Saltrød Horror Show nr. 60

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 12/1991, side 86.


Hjelpemiddel for engelsk

Jeg har jobbet med og på engelsk siden 60-tallet og utgitt bok i England. Likevel hender det jeg lurer på hvilke ord jeg skal bruke. Språket er så rikt. Jeg har et ord på tunga, men lurer på om det det beste.

Første gangen jeg prøvde ordbokprogrammet Thesaur, mente jeg det kunne komme til nytte. Jeg lagret det på disken - og glemte det. Hva det var som senere fikk meg til å ta det i bruk, husker jeg ikke, men nå brukes det regelmessig. (I filen THESAU42.EXE, 214KB, registrering US$20.)

Ordbokprogrammet finnes i to utgaver. Thesaur Plus er resident og Thesaur kjøres fra DOS kommandolinje på vanlig måte. Jeg bruker den ikke-residente versjonen.

Thesaur Plus ligger i hukommelsen inntil du trykker på "hot-key" tastene. Programmet kommer opp over det programmet, f.eks. et tekstprogram, du kjører akkurat nå. Thesaur ser hvilket ord markøren står under og viser synonymer (om ordet finnes i ordlisten). Du kan taste inn andre ord for å finne andre synonymer.

Systemet har mer enn 10.000 hovedord og opp mot 50.000 synonymer i denne versjonen. Det følger med et program som lar deg føye til dine egne ord som synonymer og slette ord du mener er upassende.

Thesaur Plus krever DOS 3.0 eller høyere, 24 KB hukommelse (10 KB ved swapping til EMS-hukommelse) og kan fjerne seg selv fra hukommelsen etter bruk. Den ikke-residente versjonen kan kjøres på DOS 2.0 eller høyere. Programmene er laget av Derrick Burgess, 23311 Schoolcraft St., West Hills, CA 91307, USA.

I praksis

Jeg kunne godt tenkt meg å bruke den residente versjonen, hadde det bare ikke vært at hukommelsen allerede var full av andre ting.

Det er enkelt å lage en batchfil som starter Thesaur Plus når du starter opp et brukerprogram og fjerner det fra hukommelsen når du er ferdig. I mitt tilfelle måtte jeg imidlertid gjort det både her og der. Den ikke-residente versjonen er tilstrekkelig.

Som du kanskje husker, kjører Toshiba 5100 oppgaveveksling med Software Carousel. Når jeg f.eks. skriver et brev i et tekstprogram, kan jeg trykke en tast og få en "ny PC" til rådighet. Det tar et lite sekund og dermed kan jeg kjøre Thesaur, finne et bedre ord og ta det med tilbake til den "maskinen", som jeg skriver brevet på.

Jeg bruker CED synonymet "thes". Du kan bruke en batchfil ved navn THES.BAT. Når du så lurer på om ordet "large" er det riktige i en gitt sammenheng, kan du taste "thes large" for å få følgende rapport:

LARGE:
AMPLE
BIG
CONSIDERABLE
EXTENSIVE
GRAND
GREAT
GROSS
HUGE
COLOSSAL
ENORMOUS
MAIN

Det er bare å velge det ordet som passer deg best.

Den ikke-residente versjonen har en svakhet, som du ikke finner i Thesaur Plus. Du må være i den katalogen som databasen ligger i for at programmet skal kunne finne ord i den. Her er en løsning:

Tilbake til start

Hjelpeprogrammet SSET (i filen SSET16.EXE, 24KB, omtalt i de to siste spaltene) kan fange opp nåværende diskstasjon og nåværende katalognavn i environment variabler. Du kan bruke disse dataene for å stille maskinen tilbake til den disk/katalog som maskinen sto innstilt på.

Min Thesaur batchfil heter THS.BAT og ser slik ut:

echo off
c:\system\sset @drv @dir
c:
cd \thes
echo off
cls
thesaur %1
%currdrv%
cd %currdir%

Filen ligger på RAM-disken G: og påkalles med følgende CED synonym:

syn thes "g:ths %1"

Bruk av synonymer er selvfølgelig bare en smakssak og kan utelates av dem som synes det er nok å bruke en batchfil. (Batchfilen og CED synonymet må ha forskjellige navn.)

La oss se på hvordan det virker i min omgivelse. Jeg er inne i kommunikasjonssystemet mitt og skriver på et elektronisk brev til Australia. Jeg har tenkt å bruke ordet "strong", men lurer på om jeg kanskje burde bruke et annet.

Et tastetrykk og et sekund senere har Software Carousel gitt meg en ledig DOS kommandolinje. Denne "delen av maskinen" er innstilt på katalogen C:\TEST. Jeg taster "thes strong". Batchfilen THS.BAT fanger opp C: og \TEST ved hjelp av SSET, navigerer til C:\THES og kjører Thesaur med følgende resultat:

STRONG:
INTENSE
POTENT
POWERFUL
ROBUST
SINEWY
STIFF
HARDY
TOUGH
VIOLENT
WELL
WIRY

SSET navigere tilbake til C:\TEST før jeg får begynt å lese listen og nederst på DOS kommandolinje står det C:\TEST.

Globalt søk

Noen ganger "mister" du data på harddisken din. Jeg har stort sett brukt FF.COM til jobben (i filen FF211.EXE, se nr. 9/91 s. 86).

"Quick String Searcher" (i filen SIRCH4.EXE, 5 KB, gratis) er et raskt lite alternativ. Det kan lete etter strenger på opptil 60 tegn i alle spesifiserte diskstasjoner fra A til Z, i alle filer i alle underkataloger. Resultatet rapporteres slik:

Found In A:\INTERLNK.91

Svakhet: du kan ikke omdirigere resultatet til en fil, som med FF.COM. I mitt tilfelle bruker jeg "klipp og lim"-programmet i Software Carousel. Har du ikke det, kan du f.eks. bruke Cut/Pasteprogrammet i filen CP3-NP4.COM (20 KB).

"Klipp og Lim"

I dag bruker jeg "klipp og lim" så ofte, at ikke skjønner jeg hvordan jeg tidligere kunne leve uten. Det hører med til historien at Software Carousels "Snip'N'Snap" er meget effektivt.

Se, der gjorde jeg det igjen. I stedet for å taste inn navnet "Snip'N'Snap" gikk jeg ut i en annen partisjon, hentet det og limte det på plass her. To ganger.

Når jeg leser elektronisk post med LIST, lagre jeg linjenummeret i innfilen med "Snip'N'Snap", slik at jeg hurtig kan finne tilbake der hvor jeg var, når jeg tar det inn i LIST igjen.

Når jeg skal sende et brev til en elektronisk adresse, som jeg søker meg frem til i adressearkivet et sted, kan det ofte være hurtigere å bruke "Snip'N'Snap" enn andre metoder. Det skjønner du sikkert når du ser hva slags adresser jeg ofte har å gjøre med:

ggabbard%rcnvax.dnet@DECGW.RCN.MASS.EDU

Jeg bruker det stadig oftere ved overføring av tekstdeler fra et dokument til et annet. Spesielt interessant er det f.eks. der hvor originalen har teksten med innrykk, mens jeg ønsker det helt ute i venstre marg. Eller når jeg vil overføre en enkelt kolonne med tall eller bokstaver fra en rapport eller et regneark.

Daglig bruker jeg LOOKFOR (i filen LOOKFO38.COM) for søking etter data i tekstfiler. Det er ofte enklere å overføre deler av det jeg finner på denne måten, enn ved å markere og lagre resultatet i en tekstfil med LOOKFOR for deretter å lese det inn i et tekstprogram. Dessuten slipper jeg å slette mellomlagringsfilen. Mine anvendelser er mange.

Cut/Paste

Det er år siden jeg omtalte programmene i filen CP3-NP4.COM. Den ble laget for fem år siden, er gratis og stadig en favoritt.

Bruken av Cut/Paste (hei, der gjorde jeg det igjen) er enkel. Tast ALT-F9 for å markere et felt for mellomlagring i hukommelsen. Bruk piltastene for å flytte markøren rundt på skjermen. (Merk: Cut/Paste kan kun overføre alfa-numeriske tegn.)

Du kan redigere skjermbildet før du "klipper" (f.eks. med DEL-tasten). Plasser markøren i ett hjørne av det du vil klippe og trykk END. Flytt markøren til det motsatte hjørnet av det du vil klippe. Det du markerer fremstår på skjermen i omvendt video. Trykk END en gang til og tekstblokken er lagret i hukommelsen.

Gå inn i tekstprogrammet eller hvor du nå ønsker teksten din. Tast CTRL-F9 og teksten kommer farende fra mellomlageret som om du hadde tastet det inn selv.

Filen inneholder også et notisprogram, som jeg brukte i mange år. I dag bruker jeg imidlertid andre metoder.

Styring av porter

En gang i mellom får jeg klager fra folk som har problemer med å få koplet et modem til en kommunikasjonsport eller vanskeligheter med å få koplet til en skriver.

Port Finder (i PF2.COM, 8KB, gratis) kan være en løsning. Det tester og viser evt. tilgjengelige kommunikasjonsporter (COM1 til COM4) og skriverporter (LPT1 til LPT3, også på PS/2-systemer).

Med Port Finder kan du bytte adressene på COM eller LPT-portene i stedet for tukle med bytting av kabler. Du kan f.eks. legge kommandoene inn i en batchfil.

Diverse på tampen

Bjørn Haaland (Kråkstadvn 36, N-1825 Tomter) har laget et program for å sette opp vaktlister for restauranter og lignende. Det kan også brukes for å regne ut arbeidstiden for den enkelte.

Shareware-versjonen er begrenset til en vaktlistelengde på fire uker, 19 personer og 26 ulike vakter. Den registrerte versjonen av programmet har vesentlig større kapasitet (kr. 500).

TeleDisk (i filen TELED211.EXE, 97KB, registrering US$25) er ikke et kommunikasjonsprogram selv om produsenten kaller det "The Diskette FAX Machine". Det er et DISKCOPY program beregnet for dem som vil overføre det komplette innholdet av en diskett til en annen person pr. modem.

"Komplett" betyr komplett. Den komprimerte overføringsfilen inneholder alle filer i alle underkataloger (også skjulte, read-only og system-filer), volum- og katalognavn og boot-sektoren. Begge sidene av disketten blir kopiert. Om nødvendig kan innholdet fordeles på flere disketter i formater fra 180KB til 1.44 MB.

Det spiller ingen rolle om disketten er laget i et "fremmed" format, f.eks. på en Wang tekstbehandlingsmaskin, eller om den er kopibeskyttet. Programmet er laget av Sydex, P.O. Box 5700, Eugene, OR 97405, USA.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.