Saltrød Horror Show nr. 63

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 3/1992, side 110.


Postordre blues

Det er herlig å kunne sende PCen til USA for å få harddisken byttet ut med en med 425 MB kapasitet! Men hva om noe går galt?

Noe gikk galt... Lyset som varsler når harddisken er i bruk, virket ikke. Back & Forth var stilt inn slik at jeg fikk R eller W (Les/Skriv) i øverste venstre hjørne, så det var ikke kritisk. Men jeg liker nå en gang å se lyset.

Jobben var gjort hos Micro Solutions (30 Main Street, Suite 502, Danbury, CT USA 06810). Min kontaktmann Steve Schone kunne nås på tlf. 095-1-203-748-4633. Vi kommuniserte imidlertid enklere pr. elektronisk post (CompuServe ID: 72727,2063. Via BBB og Internet: 72727.2063@compuserve.com). Servicen er topp!

Det var bare å sende maskinen over til USA igjen. Med hurtig kurerpost er den fremme på noen dager. Etter en knapp uke hadde jeg hatt den tilbake. Det er vesentlig raskere enn hva Arngren i Oslo presterte ved en bestilling før jul... Kostnaden hadde imidlertid blitt rundt 1500 kroner med DHL International A/S.

I stedet ba jeg Steve faxe en detaljert instruks, slik at jeg kunne åpne boksen og kontrollere selv. I romjula gjorde jeg jobben. Resultatet var magert.

Et alternativ snublet inn over modemet fra CompuServe 1. januar:

Harddisk-lyset

FlashLED (i filen FLASH1.EXE, 7 KB, gratis) er laget av Seagate Technology, Inc. Det er forøvrig dem som har laget harddisken min (ST1480A).

FlashLED er et lite resident program (tar 800 bytes av RAM). Jeg har lastet det HIGH med QEMM386 med AUTOEXEC.BAT, og belastingen i vanlig RAM er nå 0 bytes.

Programmet viser harddiskens aktivitet ved hjelp av LED-lysene (Light Emitting Diode) på AT-maskiners tastatur eller evt. via maskinens høyttaler.

På Toshibaen har jeg satt det opp for å vise diskens aktivitet med Scroll Lock-lyset. Det samme har jeg gjort på Olivetti M290. Her kom FlashLED virkelig til sin rett, da PC-boksen står i et annet rom. Endelig kan jeg se når harddisken er aktiv.

Du kan bruke NumLock, CapsLock, ScrollLock-lysene for å vise aktiviteten på harddisken, diskettstasjonene, evt. på både harddisk og diskettstasjoner samtidig. Bruker du høyttalerne, "klikker" den med forskjellig frekvens på lesing og skriving.

Hurtiglesing av "ukjent" filnavn

På en stor harddisk blir det vanskeligere å finne igjen filer. Her er hvordan jeg løser problemet.

Hjelpemidlene er batchfilen FFL.BAT (jeg bruker den med CED synonymet FFL), Fast File Finder (i filen FF211.EXE, 15KB), LIST (i filen LIST76.EXE, 104KB) og IFF (i filen IFF50A.COM, 46KB).

RAM-disken P brukes til mellomlagring av data. FFL.BAT ser slik ut:

C:\UTIL\FF %1 /e /v %2 %3 %4 >P:INN
C:\UTIL\LIST P:INN
C:\UTIL\IFF Q Vil du slette fillisten?
IF ERRORLEVEL 20 GOTO end
DEL P:INN
:end

La meg forklare med et eksempel: Jeg leter etter et dokument som inneholder beskrivelse av en policy. Ikke vet jeg hvor det ligger. Om navnet vet jeg kun at det begynner med bokstavene POLIC.

Jeg taster "FFL POLIC*.*". Nå skjer følgende:

  1. Fast File Finder leter gjennom hele harddisken (/E-parameteret) etter POLIC*.*. Resultatet, en filliste med filstørrelser og tidsstempler, lagres i filen P:INN.
  2. LIST tar fillisten opp på skjermen. Jeg trykker Alt-I (holder ALT-tasten nede og trykker I). Markøren blir tykk og jeg kan flytte den til ønsket filnavn med piltastene. Ett trykk på ENTER, og jeg kan lese innholdet i filen.

    Var det ikke riktig fil, kan jeg trykke Ctrl-PgUp (holde Ctrltasten nede og trykk PgUp) for å få foregående skjermbilde. Slik kan jeg fortsette inntil jeg har funnet filen.

    Når filen er funnet, kan jeg skrive den ut eller kopiere hele eller deler av teksten over til en annen fil for bearbeiding.

  3. Når jeg er ferdig, trykker jeg ESC og IFF spør om filen skal slettes. Hurtig og enkelt.

Finn "vanskelige" filer

I eksemplet hadde jeg i hvertfall en viss anelse om hvilket filnavn, jeg skulle bruke. Slik er det ikke alltid. Da er LK4 et nyttig hjelpemiddel. Programmet ligger i filen LK4.EXE (33KB, bidragsønske US$10.00 fra Vic Baron, GTX Software, 5419 Dahlia Drive, Los Angeles, CA 90041, USA).

Jeg lette etter en fil, som hadde bokstavene "PROJ" i navnet. På disken var det 13 logiske diskstasjoner og 7224 filer. I løpet av noen sekunder fant LK4 15 filer, f.eks. OLDPROJ.DAT, K- PROJUL.88, KIDPROJ.WEL, KIDPROJ.VOT og OLDPROJ.91.

Fillisten sto i et filvindu på skjermen. Du kan lese dem (evt. i hexadesimal form), merke og slette filer (f.eks. filer med samme filnavn) eller endre til en gitt funnet fils diskkatalog for annen bearbeiding.

Notat om formatering av disketter

Jeg vet det er ufornuftig, men jeg gjør det likevel. Stadig. Jeg formaterer 3.5" disketter sertifisert for 720 KB eller lavere for oppbevaring av 1.44 MB med data. Stort sett går det bra.

Noen av disse diskettene er det nesten umulig å få formatert på Toshiba 5100 og Olivetti M290 AT. Hverken DOS, PC-TOOLS eller Norton greier jobben. De hevder at diskettene er ødelagte.

Men så var det lille MAXI (i filen MAXI.EXE, 48KB). Programmets formål er å formatere disketter for mer enn 1.4 MB (eller 720KB), men resultatet blir ikke alltid like bra. Det interessante er at når MAXI er brukt, kan jeg ofte etterbehandle med Nortons FORMAT.EXE (Quick Format) og få et brukbart resultat.

Løsningen anbefales ikke. Men den fungerer hos meg.

Produksjon av slides

Programmet TITLE i filen TITLE30.EXE (49KB, bidragsønske US$24.95) er et hendig lite program for dem som ønsker å lage profesjonelle fargeslides ved å avfotografere en VGA skjerm. PCen må være en 80286 eller høyere med 512 KB ledig hukommelse.

Du taster inn et ord eller en setning ved DOS kommandolinje og får det vist frem i VGA 640x480 grafikk med 16 farger. Ved hjelp av blanke og anførselstegn (som i " "), får du kontroll over hvordan ordene fordeles på flere linjer.

En versjon med flere bakgrunner og fonter fås ved registrering fra Castle Computers, P.O. BOX 850, Poway, CA 92074-0850, USA.

Avansert bruk av DOS environment

I nr. 10/91 s. 84 og 12/91 s. 86 omtalte vi SSET, et kraftig verktøy for manipulering av DOS environment. Dette mellomlagringsområdet i hukommelsen brukes bl.a. til oppbevaring av PROMPT- informasjon, PATH= og styringsdata for viktige brukerprogrammer.

Konkurrenten ENV kaller seg "The Master Environment Utility". Det lar deg bruke variablene uansett i hvilken versjon av DOS environment du for tiden befinner seg i (f.eks. etter å ha gått ut av det skallet du var i da du definerte dem). ENV er laget av Kjell Eikland, 674 St. John's Drive, Camp Hill, PA 17011, USA. Bidrag US$ 15.00.

ENV kan gi batchfiler og synonymer (makroer) mer slagkraft. Det lar deg lagre mange slags informasjon i environment-variabler for manipulering der før de f.eks. brukes i tester i batchfiler.

ENV har en kraftig kalkulator med vitenskapelige funksjoner, dato og tidsfunksjoner (med tidssoner) og logiske operander, som du kan bruke for å manipulere mellomlageret.

Du kan manipulerere tekst, evt. kombinert med matematiske beregninger. Manipuleringen kan skje i batch eller interaktivt med forspørsler om input fra brukeren. Du kan teste om variabler finnes og få resultatet rapportert i DOS ERRORLEVEL variabler, og mye mer.

Omdirigering og "piping" er enkelt. Du kan f.eks. hente alle filene i en katalog inn i variabler ved kommandoen

DIR|ENV SET DIR*

f.eks. med sikte på tester eller bearbeiding.

Med TYPE kan du ta inn alle linjene i en fil, f.eks. CONFIG.SYS, for deretter å redigere en eller flere linjer i en batchfile eller bruke resultatet i en annen sammenheng.

Med kommandoer av typen env list comspec %variabelnavn% >utfil kan du få en bearbeidet variabel ut i en resultatsfil. Du kan f.eks. hente et filnavn fra en filliste, fjerne alt til høyre for datoen, føye til en fast (eller variabel) tekst til høyre og ta resultatet ut i en tekstfil eller bruke det i en batchfil.

Eksempel: Når er uke nr. 19?

Min dagbok er laget av et PC-program og ligger på harddisken. Den eneste mangelen er at månedsfilene kommer uten ukenumre. Stadig snakker folk om uke 15 eller 16. Jeg må spørre for å finne ut hva de snakker om. En passende testjobb for ENV, tenkte jeg.

Resultatet ble en liten batchfil (UKE.BAT) og en fil med kommandoer til ENV (UKE.ENV). Når jeg taster

uke 15

svarer systemet:

Uke 15 inneholder datoen 1992.0408

Det betyr at datoen 8. april ligger i uke 15 (amerikansk datosystem). UKE.BAT inneholder følgende kommandoer:

echo off
c:\util\env set ukeno=%1
c:\util\env batch <c:\bat\uke.env

Filen UKE.ENV inneholder:

set timer=(int(%ukeno%)*168)
set timer=(%timer%-312)
calc timer
set nyuke=(DATENOW(+%timer%))
calc nyuke
list comspec Uke %weekno% inneholder datoen %nyuke%

Jeg skal ikke forklare kommandoene her, selv om ENVs dokumentasjon er i knappeste laget. ENV er ikke for utålmodige. (Tips: Jeg bruker ascii-tegn nr. 255 før u-en i Uke for å få en bedre utskrift på skjermen.)

Når PCen blir "for gammel"

Oppslagstavlen min, "Saltrød Horror Show" (tlf. 041-31378), kjøres fremdeles på en Olivetti M24 PC. Maskinen er en Intel 8086-maskin fra 1984, som senere er "spritet opp" til 80286. Maskinen går som ei klokke.

Så kom januar 1992. Plutselig ble det smertelig klart at de som laget maskinen, hadde ment at 1. januar 1992 burde være nok. PCen nektet å skifte årstall. Da jeg forsøkte manuelt, ble resultatet 1984...

Løsningen lå i CompuServes IBM Hardware forum og kan nå lastes ned fra SHS. Filen ATTCLOCK.EXE (9KB, gratis) inneholder en driver for CONFIG.SYS. Den løste problemet.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.