Saltrød Horror Show nr. 69

av Odd de Presno.


Publisert i Datatid, Norge nr. 10/1992, side 86.


Finn skjulte filer

Skjulte filer kan være en velsignelse - og et problem. Typisk ille er det når det viser seg at programmet du brukte i fjor, det du trodde du hadde slettet, lot det ligge igjen en fil på disken.

Du kan bruke DOS ATTRIB-kommando for å gjøre filen slettbar. Programmet Find Hidden er imidlertid raskere og enklere (i filen FINDHIDD.EXE, 9KB, gratis). Her er rapporten jeg fikk på en av mine disker:

Find Hidden, ver 3.10 by Guy Campbell Thu 02.07.1992
21:56:32,85
found...
file- C:\IBMBIO.COM
file- C:\IBMDOS.COM
file- G:\OLDDOS\DOS\PASSWORD.DAT
file- H:\386SPART.PAR
Searched C:\ D:\ E:\ F:\ G:\ H:\ I:\ J:\ K:\ L:\ M:\ N:\ O:\ P:\ ...

Søket tok noen sekunder! Filen på H-stasjonen var ønsket, men den i G: måtte bort. Etter litt bearbeding med ATTRIB, kunne den slettes.

Invalid media or Track 0 bad

Slike meldinger har irritert meg lenge. Etter at jeg oppgraderte min Toshiba 5100 til DOS 5.0, har de blitt vanlige. De inntreffer når jeg formaterer disketter og etterfølges av et "disk unusable".

Før maskinen ble oppgradert, gikk alt som en drøm. Det er det nye DOS-programmet FORMAT som er kilden til problemene.

Så en dag fikk jeg tak i FDFORMAT (i filen FDFO16.EXE, 73KB, gratis). Det er for MS-DOS maskiner med DOS 3.20 eller høyere med 3.5" 1.44MB disketter. Det skal fungere uansett BIOS- versjon og er laget for ikke å formatere harddisken (noe DOS FORMAT kan). Og dermed var feilmeldingene borte!

FDFORMAT lar deg formatere og bruke billige DD (double-density) 720/820 KB disketter i PC-ATers 5.25" 1.2 MB diskettstasjoner.

Det kan øke kapasiteten på diskettene med opptil 300KB. Det lar deg kopiere 5.25" disketter til 3.5" disketter med DISKCOPY og kan gi diskettene økt skrive/lesehastighet.

Og hold deg fast: FDFORMAT kan gi diskettene en BOOT-sektor som sørger for automatisk oppstart fra harddisken, når disketten i A: ikke er en systemdiskett.

For å kunne bruke FDFORMAT med spesialformater, må du ha et styreprogram resident i hukommelsen. Plassbehov (som device driver): 224 bytes. Formatalternativer: 160KB, 180KB, 200KB, 205KB, 320KB, 360KB, 400KB, 410KB, 720KB, 800 og 820KB på 360KBKB, 720KBKB, 1.2MB og 1.44MB stasjoner.

På alt unntatt 360KB-stasjoner kan det formatere 1,2BM, 1.44MB og 1.48MB. På 1.44MB-stasjoner kan det også formatere 1.6MB, 1.64MB, 1,68MB og 1.72MB.

Programmet er laget av Christoph H. Hochstätter, Carl-StrehlStrasse 20, D-3550 Marburg, Tyskland. (E-Mail-adresse via Internet: HAMPE2%DMRHRZ11.BITNET@aun.uninett.no) Anbefales!

Batchfil for sikkerhetskopiering

Du har kanskje registrert at jeg har kjøpt båndstasjon for sikkerhetskopiering? BackPack heter dyret. Det lar meg lage makroer (i form av DOS .COM programmer) for automatisering av arbeidet.

Planen var full sikkerhetskopi av harddisken en gang i kvartalet og kopi av nye filer en gang i de øvrige månedene. En gammel traver av et hjelpeprogram, IFF (i filen IFF50A.COM, 46KB, bl.a. omtalt i nr. 3/92 og 5/92), hjelper meg med å holde styr på intensjonen.

IFFs fortreffelighet er at det kan teste på månedsnummer. Dette er den batchfilen jeg bruker (forenklet). Kommentarer er lagt inn med REM-kommandoer.

ECHO OFF
CLS
PAUSE
IFF Dm
REM med DOS ERRORLEVELs kontrolleres månedsnummeret
IF ERRORLEVEL 12 GOTO full
IF ERRORLEVEL 9 GOTO full
IF ERRORLEVEL 6 GOTO full
IF ERRORLEVEL 3 GOTO full
ECHO Sett inn bånd for sikkerhetskopiering av NYE filer
REM NYE.COM er et BackPack makroprogram for kopieringen
NYE.COM
REM Lydalarm for å fortelle at jobben er gjort.
REM Programmet ligger i filen SFX4.EXE, 46KB
SOUND
GOTO SLUTT
:full
CLS
ECHO Sett inn bånd for FULL sikkerhetskopiering av disken
ECHO FULL kopiering tar mange timer!
IFF Q Vil du foreta sikkerhetskopiering nå? (Y/N)
REM IFF kan også brukes i Ja/Nei tester
IF ERRORLEVEL 20 GOTO end
REM FULL.COM er et BackPack makroprogram for kopiering.
FULL.COM
SOUND
:slutt
ECHO Kopieringen er ferdig

DOS verktøy for bildebehandling

Tidligere har vi omtalt Paint Shop Pro for Windows, et program for behandling av grafiske filer. Men var det noen som trodde at man trenger Windows for å kunne gjøre slikt? Tro igjen!

Konkurrenten Graphic Workshop (versjon 6.1) kan kjøres under Windows, men fungerer vesentlig bedre og ikke minst hurtigere direkte fra DOS kommandolinje. Systemet ligger i filen GRAFCT30.EXE (246KB, bidragsønske C$ 40.00.)

Programmet er et enkelt, menydrevet system for behandling av bilder i følgende filformater: Macpaint, GEM/IMG, PC Paintbrush PCX, GIF, TIFF, WordPerfect Graphics WPG, Deluxe Paint/Amiga IFF/LBM, PC Paint Pictor PIC, Truevision Targa, Windows 3 BMP, Microsoft Paint MSP, Encapsulated PostScript EPS, Selv-fremvisende EXE-filer, tekstfiler og Halo CUT.

Du kan se på bildene på skjermen, konvertere dem fra format til format (med noen begrensninger), skrive dem ut på en LaserJet kompatibel skriver, en PostScript laser og mange matriseskrivere

Fargebilder kan skrives ut på PostScript-skrivere og inkjetskrivere. Bildene kan konverteres til svart/hvitt før utskrift. Du kan redusere antall farger og foreta fargerastrering. Lyshetsgrad og fargebalanse kan også justeres.

Bilder kan reverseres, roteres og snus, skaleres, gjøres skarpere eller bløtere og påføres spesielle effekter. Programmet kan brukes ved innskanning av bilder (HP Scanjet Plus eller Scanjet IIC).

Utskriftsfunksjonen gir følgende valg: Laserjet 4 up (75 DPI), 3 up (100 DPI), 2 up (300 DPI), Size as (150 DPI), autosize (75 DPI landscape), PostScript 4 up, 3 up, 2 up, Size as og autosize.

(Tips: Blank ut environment variablen TEMP før bruk med DOSkommandoen TEMP=).

Et praktisk eksempel

Jeg skulle lage illustrasjonsbilder til en artikkel om Freelance Graphics for Windows. Med Snapshot (i filen SNAPSH.EXE, jfr. s. 88 i nr. 4/92) gikk det greit, bortsett fra irriterende "strøfarger" i margene. De måtte bort.

Jeg lagret bildet i PCX format og tok det inn i Graphic Workshop for behandling. Funksjonen "crop" ("stussing", som hos frisøren) lot meg fjerne "strøfargene" hurtig og greit. Jobben ble gjort vesentlig hurtigere enn med pixel-pr-pixel korreksjon i Windows PC PaintBrush.

"Crop" er dessuten en effektiv metode for å klippe ut en del av et bilde for bruk i en annen sammenheng.

Hastighet? Programmet er som en Maserati sportsbil i forhold til Windows-programmene. Svakheten er begrensede innstillingsmuligheter. Det programmet gjør, gjør det imidlertid bra.

Programmet er laget av Alchemy Mindworks Inc., P.O. Box 500, Beeton, Ontario L0G 1A0, Canada.

Småtips for bildetittere

Har du noengang forsøkt å se på et grafisk bilde og blitt plaget plaget av at bildet er for stort for skjermen? Slik at du må bevege deg rundt i bildet med piltastene?

Prøv i så tilfelle VUIMG (i filen VUIMG31.EXE). Programmet, som kan vise GIF, TIFF og PCX-filer, kan redusere og blåse opp bilder med enkle trykk på "-" og "+"-tastene.

Redigering av store filer

Jeg bruker fremdeles steingamle PC-WRITE versjon 2.71, datert 24. desember 1986. Joda, 1986! I 99 prosent av tilfellene gjør det jobben. Jeg har en nyere versjon på hylla, men synes ikke det er bryet verd å oppgradere.

Men så var det den ene prosenten, da. En sjelden gang må jeg f.eks. redigere STORE filer. Da melder min versjon av PC-WRITE pass. Har du et lignende problem, bør du ta en titt på CM_EDITR (i filen CMEDIT.EXE, 21KB, bidrag US$ 8.00).

Dokumentasjonen er kort og litt kryptisk. Den sier f.eks. at du kan redigere filer så sant de "får plass i tilgjengelig hukommelse, har færre enn 16,380 records og ingen record er større enn 8190 bytes".

I tekstfiler er en "record" det samme som en tekstlinje. Svaret avhenger mao av gjennomsnittlig linjelengde i filen.

I mine testfiler er det nok mange korte linjer. Jeg greidde å redigere filer på rundt 250 KB, men lykkes dårlig med større filer. PCen hadde 565 KB tilgjengelig hukommelse før kjøring av programmet, som er på 18 KB.

Blant programmets funksjoner er automatisk rapportering av ascii-verdien til tegnet under markøren og global søk/erstatt.

Har du problemer med CMOS?

CMOS er en liten del av RAM som "overlever" selv om strømmen slås av på maskinen. I dette lille arkivet ligger forskjellig informasjon om maskinens oppsett: klokkeslett, dato, måned, år, innhold i ulike statusregistre, type disketter og harddisk og antall KB hukommelse.

Så en dag blir innholdet i CMOS RAM endret og alt skjærer seg. Årsaken kan være at du av en eller annen grunn har forsøkt å endre innholdet (og har feilet), en plutselig elektrisk spenningstopp på nettet eller at batteriet som holder CMOS i live er utbrukt.

Jeg har flere ganger opplevd at programmer jeg har testet, har endret innholdet i CMOS.

Forsikringspolisen kommer i form av et lite gratissystem. Det ligger i filen CMOS14.EXE (7KB). Last det ned. Bruk det til å lagre CMOS nåværende innstilling og vær forberedt på det som kan skje.Det er forbudt å distribuere denne artikkelen - eller deler av den - i elektronisk, trykt eller kopiert form mot betaling.