Saltrød Horror Show nr. 67

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 7/1992, side 76.


En fin forretningsidé

Det er en grei forretningsidé. Tapp elektroniske oppslagstavler for programmer, trykk opp litt reklamemateriell og bli rik på hva andre har gjort.

Regnestykket er enkelt. La oss ta kommunikasjonsprogrammet ZCOMM som eksempel. De komprimerte filene er på ca. 440 KB (for en versjon fra september 1991). Med 9600 bits/s modem tar det kanskje rundt 8 minutter å laste dem ned fra en tavle. "Inntaktskostnad" er under 2 kroner for nedlasting fra en oppslagstavle i lokaltakstområdet.

Selg programmet pr. postoppkrav fordelt på to disketter a kr. 40,- med god fortjeneste. Ved å kjøpe programvare på CD-ROM fra USA kan du redusere "produksjonskost" ytterligere.

Prisene står i en brosjyre fra Marketing Service A/S i Oslo, som kom i posten her om dagen.

Misforstå ikke. Jeg har ikke noe imot at folk tjener penger på å yte nyttige tjenester. Det irriterer heller ikke så fryktelig at den versjonen av ZCOMM de forsøker å prakke på folk er fra juni 1990.

Svindel!

Det som irriterer er dum grådighet, at de lyver for å gjøre tilbudet mer attraktivt. Jeg siterer:

Hva er "Public Domain", "Shareware" og "Free-software"? Ovenfornevnte programmer er fri for copyright, det vil si   at de som har laget programmene gir fra seg bruksrettighetene gratis til enhver.

Og litt lengre nede:

Disse gratisprogrammene kan du kopiere, forandre, bytte eller rett og slett bruke. Noen av autorene oppfordrer til å sende et pengebidrag for å bli registrert som bruker.

Øverst på hver side står det med store bokstaver: PUBLIC DOMAIN SOFTWARE. Blant de sharewareprogrammer de prøver å selge på denne måten finner vi kjente navn som VPIC, CompuShow, GeoClock, As-EasyAs, MCAffes Anti-virus program, ARJ, SHEZ, WSSIINDEX, ALT, Back & Forth og Grabber.

Problemet er at disse programmene ikke er fri for copyright. Shareware er programmer som distribueres fritt for at du skal få prøve dem før du kjøper. Det er ikke gratisprogrammer. Produsentene ber om registreringsavgifter fra dem som forsøker programmene og beslutter seg for å fortsette å bruke dem. Registrering er salg av bruksrett.

Siden produsentene på denne måten slipper å betale for kostbare annonser er registreringsavgiftene moderate sammenlignet med hva du betaler for programmer i butikkene.

Public Domain er gratis programvare, men det betyr ikke alltid at du har rett til å forandre dem. Mange produsenter skriver dette i klartekst i bruksanvisningen. Ofte er slike programmer gratis for personlige brukere men registreringspliktige for bedrifter.

Dette burde Marketing Service A/S skrevet i salgsbrosjyren sin. Som det står nå, selger de rettigheter de ikke har.

Konvertering av bildefiler

Image Alchemy (i filen ALCH15.EXE. 375KB) er et sharewareprogram fra Handmade Software, Inc., 15951 Los Gatos Blvd., Ste. 17, Los Gatos, CA 95032, USA. Registreringsavgiften er US$79.95 for MS-DOS og US$199.95 for Sun SparcStations pluss US$9.00 for luftpost til Norge.

Navnet henviser til en kjemisk filosofi fra middelalderen som hadde som uttrykt mål å konvertere basismetaller til gull, utvikle livseleksir, osv. "Tilsynelatende magisk" konvertering er da også noe av programmets formål.

Image Alchemy er et hjelpeprogram for manipulering av grafiske bildefiler. Hovedformålet er konvertering mellom forskjellige filformater og listen over hva denne versjonen av programmet kan håndtere er lang:

TARGA, PCPAINT/Pictor, AutoLogic, ADEX, Binærfil, XBM, QDV, GIF, Encapsulated PostScript (EPS), Erdas Image, Freedom of the Press, Gem VDI Image fil, IFF/ILBM, Vivid IMG, JPEG/JFIF, HSI JPEG, Jovian VI, PBM, Stork, HSI PALette, Macintosh PICT2, MTV Ray Tracer, HP RTL, Sun Raster, Silicon Graphics Image, PCX, TIFF, HP PCL, Q0, HSI Raw, Scodl, Utah Rastter Toolkit (RLE), Windows Bitmap (BMP), WordPerfect Graphic, XWD, QRT.

I motsetning til PaintShow Pro, som jeg har brukt mye til slikt, arbeider Alchemy fra DOS kommandolinje. Det går da også adskillig hurtigere. Du kan konvertere flere filer i en jafs evt. styrt av en batchfil.

Image Alchemy kan foreta endringer i et bilde. Det kan f.eks. endre størrelsen, antall farger, fra farge til svart/hvitt og den fargeplassen et bilde bruker. Det kan vise frem bilder på skjermen og foreta HSI JPEG kompresjon av filene.

Leilighetsbrukeren vil nok foretrekke PaintShow Pro til mye av dette, der det er mulig. Det går hurtigere. Bruker du Alchemy, må du kanskje studere bruksanvisningen først (292KB). Den profesjonelle vil imidlertid hurtig finne at det er vel anvendt tid.

Testen besto i konvertering av GIF og PCX-filer til Macintosh PICT2 og TIFF. Bildet skulle bearbeides på en Macintosh i avisen Agderpostens redaksjon i Arendal, fargesepareres og trykkes.

Enkel innsamling av svar

Sist omtalte vi utarbeidelsen av presentasjonssystemet KIDSHOW, en slags "elektronisk bok" som presenterer barneprosjektet KIDLINK på en VGA fargeskjerm.

Systemet inneholder en modul for at barn kan taste inn svarene på de fire grunnspørsmålene. Modulen er en enkel batchfil, som kan skrives om for bruk i andre anvendelser. Den kan kjøres på en ubetjent PC for innsamling av informasjon. Her er et utdrag:

echo off
cls
echo Nå kan du taste inn dine svar på de fire KIDLINK spörsmålene.
echo <8>
echo <8>
echo Det förste spörsmålet er:
echo <8>
echo Hvem er jeg?
echo ------------
echo <8>
echo -----------------------------------------------------------------
echo Tast inn svaret nå. Trykk på F6-tasten når du er ferdig og deret-
echo ter på ENTER for å fortsette.
echo -----------------------------------------------------------------
echo Begynn nå ..
echo <8>
rem Noen vil aldri trykke ENTER før de trykker ENTER. Neste
rem kommando er tatt med for å sørge for at INPUT filens innhold
rem ikke krever omformatering.
echo .>>input
echo ---------- >>input
echo Spørsmål 1 >>input
echo ---------- >>input
copy con tmp.tmp
copy input+tmp.tmp input
cls
echo Det andre spörsmålet er:
rem osv.

Koden "<8>" over krever spesiell forklaring. Det er det tegnet du får om du holder ALT-tasten nede og trykker på 8-tallet på titastaturet samtidig. Bruk det med ECHO (og ikke "<8>"!) for at ECHO-teksten skal bli penere.

Ellers er det rett frem. Det er ikke verdens mest elegante og driftssikre system, men det virker.

Hjelpemiddel for påminnelser

Jeg bruker programmet BAKCHK (i filen BAKCHK.COM) for automatisk å bli minnet på når det er på tide med sikkerhetskopiering av diskene. Det er en skreddersydd løsning for denne anvendelsen.

Gratisprogrammet RECENT (i filen RECENT10.EXE, 7KB) gjør noe lignende. Det lar deg teste filers alder i batchfiler. Du kan angi antall dager eller bruke rapportkommandoen /AGE.

Den første kommandoformen kan brukes for å få utført bestemte operasjoner om en eller flere filer er eldre enn antall dager. Du kan tester om KONTROLL.DAT er eldre enn 30 dager ved hjelp av følgende BATCH-kommandoer:

RECENT C:\KONTROLL.DAT 30
IF ERRORLEVEL 1 GOTO BACKUP
REM Her kan du fortsette med andre kommandoer, om filen ikke
REM er 30 dager gammel

Bruker du /AGE-parameteren, får du rapport om filenes alder i antall dager som i dette eksemplet: Kommando:

recent *.* /age

Resultat:

  RECENT - (c) 1992 John W. Clinton
  File: RECENT.DOC  Age: 82 days. 
  File: RECENT.EXE  Age: 82 days. 
  File: RECENT.PAS  Age: 82 days. 

Blir listen lang, kan du omdirigere filen til skriver, fil eller bruke DOS "pipe"-kommando for å overføre resultatet til f.eks. LIST. Det siste kan gjøres slik:

recent C:\BREV\*.* /age | p:list /s

Når resultatet først er i LIST, kan du bla opp og ned i listen med PgUP og PgDn og evt. kopiere enkeltlinjer over i en arbeidsfil.

Feilmeldinger i DOS 5.0

Filen DOS5MSG.EXE (60KB, gratis) inneholder en alfabetisk liste over alle MS-DOS 5.0 meldinger med beskrivelse. Her er et eksempel fra listen:

 Is cross linked on allocation unit <number>
  Two files or directories attempted to access 
the same disk space.
Copy the specified file or directory elsewhere
and delete the original.

Hjelpemiddel for Ventura Publisher

Fra tid til annen bruker jeg Ventura Publisher for GEM. Anvendelsen er bl.a. produksjon av nyhetsbrev for KIDLINK-prosjektene.

Ventura er kraftig, men det kan ta tid å få til det ønskede utskriftsbildet. På CompuServe fant jeg et nyttig hjelpemiddel.

TAG! lar deg legge Ventura avsnittskoder inn i et basisdokument med høy hastighet før det tas inn i Ventura for bearbeiding. Du kan f.eks. lese din ønskede dokumentmal (.STY-fil) inn i TAG! og plukke kodene derfra. Anbefales, selv om dokumentasjonen er litt tung.

Sharewareprogrammet ligger i filen TAG151.EXE (123KB). Registrering koster US$59 til Trinity Communications, P.O.B. 3610, Manassas, VA 22110, USA.

Et spill på tampen

Windows-spillet Arachnid (i filen WINCARD.EXE, 106KB) er fremdeles en stor favoritt, men det blir da litt tid til å se på annet. Mario (i filen MARIOVGA.EXE, 48KB, bidrag US$15) er en morsom liten sak for den yngre garde.

Du spaserer frem og tilbake på et stillas. Skillpaddelignende udyrer kommer for å ta deg. Du må hoppe opp i taket under dem, slik at de velter og du kan puffe dem utfor stillaset ...

Det er du eller dem!Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.