Saltrød Horror Show nr. 65

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 5/1992, side 104.


Retur til samme katalog

I sist nummer testet vi LOG, et program for registrering av timer og utskrift av fakturaer. Vi gjenga den batchfilen jeg bruker for å kjører programmet. En PATH-kommando ble brukt for å kunne kjøre LOG fra hvor som helst på harddisken.

Noen eldre programmer samspiller ikke bra med PATH. Du må være i riktig katalog for å kunne kjøre dem. Det lille hjelpeprogrammet RET er nyttig å ha i slike situasjoner. Det lar en batchfil gå til en annen katalog og returnere til utgangspunktet, når jobben er gjort.

Eksempel: Programmet DISKFIX ligger i D:\PCTOOLS. Du står i C:\TEST. RET ligger i C:\UTIL. Batchfilen FIX.BAT inneholder følgende kommandoer (om du har DOS 3.0 eller høyere):

c:\util\ret 1
d:
cd \pctools
diskfix
ret

Tast FIX for å kjøre DISKFIX. Når du er ferdig tar RET deg tilbake til C:\TEST. Det ligger i filen RETURN.EXE (7 KB, gratis).

Presentasjonsgrafikk

Med en moderne bærbar datamaskin trenger du lengre slides eller overhead transparenter til foredragene dine. Du kan bruke PCen koplet til en videokanon eller skjermprosjektør.

Grabber (i filen GRABB394.EXE, 131KB) er et fint hjelpemiddel for å lage "slides" av skjermbildene dine. Jeg er registrert bruker.

I utgangspunktet er GRABBER en resident "skjermbildefanger". Den tar "polaroid-bilder" av tekstbilder i alle størrelser - opptil 132 kolonner og 60 linjer. Det tar grafikk fra CGA, EGA, Hercules, MCGA, VGA og Super-VGA skjermer med opptil 1024 x 768 i 256 eller 16 farger, evt. fra monokrom skjerm. (Merk: Ikke skjermbilder fra MS Windows programmer.)

Bildene lagres i EXE-filer. Heter en bildefil BILDE1.EXE, er det bare å taste BILDE1 og trykke Enter for å få det på skjermen.

Du kan lage et mer eller mindre automatisk slides-show styrt av enkle batchfiler. Proffene styrer showet ved hjelp av fjernkontroll. Andre blar frem til neste bilde ved å trykke Enter.

Skal fremvisningen foregå ubetjent, bestemmer du bare hvor mange sekunder hvert enkelt bilde skal stå på skjermen. Presentasjonen kan gå døgnet rundt i et butikkvindu.

Ved bruk av ERRORLEVEL-teknikken i batchfilen kan du lage en ubetjent presentasjon som kan styres (fra menyer) i forskjellige retninger av den som ser på. F.eks. "Tast A for tekstbehandling eller B for sjakk".

Bilder av tekstskjermer (ikke tekst fra grafikkprogrammer) kan konverteres til ren tekst, ANSI eller .PCX format. ANSI-bildene kan vises på skjerm med DOS TYPE-kommando. Det går adskillig hurtigere enn i EXE-formatet. (Krever linjen DEVICE=ANSI.SYS i CONFIG.SYS.)

Grafikkbilder kan konverteres til PCX eller GIF-formatet. Den registrerte versjonen kan også konvertere til .PIC. Et hjelpeprogram lar deg endre på innholdet i tekstbilder (ikke grafikk). Du kan føye til ny tekst eller spesialtegn fra tastaturet.

En tekstslide laget med Harvard Graphics ble 24KB i exe-format, 22KB i PCX-format og 11KB i GIF. Det interessante med GIF-formatet er at bildene blir svært små. Det er derfor en foretrukket løsning for distribusjon av bilder pr. modem.

Bildene kan konverteres i farger eller gråtoner. En "Resize"kommando lar deg avgrense bildet til et utsnitt av originalen. Resultatet kan du f.eks. skrive ut på papir med VUIMG (i filen VUIMG31.EXE, 103KB, US$35). Det er et titteprogram for GIF, TIFF og PCX files med en enkel utskriftsfunksjon.

Registrering av GRABBER koster US$59 til Public Software Library, P.O. Box 35705, Houston, Texas 77235-5705, U.S.A. (Fax: 095-1-713-524-6398.)

Bildebehandling

GRABBER er vel og bra, når bildene skal brukes på den maskinen de ble laget på. Verre er det om de skal vises på en annen maskin med en annen type skjerm.

Dette traff meg i panna her om dagen. Jeg skulle holde foredrag på Teknisk Museum i Oslo. Planen var å lage et slides show som kunne vises på storskjerm av en Barco videokanon. I fulle farger, selvfølgelig.

Problemet var bare at "slidene" var laget på en PC med VGA skjerm, mens min reise-PC (Toshiba 5100) kun har EGA. Noen av bildene hadde VGA oppløsning og kunne ikke vises på Toshibaen uten videre. Bildene måtte konverteres til en annen skjermoppløsning. Men hvordan?

Sharewareprogrammet Paint Show Pro kan løse slike problemer. Det eneste aberet er at det bare kan kjøres under MS Windows. Sistnevnte er som kjent treg som en snile.

La meg forklare egenskapene med noen eksempler. Pr. modem fra New Zealand hadde jeg fått et VUIMG-drevet slides show. Det hadde to svakheter. På en av slidene sto ordet RESPONSES. Det skulle være RESPONSE. En annen inneholdt et feilaktig logo. Dette måtte rettes.

Alle bildefilene var i GIF-format. Det var intet problem for Paint Shop Pro. Det kan lese inn bilder i BMP, DIB, IMG, JAS, MAC, MSP, PCX, PIC, RAS, RLE, TGA, TIF og WPG-format.

Jeg leste bildefilen inn i Paint Shop Pro, kopierte det over i Windows Paintbrush-seksjon (med Paste fra Edit menyen), klippet bort s-en i RESPONSE og lagret resultatet som PCX fil. Deretter tilbake til Paint Shop Pro. Inn med bildet og lagring som GIF fil.

Med Paintbrush kan du foreta de endringene i grafikkbildene dine, som GRABBER ikke makter.

Filen med den rette logoen var i oppløsningen 648x488, mens resten av slidesshowet var i 640x200. Det var bare å lese inn bildet, velge Image/Resize-funksjonen for å endre bildet og lagre det som GIF fil igjen.

Andre egenskaper

Utskrifter går som en drøm. Et håndgrep og fargebilder er blitt til gråtoner. Trykk Print og du har det på papir.

Programmet kan komprimere 24-bits farge- og 8-bits gråtonebilder i et eget format (JAS) for at de skal ta mindre plass på harddisken.

Du kan justere bruken av rødt, grønt og blått (RGB) så enkelt som bare det. Det samme gjelder lysstyrke, kontrast, gammanivå (pga forskjeller mellom din skjerm og den som ble brukt på PCen som laget bildet), negativt bilde, fargedybde (økning/reduksjon til 2, 16, 256 eller 32K farger)

Paint Shop Pro er laget av JASC, Inc, 17743 Evener Way, Eden Prairie, MN 55346, USA. Registrering koster US$49.00 pluss $15.00 for frakt/håndtering.

Du kan overføre bilder til og fra Windows Clipboard. Således kan du f.eks. kombinere Paint Shop Pro med SnapShot (omtalt sist).

Er det EMS i maskinen?

Jeg bruker et program, som kan bruke EMS hukommelse om slik er tilgjengelig. Problemet er bare at jeg veksler mellom forskjellige oppsett av maskinene. Noen ganger er de oppsatt med EMS (expanded) hukommelse og andre med extended.

En gammel traver ble hjelperen. IFF er et hjelpemiddel spekket med interessante funksjoner for bruk i batchfiler. Systemet ligger i filen IFF50A.COM (46KB, US$25, se bl.a. nr. 3/92 s. 110).

Det programmet som kan bruke EMS hukommelse heter PCED. Jeg kan legge synonymlisten i EMS eller vanlig RAM avhengig av hva som er tilgjengelig. PCED startes nå opp av av følgende batchfil:

IFF x 3
REM IFF undersøker om 16KBx3=48KB EMS
REM er tilgjengelig
if errorlevel 79 goto forlite
REM hvis mindre enn 48KB EMS, bruk RAM
CED load /X C:\system\ced.con
goto slutt
:forlite
CED load C:\system\ced.con
:slutt

IFF kan fortelle om det er for få sider i EMS hukommelsen (errorlevel 79), om EMS er installert (errorlevel 20) eller om det er nok sider (errorlevel 0). IFF er stadig en favoritt!

Kraftig søkeverktøy

XFIND (i filen XFIND1.EXE, 15KB, US$5.00) er en kraftig variant av DOS-programmet FIND. I så måte er det også en konkurrent til min gamle favoritt FGREP (i filen FGREP171.EXE, 15KB, gratis).

XFIND leter etter forekomster av ord eller sammensetninger av ord (med blanke mellom) i tekstfiler og rapporterer funnene ved å vise de aktuelle tekstlinjene. Du kan også foreta negative søk, dvs. få utskrift av alle linjer unntatt de som inneholder søkebegrepet. Et søk kan se bort fra om ordene det letes etter bruker store eller små bokstaver.

Det spesielle med XFIND er at du kan søke etter både "ord1" OG "ord2", "ord1" ELLER "ord2" og "ord1" OG "ord2" MEN IKKE "ord3". Du kan lage kompliserte formler ved hjelp av ( )-paranteser.

Du kan søke i flere filer samtidig, men på samme måte som med FIND kan du ikke bruker jokernavn (som i *.*). Dette er en alvorlig begrensning.

Mer for MS Windows

Hvor ofte ser du programmer som egner seg for dem som er fem år eller yngre? Jeg regner med at svaret er "sjelden". NEKO er for alle aldre, men spesielt for dem som nettopp har lært å bruke mus.

Programmet er enkelt og greier nok ikke fange interessen hos oss eldre særlig lenge. Det er rett og slett en liten mus som følger markøren. Du kan få musa til å løpe fra eller følge etter den. Programmet ligger i filen NEKO10.EXE (25KB, gratis).

Spillet KYE (i filen KYE12.EXE, 28KB, bidragsønske UKP 15.00) er et labyrintspill i flere nivåer. Du er en liten, grønn hund på jakt etter diamanter. Det gjelder ikke å bli sittende fast eller spist opp. Spillet krever klar tanke og hurtig reaksjonsevne.

Jeg er nok for treg ..Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.