Saltrød Horror Show nr. 57

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 9/1991, side 86.


Min "Finn Filen"-favoritt

Den versjonen av FF.COM jeg har brukt like inntil det siste, er fra 1988. En nyere versjon kan lastes ned som FF211.EXE (15KB, gratis).

Programmet brukes til mange anvendelser, både i batchfiler og i CED synonymer. Her er noen av dem:

  • Finn en navngitt fil hvor som helst på fire diskstasjoner evt med kopiering til en diskett i A-stasjonen.
  • Finn en tekststreng i en fil et ukjent sted på harddisken. Navnet kan angis som *.bat (for leting i alle batchfiler), *.* (for leting i alle filer), osv.
  • Søk etter filer (eller informasjon i filer) yngre enn en viss dato, evt. sammenkoplet med søk etter en tekststreng.

Den nye utgaven krever 90KB hukommelse i drift. Hastighetstester viser at søkehastigheten er marginalt forbedret.

Nye egenskaper

I gamle FF, kunne man søke i komprimerte ARC-filer. Nå kan man også søke i ZIP-filer. LHZ-filer er dessverre fremdeles ikke på listen.

Et søk kan avgrenses til en liste med underkataloger. Foretar du stadige søk i en avgrenset gruppe kataloger, foretas det hurtigst ved hjelp av en batchfil. FF kan hente kataloglisten inn fra en fil.

Du kan søke etter filer, som er endret i den siste tiden. Dette har jeg hatt glede av. Eksempel:

Det var vel fredag jeg skrev det. Fire dager siden maksimum. Av uforklarlige grunner ble tekstfilen lagret i feil katalog. Jeg kan ihvertfall ikke finne den. Noen tastetrykk og en liste over alle filer endret i løpet av de siste 4 dagene står på skjermen. Om du husker en tekststreng i teksten, kan gjenfinningen ytterligere forenkles.

Kanskje du vil finne filen for å lese den, skrive videre på teksten eller kopiere filen til nåværende filkatalogen. FF kan stilles inn til "finn og utfør" straks filen(e) er lokalisert.

Finn og les med FF

Med denne kommandoen kan du lese alle filer på harddisken som tilfredsstiller DOS-sti filnavnet CHAIN*.* med titteprogrammet LIST i en operasjon. (LIST75I.EXE, 84KB. Se bl.a. nr. 6-91 s. 96. Kommandoen er:

ff chain*.* /e /v /w /x'list'

Nyttig! Jeg har lagt en litt kraftigere versjon inn i en batchfil kalt FFLIST. Der står:

ff %1 /e /v /w /x'list &1 /f%2'

Når jeg taster inn kommandoen

fflist chain*.* jeg

gjør DOS FF-kommandoen om til

ff chain*.* /e /v /w /x'g:list &1 /fjeg'

Straks LIST viser filene FF finner, begynner det å søke etter ordet "jeg". Hvis LIST ikke finner søkeordet, piper det og varsler "*** Text not found ***". Et trykk på ESC og FF fortsetter å lete etter neste fil. Når den er funnet, starter LIST med et nytt søk, osv.

"&"-tegnet brukes sammen med FFs /X-parameter for å kunne ta inn hele eller deler av et filnavn i kommandolinjen. Dette er nyttig bl.a. ved bruk av DOS-kommandoene RENAME og COPY.

Søking etter "tekstblokker"

DIV (i filen DIV32.EXE, 17KB, gratis) finner eller fjerner blokker av tekst i/fra tekstfiler. Du bestemmer selv hva du definerer som en blokk. Det kan f.eks. være en elektronisk melding fra en BBS eller informasjonsbiter fra en rapport.

Følgende fire linjer er fra min datakommunikasjonslogg:

--- 1921:45 06-27-91 connected to bbb
1927:05 06-27-91 logged out from bbb
--- 1927:21 06-27-91 connected to ulrik
1928:27 06-27-91 logged out from ulrik

Hver blokk med tekst begynner med tegnet "-" i kolonne 1. Med DIV kan jeg f.eks. søke etter alle blokker som inneholder søkeordet "dix" og få resultatet skrevet ut i en resultatsfil for videre bearbeiding.

Finn alle meldinger om angitt "tema"

Daglig skriver jeg store mengder med elektronisk post. Kopi av korrespondansen lagres automatisk i arkivfiler med navn som UTARKIV.89, UTARKIV.90 og UTARKIV.91. Arkivet er på tilsammen 3.5 megabyte.

Hver melding begynner slik:

--------------------------------------
forfattet: 1717:07 05-09-91

Deretter følger teksten inntil neste brev begynner, igjen markert med "-"-tegn. Jeg kan således angi at postblokkene "forfattet: ".

DIV kan nå finne alle brev jeg har skrevet til amerikaneren Randy og lagre resultatet i en fil. Alle søkeparametrene settes fra DOS kommandolinje. Det er derfor ofte mest praktisk å bruke DIV i med en batchfil.

I dette eksemplet skal DIV ha navnet på filene det skal søkes i (C:\HOME\UTARKIV*.*), meldingblokkenes faste , søkeordet og navnet på resultatsfilen. Kommandoen blir slik:

div c:\home\utarki*.91 0 '-------' Randy utfil

På Toshiba 5100 søkte DIV gjennom 1.8MB på ca. 1.5 minutt. Resultatsfilen UTFIL inneholdt 16 KB med meldinger. ("0"-en etter filangivelsen kan erstattes med et filnavn. Her havner evt. alle meldinger som ikke inneholder søkeordet "Randy". Et "negativt" søk var imidlertid ikke formålet her.)

Når du får for mye

Oppgaven er å finne korrespondansen med Mike om en sak angitt ved søkeordet Campus. Du søker først etter søkeordet "Mike". Søket gir en resultatsfil på over 110KB, hvilket er i største laget. Du søker derfor på ny i resultatsfilen med søkeordet "Campus".

Ønsker du å søke i blokker med kombinerte søkeord, må du søke flere ganger. DIV kan ikke foreta booleanske søk (som i: "Mike AND Campus"), slik som LOOKFOR (i filen LOOKFO38.COM, se bl.a. nr. 3-91, s. 84).

Med DIV kan du søke etter opptil 64 strenger samtidig. Disse må lagres i en fil og søkeordet som sendes til DIV erstattes med "@filnavn". Alle meldinger som inneholder ett av søkeordene blir nå valgt ut (eller fjernet, om du bruker negativt søk).

Merk: Du kan bruke både "campus" og "Campus". DIV ser ikke forskjell. Programmet overskriver dessuten automatisk gamle filer med samme navn som oppgitte resultatsfiler. Uten varsel.

Andre egenskaper

Over forutsatte vi at '---------' begynte i kolonne 1 i teksten. Du kan også angi at "markøren" begynner i en annen (fast) kolonne. Blokkmerket kan en tekststreng, som 'MSG #:', eller et NySidemerke.

Blokkmerket ' ' (dvs. en blank mellom to '-tegn) forteller DIV at hver linje er en blokk. Resultatet blir en linje for hvert funn og ikke en variabel mengde tekst som i eksemplene over. Hvorfor da DIV og ikke DOS-programmet FIND eller FGREP (se 11-90 s. 112)? Det måtte evt. være for å kunne søke etter flere søkeord samtidig (@filnavn).

Hadde vi i eksemplet over brukt et tall foran søkeordet, f.eks. "5mike", søker vi etter linjer der søkeordet 'mike' står i kolonne 5-8. Dette kan du f.eks. bruke for å finne filer datert i 1987 fra en filliste laget med DIR, uten at søket blir "forstyrret" av at tallet "87" også finnes i filens størrelsestall.

Robot

Derfor grep jeg med spenning Playback (i filen PB17.EXE, 32KB, US$25). Det har noe til felles med FAKEY (i FAKEY.COM, se nr. 9-90 s. 98), men her er mye mer.

PB registrerer tastetrykk - inklusive pauser mellom trykkene - og lar deg spille dem tilbake på forskjellige måter. Du kan bruke en "hot key" for å spille dem tilbake når som helst. Når du er inne i WordPerfect kan du f.eks. få det til å gå til side 3, andre avsnitt, sette på "overskriv", osv.

PB kan lagre tastetrykkene i en "batch file", slik at de kan avspilles senere ved å taste inn filnavnet ved DOS kommandolinje. Oppgaver kan utføres på bestemte tidspunkter.

Erfaring: Ved registrering av kombinerte tastetrykk (makroer) i mitt tekstprogram, måtte jeg endre rekkefølgen på noen av dem for å få et vellykket resultat.

Svakheter: Redigering av registrerte tastetrykk er begrenset. Du kan f.eks. ikke føye til nye tastetrykk, endre bruk av Ctrl-, Alt-, Shift-forhold eller pauser. Det eneste du kan endre er ASCII-verdier. Dette er imidlertid tilstrekkelig om du f.eks. ønsker å endre en dato.

Du kan ikke ha flere tastekombinasjoner tildelt forskjellige "hot"-keys, slik at du kan kjøre forskjellige oppgaver mens du er inne i et brukerprogram.

Du kan laste en tastekombinasjon inn i hukommelsen for senere avspilling (etter at brukerprogrammet er startet) og du bruke en eller flere av dem i batchfiler (forutsatt at rutinen stopper ved DOS kommandolinje).

PB.COM er resident og tar 3KB av RAM. Skriv til Playback Registration, Auburn, 1157 57th Drive SE, WA 98002, USA.

Laserutskrift av VGA skjerm

LJVGA (i filen LJVGA1.EXE, 14KB) er et resident PrintScreen program for brukere med VGA eller Super VGA skjerm. Grafikk, fargebilder og tekst skaleres til ønsket oppløsning og skrives ut på en HP Laserjet eller kompatibel skriver med et trykk på PrtSc-tasten. Utskrift kan foretas med 75, 100, 150 og 300 punkter pr. tomme til LPT1, LPT2 eller LPT3. Programmet tar 6.5KB av RAM.

Du kan dessverre ikke å korrigere fargene på skjermen før utskrift. Det ga problemer da jeg ville skrive ut verdenskartet fra GeoClock (i GEOCLK42.EXE, se nr. 12/90 s. 130).

Lesing av disksektorer

RSV (i filen SECTVIEW.EXE, 21KB, US$21) er for tekniske brukere som vil lese disksektorer direkte. Du kan lese data hvor som helst på disken, også i systemområdene og i slettede filer. Dataene vises frem som med DEBUG.

Jeg savner muligheten til å søke etter informasjon, vise dataene uten hexadesimale notasjoner og "dumpe" avgrensede deler til en diskfil. Med slike egenskaper vil hjelpemidlet kunne hjelpe med hurtig å finne igjen informasjon i filer som er slettet ved et uhell.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.