmodus (liggende A4). Skriverkommandoen ifølge håndboken til HP Laserjet IIP er (Esc)&l1O. Koden for (Esc) legges inn ved først å trykke Ctrl-P og deretter på Esc-tasten.

Noen ganger skriver jeg ut oppgavene med bare en linje hver. Andre ganger tar jeg med notatene også. Du kan begrense utskriften til et gitt antall dager eller antall oppgaver.

Når en oppgave er fullført, kan du velge mellom å slette den, overføre den til en historiefil (med anmerking om dato fullført) eller få den avmerket som fullført (men la den stå i planen). Historiefilen kan selvsagt søkes.

Programmet har egenskaper som DOS skall, linking av filer, utskrift til diskfil, mulig tilkopling til SideKick+s kalender og mer.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.