Saltrød Horror Show nr. 59

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 11/1991, side 107.


Filer slettet ved et uhell

Her om dagen førte en svakhet i et kommunikasjonssystem til at all inngående post ble slettet fra harddisken. Det skjedde før jeg hadde lest den. Ulykksalig nok ble det ikke oppdaget med en gang. En ny innpostfil med samme navn ble lagret på disken. Det skulle gå en time før jeg forsto hva som hadde hendt.

Norton Utilities og PC Tools kunne ikke hjelpe, men det kunne ZIPZAP (i filen Z270.EXE, 52KB, bidragsønske US$15 til KeyStrokes Computer Works, 812 East 15th, Winfield, KS 67156, USA).

Jeg anså det som sannsynlig at mesteparten av dataene fremdeles lå "markert som lest" på harddisken et sted. Jeg hadde ikke lagret mye nytt den siste timen. Problemet var å finne det på en enkel måte og redde det jeg fant over i en fil.

Det jeg lette etter skulle inneholde dagens dato (27/08/91). Dessuten begynte alle meldinger med "Message ". Det var alt jeg hadde å gå på. Heldigvis var disken nylig defragmentert (med DOG i DOG314.EXE). Det var derfor liten sjanse for at biter av innfilen kunne ligge lagret i sektorer langt fra hverandre på disken.

For å slippe å lete gjennom hele disken, startet jeg først opp Norton Utilities. Det fortalte at den aktuelle diskkatalogen begynte i sektor nummer 33.981.

Deretter ZipZap. Informasjon i DEBUG-format kom på skjermen. Jeg trykket på DEL-tasten for å få bort fargene (PCen har LCD-skjerm uten farger).

F4 for å søke frem til sector 33.981. Deretter F8 og inntasting av søkeordet "Message " (ordet etterfulgt av en blank). ZipZap spurte om hva søkeordet skulle erstattes med. Jeg trykket ENTER. Søk-og-Erstatt var ikke formålet denne gangen.

Det lå mange slettede innpost-filer på disken. Etter hvert som jeg fant fragmenter av gamle postfiler, trykket jeg ALT-F8 for å finne neste forekomst. Etter noen minutter var den første meldingen datert 27/08/91 i skjermbildet. Jeg bladde opp og ned i dataene. Alt var fremdeles der. Full rekonstruksjon var mulig.

Jeg anga lagring av data "fra sektor nummer" og "til sektor nummer" i en disk på en annen stasjon. Noen sekunder senere var det gjort. ZipZap har nå fast plass i verktøykassen.

Norton klone

Mens vi er inne på Norton Utilities og redding av slettede filer. The Professional Master Key kallers seg et "Norton kloneprogram" og har som sådan bl.a. følgende egenskaper:

 • endring av attributter, dato og tidsstempel på kataloger og filer,
 • undersøke og evt. endre innholdet i angitte disksektorer,
 • slette og endre innholdet i filer,
 • gi teknisk informasjon om disken,
 • vise et "kart" over hvordan diskkapasiteten er disponert av filer
 • døpe om filer
 • redde slettede filer og kataloger

Programmet ligger i PMK31.EXE (213KB, registrering US$35). Det er laget av Public Brand Software, 3750 Kentucky Avenue, Indianapolis, IN 46241, USA.

DOS environment

DOS Environment er et mellomlagringsområde i hukommelsen. Det brukes bl.a. til oppbevaring av PROMPT-informasjon, PATH= og diverse annet nyttig. Med hjelpeprogrammet SSET kan du f.eks. mellomlagre tekst der for bruk i et adressesystem (omtalt sist måned. Filnavn: SSET16.EXE).

Lagringskapasiteten i environment er begrenset. Under DOS 3.20 og 3.30 kan du bruke variasjoner av følgende linje i CONFIG.SYS for å få mer (jfr. DOS-boken for forklaring):

shell=c:\command.com /e:1024 /p

La oss anta at du kjører forskjellige programmer i DOS skall under LIST (i filen LIST76.EXE, se bl.a. nr. 7/91). Du vil da oppdage at environment blir stilt tilbake til "fabrikkkapasitet" inntil LIST får kontrollen tilbake. Dette kan være for lite for noen oppgaver.

Min PC crashet stadig ved bruk av BCHANGE (i filen BCHANG11.COM, se nr. 12/90) i skall under kommunikasjonsprogrammet. Programmet hadde bruk for mer plass i environment enn det som var tilgjengelig.

Løsningen er enkel. Variabler lagret i environment i det du f.eks. går inn i et skall med LIST, blir nemlig borte når LIST får kontrollen tilbake. Du kan nullstille unødvendige variabler i batchfilen som brukes for å starte det vanskelige programmet (f.eks. BCHANGE i ENDRE.BAT). F.eks. slik:

REM nullstilling av PATH-variablen
SET PATH=
BCHANGE

Et annet alternativ er å mellomlagre en masse data i environment variabler kalt TULL, TULL1, osv ved hjelp av batchfilen som brukes for å starte LIST. F.eks. slik:

SET TULL=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SET TULL1=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Innholdet i disse variablene blir ikke beskåret pga for lite plass i skallet. Når du så i ENDRE.BAT bruker kommandoene

SET TULL=
SET TULL!=
osv.

blir resultatet adskillig mere plass enn det du kan greie med den første metoden. (Husk å legge de siste kommandoene inn til sist i batchfilen som starter opp LIST også!)

Hjelpemiddel for batch-filer

NEED, AVOID og SNIFF er tre små hjelpeprogrammer, som kan være nyttige i batchfiler. De kan teste og rapportere forhold som:

 • er DESQview, 386MAX, DOS APPEND, SHARE, ASSIGN tatt i bruk på PCen? Hvilken versjon av DOS har maskinen? DRDOS? MSDOS eller PC-DOS?
 • har PCen nok ledig konvensjonell, extended og expanded hukommelse til å kunne kjøre en gitt jobb? Er det nok plass i DOS environment?
 • er det tilstrekkelig ledig diskplass? Er CD-ROM-disken i drift? Bruker du et NETBIOS-type lokalnett?
 • hvilken type CPU eller numerisk koprosessor har maskinen? (F.eks. 80286, 80386-DX eller SX, 80486, 80287, NEC V.20)? Har den en AT-type BIOS?
 • er maskinen startet opp med ANSI.SYS i CONFIG.SYS? Er musen aktiv?
 • hvilken dag er det? Måned? År?
 • hvilken versjon av Windows bruker maskinen? Kjører du med DOS Protected Memory Interface manager (DPMI)? Kjører du i REAL modus?

Resultatet av testene kan være:

 • Er det for lite ledig plass i hukommelsen, stopp med en feilmelding eller fjern et bestemt program før du fortsetter,
 • Utfør oppgaven hver fredag (og bare på fredager),
 • Om du ikke er oppkoplet til lokalnettet, sørg automatisk for at forbindelsen blir etablert før neste oppgave.

Programmene ligger i filen NEED30.EXE (37KB). Registrering koster US$15 til Canadian Mind Products, #168 - 1020 Mainland Street, Vancouver, BC Canada V6B 2T4.

Liste over åpne filer

Plages du av meldingen "Too many files open"? Da vil du kunne ha glede av FSTAT (i filen FSTAT1.EXE, 11KB, gratis). Det gir en komplett oversikt over åpne filer og kjente utstyrsdrivere, også dem som brukes av residente programmer. Status rapporteres slik:

   11734 08-19-91 complete list of currently open files
 Name     length  offset hnd acc PSP device type/owner 
 ----     ------  ------ --- --- --- ----------------- 
 AUX        0    0 17 rw 9EE3 dev: 
 CON        0   8791 49 rw 9EE3 dev: stdin stdout fast-tty 
 PRN        0    0 17 w 9EE3 dev: 
 CED   BAT    74    74  1 r 10CC drive G:  [] 
 SHS59  ART   5666   5666  2 w 10CC drive D:  [] 
 HISTFILETMP  16398   1152  1 rw 2ACF drive C:  [] 
 SYSOP  T   31410  10752  1 r 2ACF drive C:  [] 
 PHONES T   27334  16384  1 r 2ACF drive C:  [] 
 SHS0820 TMP  31424  31424  1  6C8A drive C:  [] 
 CON        0    0  1 rw 6C8A dev: stdin stdout fast-tty 

Overføring mellom to PCer på kontoret

Ved hjelp av en null-modem kabel kan du overføre filer mellom to PCer på kontoret med programmer som "The Digital Innovations File Transporter" (i filen XPORT13.EXE, 26KB, bidragsønske US$ 24.95). Filer kan sendes frem og tilbake i hastigheter på opptil 115,200 bits/s.

The Transporter finner automatisk hvilke serielle porter som kabelen er koplet til og stiller seg inn deretter. Ingen flere bekymringer om COM1, COM2 eller hva det nå heter. Stikkord: "enkelt i bruk". Greier ikke programmet å få kontakt med den andre maskinen i løpet av noen sekunder, har du antakelig et problem med kabelen eller en av de serielle portene.

Utvalg og overføring av filer skjer fra en enkel meny. Programmet er laget av Ken Logsdon, Digital Innovations, 4003 Northumberland Drive, Louisville, KY 40223, USA.

På tampen

ARJ er et nytt filkomprimeringsverktøy (i filen ARJ210.EXE, 199KB). Selv om reklamen mener metoden er fantastisk, kan jeg styre min begeistring. Distribusjonsfilen komprimert med min favoritt (i filen LHA213.EXE) ble 9KB mindre. Du trenger imidlertid ARJ for å kunne dekomprimere filer med filnavnendelsen ARJ.

Min kone tror jeg spiller hele dagen. PCen har nemlig begynt med fuglesang, elektroniske spill-lyder og andre morsomheter lydeffekter (i filen SFX4.EXE, 46KB).

Anvendelsene er mange. De små programmene brukes først og fremst der jeg trenger advarsler i mine batchfiler, f.eks. ved "Vil du virkelig slette denne filen?".

En annen anvendelse er ved datakommunikasjon. Hos meg skjer det uten at jeg ser på skjermen. Det er nyttig å bli varslet med en liten melodi når forbindelsen med fjernmaskinen er brutt og maskinen klar for annet bruk.

Etter seks år er tasteforbedringsprogrammet CED endelig kommet i ny versjon (filnavn: CED10E.EXE, 33KB, gratis). Programmet brukes til redigering av DOS kommandolinje, enkel bruk av tidligere brukte DOS-kommandoer (kommandohistorikk) og bruk av makroer (synonymer).

Filen IRQ.COM (6 KB) viser hvilke interrupts (IRQs) som er i bruk og tilgjengelige på PCen din.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.