Saltrød Horror Show nr. 6

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 3/1987, side 114.


En kollega skrev nylig at dagens "stresskuffertmaskiner" ikke kan erstatte "den store" PC-en på pulten. Jeg er dypt uenig.

"Min første PC-bok", nettopp utkommet på Dataforlaget, ble i sin helhet skrevet på Toshiba 1100+.

Jeg har innstallert RBBS-PC (det store elektroniske oppslagstavleprogrammet, som brukes på Saltrød Horror Show) på samme maskin. Det gikk som det skulle.

Mitt helautomatiske system for henting av informasjon fra utenlandske databaser kjøres på Toshibaen.

Den lille esken med disketter inneholder 10 megabyte med data. Den er lett å ta med på reiser.

Skjermen er uten farger og visst nok trenger jeg lys for å kunne lese skjermen. På den annen side har jeg hatt både 8 og 10-timers økter med maskinen. - Du gjør ikke det med en skjerm som ikke holder mål.

Mener jeg virkelig at du kan kjøpe en liten bærbar til kontoret? Joda, det gjør jeg. Til tekstbehandling, regneark og kalkyler burde det være det en smart løsning for mange. Regnskapsføring går også flott, inntil transaksjonsfilen din blir større enn 720KB. Da trenger du en bærbar med harddisk.

Argumentet for å ha en stor, klumpete boks på pulten, blir stadig svakere.

Nye programmer

I tidligere spalter har vi omtalt et utvalg gratis- og nesten gratisprogrammer. Flere av dem er etter hvert erstattet med forbedrede versjoner. Du finner en oversikt over hvilke endringer som har funnet sted (med referanse til side/nummer av Datatid) i bulletin nr. 9 på Saltrød Horror Show.

Telefonnummeret er som før: 041-31378. Du kan nå bruke 2400 bps modem og KERMIT overføringsprotokoll. En annen nyhet er at du kan søke i programbiblioteket etter programmer og filer ved angivelse av en tegnrekke ("string"). Hvis du ikke finner LIST60J.ARC - kanskje er det kommet en ny versjon - kan du søke etter tegnrekken "list". (Flere andre norske BBSer tilbyr også denne egenskapen.)

Jeg skylder vel også å opplyse om en bok som nettopp er utgitt på Tano A/S i Oslo. "Gratisprogrammer for IBM PC og kompatible maskiner" er forfattet av "yours truly" og inneholder en oversikt over tilbudet ispedd noen klyper personlige anbefalinger.

XWORD

Nyttår kom med et dataproblem. Klokka på Olivettien, som kjører under PC-DOS, påsto at det var 01-01-1986. Slik ble derfor også datoen skrevet i loggen over dem som besøkte Saltrød Horror Show.

Å endre PCens dato er enkelt. Jeg bruker DOS-kommandoen DATE for å angi ny dato og deretter programmet TIME63 (ligger på Saltrød Horror Show) for å skrive datoen til maskinens innebygde klokke.

Korrigering av brukerloggen var litt verre, men ikke mindre viktig av den grunn. Uten riktig dato vil ikke statistikkprogrammet gi korrekte rapporter om antall besøkende, filer downloadet etc.

Problemet var dels filens størrelse. Den var oppi 400K. For det andre er den spesialformattert. Det var derfor utelukket å lese den inn i f.eks. WordPerfect for å foreta en enkel Søk og Erstatt. Jeg kunne gjøre jobben i PC-WRITE versjon 2.60, men det hadde medført ekstraarbeide pga. filens størrelse.

Jeg valgte XWORD.ARC (31K) til jobben. Det er et interessant lite konverteringsprogram med et arsenal av egenskaper.

Jeg startet opp programmet, trykket ordskillertasten for å komme frem til meny nummer 2, trykket E (for "rEplace") og XWORD spurte om filnavn. Jeg tastet inn CALLERS. XWORD spurte hva resultatsfilen skulle hete. Jeg anga CALLERS.TMP.

Det du vil søke etter kan angis som en teksttegnrekke (ASCII) eller ved hjelp av hexadesimale tegn. (Hvis de er lange og kompliserte kan du også lagre dem i en fil med sikte på senere bruk.)

I mitt tilfelle var det enkelt. Jeg ønsket å endre "-01-86" til "-01-87". Operasjonen tok noen fattige sekunder.

Som et apropos: jeg gjorde nettopp en Søk/Erstatt med XWORD på den innebygde teksten i RBBS-PC.EXE (en 176K stor programfil). Jobben besto i å endre betegnelsen "Kermit" til "dsz sz". Konverteringen gikk uten problemer og det "nye" programmet gikk som det skulle.

Andre egenskaper

XWORD er en "generell filomformer", et program som konverterer filer fra et format til et annet. Det kan bl.a.:

  • føye linjeskift til vognretur i filer fra f.eks. TRS-80 Model 100 og Apple.
  • fjerne overflødige ordskillertegn fra filer. (Hvis du f.eks. bruker CP2.ARC - se s. 126/127 i nr. 9/86 - for å klippe og lime et utsnitt av et skjermbilde, vil "klippet" inneholde en mengde overflødige blanke tegn til høyre på linjene.) - Jeg hadde en fil som var laget med en lignende teknikk og som inneholder en stor mengde blanke (hextegn nr. 20). Før behandling med XWORD var den på ca. 250K. Etter behandlingen med XWORD var den nede i 175K.
  • konvertering av filer til/fra ASCII, Wordstar og SideKick, MultiMate m.m.
  • kryptografi (dvs. konvertering av hemmelig tekst til noe ule- selig).

Julens beste spill

I nyttårshelgenet ble Cavequest fra Lightwave Consultants i Florida lagt inn på Saltrød Horror Show av en bruker. Nå ligger det klar for downloading. (Filen heter CAVQST.ARC og er 112K stor).

Cavequest er et oppdagelsesspill, eller "adventure-game" som amerikanerne kaller dem, med kompleksitet, spenning, farger og lyd.

Og spennende er det. Jeg skulle bare se hva det var, men ble sittende som fjetret en hel kveld. (Samt i lunchen i dag...)

Å spille Cavequest er nesten som å lese en eventyrroman. Bortsett fra at du deltar i eventyret, selvfølgelig. Du er på skattejakt i en underjordisk by, etter diamanter, smaragder og gull. Grusomme uhyrer venter deg rundt ethvert hjørne. Det gjelder å bite fra seg eller å bli drept. Heldigvis får du et nytt liv hver gang og får beholde surt opparbeidede poeng. Det hjelper med å holde interessen oppe.

Du kan slurve deg gjennom hjelpefilene (55K med bakgrunnsinformasjon), men det lønner seg å gjøre skikkelig forarbeide. Det er den kunnskapsrike som scorer i Cavequest.

Spilles går over fire adskilte faser. I første fase bygger du opp din personlighet med styrke, utholdenhet, osv. I neste fase kjøper du våpen og rustning. I tredje fase magiske egenskaper og utstyr. I fjerde fase bærer det ut i krigen. Skatter og monstre flerrer rundt på skjermen mens du sleper deg avgårde nedlasset av rustning, sverd og skjold...

I begynnelsen går alt tregt. Etter hvert får du forhåpentligvis poeng som lar deg forbedre din personlighet (f.eks. med høyere intelligens og mere utholdenhet) og penger til å kjøpe utrustning eller fornye ditt arsenal med magikk.

Deretter er det på den igjen. Spennende.

Skatt86

var nummer tre på listen over de hyppigst downloadede programmene fra Saltrød Horror Show i julen (etter ARC-E.COM og LIST, se Datatid 10/86 side 162). Det er skrevet av Terje Bjerkseth i Sandefjord, som ber om et bidrag på 50 kr. om du er fornøydd.

Programmet er menystyrt. Du taster inn det som er innbetalt i forskuddsskatt fra forskjellige arbeidsgivere, nettoformue, brutto arbeidsinntekt, fradrag for SMS/Livsforsikringspremie og AMS, antall barn, skatteklasse osv. og får en beregning av antatt skatt for 1986.

Det er et greitt program, men pass på å svare 0, der hvor det er 0. Et trykk på ENTER er ikke tilstrekkelig. Jeg gjorde det og fikk et forsørgerfradrag på omkring 73 mill kroner. Slett ikke værst. Hadde bare Ligningskontoret brukt samme programmet.

En ting til forresten. Om du ikke er online enda, har du likevel mulighet for å få et kopi av programmet. Send en blank og formattert diskett (MS-DOS 5.25") til

TB DATA
v/Terje Bjerkseth
Solbakkeveien 14
3200 Sandefjord

og han sender program og dokumentasjon tilbake til deg. MEN, husk for all del å legge med en selv-adressert og frankert konvolutt.

Drain.com

(10K stort) er et program for dem som er plaget av vann i diskettstasjonene. Programmet er helt ufarlig, selv om det et øyeblikk kan gi inntrykk av noe annet.

Jeg skal love deg at det blir liv når maskinen tømmer ut vannet. Len deg tilbake og smil fornøydd.

TSRCOM

I nr. 9/86 (s.126) omtalte jeg TSRCOM, programmet som holder dine hukommelsesresidente programmer i tømmene. Det er i sannhet et program jeg bruker ofte.

Siden den gang er TSRCOM blitt til TSR21.ARC (93K). Økt kunnskap om hvordan de hukommelsesresidente fungerer har gitt tildels vesentlig omarbeidede hjelpemidler. ARC-filen inneholder bl.a.:

MARK.COM og RELEASE.COM. Du bruker MARK for å sette et merke i hukommelsen, f.eks. før du starter opp SideKick, og RELEASE når du ønsker hukommelsen frigjort til andre oppgaver.

FMARK.COM lar deg lagre merket i en fil i stedet for i hukommelsen. Dette krever vesentlig mindre bruk av hukommelsesressurser enn MARK og er derfor nyttig om du har plassproblemer.

AVAIL.COM viser hvor mye tilgjengelig hukommelse du har.

MAP viser hvilke residente programmer du har i drift, hvor mye hukommelse de bruker og hvilke interruptvektors hvert enkelt av dem bruker, m.m.

GOBBLE erstatter EATMEM. DEVICE.COM er et spesialverktøy for ytterligere analyse av situasjonen.

I de siste 20 dagene er det 14 personer som har downloadet programmet.


Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.