Saltrød Horror Show nr. 61

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 1/1992, side 98.


Om du sammenligner med notebook-maskinen denne artikkelen skrives på, må nok min Toshiba 5100 kalles "slepbar". Jeg skriver dette på en fjærlett Toshiba 2000 med 40 MB harddisk og 3 MB RAM.

T5100 var på "verksted" for å få 425 MB harddisk, modem og fax. Jeg skulle til Japan og trengte en PC i kufferten. Hva var vel mer praktisk enn å bruke tiden til å få praktiske brukererfaringer med en notebook-maskin.

Toshiba 2000

er en 80286-basert AT. Alt går tregere, også sammenlignet med konas Olivetti M290S. Men den gjør jobben. Harddisken var formattert med MS-DOS 4.01 og hadde en partisjon.

Størrelse, vekt og "autoresume" er bare deilig. Det siste gjør maskinen i stand til å oppbevare all informasjon om hva du holder på med, når strømmen slås av. Om den f.eks. slås av nå, står markøren *heR*, når den slås på igjen. Alt er på plass: disk cache, PCED med synonymer, resident program for hurtig skjermhåndtering og Back & Forth oppgavevekslingsprogram. Ca. to sekunder tar det.

I T5100s bæreveske tok den ikke stort mer plass en to numre av tidsskriftet BYTE. Det ble plutselig plass til så mye mer. Minnene fra da jeg reiste med TSR-80 Model 100 kom på netthinnen.

Som Model 100 balanserte T2000 med laud på flybordet, fanget, toaletthyllen, you name it. Skjermen var imidlertid en vesentlig forbedring fra den gang, selv om jeg nok foretrekker T5100s plasmaskjermen fremfor testmaskinens VGA-skjerm. T200s baklyste gråtoner sliter mer på øynene.

100 MB harddisk er for trangt for meg. Testmaskinens 40 MB var derfor en sann pine. Mitt behov for lagringsplass har økt sterkt i løpet av de siste årene.

Batteriet holder til 3 - 3.5 timers arbeide, når alle tricks for energisparing er i bruk: lav prosessorhastighet, modemet slått av, høyttaler slått av, osv.

3.5 timer er lenge. Flighten fra Kjøbenhavn til Tokyo tok 10.5 timer den ene veien og 11.5 timer den andre. Dessuten er det grenser for hva du ønsker og makter å gjøre. Jobben konkurrerer med filmer, aviser, måltider og hvile. Det er slitsomt å reise.

Det er blitt enklere å lade batterier. Batterieleminatoren tok automatisk alt fra 100-240V (50/60 MHz). Det eneste du trenger er en overgangsplugg, f.eks. en Traveller International "Super-Plug", for tilkopling av en norsk strømkabel til en 115V kontakt. Jeg kjøpte et eksemplar i shoppinggata på Kastrup.

Kastrup er full av stikkontakter. SAS Boeing 767 har de vanlige 115V stikkontaktene på toalettene, og flyvertinnen fortalte at de har blitt brukt til dette formålet. Sannsynligheten for tyveri mens du er i luften er liten, men maskinen kan jo utsettes for andre ting der inne.

Jeg brukte en annen mulighet. Ved den forreste døren ut, nede ved gulvet, er det to 115V stikkontakter for støvsugere. Her er lite trafikk mens flyet er i luften. Et perfekt ladested.

Filoverføring

Å velge ut og overføre filer fra T5100 til T2000 før avreise var litt av en jobb. Først to sett sikkerhetskopier med PC TOOLS Deluxe. Deretter sammenkopling av maskinene med nullmodem-kabel og filoverføring med ZCOPY (i filen ZCOPY.COM, 4KB, gratis).

Kommandofiler, batchfiler og CED synonymer måtte korrigeres. T2000 hadde bare en diskstasjon, mens T5100 hadde C, D, E og F. Det tok noen timer.

Da jeg kom hjem fra Tokyo, lå T5100 og ventet. Endrede og filer måtte overføres fra T2000, denne gang ved bruk av flere metoder:

De fleste tekst- og programfiler ble overført direkte med ZCOPYs "/u"-parameter. Kommandoen sørger for at kun endrede filer blir overført.

Overføring av batchfiler, kommandofiler etc. krevde årvåkenhet. De måtte tilpasses den nye diskstasjonstrukturen. T5100 hadde plutselig fått stasjoner med navn fra C til O.

Jeg dumpet filene pr. kabel til forskjellige kataloger på en tom diskstasjon. Noen filer kunne deretter kopieres til rett sted med selektiv bruk av DOS REPLACE-kommando (/A for å føye til nye filer. /U for å oppdatere eksisterende filer).

Ajourføring av kommandofiler, som brukes til datakommunikasjon krevde mere jobb. Det gikk imidlertid relativt smertefritt med FC (i filen FC26.EXE, 38 KB, jfr. nr. 9/90, s. 98).

I filkatalogen C:\SCR lå det ca. 400 KB med kommandofiler. Filene fra T2000 lå i H:\SCR. Jeg navigerte dit, og kommandoerte

C:\UTIL/FC -w -b c:\scr\*.* *.* >resultat

Programmet sammenlignet fil for fil og lagret forskjellene i filen RESULTAT med kommentarer som: "Føyet til etter linje 22", "Slettet linje 36-42" og "Linje 56-90 endret fra ... til".

Tricket var å laste filen RESULTAT inn i tekstprogrammet (PCWRITE), slette alle referanser til uendrede filer og konsentrere meg om resten.

I filen PHONES.T var det mange endringer. Jeg delte skjermen i to og leste C:\SCR\PHONES.T inn i nederste halvdel. Deretter gikk jeg opp i filen RESULTAT øverst på skjermen og bladde meg frem til siste korreksjon. - Ved å korrigere nedenfra og oppover, kunne jeg hurtig finne de riktige stedene i PHONES.T ("gå direkte til linje 59") ved hjelp av tekstprogrammet. Begynner du på toppen, blir linjenummerreferansene snart feil.

En rask sletting av det som skulle endres. Opp i RESULTAT for å hente endringslinjene og deretter ned i PHONES.T for å lime dem på plass. Det gikk utrolig hurtig. FC er en favoritt!!

Oppgaveveksling

I en periode brukte jeg oppgavevekslingsprogrammet Software Coursel. Ved overgang til ny maskin passet det å teste et alternativ: Back & Forth fra Progressive Solutions, Box 276125, San Antonio, Texas 78227, USA.

Filene er store. Ferdig dekomprimert beslaglegger hele 2.4 MB på disken. Dokumentasjonen alene er 370 KB stor. (Ligger på SHS i filene B&F1OF3.EXE - 246KB, B&F2OF3.EXE 209KB og B&F3OF3.EXE - 576KB.)

B&F lar deg definere opptil 20 logiske "maskiner", som du kan veksle mellom med enkle tastetrykk. På T5100, hvor jeg nå bruker DOS 5.0, er programmet satt opp med tre "maskiner", eller partisjoner som det kalles. Den første brukes hovedsaklig til datakommunikasjon, den andre til tekstbehandling og den tredje til alt mulig.

Når du skifter fra en partisjon til en annen, fryses programmet i den partisjonen du forlater. B&F er ikke et multi-taskingsprogram. Hastigheten er derfor like høy som om du skulle kjøre uten ...

Effektiv hukommelseshåndtering

B&F tar kun 23 - 33KB av konvensjonell RAM. Du kan bruke extended hukommelse, EMS, RAM disk, harddisk eller vanlig hukommelse for mellomlagring av programmer. Jeg bruker EMS-hukommelse.

Du kan bruke RAM-disk for lagring av overlay-programmer og få høyere hastighet ved "swapping" fra partisjon til partisjon. Jeg bruker ikke dette i dag, men det er klart noe jeg har lyst på senere.

Du kan redusere hukommelsesforbruket ved å eliminere egenskaper. Det gjøres bl.a. ved å velge mellom forskjellige utgaver av B&F. På T5100 har jeg lastet systemet HIGH og det tar nå under 5 KB av konvensjonell RAM (samlet tall for programmene BFPHIGHB, BNFEGA og BFPLOW).

T5100 går under DOS 5.0. Jeg har 535 KB RAM til rådighet for kjøring av programmer etter innstallasjon av B&F, Lightning cache, FASTOPEN (C:=99 E:=99), QUICKCRT og PCED.

"Klipp og lim"

Tekst kan klippes fra et program i drift og mellomlagres i en folder for senere liming, utskrift evt. overføres til en separat fil. Det er hurtig å overføre data mellom programmer og fra partisjon til partisjon.

Du kan redigere innholdet i utklippsbufferen, lagre tekst i utvalgte tastetrykkslagre og spille tastetrykk tilbake for å simulere kommandoer (software robot/makroer). Makroene kan redigeres.

Min bruk av makrofunksjonen vokser fra dag til dag. Her er B&F vesentlig kraftigere enn Software Carousel. Samspillet mellom min bruk av LIST (for lesing av filer) og ProYam (kommunikasjonsprogram) i forbindelse med elektronisk post er gjort vesentlig bedre.

Eksempel: Jeg har en innfil med 42 uleste elektroniske brev. Innholdet skal leses med LIST. Jeg skal markere det jeg vil beholde og lagre det i filer med navn som K:\RESPONSE\RESPONSE.91, K:\MAIL\MAIL.91, K:\KIDS91\KIDS91.91 osv.

Vil jeg lagre det i RESPONSE.91, trykker jeg ALT-VSHIFT-R (jeg har selv bestemt tastetrykket) og en linje fra filen blir føyet til K:\RESPONSE\RESPONSE.91. Deretter kan jeg bruke LISTs ALT-O kommando (som føyer et markert felt til den filen du sist lagret til.). Jeg bruker nå 11 slike makroer.

Andre egenskaper

B&F kan automatisk starte programmer i de forskjellige partisjonene. Jeg starter kommunikasjonsprogrammet slik hver morgen.

Programmet er fleksibelt. PCen kan ha CGA, EGA, Hercules, VGA, SVGA eller 1024x768 video modus. B&F kan samspille med UltraVision, DR DOS, QEMM, 386-to-the-Max, PCED, 4DOS, DOS 5.0, NDOS og andre effektivitetsverktøy inklusive Windows 3.0. Nettverkskompatibelt. MS-DOS 3.0 eller senere versjoner.

Innholdet i grafiske skjermbilder kan lagres i en fil for senere bruk.

B&F har kalkulator, print spooler, "stenografifunksjon" (dine forkortelser blir konvertert til hele ord), synonymfunksjon (a la CED og 4DOS), "vekkerklokke" og programmet kan slå av skjermen når maskinen står ubrukt. (Jeg bruker ikke disse egenskapene.)

Du kan sette alarmen til å ringe på bestemte tidspunkter på bestemte dager. B&F kan starte opp jobber på bestemte tidspunkter, f.eks. automatisk sikkerhetskopiering på natten eller sortering av en database.

Joda, jeg har betalt registreringsavgiften. Programmet koster US$65. Det er det vel verd.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.