Saltrød Horror Show nr. 64

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 4/1992, side 88.


Kraftig søk og erstatt

Oppgaven var enkel. Jeg ønsket å endre alle forekomster av teksten "cunyvm.cuny.edu" til "aun.uninett.no" i min nye Online-bok. Teksten var imidlertid fordelt på 33 store filer. Det var tungvint å bruke tekstprogrammet.

Alle filnavnene hadde endelsen *.M. Hjelpemidlet var søk-erstatt programmet CHANGE. Korreksjonen ble gjort med følgende linje fra DOS kommandolinje:

change *.m 'cunyvm.cuny.edu' 'aun.uninett.no'

Noen sekunder senere var alle filene endret. Den gamle teksten lå i filer med etternavnet BAK. En rask kontroll med FC.EXE (jfr. nr. 1/92 s. 98.) viste at alt var korrekt. *.BAK filene kunne slettes. FC ligger forøvrig i filen FC26.EXE, 38KB. Bidragsønske US$25.00.

CHANGE lar deg også endre filer i flere kataloger i en operasjon, f.eks. i alle filer som inngår i begrepene C:\SRC\*.C, C:\INC\*.H og C:\TMP\*.* .

Ønsker du å foreta mange endringer i filen(e), kan du legge kommandoene i en korreksjonsfil. Denne filen med korreksjoner kan være mer enn 60 KB i størrelse, så du kan gjøre ganske mye på en effektiv måte.

Her er en fil jeg har laget for konvertering av tekst med norske bokstaver til 7-bits ascii og fjerning av ASCII-tegn nr. 2. Det brukes for på å representere halvfet utskrift i tekstprogrammet PCWRITE:

! endring av PC-WRITE fil til 7-bits ASCII uten Halvfet
'æ' "{"
"ø" "|"
"å" "}"
"Æ" "["
"Ø" "\"
"Å" "]"
#002 ""

Av eksemplet fremgår at du kan legge inn kommentarer i teksten (!tegn først på linje) og at du kan bruke tegnenes ASCII-nummer direkte (#002 er halvfet-koden). Med ASCII- numrene kan du f.eks. korrigere filer med linjer uten vognretur-tegn (kun linjeskift) til vognretur/linjeskift. Følgende kommando er tilstrekkelig:

change innfilnavn #10 #13#10.

Noen andre egenskaper:

  • Endre alle filer i alle underkataloger under det du er innstilt på akkurat nå, evt. i alle kataloger på alle tilkoplede diskstasjoner. På denne måten kan du endre alle forekomster av et hyppig feilstavet kundenavn. Men vær varsom..
  • Endringene kan utføres i en jafs, eller du kan stille inn programmet for å be om bekreftelse før hver endring.
  • Definere endringene til å være i begynnelsen eller slutten av et ord eller at det kun skal omfatte hele ord (f.eks. endringen skal kun gjelde ordet "hus", og ikke "huskjøp" eller "uthus").
  • Angi at søket skal ta hensyn til STORE og små bokstaver.
  • Endre innholdet i binære filer (f.eks. programmer).
  • Endringer skal foretas uansett hvilke filattributter filene måtte ha. F.eks. blir skjulte filer også endret ved en slik innstilling.

Programmet kan lastes ned som CHG202B.EXE, 57KB. Bidragsønske US$25.00 til John W. Clinton, P.O. Box 678, Boston, MA 02136, USA. (CompuServe: 70244,1340).

Dermed tar CHANGE favorittplassen fra BCHANGE, som jeg har omtalt mange ganger tidligere i denne spalten. CHANGE er hurtig, sikkert og lettere å bruke om du ønsker mange endringer i en fil.

Timeregistrering

LOG er laget for konsulenter og andre som arbeider på timebasis. Det gir en enkel måte å registrere tidsforbruket på. Det gir oversikt over mellomværendet med et nesten uendelig antall kunder.

Programmet er skrevet for amerikanske forhold og fakturatekstene er derfor mindre interessante. Bl.a. er det umulig å legge inn telefonnummeret 041-31378 i oppsettsmenyen.

Resultatet blir imidlertid bra. Hver faktura får et unikt nummer og teksten er grei. Du kan slette timeloggen etter utskrift av fakturaen, evt. beholde den.

Du kan skrive fakturaen til en fil og korrigere innholdet med et tekstprogram. Spesielt effektivt blir det om du lager en batchfil for automatisk oversettelse til norsk ved hjelp av CHANGE (se over). Det er mange veier til Rom.

LOG foreligger i en resident og normal versjon for MS-DOS. Den normale versjonen kan betjenes fra DOS kommandolinje eller fra en hovedmeny. Ved hjelp av batchfiler, synonymer, makroer e.l. kan bruken av programmet fra DOS kommandolinje gjøres meget praktisk. Jeg starter det opp med følgende batchfil:

set gmlpath=%path%
path c:\log
set logpath=c:\log
c:\log\log %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
set logpath=
path %gmlpath%
set gmlpath=

Forklaring: Kommandoene er laget slik at jeg kan kjøre LOG fra hvor som helst på harddisken uten å forlate stedet i prosessen. SET GMLPATH fanger opp nåværende innhold i PATH-kommandoen i en variabel i DIS environment. SET LOGPATH gjør programmet i stand til å finne styrefilene. PATH %GMLPATH% gir systemets PATH sitt opprinnelige innhold igjen.

Registrering koster US$25 pr. stykk. Skriv til Chris Laforet Software, 511-D Poplar St, Graham, NC 27253, USA. Programmet ligger i filen LOG30D.EXE (94KB).

Test av VGA skjerm

Har du problemer med VGA skjermen? Har du mistanke om at den ikke er kompatibel med gjeldende standarder? Da kan du med fordel teste den med programmet i filen VGAMAGIC.COM (44KB, gratis). Det er laget av den kjente skjermprodusenten Paradise Systems i USA og gir en fin rapport om skjermens egenskaper og tilstand.

Systeminformasjon

Gratisprogrammet SYSID har lenge vært en favoritt når det gjelder å få hurtig teknisk informasjon om PCene mine. Det ligger i filen SYSID47.EXE (77KB) og er bl.a. omtalt i nr. 10/89 s. 98.

Men så gikk jeg over til DOS 5.0 og det begynte å klage om at "SYSID krever DOS versjon 3.x". Det tok meg unødvendig lang å finne løsningen, enda den lå rett foran nesa. SETVER-programmet på DOS-disketten, selvfølgelig. Kommandoen

SETVER SYSID.EXE 3.20

oppdaterte tabellen over programmer DOS skulle lure. SYSID skulle tro at jeg kjørte DOS versjon 3.20. Ved å legge inn linjen

DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE

i CONFIG.SYS og starte opp igjen, kjørte SYSID som en drøm.

I mellomtiden hadde jeg fått tak i et alternativ. SYSCHK (i filen SYSCHK23.EXE, 64KB, bidragsønske USD20.00). Det gjør mye av det samme: Oversikt over prosessoren, BIOS, input/output, disker, evt. tilkoplet nettverk, video, hukommelse, residente programmer, tester av hastigheter og utskrift. Hederlig. Slikt er alltid interessant.

Det er imidlertid en annen årsak til at jeg trekker det frem her. Programmet kom med et icon for bruk med MS Windows og det tok utrolig lang tid å finne ut hvordan jeg skulle få det installert. Den prisbelønte dokumentasjonen hjalp lite. Her er tricket:

Jeg installerte programmet under Program Manager. Det er enkelt nok. Klikk på File, velg New og deretter Program Item og OK. Opp kommer et vindu med titelen Program Item Properties.

Jeg husket selvfølgelig ikke korrekt staving av navnet i farta og valgte Browse. Et dobbeltklikk når musmarkøren pekte på filen og korrekt filnavn ble overført til Command Line:.

Deretter et klikk på Change Icon. Under File Name: tastet jeg inn adressen til det nye iconet: C:\SYSTEM\SYSCHK.ICO. Et trykk på Enter-tasten, klikk på OK og programmet sto på menyen med ønsket icon.

Et dobbeltklikk og jeg var inne i programmet. Du trenger ikke Windows for å kunne bruke programmet!

Spill for MS Windows

I filen WINCARD.EXE (106KB) ligger tre spill for bruk med Microsoft Windows. Seahaven Towers og Arachnid er kabalspill, mens Mines er et "minespill". Korrekt. Slike som eksploderer.

Etter timer ved tastaturet utpekes herved Arachnid til månedens spill. Uhyre krevende. Noe av det mest krevende jeg har spilt. Besettende.

Towers er også bra, men Mines fanget mindre interesse. Du skal bevege deg gjennom et minefelt uten å bli drept. Hmm. Det er visst for lenge siden jeg var i hæren ..

Installasjon er enkelt. Klikk til Games-menyen og blås den opp. Velg File og deretter New. Velg New Program item og klikk OK.

Ved Program Item Properties velger du Browse. Det gir deg filnavn og underkataloger. Klikk programmet, f.eks. Arachnid, på plass i Command line-rubrikken. Tast inn navnet, og du er ferdig. Neste gang du går inn i Games har du et nytt valg på menyen og denne gangen med iconet korrekt på plass.

Programmene er laget av SP Services, P.O. Box 456, Southampton, SO9 7XG, England. Bidragsønske UKP 15.

Skjermfotografering i Windows

Med MS Windows kan du ta bilder av skjermen og få det over på klippebordet for bruk i andre Windows anvendelser, som f.eks. i Paintbrush. Det er enkelt, om du bare husker hvordan.

SnapShot (i filen SNAPSH.EXE, 20KB, bidragsønske USD10.00) gjør jobben lettere. Iconen er et kamera, og slik fungerer det også.

Først må du klargjøre lukkeren på kamerat med et høyreklikk på musa. Velg "Load Film" under filmmenyen og du er klar til å begynne. Plasser markøren over vinduet du vil ta bilde av og klikk. Bildet lagres både i SnapShots arbeidsområde og på klippebordet. Du kan ta bilder av avgrensede områder av skjermbildet.

Når du har tatt bildet, kan du åpne Paintbrush og rulle ned Edit-menyen. Velg "Paste". Bildet blir overført fra klippebordet. Du kan kutte bildet (med det retangulære klippe-verktøyet), velge Copy To fra Edit-menyen og lagre det i en fil for senere bruk.

Om du synes dette er enklere en Windows innebygde løsning, er din sak. Programmet er i hvertfall laget av Brad Lucas, 10 Lee Street #2, Somerville, MA 02145, USA. (CompuServe: 74130,2452)

Diverse på tampen

TSR programmene for administrasjon av residente programmer er kommet i ny versjon. Filnavn: TSRCOM34.EXE (74KB. Se bl.a. nr. 10/91 side 84).Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.