Saltrød Horror Show nr. 62

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 2/1992, side 82.


På jakt på mer hukommelse

Jeg gikk over til MS-DOS 5.0 for å få bedre utnyttelse av Toshiba 5100s 4 MB RAM. På 80386- og 80486-baserte PCer kan du nå legge programmer inn i DOS Upper Memory Blocks (ligger i området mellom 640KB og 1MB).

Sist rapporterte jeg 535 KB RAM i konvensjonell hukommelse for kjøring av programmer etter innstallasjon av oppgaveveksleren Back & Forth, cacheprogrammet Lightning, DOS FASTOPEN (C:=99 E:=99), skjermprogrammet QUICKCRT (i QUICKCRT.COM på SHS) og synonymprogrammet PCED.

Siden den gang hadde jeg lagt inn PC-Tools MIRROR (for sikrere å kunne redde filer slettet ved et uhell) og noen drivere (SETVER, RAMDRIVE.SYS og EGA.SYS). Tilgjengelig RAM hadde sunket til 524 KB.

Her er de spesielle DOS 5.0 kommandoene jeg brukte i CONFIG.SYS for å lagre data i UMB-området:

device=c:\dos\himem.sys
device=c:\dos\emm386.exe 2450 ram
DOS=UMB,HIGH
DEVICEHIGH=c:\dos\ramdrive.sys 400 /e
DEVICEHIGH=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICEHIGH=C:\DOS\EGA.SYS
DEVICEHIGH=\DOS\ANSI.SYS

Her er noen av de spesielle kommandoene i AUTOEXEC.BAT:

loadhigh c:\dos\fastopen.EXE c:=99 e:=99
rem FMARK ligger i TSRCOM32.EXE på SHS
loadhigh c:\system\fmark p:\test
loadhigh c:\system\quickcrt /f
rem De to under brukes av Back & Forth
loadhigh bnfega
loadhigh bfphighb

Utnyttelsen av UMB-området kan være et puslespill assistert av DOS-kommandoen MEM. Jeg brukte TSR-programmet MAPMEM til denne oppgaven (se omtale under).

QEMM386

Straks DOS 5.0 var på banen, kom hukommelsesprogrammene QEMM386, 386Max, m.fl. i nye utgaver. Men er de lengre bryet og pengene verd?

Hos meg var 524KB konvensjonell hukommelse RAM for lite. Jeg kunne f.eks. ikke lese inngående fax-filer på skjermen uten å måtte gå ut av oppgaveveksleren Back & Forth. Jeg var moden for en test og tok for meg Quarterdecks QEMM386 versjon 6.0.

READ.ME-filen advarte om vanskeligheter med Toshiba 5100 med mindre man tok spesielle forholdsregler. Løsningen ble å definere all ekstra hukommelse som extended (uten "fast ROM"). Back & Forth viste seg dessuten å være en ekstra utfordring.

De fleste vil antakelig kunne installere QEMM automatisk ved hjelp av hjelpeprogrammet OPTIMIZE. Det gikk ikke her. Jeg måtte til med brukermanualen, hvilket viste seg å være omfattende, teknisk og tung.

Den fortalte at hjelpeprogrammet VIDRAM også kan gi mere RAM på 80286-maskiner, når disse ikke kjører grafiske programmer. Olivetti M290 AT fikk hele 753 KB tilgjengelig konvensjonell hukommelse på denne måten. Slett ikke værst.

Vil jeg kjøre EGA-grafikkspillet CABAL (i CABAL7.COM), stopper VIDRAM forsøket med advarselen:

"Graphics vide modes are disabled. Press ESC key to continue.
Press any other key to abort".

Jeg trykker en vilkårlig tast og kommer tilbake til DOS kommandolinje. CED-synonymet "vroff" slår av VIDRAM. Skrevet som en DOS 5.0 makro ser synonymet slik ut:

doskey vroff=c:\system\vidram off

QEMM386 på Toshiba 5100

Langt bak i boken sto stalltipset: Fjern alt det du absolutt ikke trenger fra CONFIG.SYS og AUTOEXEC.BAT. Når du har fått det til å samspille fornuftig med QEMM, føyer du til et resident program av gangen for å se hvor problemene ligger. Og slik gjorde jeg det.

QEMM ga maskinen 625 MB tilgjengelig konvensjonell hukommelse! En økning på 100 MB er mildt talt fantastisk. Det er tross alt ikke lenge siden jeg kjempet med en øvre grense på 461 KB (se nr. 1/2-91 s. 56).

Her er noe av det QEMM gjorde mulig:

 • DOS 5.0 HIMEM.SYS og EMM386.EXE forsvant. Inn kom driveren QEMM386.SYS. Den fikk beskjed om å "ta i bruk" ledige områder over 640 KB og under 1024 KB. Tilgjengelig hukommelse ble sortert etter hastighet, slik at systemet kunne kjøre hurtigst mulig.
 • QEMMs LOADHI-program flyttet flere programmer opp i High Memory: PC-Tools MIRROR, cacheprogrammet Lightning og tasteforbedringsprogrammet PCED.

LOADHI flyttet 72 av min CONFIG.SYS-kommando FILES=80 opp i High RAM.

MAPMEM ga følgende rapport:

  MAPMEM 3.2, Copyright 1991 TurboPower Software
  Psp Cnt  Size Name 
  ---- --- ------ ---------- 
     2 16,496 DOS 
     1   96 ---free--- 
  0411 1   96 LOADHI 
  0418 3  3,456 COMMAND 
  0505 2  1,472 BFPLOW 
  0618 3  3,680 COMMAND 
  0703 2  1,056 FAKEY 
  DB43 1  2,880 (BFPHIGHB) 
  0747 2 625,088 ---free--- 
      654,592 ---total-- 

Er dette for lite, kan jeg starte VIDRAM og få ledig hukommelse opp i 676 KB.

Indeks-program

Jeg er en hund etter programmer, som gjør det lettere å søke etter tekst på harddisken. Med dem søker jeg bl.a. i artikler og bøker jeg har skrevet, informasjon lastet ned fra online-tjenester og i dataprogrammers bruksanvisninger.

En gang var jeg tilhenger av ZyIndex. Det analyserer tekst lagret på disken, lager indekser over hvor ting ligger lagret og gjør det mulig å finne ting hurtig med kraftige søkekommandoer. Den dagen indeksfilene ble større enn 3 megabyte, ga jeg imidlertid opp.

Sharewareprogrammet Context er også et indekseringsprogram. Det ligger i CNTXT100.EXE (68KB stor), er laget av LifeStone Software, P.O. Box 620, Brookline, MA 02146, USA. Bidragsønsket er US$30.

På N-stasjonen lå det 58 filer i fem kataloger på tilsammen 14.6 MB. Gjennomsnittlig filstørrelse var 251 KB. Index-filen ble på 1.4 MB. D-stasjonen hadde 880 filer i 28 kataloger. I gjennomsnitt var filene på 17 KB. Index-filen ble på 2.5 MB. Du må ha godt med plass for å kunne bruke Context.

Programmet brukte 1.5 time på å lage indeksen for N-stasjonen. Det gjøres derfor best når du ikke trenger maskinen på en stund.

Context finner hurtig frem til de filene, som inneholder dine søkeord. Er filene store (som på N-stasjonen), bruker det imidlertid et hav av tid på å vise frem resultatet.

Du kan ta filene inn i eksterne programmer, f.eks. i LIST eller en tekstbehandler. Context gir imidlertid ikke mulighet for overføring av søkeordene, slik at de kan brukes i en batchfil. Søket må derfor startes på nytt i disse verktøyene.

LOOKFOR (i LOOKFO38.COM, 17KB) gjorde søkejobbene raskere. Det er lettere å automatisere (med batchfiler) og du kan klippe ut og lime funnene til oppsamlingsfiler evt. skrive dem ut.

Context synes å egne seg best for gjenfinning blant tusenvis av små filer, f.eks. i et korrespondansearkiv.

Stalltips for store harddisker

Som du vet, har min Toshiba 5100 fått en 425 MB harddisk. Den er delt opp i 13 partisjoner (fra C til O). Problemet er at det er blitt vanskeligere å huske hvor underkataloger befinner seg. Det begynner å bli mange av dem.

Løsningen er enkel. Med DOS eksterne kommando TREE, lager du et kart. Legg følgende i batchfilen LAGKART.BAT:

c:\dos\tree c:\ >c:\bat\kart
c:\dos\tree d:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree e:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree f:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree g:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree h:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree i:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree j:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree k:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree l:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree m:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree n:\ >>c:\bat\kart
c:\dos\tree o:\ >>c:\bat\kart

Jeg bruker et PCED synonym for å hjelpe meg med å finne hvor katalogene ligger. Omskrevet til en DOS 5.0 makro ser den slik ut:

doskey kart=p:list c:\bat\kart /F$1

Når du lurer på hvor katalogen RTM ligger, taster du

kart rtm

LIST (i filen LIST76.EXE) slår opp filen KART på skjermen og begynner å lete etter innholdet i variablen $1 (%1 i batchfiler). Ah, der var den! Katalogen heter K:\TEST\RTM.

Du kan også bruke metoden for å finne riktig stavemåte på en underkatalog. Heter den PARTNERE, PARTNER, PARTNERS? Skriv "kart part" for å finne ut.

En gang daglig

Programmet 1ADAY (i filen ONEDAY.EXE, 10KB) kan legges inn i din AUTOEXEC.BAT for å få oppgaver utført kun en gang pr. dag uansett hvor ofte du slår på PCen.

I min AUTOEXEC.BAT har jeg følgende kommandolinje:

c:\system\1aday c:\bat\1aday

Den sørger for at batchfilen C:\BAT\1ADAY.BAT blir utført en gang daglig. I denne ligger følgende kommandoer:

for %%a in (c: d: e: f: g: h: i: j: k: l: m: n: o:) do c:\dos\chkdsk %%a\*.*
echo proyam kontrollfil >c:\home\1aday.dat
copy c:\home\direct.dat p:\

Den første kommandoen lar CHKDSK kontrollere alle logiske stasjoner på harddisken. Den andre lager filen C:\HOME\1ADAY.DAT med innholdet "proyam kontrollfil". Filen brukes av kommunikasjonsprogrammet mitt. Sammen med filen P:DIRECT.DAT sørger den for at PCen ringer opp til tre onlinetjenester uten å vente på mine tastetrykk først.

Starter jeg PCen opp flere ganger på en dag, blir ikke disse oppgavene utført. Du kan legge så mange oppgaver i 1ADAY.BAT, som du bare måtte ønske.

Ny versjon av TSR Utilities

TSR er oppgradert for å bli kompatibel med MS-DOS 5.0 og kunne ta hensyn til "high memory" (upper memory blocks). Den nye versjonen ligger i filen TSRCOM32.EXE (74 KB, gratis).

Her er noen av de viktiste forbedringene siden versjon 2.9:

 • Programmer kan legges inn i "high memory". Du kan bruke DISABLE for å deaktivere dem.
 • MARK og FMARK-merker kan legges inn i "high memory" for senere frigjøring av hukommelse med RELEASE.
 • MAPMEM er skrevet fullstendig om. Under DOS 5.0 er det bl.a. blitt flinkere til å rapportere navn på residente programmer. Kan brukes for ERRORLEVEL-kontroll av om et resident program er i bruk.
 • MARKNET (for lokalnett) lagrer bl.a. BIOS data assosiert med LPT-porter.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.