Saltrød Horror Show nr. 66

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 6/1992, side 80.


Slidespresentasjon for VGA-skjerm

Arendal satser på barna. Det samme gjør jeg i forbindelse med det internasjonale barneprosjektet KIDLINK, omtalt flere ganger i ONLINE-spalten.

I denne forbindelse ba Arendal Næringsråd meg lage en 140-bilders PC-basert "slides-presentasjon" om KIDLINK-prosjektet. En salgspresentasjon, om du vil. Slik at KIDLINK lettere kunne "selges inn" som en integrert del av byens satsning.

Oppbyggingen av presentasjonssystemet er enkel. Metoden kan lett kopieres for bruk i andre anvendelser. Programvaren er nesten gratis. Hovedproblemet var å gi presentasjonen et godt og estetisk akseptabelt innhold.

Tanken var enkel. Gi folk en diskett, som de fritt kan gi til andre. Kopier innholdet over på harddisken, tast KIDLINK for å starte en fargerikt og menystyrt presentasjon.

La dem lese det de er interessert i og hoppe over resten.

Systemets oppbygging

Jeg eksperimenterte med alternativer fra Harvard Graphics for Windows til DOS-programmer for produksjon av ANSI-grafikk. De siste bruker PCens innebygde skrifttyper/størrelser. Alle effekter som er tilgjengelig når linjen DEVICE=ANSI.SYS ligger i CONFIG.SYS er her tilgjengelige.

Vi dimensjonerte presentasjonen for små grupper rundt en PC. Dermed var det unødvendig å bruke større skrifttyper enn dem som er innebygget i PCene.

ANSI-grafikk er hurtig å produsere. Det er lett å legge inn farger og blinkende tekst. Bildene kan (uten konvertering) leses på alt fra CGA til VGA-skjermer eller bedre. Det eneste problemet er farger på monokrome skjermer. På slike skjermer blir det umulig å lese noen av fargene.

Flest mulig skulle kunne se presentasjonen enklest mulig. Den kunne derfor ikke bygges opp rundt et MS Windows-program. En årsak var manglende tilgjengelighet. En annen at det ville kreve betaling av lisensavgifter for disse programmene før distribusjon kunne finne sted.

Presentasjonen kunne også bygges rundt bildevisningsprogram som VUIMG (VUIMG31.EXE) eller VPIC (VPIC43.EXE , men da ville vi også måtte betale lisensavgifter. Dessuten ville det bli vanskeligere å bygge en menystyrt fremvisning.

Bygget rundt GRABBER

Sharewareprogrammet GRABBER utpekte seg snart som favoritt (omtalt sist gang. Filnavn GRABB394.EXE). Min registrerte utgave var ankommet fra USA og det virket bra. (US$59 til Public Software Library, P.O. Box 35705, Houston, Texas 77235-5705, U.S.A.).

Med GRABBER kunne alt bygges opp rundt en enkel batchfil. Alle bilder, både tekst og grafikk i ulik oppløsning, kunne konverteres til selvfremvisende EXE-filer. Dermed slapp vi å betale for å bruke et fremvisningsprogram.

Bilder kunne være menyer og seernes valg kunne testes ved enkle DOS "IF ERRORLEVEL" med etterfølgende "GO TO"-kommandoer.

Kanskje viktigst av alt: GRABBER har en ANSI editor som gjør produksjon av tekstbilder til en lek, relativt sett.

Du lurer kanskje på hvorfor vi ikke brukte ANSI tekstfiler og DOS TYPE-kommando. Det er to grunner: For det første må PCen som skal kjøre "slides showet" ha DEVICE=ANSI.SYS i CONFIG.SYS. Det kan være et uoverkommelig problem for noen av dem som ikke har det.

En annen grunn er at det da blir lettere for folk å avbryte presentasjonen med Ctrl-C eller Ctrl-Break. Når du bruker GRABBERs EXE-filer, kan du teste på Ctrl-Break og la presentasjonen f.eks. gå til en feilmelding og deretter tilbake til start.

Produksjon av tekstbildene

Teksten kunne tastes direkte inn i editoren, eller den kunne hentes inn fra en tekstfil. Endring av farger, globalt eller lokalt, var relativt enkelt. Det samme gjelder tegning av rammer, bruk av spesialtegn og effekter som blinkende bokstaver.

Det eneste vi savnet var å kunne lage bevegelige bilder, slik man kan med vanlige ANSI tekstfiler.

Siden KIDLINK er et barneprosjekt, var fargerikhet viktig. Navn som "KIDLINK" ble skrevet med bruk av flere farger: K=gul, I=fiolett, D=cyan, L=rød, I=hvit, N=grønn, K=cyan.

For å slippe merarbeidet ved å bytte farger hver gang disse navnene skulle skrives, laget jeg et kladdebilde. Fra dette kunne jeg hente ordene og lime dem inn på riktig plass i teksten.

Apropos farger: Vil vi senere konvertere tekstbildene til svart/hvitt for fremvisning på monokrome skjermer, er det hurtig gjort. Les et bilde inn i editoren, velg "vask" og vips er bildet konvertert. Regn 5 - 10 sekunder pr. skjermbilde.

Produksjon av grafikk-bilder

Vi hadde mye interessant materiale, bl.a. VGA fargekart fra GeoClock (jfr. nr. 12/90 s. 130. Programmet ligger i filen GEOCLK42.EXE). Vi hadde fargerik barnegrafikk fra KIDLINKs elektroniske kunstgalleri og avisutsklipp.

Noe forelå som PCX eller GIF-filer. Kartene ble vist fram på skjermen av GeoClock og måtte overføres til grafisk fil. Andre ting måtte scannes inn og bearbeides.

Når bildet kunne vises frem på skjermen i sin endelige form, brukte jeg GRABBER for å avfotografere skjermen. Resultatet ble en selvfremvisende bildefil i .EXE-format. Operasjonen tok et par sekunder.

Arbeidet besto i å bearbeide bildet før "avfotograferingen".

Konvertering av PCX- og GIF-bildene

Bildene var laget på mye rart slags utstyr. Noen var i 640x200x2 punkters oppløsning, andre i 640x480x16, 720x650x2, 520x469x16, 640x350x16, 780x487x2 osv.

Dette ga problemer. I noen tilfeller ble bildet for stort for skjermen, i andre for lite. Bildene måtte skaleres. Verktøyet var Paint Shop Pro, som vi omtalte sist (PSP10.EXE).

Når bildene var i riktig skala, kom turen til innholdet. På noen av barnetegningene ønsket vi kunstnerens navn nederst på skjermen. På andre ønsket vi teksten "Trykk en tast for å gå til neste side". I noen tilfeller ønsket vi en farge i bakgrunnen i stedet for kjedelig hvit.

Hovedverktøyet til denne jobben var Paintbrush, et program som er innebygget i MS Windows. Bildene ble lest inn i PCX-format, tekst ble lagt inn og farger ble endret.

Da bildene var korrigert, ble de vist frem på skjermen med VUIMG, VPIC osv. Noen titte-på-programmer egnet seg best ved noen bilder, andre med andre.

Da bildet først var på skjermen, var det bare å trykke GRABBERs "hotkey" (Ctrl-=) for å lage EXE-filen.

Et verdenskart fikk navnet WORLD92.EXE. Ved å taste WORLD92 og trykke ENTER blir kartet vist frem. Det var en interessant erfaring å se at bildet vises vesentlig hurtigere på skjermen fra en GRABBER EXE-fil enn ved å bli vist som PCX eller GIF fil med et titte-på program.

Fra presseklipp til bilde

En helside i Washington Post (USA) måtte scannes inn, men scanneren var i uorden. Løsningen var å sende artikkelen fra en vanlig fax til Toshibaens PC-fax og få resultatet konvertert til PCX. (Mange PC-faxer har hjelpeprogrammer som kan dette.)

Resultatet ble en grafikkfil i svart/hvitt. Men vi ønsket farger i bakgrunnen og å fremheve med røde streker. Paintbrush nektet å la meg gjøre det. PCX-filen var og ble i to-farges oppløsning.

Løsningen ble å lese bildet inn i Paint Shop Pro. Der valgte jeg funksjonen "Colors" og deretter "Increase color depth". Dette lot meg endre bildet fra 2 farger (1 Bit) til 16-farger (4 Bit). Når det var gjort, var det bare å lagre resultatet og lese filen inn i Paintbrush for å fullføre jobben der.

Jeg ville ha gul bakgrunn i stedet for hvit. En kommando og det ble gjort - delvis. Under noen av bokstavene var det fremdeles hvit. Jeg måtte blåse opp bildet og legge på farge på pixel-nivå der den manglet. Dette tok uforholdsmessig lang tid, men er relativt enkelt.

Lyd

Presentasjonen styres av en batchfil. Bildene kan vises frem på flere måter. Du kan la EXE-filene bli kjørt og avsluttet med en gang uten at det sender CLS (clear screen) for å fjerne bildet fra skjermen.

Dermed kunne vi legge små lydprogrammer inn i systemet. Nå spilles små trullelutter i høyttaleren mens enkelte av bildene vises frem på skjermen. Presentasjonen er nesten blitt et slags lavkost multi-media show.

Det hadde selvfølgelig vært morsomt å lagt inn tale, f.eks. ved hjelp av hjelpemidlene i SAY.COM (24KB). Det kan gjøres, men krever at du tester PCens hastighet for å kunne justere hastigheten mens talen ble spilt. Hvis ikke, risikerer du at talen enten går altfor fort eller sent. Komplisert.

Resultatet

Presentasjonen kan lastes ned fra Saltrød Horror Show (tlf. 04131378). Filen er KIDSHOW1.EXE (304KB), KIDSHOW2.EXE (344KB), KIDSHOW3.EXE (349KB) og KIDSHOW4.EXE (248KB).

Du trenger alle transportfilene og plass til å pakke ut innholdet og lagre det på harddisken din. Presentasjonen krever rundt 2.3 megabyte ledig plass.

Med et 9600 bits/s modem tar det ca. 20 minutter å laste ned filene. Har ditt modem lavere hastighet, synes du kanskje det blir for vanskelig. Jeg gjør derfor et unntak fra min vanlige regel om ikke å distribuere filer pr. diskett:

  1. Send et brev til Odd de Presno, 4815 Saltrod.
  2. Legg følgende i konvolutten: en frankert returkonvolutt som kan brukes for å sende slideshowet tilbake til deg. Husk adressen!
    Du har følgende alternativer:
    • 1 x 1.44MB MS-DOS diskett
    • 2 x 720KB MS-DOS disketter
    • 4 x 360KB XT-disketter (ikke high density!)

Merk: Mange av bildene kan vises på EGA og CGA-skjermer, men noen av grafikkbildne vil ikke kunne vises på slike skjermer. Du trenger ikke fjerne disse bildene for å beskytte skjermen. Systemet sjekker selv hva slags skjerm du har og nekter å vise dem på andre skjermer enn VGA eller bedre.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.